IT 3074

Privacy schending door buren wordt onvoldoende aangetoond

Hof 10 mrt 2020, IT 3074; ECLI:NL:GHARL:2020:2143 (Privacy tussen buren), http://www.itenrecht.nl/artikelen/privacy-schending-door-buren-wordt-onvoldoende-aangetoond

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2020, IT 3074; ECLI:NL:GHARL:2020:2143 (Privacy tussen buren) Appellant en geïntimeerden zijn buren. Tussen de achtertuinen van partijen staat een schutting. Beide partijen hebben of hadden een of meer beveiligingscamera’s aan/in hun woning geplaatst. Appellant vorderde onder andere voor hoger beroep van belang veroordeling van geïntimeerden om aan te tonen dat hun camera het perceel van appellant niet in beeld brengt en (voorwaardelijk) een LED-lamp zo aan te passen dat die geen licht meer in de tuin van appellant schijnt. Geïntimeerden vorderden onder andere voor hoger beroep van belang veroordeling van appellant om de begroeiing te verwijderen van de schutting in de achtertuin en aan te tonen dat zijn camera het perceel van geïntimeerden niet in beeld brengt.

IT 3073

Ontwerpbesluit digitale overheid

rijksover

Minister Knops van Binnenlandse Zaken heeft de Eerste en Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van de kaders voor informatieveiligheid en persoonsgegevensverwerking (Besluit digitale overheid) aangeboden.

De voorlegging geschiedt in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 25, leden 1 en 2) van de voorgenomen Wet digitale overheid en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Lees hier de Kamerbrief en het Ontwerpbesluit met Nota van Toelichting digitale overheid.

IT 3072

Raoul Waterman: conclusie A-G over netneutraliteit en zero-rating

Op 4 maart 2020 is een conclusie gepubliceerd van Advocaat-Generaal (“AG”) Sánchez-Bordona van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) over netneutraliteit en zero-rating. De zaak die aan het HvJ is voorgelegd heeft betrekking op twee mobiele telefonie-abonnementen van de Hongaarse aanbieder van telecommunicatiediensten Telenor. Beide abonnementen hadden een datalimiet maar het gebruik van bepaalde applicaties telde niet mee voor het dataverbruik. Dit soort abonnementen worden “zero-rated” abonnementen genoemd. Daarnaast was voor beide abonnementen kenmerkend dat na het bereiken van de datalimiet de snelheid van het dataverkeer in grote mate vertraagd werd, behalve voor de zero-rated applicaties. De AG van het HvJ concludeert nu dat dit soort zero-rated abonnementen in strijd is met de Europese regels omtrent netneutraliteit.

IT 3071

Besluit ACM over openstellen netwerken KPN en VodafoneZiggo vernietigd

Overige instanties 17 mrt 2020, IT 3071; ECLI:NL:CBB:2020:177 (Telecombedrijven tegen ACM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/besluit-acm-over-openstellen-netwerken-kpn-en-vodafoneziggo-vernietigd

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 maart 2020, IT 3071; ECLI:NL:CBB:2020:177 (Telecombedrijven tegen ACM) Telecommunicatiewet. Marktanalysebesluit Wholesale Fixed Acces (WFA). Modified greenfield-benadering. Geen gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht. Uitspraak in de beroepsprocedure over toegang tot de netwerken van KPN en VodafoneZiggo voor andere telecomaanbieders. Het besluit van de ACM over recht op toegang tot zowel het netwerk van VodafoneZiggo als dat van KPN is vernietigd. Aanbieders zonder eigen netwerk kunnen geen toegang afdwingen tot die netwerken.

IT 3069

BOIP: nakoming termijnen gedurende beperkingen door coronavirus

Na de door de Nederlandse regering aangekondigde beperkende maatregelen in verband met het coronavirus, zal BOIP met een uiterst minimale bezetting doorwerken. BOIP is zich er van bewust dat dit ook geldt voor alle IE-professionals en ondernemers die momenteel onderhanden zijnde verzoeken en procedures bij BOIP hebben. Onder deze omstandigheden heeft BOIP besloten:

1. Vanaf heden tot en met het einde van de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen, zal BOIP geen verzoeken of procedures intrekken omdat een gegeven termijn niet werd gerespecteerd.

