IT 3466

Tijdschrift AMI heet weer AUTEURSRECHT

Een nieuw begin, een nieuwe 'look' en een vertrouwde naam. Het tijdschrift AMI heeft zijn oorspronkelijke titel AUTEURSRECHT teruggekregen en zal voortaan ieder kwartaal verschijnen. De website is 'live': www.auteursrecht-online.nl, met het eerste nummer in een nieuw jasje.

Lees meer in de editorial van Stef van Gompel en Marcel de Zwaan.

IT 3465

Webinar Restitutie van kunst op 29 april

Het blijft een hot topic, ook in 2021: restitutie van kunst en cultureel erfgoed. Hoe gingen organisaties hier tot op heden mee om en welke lessen brengt dit voor de toekomst? En, hoe wordt de herkomst van kunstwerken getoetst?
Met Brigitte Spiegeler (Heffels Spiegeler advocaten) gaan als moderator drie experts hier dieper op in tijdens een webinar op donderdagmiddag 29 april, van 15.30 - 18.00 uur.

De sprekers
Bert Demarsin is verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en leidt het Art, Law & Management Research Programme, met als specialisme het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht.
Fred Hammerstein geeft als voormalig voorzitter van de Restitutiecommissie inzicht in eerdere besluiten.
René Klomp is raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, NAI Arbiter, redacteur en docent/onderzoeker.

Eén programmaonderdeel is gewijd aan het CAfA, het nieuwe Court of Arbitration for Art voor geschillen over kunstwerken. We zorgen voor interactie en volop ruimte voor discussie. Kortom: voldoende ingrediënten voor een boeiende bijeenkomst!

Kijk voor aanmelden of meer informatie op de website of mail naar info@delex.nl. We verwelkomen u graag op de 29e!

IT 3463

Inzageverzoek dient gepaard te gaan met identificatie

Rechtbank 26 mrt 2021, IT 3463; ECLI:NL:RBOVE:2021:1295 (Eiser tegen College van B&W Losser), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzageverzoek-dient-gepaard-te-gaan-met-identificatie
Data-Unsplash

Rechtbank Overijssel 26 maart 2021, IT 3463, ECLI:NL:RBOVE:2021:1295 (Eiser tegen College van B&W Losser) Bij brief van 18 augustus 2020 heeft eiser verweerder verzocht om hem uitsluitsel te geven of er hem betreffende persoonsgegevens bij verweerders organisatie worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, om hem inzage te geven in die persoonsgegevens. Een medewerkster van de afdeling Publiekszaken heeft bij brief aangegeven dat zij eiser geen persoonsgegevens mag verstrekken zonder dat eiser zich voor deze aanvraag legitimeert. Eiser verstrekt zijn gegevens vervolgens niet en stelt een beroep in bij de rechtbank wegens het niet tijdig nemen van een beslissing op zijn verzoek. De rechtbank oordeelt dat verweerder als gevolg van het niet tijdig beslissen op het verzoek een dwangsom opgelegd krijgt, maar ook dat eiser binnen twee weken alsnog de benodigde gegevens aan haar dient te verstrekken.

IT 3462

HvJ EU wijst de hogere voorzieningen van Slovak Telekom en Deutsche Telekom af

HvJ EU 25 mrt 2021, IT 3462; (Deutsche Telekom AG tegen de Commissie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-wijst-de-hogere-voorzieningen-van-slovak-telekom-en-deutsche-telekom-af

HvJ EU 25 maart 2021, IT 3462, ECLI:EU:C:2021:238 (Deutsche Telekom AG tegen de Commissie) en HvJ EU 25 maart 2021, IT 3462, ECLI:EU:C:2021:239 (Slovak Telekom tegen de Commissie) Slovak Telekom (ST) biedt als gevestigde telecomexploitant in Slowakije breedbanddiensten aan op haar koper- en glasvezelnetten met Deutsche Telekom AG (DT) als moedermaatschappij. De Slowaakse regelgevende instantie op het gebied van telecommunicatie heeft op 8 maart 2005 een besluit vastgesteld waarbij zij ST heeft aangewezen als de exploitant die over een aanmerkelijke macht beschikt op de wholesalemarkt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk. De Europese Commissie was van mening dat ST vervolgens deze machtspositie heeft misbruikt en heeft daarom ST en DT een geldboete opgelegd. Het Gerecht heeft dit besluit vervolgens gedeeltelijk nietig verklaard en een nieuwe boete vastgesteld. Het Hof heeft nu de door ST en DT ingestelde hogere voorzieningen afgewezen en heeft in dit kader de strekking van het arrest Bronner verduidelijkt met betrekking tot de vraag in hoeverre een weigering om toegang te verlenen tot de infrastructuur van een onderneming met een machtspositie misbruik oplevert in de zin van artikel 102 VWEU.

