Personalia

IT 704

Personalia: Martijn Loth bij Bits of Freedom

Bits of Freedom stelt ons -voorlopig voor de laatste keer- graag voor aan haar nieuwste collega: office manager Martijn Loth.

"Werk is geen werk als het ook een hobby is. Als geek van het eerste uur hou ik me bezig met veel facetten van het internet: van webdevelopment en beveiliging tot het prediken van het Linux-evangelie. Helaas zie ik met lede ogen de huidige ontwikkelingen op het internet aan. Censuur, datalekken en privacyschendingen zijn de orde van de dag. De grootste bedreigingen komen niet meer vanuit verre niet-democratische landen, maar vanuit onze eigen samenleving. Ons internet wordt omsingeld door machten die haar het zwijgen op willen leggen."

IT 690

Personalia: Simone Halink bij Bits of Freedom

Bits of Freedom: Vandaag stellen we je graag voor aan Simone Halink.

"Na mijn studie ben ik als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek gaan werken. Daar heb ik gewerkt aan complexe zaken en heb ik grote bedrijven van dichtbij leren kennen. Ook heb ik een half jaar lang jonge advocaten opgeleid. Vooral door deze laatste ervaring besefte ik dat plezier en gedrevenheid je werk betekenis geven. Daarom ben ik bij Bits of Freedom gaan werken. Hier kan ik samen met bevlogen mensen op een openhartige en innovatieve manier opkomen voor internetvrijheid in Nederland."

IT 647

Verhuisbericht ICTRecht

Juridisch adviesbureau ICTRecht is verhuisd. Met ingang van 19 januari 2012 is het kantoor gevestigd aan de Sarphatistraat 610-612, 1018 AV Amsterdam.
Telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd.

IT 602

Burger moet greep krijgen op gereken in cyberspace

De rechtsstaat in cyberspace? Oratie mevrouw prof. mr. dr. M. Hildebrandt (Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica). Donderdag 22 december 2011, 15:45 uur, Aula Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2

Op dit moment kun je als bewoner van cyberspace niet achterhalen hoe de talloze sporen die je achterlaat worden gebruikt. ‘Een risico’, zegt prof. Mireille Hildebrandt. ‘Wie volledig doorrekenbaar is, kan volledig worden gemanipuleerd. De rechtsstaat bestaat om ons daartegen te beschermen. De burger moet greep krijgen op die onzichtbare doorzoekingen’, vindt de nieuwe hoogleraar ICT en Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op 22 december spreekt zij haar oratie uit.

IT 530

Personalia: Simone van der Hof

Simone van der Hof is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar aan de afdeling eLaw@Leiden. Zij houdt zich bezig met online privacy, kansen en risico's.

Simone is verbonden aan eLaw@Leiden, het Centrum voor recht in de informatiemaatschappij. Het centrum dat zich in onderzoek en onderwijs richt op vragen naar regulering van toepassingen van informatie- en communicatietechnologie, in het bijzonder het internet, in relaties tussen individu, overheid en bedrijfsleven.

Lees meer hier (link)

IT 478

Aantal gevallen minimaal

Antwoord Minister Donner vragen Neppérus inzake het eenvoudige kraken van de DigiD, Aanhangselen II, 2010-11, nr. 3 427.

Vraag 1 Bent u bekend met de berichten dat een DigiD eenvoudig te kraken zou zijn voor criminelen en dat het om vele miljoenen gaat?

Antwoord Ja, ik ben bekend met de berichtgeving in de media.

Vraag 2 Hoe verhoudt zich dit nieuws zich tot uw antwoorden van 9 mei 2011 op Kamervragen dat het probleem maar beperkt voorkomt?

Antwoord: Tot op heden is niet gebleken dat bij de huidige situatie sprake is van het ontvreemden van DigiD’s van de getroffen huishoudens. Het betreft hier wèl het frauduleus aanvragen van toeslagen met behulp van identiteitsgegevens van de getroffen huishoudens. Daarvoor waren de DigiD’s van de getroffen huishoudens niet nodig. De Belastingdienst heeft inmiddels maatregelen getroffen waardoor dit niet meer mogelijk is. De desbetreffende burgers zijn inmiddels geïnformeerd. Ook zijn de invorderingsmaatregelen gestopt en krijgen de burgers die door deze fraude hun toeslagen niet hebben uitgekeerd gekregen, deze alsnog uitbetaald. Daarnaast is er bij de Belastingdienst/Toeslagen een fraudemeldpunt, waar burgers die vermoeden dat zij slachtoffer zijn van dit soort fraude zich kunnen melden. De Staatssecretaris van Financiën zal de Kamer in de komende halfjaarsrapportage nader informeren over de maatregelen die de Belastingdienst in dit verband heeft genomen.

Vraag 3 Bent u bereid alsnog naar de omvang van het genoemde probleem te kijken?

Antwoord Zoals gemeld in antwoord op vraag 2 bestaat de misbruikmogelijkheid die de aanleiding vormt voor de huidige vragen niet meer. Wat andere vormen van misbruik betreft, is het niet onmogelijk voor een kwaadwillende om een DigiD van een ander te bemachtigen (zoals ook aangegeven in de antwoorden op uw vragen uit april 2011 en de vragen van het lid Gerkens uit maart 20101). De strekking van die antwoorden is dan ook niet gewijzigd. 100% fraudebestendigheid bestaat niet. Het aantal gevallen van het ontvreemden van DigiD, ten opzichte van het totaalgebruik van DigiD, is minimaal. DigiD wordt gebruikt door 9 miljoen mensen. Sinds de invoering van DigiD in 2005 zijn door de beheerder van DigiD enkele honderden DigiD’s onderzocht vanwege een vermoeden van misbruik. Daarnaast zijn bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten enkele tientallen gevallen van vermoeden van misbruik gemeld. Wanneer er meer aan de hand blijkt te zijn wordt een DigiD opgeheven. Dat is dit jaar acht maal gebeurd. Het tegengaan van fraude is een continue wedloop tussen het nemen van beveiligingsmaatregelen en fraudeurs. In dat kader onderzoek ik momenteel de wenselijkheid en haalbaarheid van de invoering van een geheel nieuw (hoger) zekerheidsniveau binnen DigiD, de zogeheten eNIK. Daarover informeer ik uw Kamer medio september separaat.

Vraag 4 Hoe komt het dat kennelijk in bepaalde straten en wijken meer DigiD wordt gekraakt, dan in andere buurten? Welke afspraken zijn er over screening van medewerkers van bedrijven die worden ingeschakeld?

Antwoord De zaak waarop gewezen wordt in de berichtgeving is in onderzoek bij de FIOD en het Openbaar Ministerie. Zoals gemeld in het antwoord op vraag 2 is tot op heden niet gebleken dat hierbij sprake is geweest van het ontvreemden van DigiD’s van de getroffen huishoudens. Vanwege het lopende onderzoek kan ik op dit moment geen nadere mededelingen doen.

IT 477

Personalia: Arno Lodder

De rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft mr. dr. Arno Lodder benoemd tot hoogleraar ‘Internet governance and regulation’. De eerste leerstoel op het gebied van internetrecht in Nederland.

Lees meer hier

IT 442

Vondst Advocaten verhuist

Van Buitenveldert naar Oud-Zuid. Per 25 juli 2011 zal Vondst zijn gevestigd op een nieuw adres in Amsterdam:

Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Amsterdam

Postbus, fax - en telefoonnummers blijven ongewijzigd.