Auteursrecht

IT 2214

Opnemen van CBR-examens met Spybril door rijschool is auteursrechtinbreuk

Rechtbank 25 jan 2017, IT 2214; ECLI:NL:RBAMS:2017:394 (Spybril bij CBR), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opnemen-van-cbr-examens-met-spybril-door-rijschool-is-auteursrechtinbreuk
spybril CBR

Rechtbank Amsterdam 25 januari 2017, IEF 16553; IT 2214; ECLI:NL:RBAMS:2017:394 (Spybril bij CBR) Auteursrecht. Strafzaak. Inbreuk op het auteursrecht van CBR en IBKI door middel van heimelijk opnemen en verveelvoudigen van examenvragen met commerciële doeleinden. Diefstal in vereniging van examenvragen CBR en IBKI door midden opnemen examenvragen met een spybril. Nu de verdenking het beroepsmatig inbreuk maken op het auteursrecht van het CBR en IBKI betreft, is de rechtbank van oordeel dat het reeds beschreven algemeen belang van de verkeersveiligheid in het geding is. Ter verdediging wordt aangevoerd dat het enkele filmen nog geen inbreuk oplevert, nu nog geen informatie is verspreid, verveelvoudigd of geopenbaard. De medeverdachte heeft voorts de informatie ten behoeve van zichzelf gebruikt teneinde een lesmethode te creëren. Er is wel degelijk sprake van commercieel gebruik, nu de verveelvoudiging was gericht op het verbeteren van de concurrentiepositie van de rijschool, teneinde meer klanten te kunnen aantrekken die tegen betaling de theorielessen zouden gaan volgen.

IT 2212

HR: Billijke vergoeding is uitsluitend bedoeld om nadeel te compenseren, zonder rekening te houden met illegaal kopiëren uit illegale bron

Hoge Raad 20 jan 2017, IT 2212; ECLI:NL:HR:2017:59 (ACI tegen Stichting Thuiskopie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-billijke-vergoeding-is-uitsluitend-bedoeld-om-nadeel-te-compenseren-zonder-rekening-te-houden-met

HR 20 januari 2017, IEF 16536; IT 2212; ECLI:NL:HR:2017:59 (ACI tegen Stichting Thuiskopie) Auteursrecht. Thuiskopievergoeding (art. 16c Aw). Conclusie gevolg [IEF 16358], HvJ EU (IEF 13741), Vervolg op HR [IEF 11775]. Geldt de in art. 16c Aw neergelegde beperking van het auteursrecht ook voor reproducties uit illegale bron? Is bij de bepaling van de hoogte van de ‘billijke vergoeding’ ook rekening te houden met schade door downloaden uit illegale bron? Mag een vergoedingsregeling zich uitstrekken tot kopieën uit illegale bron? Incidenteel middel/beroep ingetrokken.

De Hoge Raad verklaart voor recht dat de in art. 16c Aw bedoelde billijke vergoeding uitsluitend bedoeld is om het nadeel (te verstaan als: de voor de desbetreffende kopieerhandeling gederfde licentievergoeding) dat de rechthebbenden ondervinden van de reproductiehandelingen die binnen het toepassingsbereik van art. 16c Aw vallen, te compenseren, alsmede dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van illegaal kopiëren (inclusief downloaden) uit een illegale bron.

IT 2210

Gevangenisstraf voor beheerder Kino.to: auteursrechtinbreuk en IT-sabotage

Overige instanties 11 jan 2017, IT 2210; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gevangenisstraf-voor-beheerder-kino-to-auteursrechtinbreuk-en-it-sabotage

BGH 11 januari 2017, IEF 16532; IEFbe 2065; IT 2210; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to) Uit het buitenland: Het Landgericht Leipzig heeft de 29-jarige verdachte veroordeeld met een gevangenisstraf van 3 jaar en 4 maanden. De man beheerde op ongeoorloofde, commerciële wijze de websites kino.to en kinox.to [eerder bij HvJ EU, IEF 13690] waarop links naar illegale kopieën van bioscoopfilms en tv-series stonden, deze werden ook als streaming aangeboden. Met zijn IT-kennis en ervaring als computerhacker werden twee, eveneens illegale en concurrende, videostreamingplatformen gesaboteerd.

IT 2207

Voormalig klant staat het vrij om verveelvoudigingshandelingen ex 45j Aw te verrichten

Rechtbank 28 dec 2016, IT 2207; ECLI:NL:RBMNE:2016:6791 (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voormalig-klant-staat-het-vrij-om-verveelvoudigingshandelingen-ex-45j-aw-te-verrichten

Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, IEF 16519; IT 2207; ECLI:NL:RBMNE:2016:6791 (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade) Auteursrecht op software. Rainbow is actief als ICT-dienstverlener en heeft zich gespecialiseerd in onder meer bedrijfssoftware voor de logistieke dienstverlener. Zij heeft de T(ransport)M(anagement)S(ysteem)-broncode uit de activa van gefailleerde Nachon overgenomen. Het auteursrecht is door de maker overgedragen. De beslagexceptie ex artikel 2, derde lid, Aw (oud) is niet van toepassing. Het auteursrecht blijft buiten het faillissement ex artikel 21 onder 1˚ Fw. De vraag is welke onderhoudswerkzaamheden op grond van artikel 45j Aw zijn toegestaan aan gebruiker en derden. Het is de rechtmatige verkrijger van TMS-software hoe dan ook is toegestaan om fouten in het programma te verbeteren en correcties aan te brengen. Een TMS-klant staat het vrij om na opzegging van de Raamovereenkomst verveelvoudigingshandelingen te verrichten die in artikel 45j Aw staan. Een TMS-gebruiker mag het toegestane onderhoud uitbesteden. Er hoeft niet gerectificeerd te worden.