IT 3461

Geen onrechtmatige uitlatingen wegens ontbreken van regisserende rol

Rechtbank 24 feb 2021, IT 3461; ECLI:NL:RBOVE:2021:1254 (Eiser tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-uitlatingen-wegens-ontbreken-van-regisserende-rol

Rechtbank Overijssel 24 februari 2021, IEF 19859, IT 3461, ECLI:NL:RBOVE:2021:1254 (Eisers tegen gedaagden) Een van de eisers heeft in 2014 opgetreden als mediator in een arbeidsgeschil tussen een van de gedaagden en haar toenmalig werkgever. Nadien bleek een gesprek tussen eiser en de werkgever te zijn opgenomen waaruit bleek dat de mediator allerlei denigrerende en onoorbare uitlatingen over gedaagde heeft gedaan in de richting van de werkgever. Daarop zijn door gedaagde diverse tuchtklachten tegen de mediator ingediend en heeft de mediator strafrechtelijk aangifte gedaan tegen gedaagde wegens verspreiding van de opname waarvoor gedaagde ook is vervolgd en is vrijgesproken. Eisers stellen dat sprake is van onrechtmatig handelen door gedaagden omdat zij jarenlang publiekelijk een hetze tegen hen voeren en wegens schending van de geheimhoudingsplicht uit de mediationovereenkomst door gedaagde. De rechtbank concludeert dat gedurende langere tijd sprake is geweest van een publiek debat en de uitlatingen van gedaagden zien op het zakelijk handelen van eiser als mediator. Niet genoegzaam is gebleken dat juist gedaagden bij de publieke berichtgeving een regisserende/aansturende rol zouden hebben vervuld. De vorderingen worden dan ook afgewezen.

IT 3459

Inhoudsopgave Computerrecht 1A-2021

Inhoudsopgave van het Engelstalige themanummer 'Data Protection' van Computerrecht 2021.

EDITORIAL
55     Data Protection: An important new and fast growing legal domain / p. 77
E.J. Kindt

ARTIKEL
56    Data Protection: CJEU case law review – 1995-2020 / p. 79

IT 3460

Facebook moet gegevens advertentie-accounts afgeven

Rechtbank 17 mrt 2021, IT 3460; ECLI:NL:RBDHA:2021:2422 (PVH tegen Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facebook-moet-gegevens-advertentie-accounts-afgeven
Facebook-Unsplash

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19857, RB 3498, IT 3460; ECLI:NL:RBDHA:2021:2422 (PVH tegen Facebook) [Vervolg op IEF 18172RB 3273IT 2694]. PVH is een groot kleding- en modebedrijf dat verschillende merken exploiteert, waaronder Tommy Hilfiger. Op Facebook en Instagram constateerde PVH een aantal advertenties voor kleding en schoeisel met de naam "Tommy Hilfiger" die niet van haar afkomstig waren, terwijl zij met Facebook al een advertentieovereenkomst had gesloten ten behoeve van haar eigen merk. Dit leidde tot een bevel van de voorzieningenrechter jegens Facebook om de nodige maatregelen te nemen tegen de inbreukmakende advertenties. Facebook is hiertegen in beroep gegaan en heeft o.a. geweigerd om de gegevens van de advertentie-accounts aan PVH te geven. De rechtbank oordeelt dat Facebook deze gegevens alsnog moet afgeven en benadrukt daarbij dat zij het plaatsen van de inbreukmakende advertenties gestaakt dient te houden. Daarnaast stelt zij ook dat Facebook niet aansprakelijk is voor inbreuken gemaakt door klanten, maar dat zij zich wel succesvol mag beroepen op de hosting vrijstelling. Tot slot wordt Facebook ook een beperkte filterverplichting met betrekking tot de advertenties opgelegd.

