IT 3130

Nederlands Octrooicongres start op 9 juni

Compleet, actueel en praktijkgericht: de congressen van deLex. Met experts uit advocatuur, bedrijfsleven, wetenschap en rechterlijke macht. Het Nederlands Octrooicongres valt elk jaar op de tweede dinsdag van juni, maar wordt deze keer verdeeld over twee dagen. Op dinsdag 9 juni gaan we online met deel 1 van het programma, en op dinsdag 8 september volgt het tweede deel. Ook dit jaar met een programma dat is samengesteld door Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Peter Blok (CIER, Gerechtshof Den Haag).

Kijk hier voor meer informatie.

IT 3129

Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar TikTok

Autoriteit persoonsgegevens

Met de opkomst van de social media-app TikTok zijn ook de privacyzorgen rondom het gebruik toegenomen. Om na te gaan of de privacy in orde is, start de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek. TikTok is vooral populair bij kinderen. Zij worden in het Nederlandse recht en in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschouwd als extra kwetsbare groep omdat zij zich minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen, juist ook bij de verwerking van hun persoonsgegevens door sociale media.
Lees verder.

IT 3128

Vonne Laan en Eliëtte Vaal beginnen nichekantoor The Data Lawyers

Op 1 mei zijn Vonne Laan en Eliëtte Vaal een nieuw nichekantoor gestart op het gebied van privacy- en IT-recht: The Data Lawyers.

The Data Lawyers staat voor hoogwaardige en no-nonsense juridische bijstand in zaken over alle facetten van data en het recht. Denk aan advisering over complexe privacyvraagstukken in de steeds meer digitale samenleving zoals big data, IA, medische apps en biometrie; en het bijstaan van cliënten in procedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter en het optreden als externe Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer).

De advocaten van The Data Lawyers zijn experts met vele jaren ervaring. Vonne Laan richt zich volledig op het (e)privacyrecht en was als advocaat onder meer werkzaam binnen het Privacy Team van Van Doorne, en bij Value Privacy Law. Eliëtte Vaal is ook gespecialiseerd in het (e)privacyrecht en adviseert daarnaast over kwesties die raken aan data en het recht (zoals bedrijfsgeheimen, auteursrechtinbreuken en IT geschillen) en was voorheen o.a. werkzaam als privacy- en IP/IT advocaat bij AKD.

IT 3127

Inbreuk op auteursrecht via ip-adres

Rechtbank 30 apr 2020, IT 3127; ECLI:NL:RBDHA:2020:3980 (Dish Network tegen WorldStream), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-via-ip-adres

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 april 2020, IEF 19184, IT 3127; ECLI:NL:RBDHA:2020:3980 (Dish Network tegen WorldStream) Kort geding. Vordering verstrekken gegevens door gedaagde als serverprovider van klanten die via IP-adressen inbreuk maken op auteursrechten van eiseres. Eiseres Dish Network is een aanbieder van betaalde televisie in de Verenigde Staten. Zij levert auteursrechtelijke beschermde programmering aan miljoenen abonnees in het hele land. Gedaagde WorldStream is een in 2014 opgerichte internet service provider. Zij levert wereldwijd onbeheerde hosting diensten, hardware en het besturingssysteem, aan haar klanten.
Artikel 843a Rv is o.b.v. artikel 10:3 Rv toepasselijk omdat dit een bepaling is van formeel procesrecht. Aan de vereisten van artikel 843a Rv is ten dele voldaan, alleen zijn de gevorderde gegevens te onbepaald in omvang en tijd. Slechts de NAW-gegevens plus e-mailadressen en KVK-nummers (m.b.t. ondernemingen) hoeven te worden verstrekt en alleen voor de tijdspanne waarin (vooralsnog) vaststaat dat via de IP-adressen van gedaagde inbreuk is gemaakt op de (naar voorlopig oordeel aangenomen) auteursrechten van eiseres. Aan de vereisten onder de AVG is eveneens voldaan. De verplichting tot verstrekking van de gegevens aan de Amerikaanse eiseres kan worden gebaseerd op de uitzondering van artikel 49 onder e AVG.

IT 3126

Geen grond voor afgifte inlogcodes van domeinnaam

28 apr 2020, IT 3126; ECLI:NL:RBMNE:2020:1646 (Inlogcodes domeinnaam vorderen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-grond-voor-afgifte-inlogcodes-van-domeinnaam

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 28 april 2020, IEF 19180, IT 3126; ECLI:NL:RBMNE:2020:1646 (Inlogcodes domeinnaam) Eiseres is een dienstverlenend bedrijf dat via satellietverbindingen internetverbindingen met schepen wereldwijd mogelijk maakt. Het bedrijf is oorspronkelijk opgezet door onder andere gedaagde X. Gedaagde X is sinds de registratie in 2007 houder van de domeinnamen [eiseres] .com en [eiseres] .nl. Tussen gedaagde Y en eiseres is een managementovereenkomst gesloten, waarbij deze werkzaamheden feitelijk uitgevoerd werden door gedaagde X. Eiseres ontbindt de managementovereenkomst tussen haar en gedaagde Y.

Eiseres vordert dat gedaagden alle inlogcodes en wachtwoorden verstrekken die nodig zijn voor het kunnen beschikken over de website en e-mailaccounts van haar, en al het nodige te doen om die website en e-mailaccounts over te dragen aan eiseres. Gedaagden vorderen in reconventie dat eiseres de digitale administratie aan hen dient te verstrekken en vorderen de betaling van management fee. Er wordt geoordeeld dat er geen grond is voor afgifte inlogcodes om zelf de domeinnaam bij een andere host onder te brengen. Daarnaast wordt de vordering van betaling van management fee en afgifte digitale administratie afgewezen.

