IT 3178

Advertentie via Google AdWords niet misleidend

Rechtbank 10 jun 2020, IT 3178; ECLI:NL:RBLIM:2020:4150 (Eiser tegen Hesi), http://www.itenrecht.nl/artikelen/advertentie-via-google-adwords-niet-misleidend

Vzr. Rechtbank Limburg 10 juni 2020, IEF 19305, IT 3178; ECLI:NL:RBLIM:2020:4150 (Eiser tegen Hesi) Kort geding. Eiser heeft een eenmanszaak in technische installaties, waaronder luchtbehandelingsapparatuur. De onderneming draagt de handelsnaam [handelsnaam]. Hesi heeft een installatiebedrijf op het gebied van verwarming en luchtbehandeling. Zij voert de handelsnamen Hesi B.V. en Hesi Verhuur Limburg. Eiser stelt dat Hesi via Google AdWords adverteert op internet en daarbij gebruik maakt van de naam en vestigingsplaats van haar onderneming. Indien men in Google deze zoektermen intypt, verschijnt volgens eiser bovenaan de pagina de advertentie van Hesi. Volgens eiser klikken klanten door de misleidende advertentie van Hesi onbewust op deze advertentie.

IT 3175

Vacature: docent recht, innovatie en technologie (Universiteit Utrecht)

Het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht zoekt een docent recht, innovatie en technologie.

Functiebeschrijving
U draagt bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van recht, innovatie en technologie in de door het departement en de faculteit aangeboden bachelor-opleiding Rechtsgeleerdheid. U draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs conform de daarvoor geldende universitaire en departementale richtlijnen. Daarnaast verwachten wij van u dat u afstudeerwerk van studenten begeleidt.
Lees verder.

IT 3174

Vernietiging conclusies octrooi wegens ontbreken inventiviteit

Rechtbank 27 mei 2020, IT 3174; ECLI:NL:RBDHA:2020:4632 (Sisvel tegen Oppo c.s. en Wiko c.s.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vernietiging-conclusies-octrooi-wegens-ontbreken-inventiviteit

Rechtbank Den Haag 27 mei 2020, IEF 19293, IT 3174; ECLI:NL:RBDHA:2020:4632 (Sisvel tegen Oppo c.s. en Wiko c.s.) Octrooirecht. Sisvel beheert wereldwijd geldende intellectuele eigendomsrechten op onder meer draadloze communicatie. Sisvel stelt dat Oppo c.s. en Wiko c.s. met verschillende typen mobiele telefoons (direct of indirect) inbreuk maken of dreigen te maken op de conclusies 4 en 8 van haar octrooi EP 536. Oppo c.s. en Wiko c.s. verweren zich door te stellen dat het octrooi van Sisvel nietig is, omdat niet aan de vereisten nieuwheid en inventiviteit wordt voldaan. De rechtbank gaat hierin mee. Conclusies 4 en 8 van het octrooi zijn niet inventief, omdat het inventiviteit ontbeert ten opzichte van Eriksson.

IT 3173

Verzoek verwijdering registraties IR en EVR afgewezen

Rechtbank 24 jun 2020, IT 3173; ECLI:NL:RBGEL:2020:2971 (Verzoeker tegen ABN AMRO), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-verwijdering-registraties-ir-en-evr-afgewezen-1

Rechtbank Gelderland 24 juni 2020, IT 3173, ECLI:NL:RBGEL:2020:2971 (Verzoeker tegen ABN AMRO) Verzoek verwijdering persoonsgegevens. Artikel 21 AVG. Verzoekster, met als beroep accountant, heeft een vervalst fiscaal overzicht opgestuurd naar ABN AMRO in het kader van een aanvraag voor een hypothecaire financiering. Haar persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1) AVG zijn hierna opgenomen in het IR en EVR. Het verzoek tot verwijdering van de IR- en EVR-registraties worden afgewezen. Het subsidiaire verzoek tot beperking van de duur van de registraties wordt ook afgewezen. De gestelde belangen van de verzoekster bij verwijdering van haar persoonsgegevens wegen niet zwaarder dan de rechtvaardigde belangen van verweerster bij handhaving daarvan.

