Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022
IT 4079
Rechtbank Noord-Nederland ||
13 sep 2022
Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (Bol.com tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/voldoende-duidelijk-dat-informatieverplichting-wordt-aangegaan

Voldoende duidelijk dat informatieverplichting wordt aangegaan

Rb. Noord-Nederland 13 september 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (bol.com tegen gedaagde) Bol.com vordert betaling van een bepaald bedrag waar zij meent recht op te hebben op grond van de tussen haar en consument gesloten koopovereenkomst. Het gaat om een op afstand gesloten koopovereenkomst. Hierdoor gelden er bepaalde informatieverplichtingen voor bol.com, waaronder de verplichting uit 6:230v lid 3 BW. Uit dit artikel volgt dat het bestelproces zo moet worden ingericht dat het duidelijk is dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Bol.com voert aan dat haar bestelproces bestaat uit drie stappen: Bestelling, Betaling en Bevestiging. Gedaagde heeft na op de knop ‘Naar betalen’ geklikt te hebben, aangegeven op welke wijze hij wilde betalen. Pas nadat hij die stap heeft afgerond, kwam er een koopovereenkomst tot stand. De laatste knop in het proces bevat de woorden ‘Bestelling plaatsen’. De kantonrechter oordeelt dat de bestelknop met deze woorden in combinatie met de direct rondom de knop zichtbare informatie en het bestelproces, voldoende duidelijk blijkt dat er een betalingsverplichting wordt aangegaan. Er is dus voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling van het door bol.com gevorderde bedrag.

3.7. Bol.com heeft toegelicht dat in haar bestelproces drie stappen moeten worden doorlopen om het product te kopen (genaamd: 1.Bestelling, 2.Betaling en 3.Bevestiging), dat gedaagde door onderaan de webpagina "Bestelling" op een knop met de woorden "Naar betalen" te klikken, kon aangeven op welke wijze hij wilde betalen en dat er pas nadat die stap was afgerond, een koopovereenkomst tot stand is gekomen. De laatste knop in het bestelproces van Bol.com bevat de tekst "Bestelling plaatsen". Op de printscreens die zij ter illustratie heeft overgelegd, is onder meer het volgende te zien:

3.10. De kantonrechter overweegt verder dat uit de tekst "Bestelling plaatsen" op de bestelknop van Bol.com in samenhang met de direct rondom die knop zichtbare informatie en het bestelproces dat gedaagde voor het bereiken van die knop heeft moeten doorlopen, voldoende duidelijk blijkt dat door op die bestelknop te drukken een betalingsverplichting wordt aangegaan. Tot het Fuhrmann-arrest werd er ook in de rechtspraak vanuit gegaan dat daarmee aan de vereisten van artikel 6:230v lid 3 BW werd voldaan. Dit past bij uitgangspunt in het Nederlandse recht dat bij de beoordeling van overeenkomsten alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Bol.com heeft er tot voor kort dan ook niet op bedacht hoeven te zijn dat de rest van haar bestelproces (waaronder een knop met de tekst "Naar betalen") bij de uitleg van de woorden op de knop waarmee bestellingen worden voltooid buiten beschouwing moet worden gelaten en dat de vermelding "Bestelling plaatsen" op die knop dan wellicht ontoereikend zou zijn. Daarom acht de kantonrechter ook indien geoordeeld zou moeten worden dat die formulering wel dubbelzinnig is, een sanctie wegens (een voldoende ernstige) schending van dat artikel in dit geval niet op zijn plaats.