2. Nadat deze periode is beëindigd zal er voor alle verzoeken en procedures waarvoor geldt dat de termijnen op dat moment zijn verstreken of deze op dat moment minder dan een maand bedragen, een extra termijn van een maand worden gegeven. Deze maand zal worden gerekend vanaf het moment dat er in de Benelux-landen geen maatschappelijke beperkingen meer gelden. BOIP zal te zijner tijd hiervoor een datum vaststellen en deze communiceren via een nieuwe mededeling van de Directeur Generaal.

3. BOIP is niet in staat voor alle individuele verzoeken en procedures een nieuwe termijn te communiceren. Deze mededeling treedt dan ook in plaats van mededelingen per specifiek geval.

IT 3068

Innova pleegt deels onrechtmatige concurrentie jegens VATfree

Rechtbank 5 mrt 2020, IT 3068; ECLI:NL:RBAMS:2020:1467 (VATfree tegen Innova), http://www.itenrecht.nl/artikelen/innova-pleegt-deels-onrechtmatige-concurrentie-jegens-vatfree

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 maart 2020, IEF 19079, IT 3068; ECLI:NL:RBAMS:2020:1467 (VATfree tegen Innova) VATfree biedt aan inwoners van buiten de EU een dienst aan die inhoudt dat zij de btw-teruggave regelt indien die personen in Nederland privé-aankopen hebben gedaan en die aankopen vervolgens meenemen naar een land buiten de EU. VATfree levert daarnaast diensten aan Nederlandse winkeliers, gericht op het faciliteren van btw-teruggave aan bovengenoemde particulieren. Innova biedt op de Nederlandse markt dezelfde dienst aan als VATfree. Innova heeft op enig moment een aantal e-mails gestuurd naar klanten van VATfree, waarin zij zich negatief uitlaat over VATfree. Laatstgenoemde stelt dat de manier waarop dit gebeurd is onrechtmatig is en vordert schadevergoeding en rectificatie van de e-mails van Innova.

IT 3065

AIPPI - IE Symposium van woensdag 11 maart uitgesteld

Helaas heeft het bestuur van de VIE/AIPPI Nederland in verband met de toenemende zorgen over de verspreiding van het coronavirus moeten besluiten dat het IE Symposium morgen niet kan plaatsvinden, maar wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Het bestuur streeft ernaar het IE Symposium later dit jaar te laten plaatsvinden in de hoop dat de zorgen over verspreiding van het coronavirus dan zijn geweken dan wel voldoende verminderd.

IT 3067

Servicekosten Airbnb in strijd met de wet

Rechtbank 9 mrt 2020, IT 3067; ECLI:NL:RBAMS:2020:1477 ( Klant tegen Airbnb), http://www.itenrecht.nl/artikelen/servicekosten-airbnb-in-strijd-met-de-wet

Ktr. Rechtbank Amsterdam 9 maart 2020, IT 3067; ECLI:NL:RBAMS:2020:1477 (Klant tegen Airbnb) Airbnb exploiteert een digitaal platform waarop accommodaties wereldwijd te huur worden aangeboden. Woningbezitters die via Airbnb woonruimte aanbieden en huurders betalen aan Airbnb bemiddelingskosten. Volgens eiser, een klant van Airbnb, handelde het bedrijf in strijd met het wettelijke verbod om bij het ‘dienen van twee heren’ bemiddelingskosten te vragen van zowel de verhuurder als de particuliere huurder. Airbnb verweerde zich onder meer door te stellen dat haar diensten onder het Ierse recht vallen, waar er geen verbod op het dienen van twee heren is. Bovendien zou de bepaling zoals die in Nederland geldt, bedoeld zijn voor de verhuur of verkoop van permanente woonruimte en niet voor tijdelijke (vakantie)verhuur. Ook zouden de diensten van Airbnb überhaupt niet te kwalificeren zijn als ‘bemiddeling’. Er wordt in geen van de stellingen van Airbnb meegegaan. Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Airbnb moet de man de bemiddelingskosten van in het verleden gemaakte boekingen terugbetalen.