IT 3458

Tekortkoming in ICT-onderhoudscontract toegewezen

Hof 16 feb 2021, IT 3458; ECLI:NL:GHAMS:2021:508 (Appellante tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tekortkoming-in-ict-onderhoudscontract-toegewezen

Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021, IT 3458, ECLI:NL:GHAMS:2021:508 (Appellante tegen geïntimeerde) Appellante heeft voor haar onderneming een ICT-onderhoudscontract afgesloten met geïntimeerde. Nadat dit contract is beëindigd en appellante op het punt staat om een nieuw ICT-onderhoudscontract af te sluiten met een andere partij, wordt de onderneming van appellante gehackt. Appellante leidt hierdoor schade en die schade is met name het gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichting om naar behoren te zorgen voor adequate back ups. Geïntimeerde betoogt dat in ieder geval een groot deel van de schade niet aan haar kan worden toegerekend, maar juist aan appellante zelf. Het Hof stelt uiteindelijk geïntimeerde in het ongelijk omdat deze wel degelijk een causaal verband ziet tussen de tekortkoming en de geleden schade.

IT 3457

Ziekenhuis hoeft identiteit zaaddonor niet prijs te geven

Rechtbank 24 mrt 2021, IT 3457; ECLI:NL:RBGEL:2021:1388 (Eiseressen tegen het ziekenhuis), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ziekenhuis-hoeft-identiteit-zaaddonor-niet-prijs-te-geven

Rechtbank Gelderland 24 maart 2021, IT 3457, LS&R 1926, ECLI:NL:RBGEL:2021:1388 (Eiseressen tegen het ziekenhuis) Eiseressen, een moeder en een dochter, eisen van een ziekenhuis dat deze de identiteit van de biologische vader van de dochter bekendmaakt. De vader is zaaddonor. Hij had aanvankelijk gezegd dat zijn donorkinderen zijn identiteit mochten weten als zij dat wilden, maar bedacht zich later. De rechtbank oordeelt dat hij dit terecht heeft mogen doen. Ondanks dat in 2004 de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (WDKB) is ingesteld die anoniem doneren heeft verboden, mag de man zich bedenken omdat hij voor de invoering van deze wet heeft gedoneerd. Daarnaast zijn er veel kinderen met het zaad van de man verwekt. Een plotselinge bekendmaking van zijn identiteit kan grote gevolgen voor hem hebben, die niet goed gewogen kunnen worden door de rechtbank omdat de man geen partij is bij deze procedure.

IT 3455

Louwers versterkt Haagse vestiging met komst Marijn Rooke

Marijn Rooke heeft in maart de overstap gemaakt van Eversheds Sutherland in Rotterdam naar Louwers IP|Technology Advocaten in de ‘Rode Olifant’ aan het Malieveld in Den Haag. Bij Eversheds heeft hij veel ervaring opgedaan met het adviseren en procederen over met name privacy- en IT-recht voor nationale en internationale cliënten.
Met de komst van Marijn bestaat het kantoor uit tien advocaten die vanuit Eindhoven en Den Haag zowel door nationale als internationale cliënten goed gevonden worden. Binnen het domein van de IT en privacy staat het kantoor zowel afnemers als leveranciers bij, variërend van grote corporates, high-end scale-ups tot organisaties in het (semi-)publieke domein.
Lees verder.