IT 3171

Inzage e-mails met persoonsgegevens onterecht geweigerd


Rechtbank 15 jun 2020, IT 3171; ECLI:NL:RBMNE:2020:2222 (Onterechte weigering inzage persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzage-e-mails-met-persoonsgegevens-onterecht-geweigerd

Rechtbank Midden-Nederland 15 juni 2020, IEF 19290, IT 3171; ECLI:NL:RBMNE:2020:2222 (Onterechte weigering inzage persoonsgegevens) Privacy. Verweerder heeft inzage in een aantal e-mails geweigerd, omdat het gaat om interne notities die persoonlijke gedachten van medewerkers bevatten en uitsluitend voor intern overleg en beraad zijn bedoeld. De rechtbank stelt vast dat de niet verstrekte e-mails wel persoonsgegevens van eiser bevatten en ook feitelijkheden en waarderingen van die medewerkers over persoonsgegevens van eiser. De rechtbank oordeelt dat verweerder op grond van artikel 23 lid 1 sub i van de AVG geen persoonsgegevens hoeft te verstrekken voor zover dat noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van de rechten en vrijheden van anderen. Bij een recht of vrijheid van een ander gaat het om gewichtige belangen op grond waarvan het noodzakelijk is een uitzondering te maken op het recht van de betrokkene op kennisneming. De motivering die verweerder op dit punt in het bestreden besluit heeft gegeven, maakt echter niet duidelijk welk gewichtig belang aan de orde is op grond waarvan het noodzakelijk zou zijn om een uitzondering te maken op het recht van eiser op kennisneming van aan hem toebehorende persoonsgegevens. De conclusie is dat verweerder eiser ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, inzage heeft geweigerd. Eiser is daarmee niet in staat gesteld kennis te nemen van al zijn persoonsgegevens en te controleren of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG. Het beroep is daarom gegrond. Verweerder moet een nieuw besluit op het bezwaar nemen.

IT 3170

Menno Weij: hoge schadevergoeding is nog geen gelopen race

Automatiseerders mogen hun borst natmaken, las ik vorige week in een artikel in het FD. Want, zo stond in de titel, automatiseerders wacht een stortvloed aan claims om schade door hackers. Het zat mij eerlijk gezegd meteen al niet lekker. Mijn voorspelling: één zwaluw maakt nog geen zomer. Aanleiding voor het artikel is een vonnis uit 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:10124, welke recent pas is gepubliceerd, waarin een eenmans-IT bedrijf aansprakelijk wordt gehouden voor schade veroorzaakt door een geslaagde ransomware-aanval bij een administratiekantoor.

IT 3164

VMC webinar Corona apps - how-to (not) make one

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het maatschappelijk en economisch leven op zijn kop gezet. Om een te snelle verspreiding van het virus te remmen zijn er ongeëvenaarde vrijheidsbeperkingen opgelegd. Totdat er een vaccin of behandeling is lijkt het onwaarschijnlijk dat het leven snel weer wordt ‘zoals het was’.

Om in de tussentijd de verdere verspreiding van het virus zo goed als mogelijk te beheersen, zo veel mogelijk vrijheid terug te geven aan mensen, en nieuwe grootschalige uitbraken te voorkomen, worden wereldwijd tal van maatregelen getroffen of overwogen. Eén daarvan is de inzet van één of meerdere apps. Ter ondersteuning van (zelf)diagnoses, ter ondersteuning van contactonderzoek door GGD’s, of in de meer extreme gevallen ter handhaving van vrijheidsbeperkende maatregelen.

