IT 1690

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Handlichting voor zelfstandig IT-bedrijf voor 18-'er

Ktr. Rechtbank Oost-Brabant 3 februari 2015, IT 1690; ECLI:NL:RBOBR:2015:651 (Handlichting Looman)
Verzoek handlichting ex artikel 1:235 lid 3 BW wordt gehonoreerd. Looman wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat Looman het voornemen heeft zelfstandig een bedrijf in de IT te gaan uitoefenen. Looman wenst over de navolgende bevoegdheden te beschikken: het aanbieden van service; de in- en verkoop van computers en randapparatuur (en het installeren en onderhouden van deze apparaten) en overeenkomsten of contracten afsluiten met klanten. De wettelijke vertegenwoordigers van Looman stemmen in met zijn verzoek. Handlichting wordt verleend aan Looman, geboren in 1998, wonende te O, met betrekking tot het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf in de IT.

 

3.2. Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt.
Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie van deze beschikking op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

4.3.
bepaalt dat deze handlichting voor rekening van Max Albertus Johannes Looman bekend dient te worden gemaakt in het dagblad "Brabants Dagblad".