IT 3064

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert normuitleg ‘gerechtvaardigd belang’

Autoriteit persoonsgegevens

Een verwerking van persoonsgegevens is altijd een inmenging op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig. Maar de verwerking van persoonsgegevens is in veel gevallen noodzakelijk. Daarom biedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een juridische basis om tóch persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze basis bestaat uit zes grondslagen.

Lees hier de publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

IT 3063

Bewijsopdracht gebruik software na bepaalde datum

Rechtbank 28 feb 2020, IT 3063; ECLI:NL:RBGEL:2020:1345 (Lizard Apps tegen Haerst c.s.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-gebruik-software-na-bepaalde-datum

Rechtbank Gelderland 28 februari 2020, IT 3063, LS&R; ECLI:NL:RBGEL:2020:1345 (Lizard Apps tegen Haerst c.s.) Lizard Apps is een jong IT-bedrijf en houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van software. Haerst houdt zich bezig met videotechnologie en diagnostiek. Lizard Apps sluit met Haerst een samenwerkingsovereenkomst met het oog op de ontwikkeling van een diagnostische camera voor toepassing in de psychiatrie. In opdracht van Haerst heeft Lizard Apps de software voor de camera ontwikkeld. De zogenoemde Fases 0 en 1 van het project zijn door Lizard Apps uitgevoerd en opgeleverd en de camera wordt ook toegepast in de praktijk. Tijdens Fase 2 zijn problemen ontstaan, waarna Haerst de samenwerking heeft opgezegd.

IT 3062

Onduidelijkheid over werkzaamheden software

Rechtbank 5 mrt 2020, IT 3062; (Rainbow Solutions tegen Transportinfo en Besade), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-werkzaamheden-software

Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2020, IEF 19065, IT 3062 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo en Besade) Tussenvonnis. Auteursrecht op software, vervolg op [IEF 18425]. Het is als (vermeend) inbreukmaker van belang om, voor een geslaagd beroep op artikel 45j Aw, een uitgebreide en heldere toelichting van aan software verrichte werkzaamheden te geven. Transportinfo heeft niet voldaan aan haar stelplicht dat haar werkzaamheden onder de uitzondering van artikel 45j Aw vallen. De werkzaamheden worden daarmee geacht daarbuiten te vallen, en inbreuk te maken op het auteursrecht van Rainbow.

IT 3060

Nederlands Octrooicongres

Op dinsdag 9 juni organiseert deLex voor de 12e keer het Nederlandse octrooicongres.
Ook dit jaar wordt het inhoudelijk programma samengesteld door Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Peter Blok (CIER, Gerechtshof Den Haag).

Meer informatie volgt binnenkort!

IT 3061

Hongaarse belastingsanctie is onverenigbaar met Unierecht

3 mrt 2020, IT 3061; ECLI:EU:C:2020:141 (Google Ireland Limited tegen Hongaarse belastingdienst), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hongaarse-belastingsanctie-is-onverenigbaar-met-unierecht