IT 3453

Inzagerecht dient beperkt te blijven tot eigen persoonsgegevens

Rechtbank 19 mrt 2021, IT 3453; ECLI:NL:RBROT:2021:2305 (Eiser tegen de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzagerecht-dient-beperkt-te-blijven-tot-eigen-persoonsgegevens

Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021, IT 3453, ECLI:NL:RBROT:2021:2305 (Eiser tegen de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Eiser heeft aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzocht om informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens op grond van de AVG. De staatssecretaris heeft hiervan een overzicht aan eiser verstrekt, maar eiser is van mening dat hier geen achterliggende informatie in te vinden is. Hij stelt dat de staatssecretaris in strijd handelt met de AVG omdat hij hier wel recht op zou moeten hebben. De rechtbank oordeelt dat het inzagerecht beperkt is tot persoonsgegevens die alleen de betrokkene zelf betreffen en dat dat precies is wat de staatssecretaris aan eiser heeft verstrekt. Hiermee verwerpt zij het beroep van eiser.

IT 3454

Begrip 'verwerkingsverantwoordelijke' vereist ruime uitleg

Rechtbank 19 mrt 2021, IT 3454; ECLI:NL:RBROT:2021:2306 (Eiser tegen Minister van Buitenlandse Zaken), http://www.itenrecht.nl/artikelen/begrip-verwerkingsverantwoordelijke-vereist-ruime-uitleg

Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021, IT 3454, ECLI:NL:RBROT:2021:2306 (Eiser tegen Minister van Buitenlandse Zaken) Eiser heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken verzocht om informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens op grond van de AVG. Het ging om gegevens die eiser per e-mail had ontvangen van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en die volgens de DT&V afkomstig zouden zijn van de minister. Dit verzoek is door de minister afgewezen, omdat hij stelde niet de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens te zijn in de zin van artikel 4, onder 7, van de AVG. De rechtbank stelt echter dat de minister dit wel is. Er moet namelijk een ruime uitleg worden gegeven aan het begrip ‘verwerkingsverantwoordelijke’. In casu heeft de minister zelf bepaald aan wie hij de gegevens verder verstrekte. Dat dit mondeling gebeurde doet daar verder niets aan af.

IT 3452

AP ziet terecht af van verzoek tot handhaving AVG

Rechtbank 19 mrt 2021, IT 3452; ECLI:NL:RBROT:2021:2304 (Eiser tegen Autoriteit Persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ap-ziet-terecht-af-van-verzoek-tot-handhaving-avg
Autoriteit persoonsgegevens

Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021, IT 3452, ECLI:NL:RBROT:2021:2304 (Eiser tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Gegevensverwerker DEX Online Services is ingeschakeld om een ledenadministratie, met daarin persoonsgegevens van eiser, te automatiseren. Eiser heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzocht hiertegen op te treden, omdat deze van mening was dat de AVG werd overtreden. De AP heeft dit verzoek afgewezen. Hierop besluit eiser een vordering bij de rechtbank in te stellen. Primair voert hij aan dat er voor de verwerking van zijn gegevens eerst om zijn toestemming had moeten worden gevraagd op grond van artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG. De rechtbank wijst de vordering echter af en stelt o.a. dat er geen toestemming nodig was voor de verwerking in kwestie.

IT 3451

Russische uitingen jegens Bellingcat zijn onrechtmatig

Rechtbank 9 mrt 2021, IT 3451; (Bellingcat tegen FAN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/russische-uitingen-jegens-bellingcat-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021, IEF 19872, IT 3451, C/13/696100 / KG ZA 21-36 (Bellingcat tegen FAN) FAN, een Russische vennootschap, heeft een aantal publicaties op haar site gedaan die volgens Bellingcat jegens haar onrechtmatig zijn. Bellingcat vordert dan ook dat deze worden verwijderd en gerectificeerd. De voorzieningenrechter volgt Bellingcat in haar onderbouwing en stelt haar in het gelijk in haar vordering.

IT 3450

Complete update Privacyrecht op 22 april en 18 mei

Actualiteiten ePrivacy staan op 22 april op de agenda. Kort en goed, in de ochtend, presenteert Herwin Roerdink (partner bij Vondst Advocaten) de belangrijkste ontwikkelingen in ePrivacy.  Aan de orde komen onder meer: Voetbal TV, wetgeving telemarketing, de toekomst van Cookies en het laatste nieuws over de ePrivacyverordening.

Op dinsdag 18 mei organiseren we de jaarlijkse jurisprudentielunch Privacyrecht, op locatie als dat mogelijk is! Peter Blok (Universiteit Utrecht, Gerechtshof Den Haag) geeft in slechts een paar uur een compleet overzicht van actuele en relevante rechtspraak op het gebied van privacy en persoonsgegevens.

