Privacy

IT 2520

Artikel 36 en 46 Wbp is niet bedoeld om onwelgevallig, maar niet onrechtmatige artikelen via verwijderingsverzoek aan Google aan het publiek te onttrekken

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2520; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/artikel-36-en-46-wbp-is-niet-bedoeld-om-onwelgevallig-maar-niet-onrechtmatige-artikelen-via-verwijde

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IEF 17582; IT 2520; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google) Mediarecht. Bescherming persoonsgegevens. Verwijdering uit zoekmachine Google Search: het recht om vergeten te worden, belangenafweging. Een verzoek op grond van artikel 36 jo. 46 Wbp is echter niet bedoeld om die procedure te omzeilen en kan evenmin worden aangewend om onwelgevallige, maar niet onrechtmatige artikelen via de omweg van een verwijderingsverzoek aan een zoekmachine-exploitant aan het zicht van het publiek te onttrekken.

IT 2510

Wehkamp dient BKR-registratie te verwijderen door onvoldoende belang

Rechtbank 31 jan 2018, IT 2510; ECLI:NL:RBOVE:2018:736 (Eiser tegen Wehkamp), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wehkamp-dient-bkr-registratie-te-verwijderen-door-onvoldoende-belang

Vzr. Rechtbank Overijssel 31 januari 2018, IT 2510; ECLI:NL:RBOVE:2018:736 (Eiser tegen Wehkamp) Persoonsgegevens. Eiser heeft in 2017 een door Wehkamp in 2008 verstrekte lening afgelost. Deze lening is op naam van eiser geregistreerd in het CKI met de codering A2 bij het BKR. Eiser vordert Wehkamp te veroordelen de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Een belangenafweging leidt ertoe dat Wehkamp wordt veroordeeld de registratie te verwijderen. De negatieve registratie is niet in het belang van Wehkamp. Eiser heeft daarentegen groot belang bij verwijdering van de registratie. Eiser zal geen hypothecaire lening kunnen krijgen door de registratie. De vordering wordt toegewezen. 

IT 2504

BGH: Google is niet verplicht vooraf te filteren op "Persönlichkeitsrechtsverletzungen"

Overige instanties 27 feb 2018, IT 2504; (Google.de), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bgh-google-is-niet-verplicht-vooraf-te-filteren-op-pers-nlichkeitsrechtsverletzungen

BGH 27 Februar 2018, IEF 17530; IEFbe 2489; IT 2504; VI ZR 489/16 (Google.de) Uit het persbericht: Het BGH heeft besloten dat Google niet verplicht is vóór het tonen van zoekresultaten of deze inhoud een inbreuk op persoonlijke levenssfeer vormt. De zoekmachine moet pas eerst reageren wanneer er een concrete aanwijziging is voor een duidelijk en op het eerste gezicht kenbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

IT 2503

De Volksbank hoeft BKR-registratie niet te verwijderen door onvoldoende belang van eiseres

Rechtbank 9 feb 2018, IT 2503; ECLI:NL:RBMNE:2018:651 (Eiseres tegen De Volksbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/de-volksbank-hoeft-bkr-registratie-niet-te-verwijderen-door-onvoldoende-belang-van-eiseres

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 9 februari 2018, IT 2503; ECLI:NL:RBMNE:2018:651 (Eiseres tegen De Volksbank) Privacy. Persoonsgegevens. Eiseres staat negatief geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR. Zij vordert de registratie te verwijderen, omdat zij na haar overstap naar de ING vergeten is de rekening bij de Volksbank op te zeggen. Een belangenafweging leidt er toe dat de Volksbank de codering niet hoeft te verwijderen. Eiseres moet hebben geweten dat sprake was van een ongeoorloofde roodstand. Zij heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat haar financiële situatie nu goed is en dat zij geen financiering heeft gekregen door de codering alleen. De vordering wordt afgewezen.

IT 2499

HDV moet bijzonderheidscodes uit het CKI verwijderen door nagelaten waarschuwing

Rechtbank 14 nov 2017, IT 2499; ECLI:NL:RBOBR:2017:6930 (Verzoekster tegen HDV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hdv-moet-bijzonderheidscodes-uit-het-cki-verwijderen-door-nagelaten-waarschuwing

Rechtbank Oost-Brabant 14 november 2017, IT 2499; ECLI:NL:RBOBR:2017:6930 (Verzoekster tegen HDV) Privacy. Persoonsgegevens. Verzoekster staat negatief geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de BKR. Zij verzoekt de rechtbank HDV te bevelen primair de registratie en secundair de bijzonderheidscodes uit het CKI te verwijderen, omdat zij niet tijdig en schriftelijk gewaarschuwd is dat verder uitstel van betaling zou leiden tot een achterstandsvermelding bij de BKR. Zij stelt dat de registratie niet met inachtneming van het Wbp op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden, waardoor ze in haar belangen is geschaad. Voor het primaire verzoek bestaat geen (wettelijke grondslag) en wordt afgewezen. Nu HDV geen blijk heeft gegeven van het adequaat versturen van de achterstandsbrieven en evenmin door HDV is aangetoond dat verzoekster de achterstandsbrieven heeft ontvangen, kan niet worden vastgesteld dat HDV heeft voldaan aan het vereiste van de waarschuwing. Het secundaire verzoek wordt toegewezen.