HvJ EU 3 maart 2020, IT 3061, IEFbe 3047; ECLI:EU:C:2020:141 ( Google Ireland Limited tegen Hongaarse belastingdienst) Het Ierse Google Ireland Limited oefent in 2016 aan Hongaarse advertentiebelasting onderworpen activiteiten uit. De belasting is van toepassing op ondernemingen die slechts online diensten in de Hongaarse taal aanbieden, zonder dat deze diensten noodzakelijkerwijs in Hongarije „verbruikt” worden. Google verzuimt echter om te voldoen aan haar verplichting tot registratie en betaalt de belasting niet, waarop de Hongaarse  Belasting- en douanedienst besluit om een boete van meer dan drie miljoen euro op te leggen aan Google. Google is het hier niet mee eens. De Hongaarse rechter stelt prejudiciële vragen. Het Hof van Justitie concludeert dat een specifieke registratieplicht voor de heffing en inning van een bijzondere belasting (in dit geval de advertentiebelasting) op zich niet in strijd is met de vrijheid van dienstverrichting. Daarnaast vormt de specifieke wijze waarop de Hongaarse wet op de advertentiebelasting dwangmaatregelen oplegt aan buiten Hongarije gevestigde ondernemingen een indirecte beperking van de vrijheid van dienstverrichting die vanwege haar onevenredigheid niet gerechtvaardigd is. Voor de inperking van de rechtsbescherming tegen de bijzonder hoge dwangsommen die met betrekking tot de advertentiebelasting worden opgelegd, geldt dat dit een ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van dienstverrichting vormt.

IT 3059

Jurisprudentielunch Privacyrecht

Actueel, to the point en relevant: ook dit voorjaar geeft prof. mr. Peter Blok zijn jaarlijkse analyse van jurisprudentie op het gebied van privacyrecht en persoonsgegevens. Kom lunchen en laat u in slechts twee uur tijd bijpraten!

Peter Blok is hoogleraar octrooirecht en privacyrecht aan de Universiteit Utrecht en raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag.
De lunch vindt plaats op dinsdag 12 mei, van 12:00 – 14:15 uur, in het Amsterdamse Proeflokaal in Amsterdam.
Accreditatie: 2 PO-punten.

Kijk hier voor meer informatie.

IT 3058

AP legt boete op aan KNLTB vanwege verkoop persoonsgegevens

, IT 3058; http://www.itenrecht.nl/artikelen/ap-legt-boete-op-aan-knltb-vanwege-verkoop-persoonsgegevens
Autoriteit persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens 3 maart 2020, IT 3058 (KNLTB) Boetebesluit. De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) is het overkoepelend orgaan van de tennissport in Nederland en houdt zich onder meer bezig met het adviseren en ondersteunen van besturen van tennisverenigingen op het gebied van verenigingsbeleid, accommodatie en bij juridische geschillen. De KNLTB heeft in juni en juli 2018 een bestand met persoonsgegevens van zijn leden verstrekt aan twee sponsors ten behoeve van marketingactiviteiten van deze sponsors. De KNLTB vond dat hij een gerechtvaardigd belang had bij verkoop van de gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat KNLTB geen grondslag had om de persoonsgegevens door te geven aan de sponsoren. Op grond van het voorgaande wordt besloten om een bestuurlijke boete van € 525.000,-- op te leggen aan de KNLTB. De KNLTB heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit.

 

IT 3057

Oud artikel Volkskrant blijft toegankelijk

Hof 3 mrt 2020, IT 3057; ECLI:NL:GHAMS:2020:624 (De Volkskrant tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/oud-artikel-volkskrant-blijft-toegankelijk

Hof Amsterdam 3 maart 2020, IEF 19057, IT 3057; ECLI:NL:GHAMS:2020:624 (de Volkskrant tegen X) Naar aanleiding van het faillissement van Eurobizz verscheen in 1999 in de Volkskrant een artikel over de betrokkenheid van een man bij piramidespelen. Eiser heeft de Volkskrant meerdere keren verzocht de publicatie niet langer via haar website beschikbaar te stellen. Eiser stelde dat de publicatie onrechtmatig zou zijn. Het vonnis van de rechtbank wordt bekrachtigd, waarmee het artikel in het online archief van de Volkskrant beschikbaar kan blijven. Bij de beoordeling of het artikel onrechtmatig is, vond een belangenafweging plaats. Daarbij werd enerzijds gekeken naar het belang van eiser en anderzijds naar het belang van de Volkskrant, en het daarmee tegelijkertijd gegeven maatschappelijk belang, om een compleet en integer online te raadplegen archief te behouden. Het belang van eiser weegt niet in voldoende mate op tegen het belang van de Volkskrant. Het artikel is dus rechtmatig.