IT 2186

Usenetprovider geboden om administratie en bedrijfsvoering in te richten zodat BREIN identificerende gegevens van klanten kan opvragen

Rechtbank 12 dec 2016, IT 2186; ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 (Stichting BREIN tegen Newsconnection en Snellerdownloaden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/usenetprovider-geboden-om-administratie-en-bedrijfsvoering-in-te-richten-zodat-brein-identificerende
brein newsconnection

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 12 december 2016, IEF 16448; IT 2186; ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 (Stichting BREIN tegen Newsconnection en Snellerdownloaden) Auteursrecht. Usenet. Newsconnection is een zogenoemde usenetprovider, een klant kan content up- en downloaden dat 1200 dagen beschikbaar blijft. Drietal uploaders hebben samen duizenden films, series via NZB-bestanden op spotwebsites verspreid. De vordering van BREIN om afgifte van identificerende gegevens van deze gebruikers van een usenet provider wordt toegewezen. Het uitblijven van actie van Newsconnection doet de verdenking rijzen dat het bedrijfsmodel van Newsconnection mede berust op het faciliteren van misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Newsconnection moet identificerende gegevens verschaffen, en binnen 24 uur informatie verstrekken over nieuwe uploads. Newsconnection moet administratie en bedrijfsvoering zo inrichten dat BREIN, binnen 5 dagen op haar verzoek identificerende gegevens kan verkrijgen van al haar klanten indien BREIN bewijs verschaft dat er sprake is van uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.

 

IT 2184

Usenetprovider moet effectieve Notice-Take-Downprocedure invoeren als ze activiteiten hervat

Hof 6 dec 2016, IT 2184; ECLI:NL:GHAMS:2016:5221 (News-Service Europe tegen Stichting BREIN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/usenetprovider-moet-effectieve-notice-take-downprocedure-invoeren-als-ze-activiteiten-hervat

Hof Amsterdam 6 december 2016, IEF 16425; ECLI:NL:GHAMS:2016:5221 (News-Service tegen Stichting BREIN) Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en gebiedt NSE, voor het geval dat zij haar activiteiten als Usenetprovider hervat, een effectieve Notice-Take-Down-procedure in te voeren, zoals bij tussenarrest is beschreven [IEF 14126], op straffe van een dwangsom. Er is voor Stichting BREIN geen belang bij het verder doorprocederen over aanvullende op te leggen maatregelen, nu NSE is gestopt met haar activiteiten.

Uit het persbericht: Hiermee komt voorlopig een einde aan de procedure in hoger beroep tussen BREIN en NSE. Eerder had de Rechtbank Amsterdam bepaald dat NSE inbreuk maakte op de rechten van BREIN's aangeslotenen. Het hof vindt niet dat NSE inbreuk maakt maar oordeelt wel dat NSE een effectieve NTD dient te voeren.

IT 2172

HvJ EU: Collectieve vertegenwoordiging voor out-of-print books moet auteursrechten respecteren zonder formaliteiten

Hof van Jusitie EU 16 nov 2016, IT 2172; C-301/16 (Soulier en Doke), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-collectieve-vertegenwoordiging-voor-out-of-print-books-moet-auteursrechten-respecteren-zonder
books

HvJ EU 16 november 2016, IEF 16377; IEFbe 1995; IT 2172; C-301/15 (Soulier en Doke) Auteursrecht en naburige rechten. Exclusief reproductierecht. Wettelijke collectieve vertegenwoordiging voor out-of-print books. Uit het persbericht: The copyright directive precludes national legislation authorising the digital reproduction of out-of-print books in breach of the exclusive rights of authors. National legislation must guarantee the protection accorded to authors by the directive and ensure, in particular, that they are actually informed of the envisaged digital exploitation of their work, while being able to put an end to it without formalities.

 

 

IT 2160

Werkgever aansprakelijk voor schade door illegale download van werknemer

Rechtbank 26 okt 2016, IT 2160; ECLI:NL:RBOVE:2016:4111 (Siemens tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-door-illegale-download-van-werknemer
Femap

Rechtbank Overijssel 26 oktober 2016, IEF 16340; IT 2160; ECLI:NL:RBOVE:2016:4111 (Siemens tegen X) Auteursrechtinbreuk software. Werkgeversaansprakelijkheid voor het downloaden van (illegale) software in privétijd. Werknemer van X gebruikt privélaptop (ook) voor zijn werk. Hij heeft een nieuwere versie van de software van Siemens gedownload en geïnstalleerd op zijn privélaptop; een auteursrechtinbreuk. Voor het aannemen van een 'functioneel verband' staat een fout buiten werktijd, of het op een andere plaats dan waar de ondergeschikte normaal werkzaam is, niet in de weg. Evenmin is het doorslaggevend of een fout is gemaakt met gebruikmaking middelen door de werkgever ter beschikking gesteld. Binnen X wordt (een oudere versie van) de software gebruikt voor de taken van de werknemer, wat de kans vergroot dat de werknemer een illegale versie nodig heeft. Het schriftelijk verbieden om software en apps te downloaden, leidt er niet toe dat X niet aansprakelijk is. Er kan een functioneel verband worden aangenomen, omdat binnen X (oudere) software wordt gebruikt voor de taken die werknemer heeft. Op grond van artikel 6:170 BW is X aansprakelijk voor alle schade die Siemens als gevolg van het onrechtmatig handelen van werknemer heeft geleden. Siemens zal akte nemen over de wijze van schadebegroting ex a-grond uit artikel 13 Handhavingsrichtlijn. De rechtbank staat tussentijds beroep toe.