Personalia

IT 901

Nieuwe naam ICT~Office luidt Nederland ICT

Uit't persbericht: Vanaf 14 december is 'Nederland ICT' de nieuwe naam van ICT~Office. De naam Nederland ICT laat zien dat deze branchevereniging dé vertegenwoordiger van alle ICT-bedrijven in Nederland wil zijn. Er is gekozen voor een nieuwe naam, omdat kantoortechnologie - waaronder copiers en printers - inmiddels een onderdeel van ICT is.

IT 830

Kritische kanttekeningen bij beslag op software

Kritische kanttekeningen bij conservatoire beslagen op software ex art. 28 Aw. (Eerder verschenen in Tijdschrift voor Internetrecht, nr. 3 juni 2012)

Bijdrage van Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten.

Steeds vaker vragen rechthebbenden toestemming om beslag te leggen op inbreukmakende software die bij een derde staat; bijvoorbeeld een server met inbreukmakende p2p software, een gameserver of een website van een ondernemer verwikkeld in een conflict, waarbij in alle gevallen de server bij een hostingprovider staat. Bij het leggen van het beslag gaat een website tijdelijk uit de lucht en is er sprake van bijvangst (materiaal waarop volgens het verlof geen beslag kan worden gelegd). De beslagsyllabus (v 2011) schrijft voor dat er geen gelijktijdig conservatoir bewijsbeslag (art. 1019b-1019d Rv) en/of beslag tot afgifte bij derden (28 Auteurswet) gelegd kan worden. Toch is dit vaak wel het geval. Daarnaast wordt een beslag ex art. 28 Aw ook gebruikt om de waarborgen van het bewijsbeslag omtrent privacy te omzeilen. Al met al genoeg redenen om de beslagpraktijk ex art. 28 Aw eens goed tegen het licht te houden. In dit artikel zullen diverse vragen worden behandeld die een beslaglegger en Voorzieningenrechter (zouden) moeten beantwoorden om eventueel tot een rechtsgeldig beslag ex art. 28 Aw te kunnen komen; vragen over jurisdictie en toepasselijk recht, de vraag of software überhaupt kan worden beslagen, en de proportionaliteitstoets. Daarnaast bespreek ik aspecten bij een forensische kopie en wordt er een korte vergelijking gemaakt met het bewijsbeslag.

Lees het hele artikel hier.

IT 799

Niche-advocatenkantoor time.lex 5 jaar

Uit't persbericht: time.lex, het grootste Belgische niche-advocatenkantoor in zijn sector bestaat 5 jaar en breidt nog verder uit.

time.lex is gespecialiseerd in telecommunicatie, IT/IP, media en e-business. In nauwelijks 5 jaar groeide time.lex uit tot het grootste onafhankelijke Belgische niche-kantoor in zijn sector, met een bijzondere nadruk op privacybescherming, begeleiding van IT-projecten en contracten, handhaving van intellectuele eigendomsrechten en media. In al deze materies gaat bijzondere aandacht naar de uitdagingen van de steeds toenemende digitalisering van het zakenleven.

 

Het kantoor heeft vestigingen in Brussel, sinds kort ook in Kortrijk, en telt momenteel een 20-tal specialisten, allen met achtergrond in grote kantoren en bedrijven. Via een van de oprichters, Prof. Jos Dumortier, is er een nauwe samenwerking met het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT van de KU Leuven.

Die duidelijke focus geeft het kantoor alles om in te spelen op de echte noden van de markt: een ruime expertise in alle domeinen van het recht, concrete en praktische oplossingen voor de focusdomeinen van het kantoor en een kennis die altijd up-to-date is. Het nichekantoor werkt bovendien kostenefficiënter dan een klassiek georganiseerd internationaal kantoor. Hierdoor vinden cliënten er gespecialiseerde en praktijkgerichte dienstverlening aan haalbare tarieven.

Zo geeft time.lex strategische en operationele juridische ondersteuning aan een nationaal en internationaal cliënteel van multinationals, start-ups, en overheidsdiensten van lokaal tot Europees niveau. Een netwerk van buitenlandse specialisten geeft time.lex bovendien toegang tot lokale expertise in heel Europa en daarbuiten.