IT 3169

Perspublicatie politie geen schending onschuldpresumptie

5 jun 2020, IT 3169; ECLI:NL:HR:2020:1010 (Perspublicatie politie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/perspublicatie-politie-geen-schending-onschuldpresumptie

HR 5 juni 2020, IEF 19267; IT 3169; ECLI:NL:HR:2020:1010 (Perspublicatie politie) Mediarecht. Privacy. De Hoge Raad heeft het oordeel van het Hof van 15 januari 2019 [IEF 18201] bekrachtigd. Publicatie van een persbericht door de politie betekende in dit geval geen schending van de onschuldpresumptie. Voorlichting over de huiszoeking en aanhouding, was gelet op de onrust in de gemeente voor de hand liggend, terwijl transparantie over de aard van de (voor de directe omgeving kenbare) huiszoeking mede in het belang was van geïntimeerde.

IT 3168

HR: beschuldigen oud-rechter niet onrechtmatig

Hoge Raad 12 jun 2020, IT 3168; ECLI:NL:HR:2020:1046 (Medewerkster tegen oud-rechter), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-beschuldigen-oud-rechter-niet-onrechtmatig

HR 12 juni 2020, IEF 19263, IT 3168; ECLI:NL:HR:2020:1046 (Medewerkster tegen oud-rechter) In cassatie op ECLI:NL:GHSHE:2018:4499, (gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen, conclusie [IEF 19051]. In deze zaak vordert een voormalig rechter schadevergoeding van een voormalig medewerkster. Zij zou hem in een anonieme brief aan een journalist en later in getuigenverklaringen hebben beschuldigd van onvoldoende onpartijdigheid als rechter. Het gerechtshof besliste dat de medewerkster onrechtmatig heeft gehandeld jegens de oud-rechter.
Het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 oktober 2018 wordt vernietigd maar uitsluitend voor zover daarin voor recht is verklaard dat de medewerkster jegens de oud-rechter en de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld door het (onder ede) herhalen van de in de anonieme brief geuite beschuldigingen. Het hof heeft weliswaar geoordeeld dat de herinneringen van de medewerkster zoals die uit haar stellingen en getuigenissen vallen af te leiden, de nodige vragen oproepen, maar (ook) dat is onvoldoende om te oordelen dat het in haar getuigenverklaringen herhalen van de in de anonieme brief geuite beschuldigingen onrechtmatig is.

IT 3167

Inzet surveillance-software is geen inbreuk op privacy

Rechtbank 11 jun 2020, IT 3167; ECLI:NL:RBAMS:2020:2917 (Studentenraden tegen UvA), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzet-surveillance-software-is-geen-inbreuk-op-privacy

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juni 2020, IT 3167; ECLI:NL:RBAMS:2020:2917 (Studentenraden tegen UvA) Kort geding. De UvA mag online surveillance-software (proctoring) inzetten bij het afnemen van tentamens. Studentenraden hadden een verbod daarop gevorderd. De studentenraden en een student zijn ontvankelijk in hun vorderingen, omdat voor hen geen met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang open staat, waarmee een met het kort geding vergelijkbaar resultaat kan worden verkregen. Verder is er geen instemmingsrecht op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor het door de UvA genomen besluit, nu de daarop gebaseerde ‘Regels en Richtlijnen van de examencommissie’ waarin de wijze van surveillance is geregeld, dat expliciet bepaalt.
De UvA heeft voldaan aan alle regels en beginselen van de AVG. De grondslag voor de gegevensverweking ligt in artikel 6 lid 1 sub e AVG. De UvA heeft een in de wet geregelde publieke taak en in verband met Covid-19 is er noodzaak om online proctoring in te zetten bij het afnemen van tentamens die vanuit huis worden gemaakt. Van een onrechtmatige inbreuk op de privacy is dan ook geen sprake.