IT 3055

Inbreukverbod Nederlandse deel octrooi Sisvel

26 feb 2020, IT 3055; ECLI:NL:RBDHA:2020:1675 (Sisvel tegen Sun Cupid), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreukverbod-nederlandse-deel-octrooi-sisvel

Rechtbank Den Haag 26 februari 2020, IEF 19050, IT 3055; ECLI:NL:RBDHA:2020:1675 (Sisvel tegen Sun Cupid). Sisvel is beheerder van intellectuele eigendomsrechten en biedt uiteenlopende licentieprogramma’s aan, waaronder Sisvel MCP. Onderdeel van het MCP-licentieprogramma is de zogenoemde LTE/LTE-A Patent Pool van Sisvel. Sun Cupid c.s. ontwerpt en verkoopt smartphones die gebruikmaken van de LTE-standaard. Zij heeft geen licentie (willen sluiten) voor de octrooien die zijn opgenomen in LTE/LTE-A Patent Pool. Sisvel stelt dat Sun Cupid inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi, waarvan zij houdster is. Geoordeeld wordt dat een aantal van Sun Cupids producten inbreuk maken op het Nederlandse deel van octrooi EP 2 139 272 B1 van Sisvel International. Sun Cupid wordt met onmiddellijke ingang verboden nog langer betrokken te zijn bij de handel van deze inbreukmakende producten in Nederland.

IT 3053

Opschorting van werkzaamheden door Persistence wordt afgewezen

Rechtbank 21 feb 2020, IT 3053; (Aditum c.s. tegen Persistence), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opschorting-van-werkzaamheden-door-persistence-wordt-afgewezen

Vzr. Rechtbank Overijssel 21 februari 2020, IEF 19048, IT 3053 (Aditum c.s. tegen Persistence) Aditum houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Aditum wordt al dan niet direct bestuurd door X en Y en hun ondernemingen. Persistence houdt zich bezig met het verlenen van diensten, het geven van adviezen en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van informatietechnologie, met name softwareontwikkeling, alsmede het in- en verkopen van hard- en software. Persistence wordt bestuurd door de onderneming van X. Tussen X en Y is een businessplan opgesteld op basis waarvan zij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten tussen hun ondernemingen. Eind 2019 is tussen partijen een geschil ontstaan over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, onder meer met betrekking tot de ontwikkelingskosten van de software en de overdracht daarvan door Persistence aan Aditum.

IT 3054

‘Naming and shaming’ via social media is onrechtmatig

Rechtbank 2 mrt 2020, IT 3054; ECLI:NL:RBGEL:2020:1387 (Damcon), http://www.itenrecht.nl/artikelen/naming-and-shaming-via-social-media-is-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 2 maart 2020, IEF 19049, IT 3054;  ECLI:NL:RBGEL:2020:1387 (X tegen Damcon) Kort geding. Damcon is een boomkwekerijcentrum en heeft naar aanleiding van een inbraak een bericht geplaatst in een afgesloten WhatsApp-groep en op 4 oktober 2019 op haar Facebookpagina. Op 24 oktober 2019 heeft Damcon nogmaals een bericht geplaatst op haar Facebookpagina, ditmaal met een foto van eiser X.  X eist verwijdering en rectificatie van de Facebookberichten en immateriële schadevergoeding, omdat de Facebookberichten voor hem vervelende consequenties hebben gehad. Damcon beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar verwijdert het Facebookbericht van 24 oktober 2019 (met daarbij de foto van eiser). Het Facebookbericht van 4 oktober 2019 wordt niet verwijderd. In dit kort geding staat centraal de vraag of Damcon onrechtmatig heeft gehandeld door de WhatsApp- en Facebookberichten te plaatsen.