Privacy

IT 2532

Hof heeft terecht toetsingskader van 843a Rv en niet 35 Wbp gehanteerd bij opvraging gynaecoloograpport

Hoge Raad 16 mrt 2018, IT 2532; ECLI:NL:HR:2018:365 (Eiseres tegen Waterlandziekenhuis), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-heeft-terecht-toetsingskader-van-843a-rv-en-niet-35-wbp-gehanteerd-bij-opvraging-gynaecoloograpp

HR 16 maart 2018, IT 2532; ECLI:NL:HR:2018:365 (Eiseres tegen Waterlandziekenhuis) Beroepsaansprakelijkheid arts. Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Exhibitievordering (art. 843a Rv) tot overlegging rapport met bevindingen van door gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp in dat verband. Aan informatievoorziening door gynaecoloog en ziekenhuis te stellen eisen. Weging deskundigenrapporten.

IT 2528

ING moet (persoons)gegevens geraffineerde factuurfraudeur verstrekken

Rechtbank 28 mrt 2018, IT 2528; ECLI:NL:RBAMS:2018:1914 (Bedrijf tegen ING), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ing-moet-persoons-gegevens-geraffineerde-factuurfraudeur-verstrekken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 maart 2018, IT 2528 (Toyota tegen ING) Privacy. Persoonsgegevens. Fraude. Eiser is importeur van voertuigen die via een netwerk aan eindgebruikers worden verkocht. Bedrijf is slachtoffer van factuurfraude van €643.940,74. Waarna snel veel bedragen naar andere rekeningen zijn doorgesluisd. ING heeft een bedrag van ruim €550.760 geblokkeerd op een tweedegraadsrekening.  De ING Bank wordt bevolen om (persoons)gegevens en andere informatie te verstrekken. Het is noodzakelijk dat Bedrijf de geraffineerde factuurfraudeur ter verantwoording kan roepen.

 

IT 2526

Na 8 maanden geen spoedeisend belang verbod op openbaarmaken van beveiligingsbeelden doden kleinvee

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2526; ECLI:NL:RBLIM:2018:2641 (eiseres tegen kinderdagverblijf), http://www.itenrecht.nl/artikelen/na-8-maanden-geen-spoedeisend-belang-verbod-op-openbaarmaken-van-beveiligingsbeelden-doden-kleinvee

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IT 2526; ECLI:NL:RBLIM:2018:2641 (eiseres tegen kinderdagverblijf) Privacy. Kinderdagverblijf houdt ook dieren, waaronder kleinvee. Er werd een aantal dode dieren aangetroffen en na bekijken van beelden van de beveiligingscamera's werd een 10-jarig meisje herkend. Kinderdagverblijf heeft, zo stelt eiseres, eigen rechercheonderzoek gedaan en het incident bekendgemaakt. Deze handelswijze heeft flinke impact gehad op minderjarige en er is onrust over ontstaan. De verbodsvordering tot openbaarmaking en verspreiding van opnames gemaakt met een beveiligingscamera wordt afgewezen wegens gebrek aan (spoedeisend) belang. Sedert de omstreden opnames zijn meer dan acht maanden verstreken en aannemelijk is dat gedaagde niet meer beschikt over de omstreden opnames.

IT 2524

Afschrift van medisch dossier aan derde met onzichtbaar gemaakte passages

Rechtbank 2 mrt 2018, IT 2524; ECLI:NL:RBGEL:2018:1156 (X tegen Stichting Sint Maartenskliniek), http://www.itenrecht.nl/artikelen/afschrift-van-medisch-dossier-aan-derde-met-onzichtbaar-gemaakte-passages

Rechtbank Gelderland 2 maart 2018, IT 2524; LS&R 1588; ECLI:NL:RBGEL:2018:1156 (X tegen Stichting Sint Maartenskliniek) Kort geding. Eindvonnis na tussenvonnis. Afgifte medisch dossier overleden patiënt. Artikel 7:457 BW. Passages uit het dossier mogen onzichtbaar worden gemaakt bij verstrekking van het medisch dossier aan derden. De voorzieningenrechter veroordeelt de Sint Maartenskliniek binnen één week na de datum van dit vonnis aan [eiser] afschrift van het bij haar aanwezige medisch dossier van (naam), waarin de door haar gemarkeerde passages onzichtbaar zijn gemaakt, aan de derde te verstrekken.