IT 3165

Internet Archive aangeklaagd wegens piraterij

Internet Archive is een non-profitorganisatie die online e-boeken, films en muziek uitleent. Vanwege de coronacrisis versoepelde de organisatie de beperkingen op gescande boeken. Waar normaal gesproken slechts één lezer tegelijk het e-boek kon bekijken, kon dat na de versoepeling door een oneindig aantal personen tegelijk. Internet Archive verwijderde de wachtlijsten en creëerde de ‘National Emergency Library’, met het doel om studenten en leerlingen te laten leren in quarantaine. De Amerikaanse uitgevers Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons en Penguin Random House stelden daarom een gezamenlijke klacht in waarin zij Internet Archive beschuldigen van piraterij. Het beschikbaar stellen van 1,3 miljoen boeken is een opzettelijke auteursrechtinbreuk en derhalve niet anders dan andere piratenwebsites.

IT 3163

SGOA Academy Online: het raakvlak van security en privacy

Op 18 juni a.s. verzorgt de SGOA in samenwerking met deLex Media weer een nieuwe SGOA Academy. De komende sessie wordt opgezet als webinar, met als thema: het raakvlak van security en privacy. Christian Prickaerts (FOX-IT, arbiter bij de SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) en Peter van Schelven (bestuurslid en arbiter bij SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) geven ieder een presentatie van 45 minuten.

IT 3162

Niet het College maar de rechtbank is bevoegd

Overige instanties 21 apr 2020, IT 3162; ECLI:NL:CBB:2020:297 (Appellant tegen Kamer van Koophandel), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-het-college-maar-de-rechtbank-is-bevoegd

College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 april 2020, IT 3162; ECLI:NL:CBB:2020:297 (Appellant tegen Kamer van Koophandel) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. Voor besluiten van de Kamer van Koophandel op grond van de AVG is niet het College maar de rechtbank (met hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak) bevoegd. Kennelijke omissie van de wetgever. Het College verklaart zich onbevoegd en stuurt het beroep door naar de bevoegde rechtbank.

IT 3161

Jan Smolders: The Pirate Bay blijft geblokkeerd

Zojuist gecheckt: via onze provider is The Pirate Bay nog steeds te bezoeken. Providers zijn niet zo dol op regels die hen klanten kosten. De duurste abonnementen van 1gigabit glasvezel heb je niet nodig om YouTube te kijken. Dan is het vervelend als je ineens The Pirate Bay (TPB) moet blokkeren. Uiteraard voeren providers bij rechters geheel andere argumenten aan. Die enigszins cynische gedachte betekent overigens niet dat er geen principiële punten kunnen zijn. Afgelopen week (2 juni 2020) kwam weer een nieuwe episode uit in de sinds 2010 lopende zaak tussen Brein, XS4ALL en Ziggo [IEF 19248].

Ik schreef al vaker over deze kwestie. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? The Pirate Bay is een website met links naar illegale kopieën van films, muziek en software. Als je op zo’n link klikt, start je een download vanaf de computers van andere gebruikers. In 2010 startte auteursrechtwaakhond BREIN een rechtszaak tegen providers XS4ALL en Ziggo. XS4ALL en Ziggo moesten van de rechtbank The Pirate Bay blokkeren, van het hof in hoger beroep weer niet. Uiteindelijk kwam de zaak bij de Hoge Raad. Belangrijk was de vraag of The Pirate Bay zèlf inbreuk maakt op het auteursrecht. The Pirate Bay host immers geen films. The Pirate Bay bevat alleen meta-informatie (‘op welke computer kan ik stukjes van film x downloaden’). De Hoge Raad moest om die vraag te kunnen beantwoorden Europese regels interpreteren. De Hoge Raad kwam er niet uit wat nou precies wel en niet mocht volgens de Europese regels. De Hoge Raad vroeg dus het Europese hof om uitleg van de regels. Het Europese hof besliste dat Piratebay toch zelf inbreuk maakte op het auteursrecht, door alles zo netjes te categoriseren en doorzoekbaar te maken [IEF 16859]. De Hoge Raad stuurde de zaak weer terug naar hof Amsterdam [IT 2592], die deze week uitsprak deed.

Lees verder.