IT 797

[] lanceert haar nieuwe website

Uit het persbericht: [deJuristen], een juridisch nichekantoor gespecialiseerd in ICT-recht & intellectuele eigendom, kondigt de lancering van haar nieuwe website aan. Met die website wil zij een lans breken voor een moderner recht, ofwel een ‘recht 2.0’. Uit onderzoek bij haar cliënten bleek dat vooral onbegrip over de juridische wereld de grootste ergernis was, en bijdroeg tot het kwalijke imago van de juridische sector. Video bleek de oplossing. Website [red: deJuristen]

 

“Door korte stukjes per onderdeel te gebruiken, zijn we er in geslaagd om meer duidelijkheid te bieden aan de bezoeker”, zegt Matthias Dobbelaere, partner bij [red: deJuristen]. “Die duidelijkheid was broodnodig, gezien rechtzoekenden al te vaak tegen de muren van een moeilijk jargon oplopen.” Het extensief gebruik van video ter uitlegging is nog niet eerder gezien in Europa, tenminste in de juridische sector. “De video’s zijn absoluut geen ‘gadget’ of loutere aandachtstrekker, maar wel een overtuigde, bewuste keuze om klaarheid te brengen en de bezoeker weldegelijk iets bij te brengen”, vervolgt Dobbelaere. ”Ook het taalgebruik en de schrijfstijl werden geoptimaliseerd om de toegankelijkheid te vergroten. “ In 2012 daalde het vertrouwen in de juridische sector van 69% tot 60% (bron). Een zorgwekkende, en consistente trend. Nochtans dient recht juist een nuttig instrument te zijn.
IT 795

Personalia: Thera Adam-Van Straaten

Uit't persbericht: De sectie Intellectueel Eigendom & ICT van het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals wordt uitgebreid door de komst van Thera Adam- Van Straaten.

Thera Adam- Van Straaten heeft in de afgelopen 14 jaar een brede adviespraktijk opgebouwd in het IE en reclamerecht en heeft daarnaast ruime ervaring in de procespraktijk. Sectiehoofd Olaf van Haperen: “We zijn bijzonder blij met de komst van Thera. Het is altijd prettig als goede juristen je team komen versterken, en met Thera erbij is onze positie beduidend sterker geworden. We zijn vooral blij met haar komst vanwege haar expertise in het reclamerecht en merkrecht. Zij vormt een belangrijke pijler voor ons middellange termijn doel, de IE sectie van Rotterdam en omstreken worden“

Thera Adam- Van Straaten studeerde eerst een jaar aan de Oxford Polytechnic waarna zij aan de Rijksuniversiteit Utrecht haar studie rechten voltooide. Zij werkt sinds 2001 als advocaat en heeft in 2007 een jaar als bedrijfsjurist bij Unilever gewerkt. Zij specialiseerde zich direct in het intellectuele eigendomsrecht en later in het reclamerecht en voedingsclaims.

Zij zal zich richten op procederen en adviseren op het gebied van het intellectueel eigendomrecht, het reclamerecht, met name op het gebied van de marketing van fast moving consumer goods. Thera Adam: “Bij dit puur Rotterdamse kantoor krijgt de IE /ICT sectie alle ruimte. Dit full service kantoor, dat het belangrijkste kantoor van de regio wenst te worden, biedt mij een enorme uitdaging waar ik mijn ambitie, kennis en netwerk volledig kan benutten.”

Thera Adam- Van Straaten is Vice-voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en is daarnaast internationaal actief o.a. via de Marques en ECTA (European Communities Trade Mark Association). Zij zit in de Raad van Bestuur van de Utrechtse vrouwelijke studentenvereniging UVSV/NVVSU (1350 leden). Daarnaast heeft zij gepubliceerd in het BMM Bulletin, het Journaal Warenwet. In 2002 heeft zij de Grotius opleiding Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht met succes afgerond.

IT 775

Personalia: Sara Biersteker

Per 1 mei jl. is Sara Biersteker als advocaat-stagiaire verbonden aan Van Till advocaten. Zij zal zich hier onder andere gaan bezighouden met intellectuele eigendom en IT en recht.

Sara is afkomstig van ICTRecht, waar zij als juridisch adviseur ervaring heeft opgedaan met betrekking tot domeinnaamgeschillen, e-commerce en softwarelicenties.

IT 768

PERSONALIA: Wouter Dammers

Per 1 juni a.s. zal Wouter Dammers (1985) verbonden zijn aan ICTRecht als juridisch adviseur op het gebied van IT recht en privacy. Wouter is digital native, IT recht expert, enthousiast en ondernemend. "Het lag dan ook voor de hand dat ik bij ICTRecht aan de slag ga. Ik heb er erg veel zin in!"

Wouter was eerder werkzaam als IT recht advocaat bij SOLV, en heeft daar zijn advocaat-stage afgerond. Daarvoor heeft hij zijn masters Law & Technology (cum laude) en International And European Public Law (met genoegen) in Tilburg behaald.

Wouter is een actieve blogger en tweep en hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder het Nederlandse hoofdstuk voor The International Free And Open Source Software Lawbook (IT 524).