IT 2500

Individuele belang tot verwijdering BKR-registratie weegt zwaarder dan algemene kredietregistratiebelang

Rechtbank 7 feb 2018, IT 2500; ECLI:NL:RBMNE:2018:640 (Eiser tegen Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/individuele-belang-tot-verwijdering-bkr-registratie-weegt-zwaarder-dan-algemene-kredietregistratiebe

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 februari 2018, IT 2500; ECLI:NL:RBMNE:2018:640 (Eiser tegen Rabobank) Privacy. Persoonsgegevens. Er is een achterstand op de betaalrekening van eiser bij Rabobank ontstaan. Rabobank heeft in aangetekende brieven aan eiser vermeld dat indien betaling uitblijft, zij verplicht is het saldotekort te melden bij het BKR. Dit heeft niet tot het aanzuiveren van het tekort geleid, dus heeft Rabobank een BKR-melding gedaan. Eiser heeft in overleg met Rabobank gepoogd zijn financiën op orde te brengen. In samenspraak met de bank heeft hij zijn huis te koop gezet om lagere woonlasten te krijgen. Na aanzuivering van het tekort is de registratie afgemeld, maar blijft deze nog vijf jaar zichtbaar. Eiser vordert verwijdering van de BKR-registratie. Bij BKR-registraties moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De individuele belangen van eiser wegen zwaarder dan de algemene kredietregistratiebelangen. De vordering wordt toegewezen.

IT 2491

Taxichauffeur met vordering tot verwijdering persoonsgegevens bestuursorgaan bij voorzieningenrechter aan verkeerde adres

Rechtbank 6 feb 2018, IT 2491; ECLI:NL:RBAMS:2018:575 (Taxichauffeur tegen Gemeente Amsterdam), http://www.itenrecht.nl/artikelen/taxichauffeur-met-vordering-tot-verwijdering-persoonsgegevens-bestuursorgaan-bij-voorzieningenrechte

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 februari 2018, IT 2491; ECLI:NL:RBAMS:2018:575 (Taxichauffeur tegen Gemeente Amsterdam) Privacy. Na een geweldsincident met een verkeersregelaar is de chaffeurskaart van eiser, die taxichauffeur is, ingetrokken. Nadat eiser door de rechter is vrijgsproken van de ten laste gelegde feiten is hem een nieuwe chauffeurskaart verleend. Eiser heeft de Gemeente Amsterdam verzocht de registraties van de incidenten te verwijderen. De gemeente heeft aan de registraties toegevoegd dat eiser is vrijgesproken, maar handhaaft de registraties. Eiser vordert zonder succes verwijdering van de registraties. Omdat het gaat om gegevensverwerking door een bestuursorgaan moet eiser de bestuursrechtelijke route moet volgen en is hij bij de voorzieningenrechter aan het verkeerde adres. Ook indien zijn vordering wel in dit geding had kunnen worden geoordeeld, zou eiser niet geholpen zijn. 

IT 2496

Verzoek tot verstrekking medisch dossier dient het belang om kwaliteit medisch handelen te laten toetsen

Rechtbank 7 feb 2018, IT 2496; ECLI:NL:RBROT:2018:984 (Medisch dossier overleden moeder), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-tot-verstrekking-medisch-dossier-dient-het-belang-om-kwaliteit-medisch-handelen-te-laten-toe
Medisch dossier

Rechtbank Rotterdam 7 februari 2018, IT 2496; LS&R 1577; ECLI:NL:RBROT:2018:984 (Medisch dossier overleden moeder) Privacy. Medisch dossier. Eiser heeft aangifte gedaan tegen twee verpleegkundigen die bij zijn, inmiddels overleden, moeder betrokken zijn geweest bij de medische behandeling en zorg. Eiser heeft een huisarts verzocht om (delen van) het medisch dossier van zijn moeder aan hem te verstrekken. De huisarts heeft hier geen gehoor aan gegeven. Het belang van eiser om de kwaliteit van het medisch handelen te laten toetsen door een (tucht)rechter, kan in voldoende mate worden gediend door een onafhankelijke (huis)arts het medisch dossier van de moeder van eiser te laten inzien met het verzoek antwoord te geven op concrete vragen ten aanzien van de behandeling van zijn moeder. Een verdergaand recht op inzage in/afschrift van het medisch dossier na overlijden zou het beroepsgeheim in belangrijke mate kunnen uithollen. De vordering wordt dan ook in zoverre toegewezen.