IT 2521

Geen belang tot verwijdering waardering op ZorgkaartNederland meer

Rechtbank 13 mrt 2018, IT 2521; (X tegen Patiëntenfederatie Nederland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-tot-verwijdering-waardering-op-zorgkaartnederland-meer

Rechtbank Overijssel 13 maart 2018, IT 2521 (X tegen Patiëntenfederatie Nederland) Privacy. X verzocht Patiëntenfederatie aan hem een afschrifte te sturen van alle gegevens over hem geregistreerd en vervolgens al deze gegevens voorgoed uit haar systemen te wissen. De redactie van ZorgkaartNederland geeft aan gerechtvaardigd belang te hebben bij de publicatie van persoonsgegevens van zorgaanbieders. De rechtbank stelt vast dat de geuite grieven van X zich met name richten tegen de waarderingen op de website van ZorgkaartNederland waarbij zijn naam als privépersoon is vermeld. Patiëntenfederatie heeft de waardering van 15 mei 2017 verwijderd onder de voorwaarde dat de verwijdering verwijderd blijft zolang niet aannemelijk is geworden dat deze waardering afkomstig is van een (oud)-patiënt en niet van een oud-medewerker van X. Ter zitting is evenmin nader gebleken van reactie, de desbetreffende indiener heeft thans geen recht van spreken meer en de verwijdering definitief is geworden. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat X zijn belang bij onderhavig verzoek tot verwijdering heeft verloren, omdat daaraan thans is voldaan.

IT 2520

Artikel 36 en 46 Wbp is niet bedoeld om onwelgevallig, maar niet onrechtmatige artikelen via verwijderingsverzoek aan Google aan het publiek te onttrekken

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2520; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/artikel-36-en-46-wbp-is-niet-bedoeld-om-onwelgevallig-maar-niet-onrechtmatige-artikelen-via-verwijde

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IEF 17582; IT 2520; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google) Mediarecht. Bescherming persoonsgegevens. Verwijdering uit zoekmachine Google Search: het recht om vergeten te worden, belangenafweging. Een verzoek op grond van artikel 36 jo. 46 Wbp is echter niet bedoeld om die procedure te omzeilen en kan evenmin worden aangewend om onwelgevallige, maar niet onrechtmatige artikelen via de omweg van een verwijderingsverzoek aan een zoekmachine-exploitant aan het zicht van het publiek te onttrekken.

IT 2510

Wehkamp dient BKR-registratie te verwijderen door onvoldoende belang

Rechtbank 31 jan 2018, IT 2510; ECLI:NL:RBOVE:2018:736 (Eiser tegen Wehkamp), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wehkamp-dient-bkr-registratie-te-verwijderen-door-onvoldoende-belang

Vzr. Rechtbank Overijssel 31 januari 2018, IT 2510; ECLI:NL:RBOVE:2018:736 (Eiser tegen Wehkamp) Persoonsgegevens. Eiser heeft in 2017 een door Wehkamp in 2008 verstrekte lening afgelost. Deze lening is op naam van eiser geregistreerd in het CKI met de codering A2 bij het BKR. Eiser vordert Wehkamp te veroordelen de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Een belangenafweging leidt ertoe dat Wehkamp wordt veroordeeld de registratie te verwijderen. De negatieve registratie is niet in het belang van Wehkamp. Eiser heeft daarentegen groot belang bij verwijdering van de registratie. Eiser zal geen hypothecaire lening kunnen krijgen door de registratie. De vordering wordt toegewezen. 

IT 2504

BGH: Google is niet verplicht vooraf te filteren op "Persönlichkeitsrechtsverletzungen"

Overige instanties 27 feb 2018, IT 2504; (Google.de), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bgh-google-is-niet-verplicht-vooraf-te-filteren-op-pers-nlichkeitsrechtsverletzungen

BGH 27 Februar 2018, IEF 17530; IEFbe 2489; IT 2504; VI ZR 489/16 (Google.de) Uit het persbericht: Het BGH heeft besloten dat Google niet verplicht is vóór het tonen van zoekresultaten of deze inhoud een inbreuk op persoonlijke levenssfeer vormt. De zoekmachine moet pas eerst reageren wanneer er een concrete aanwijziging is voor een duidelijk en op het eerste gezicht kenbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.