Kortom: zet de laptop klaar, schuif aan en blijf bij!

IT 3448

7e editie Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) nu verkrijgbaar!

The magazine Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 7 has been published! Once again, an edition where many of your data, cybersecurity and privacy related questions will be answered. Soon also available online. What to expect:

Columns
Rob van den Hoven van Genderen about the corona vaccination passport;
- Peter van Schelven about Data Security and IT-inventory;
- Hans Schnitzler about the misleading metaphors of the information age;
- Bernold Nieuwesteeg about Secure Software. For this edition, he wrote this column with cyber security experts Petra Oldengam and Rutger Leukfeldt.

IT 3449

Conclusie A-G: Decompileren computerprogramma niet per se inbreukmakend

HvJ EU 10 mrt 2021, IT 3449; ECLI:EU:C:2021:193 (Top System tegen Belgische Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-decompileren-computerprogramma-niet-per-se-inbreukmakend

HvJ EU Conclusie A-G 10 maart 2021, IEF 19838, IT 3449, ECLI:EU:C:2021:193 (Top System tegen Belgische Staat) Top System, een ontwikkelaar van computerprogramma's, werkt al verscheidene jaren samen met de Belgische openbare instelling Selor. Zij hebben meerdere digitale toepassingen met elkaar ontwikkeld. Desondanks is er in 2009 tussen partijen een geschil ontstaan omdat Top System van mening was dat Selor - en daarmee ook de Belgische Staat - inbreuk had gemaakt op de exclusieve rechten die zij op een programma had omdat Selor de software hiervan had gedecompileerd. Het Brusselse Hof van beroep heeft naar aanleiding van deze kwestie twee prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU om meer duidelijkheid te krijgen over in hoeverre het decompileren van een computerprogramma is toegestaan onder Europees auteursrecht. A-G Szpunar formuleert als reactie op de vragen dat dit is toegestaan wanneer dat noodzakelijk is om fouten te verbeteren die de werking van het programma beïnvloeden.

IT 3447

Implementatie anti-witwasrichtlijn behoeft geen buitenwerkingstelling

Rechtbank 18 mrt 2021, IT 3447; ECLI:NL:RBDHA:2021:2457 (Privacy First tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/implementatie-anti-witwasrichtlijn-behoeft-geen-buitenwerkingstelling

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 maart 2021, IT 3447, ECLI:NL:RBDHA:2021:2457 (Privacy First tegen de Staat) Door middel van een verplichte implementatie van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn heeft de Staat wetgeving aangenomen die verplichte registratie van persoonsgegevens van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, bijv. een vennootschap) in het UBO-register en de daarin geregelde openbare toegankelijkheid van deze gegevens gebiedt. Privacy First vordert (voorlopige) buitenwerkingstelling van deze wetgeving. De voorzieningenrechter wijst deze vordering echter af, omdat deze geen grond kan vinden voor een buitenwerkingstelling.

IT 3446

AP wijst handhavingsverzoek gegrond af

Rechtbank 25 jan 2021, IT 3446; ECLI:NL:RBAMS:2021:1140 (KDVP tegen AP en de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ap-wijst-handhavingsverzoek-gegrond-af

Rechtbank Amsterdam 25 januari 2021, IT 3446, ECLI:NL:RBAMS:2021:1140 (KDVP tegen AP en de Staat) KDVP, een stichting die zich inzet voor onder meer het behoud van privacy en vertrouwelijkheid binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, heeft in 2013 bij de rechtbank laten onderzoeken of de destijds voorliggende verlenging van de Gedragscode zorgverzekeraars terecht was goedgekeurd. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was, waarop KDVP besloot een verzoek tot handhaving in te dienen bij de AP. Dit verzoek werd niet gehonoreerd en KDVP stelde hiertegen beroep in. De rechtbank oordeelt dat de AP het verzoek terecht heeft afgewezen, maar KDVP krijgt daarnaast wel een schadevergoeding toegewezen vanwege de lange duur van haar procedure.