IT 3160

Verbod elektronische verkiezing 50PLUS wordt afgewezen

Rechtbank 6 mei 2020, IT 3160; ECLI:NL:RBDHA:2020:4043 (Eiser tegen 50PLUS), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verbod-elektronische-verkiezing-50plus-wordt-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 mei 2020, IT 3160, ECLI:NL:RBDHA:2020:4043 (Eiser tegen 50PLUS) Eiser is lid van 50PLUS en wil zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter van de selectiecommissie kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021. Eiser vordert een verbod op het houden van elektronische verkiezingen voor die functie. 50PLUS is van plan de verkiezing voor die functie elektronisch te laten plaatsvinden in verband met de landelijke maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus. Eiser vordert een verbod op zo’n elektronische stemming. De vordering wordt afgewezen omdat inmiddels een tijdelijke (nood)wet in werking is getreden die elektronische verkiezingen mogelijk maakt, ook als de statuten van een vereniging een elektronische stemming niet mogelijk maken. 50PLUS heeft overtuigend gemotiveerd dat de verkiezing van de commissievoorzitter geen uitstel kan lijden en dat zij dus gebruik mag maken van de noodwet. 50PLUS heeft ook toegezegd dat zij zich zal houden aan de eisen die de noodwet stelt aan besluitvormings-procedures. 50PLUS had eerder een besluitvormingsprocedure gecommuniceerd aan haar leden die niet voldeed aan de noodwet en ook niet aan de wet- en regelgeving die al gold voordat de noodwet van kracht was. Daarom wordt beslist dat 50PLUS wel de eigen proceskosten zal moeten betalen.

IT 3159

Bevel tot blokkeren van websites The Pirate Bay

Hof 2 jun 2020, IT 3159; ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 ((Ziggo en XS4all tegen Brein)), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bevel-tot-blokkeren-van-websites-the-pirate-bay

Hof Amsterdam 2 juni 2020, IEF 19248, IT 3159; ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (Ziggo en XS4all tegen Brein) Auteursrecht. Vervolg op HR 29 juni 2018 [IT 2592]. Bevel tegen internetproviders tot blokkering van IP-adressen en domeinnamen die toegang bieden tot websites van The Pirate Bay waarmee inbreuk op auteursrecht wordt gemaakt (art. 26d Aw en art. 15e Wnr). De regels uit HvJ EU UPC/Telekabel Wien [IT 1470] worden toegepast. Zijn de door Brein gevorderde bevelen verenigbaar met het rechtvaardige evenwicht tussen de drie grondrechten: de (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap? Er wordt geoordeeld dat dit het geval is. Aan de dubbele voorwaarde wordt voldaan. Er is sprake van niet nodeloos ontzeggen van toegang tot rechtmatige informatie, en van verhinderen of serieus ontmoedigen van toegang tot beschermde werken.

IT 3152

Het Nederlands Octrooicongres online op 9 juni - Aanmelden nog mogelijk!

Wat goed is, komt snel, zo ook het Nederlands Octrooicongres 2020! Binnenkort gaan we alweer van start, met een gesplitst programma deze keer: op dinsdag 9 juni vindt het eerste deel plaats, online. Bij deel 2 op dinsdag 8 september hopen we u, samen met dagvoorzitters Gertjan Kuipers en Peter Blok weer ‘in het echt’ te ontmoeten.

De onderwerpen op 9 juni:

  • Jurisprudentie 2019/2020, door Gertjan Kuipers
  • De voorgenomen wijzigingen in de Rijksoctrooiwet, door Marc van der Burg (Nederlands Octrooibureau)
  • Het derde onderwerp “Wat goed is komt snel - liefde en kort geding in tijden van corona”, wordt gepresenteerd door Constant van Nispen en Anne Marie Verschuur. Daarin komen in ieder geval de afstemmingsregel, het spoedeisend belang en de belangenafweging aan de orde.

We zorgen voor een interactieve en persoonlijk gerichte online sessie. Het volledige programma van beide dagen staat op de website. Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!