IT 3125

Inzageverzoek ex artikel 15 AVG in kort geding afgewezen

Rechtbank 30 apr 2020, IT 3125; (X tegen Y), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzageverzoek-ex-artikel-15-avg-in-kort-geding-afgewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 april 2020, IT 3125; C/13/680460 / KG ZA 20-202 MDvH/MV (X tegen Y) X is een Russische staatsburger. X is op 25 juli 2011 als controller in dienst getreden bij Z, een Russische dochtervennootschap van Y,  het ‘Corporate Office’ van het Y concern, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Houston, Texas (VS). X wordt ontslagen en verzoekt inzage in zijn persoonsgegevens. X stelt dat Y meer persoonsgegevens heeft verwerkt dan de gegevens die aan hem zijn verstrekt. X vordert Y te veroordelen tot nakoming van zijn verzoek tot inzage in al zijn persoonsgegevens en afgifte van zijn volledige personeelsdossier op grond van art.15 AVG. Er wordt overwogen dat de vordering die ziet op afgifte van het personeelsdossier niet toewijsbaar is, omdat Y moeilijk veroordeeld kan worden tot afgifte van iets waarover zij niet beschikt. Z was namelijk de werkgever van X, niet Y. Daarnaast is het niet mogelijk in een kort geding op basis van vermoedens een veroordeling uit te spreken tot het geven inzage, indien de gedaagde partij gemotiveerd betwist over de desbetreffende gegevens te beschikken. Dit alles betekent dat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

IT 3120

Be­wa­ren van bi­o­me­tri­sche ge­ge­vens in vreem­de­lin­gen­ad­mi­ni­stra­tie

Overige instanties 29 apr 2020, IT 3120; ECLI:NL:RVS:2020:1168 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tegen A, B en P), http://www.itenrecht.nl/artikelen/be-wa-ren-van-bi-o-me-tri-sche-ge-ge-vens-in-vreem-de-lin-gen-ad-mi-ni-stra-tie

RvS 29 april 2020, IT 3110; ECLI:NL:RVS:2020:1168 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tegen A, B en P) Namens twee Turkse onderdanen, A en B, waren aanvragen ingediend inzake een machtiging tot voorlopig verblijf voor het verrichten van arbeid in loondienst dan wel voor gezinshereniging in Nederland. De staatssecretaris had de aanvragen ingewilligd onder de voorwaarde dat A en B biometrische gegevens afstaan, met name een opname van gezicht en vingerafdrukken. A en B hebben hieraan meegewerkt en de verzochte machtigingen gekregen. P, de echtgenote van B, is woonachtig in Nederland en heeft zowel de Turkse als Nederlandse nationaliteit. A, B en P hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit (de voorwaarde) van de staatssecretaris.

IT 3123

Boete voor registreren van vingerafdrukken

4 dec 2019, IT 3123; (Vingerafdrukken werknemers), http://www.itenrecht.nl/artikelen/boete-voor-registreren-van-vingerafdrukken
Autoriteit persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgevens 4 december 2019, IT 3123; Boetebesluit vingerafdrukken personeel (Vingerafdrukken werknemers) De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete van 725.000 euro opgelegd aan een bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers verzamelde voor aanwezigheids- en tijdsregistratie. Deze gegevens werden bij uitdiensttreding niet verwijderd. In de arbeidsovereenkomst was geen informatie opgenomen over het gebruik van vingerafdrukken. Daarnaast kon het bedrijf niet aantonen dat het uitdrukkelijke toestemming vroeg voor het afnemen van vingerafdrukken en het gebruik van de vingerscans. De AP trof ook geen bewijs aan dat medewerkers voor het afnemen of gebruik van de vingerafdrukken toestemming hadden gegeven of dit hadden geweigerd. Tot slot hadden medewerkers geen vrije keuze, indien een vingerafdruk werd geweigerd volgde een gesprek met de directeur of het bestuur.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, bijzondere persoonsgegevens. Organisaties mogen bijzondere persoonsgegevens niet gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. In dit geval zouden er twee uitzonderingen op het verbod kunnen zijn. Namelijk als het bedrijf medewerkers om toestemming had gevraagd of wanneer het gebruik van biometrische gegevens noodzakelijk was voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. De AP heeft na onderzoek dan ook geconcludeerd dat het bedrijf geen vingerafdrukken van medewerkers had mogen verwerken. Het bedrijf kan zich namelijk niet beroepen op een uitzonderingsgrond voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.

IT 3122

Online Jurisprudentielunch Privacyrecht op 12 mei

In onze serie webinars volgt op dinsdag 12 mei de jaarlijkse Jurisprudentielunch Privacyrecht. Zet de lunch klaar en installeer uw laptop voor Peter Blok, hoogleraar octrooi- en privacyrecht, en raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Hij geeft u in korte tijd een volledig overzicht van actuele en relevante uitspraken in het privacyrecht.

De onderwerpen zijn onder meer: voorwaarden aan cameratoezicht volgens het HvJ, cameratoezicht op de werkplek volgens het EHRM, het Europese vergeetrecht & Google en: wie is de verantwoordelijke voor gegevensverwerking bij gebruik van een ‘plug-in’ of een ‘like button’?

We zorgen voor een interactieve, informatieve en persoonlijk gerichte online sessie. Zo bent u in twee uur tijd weer volledig op de hoogte!

Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.00 – 14.15 uur
Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

Meer informatie of inschrijven? Mail naar info@delex.nl of kijk op onze website.
Graag tot 12 mei!

IT 3119

Conclusie A-G: geen betrekking op email, telefoonnummer of ip-adres

HvJ EU 2 apr 2020, IT 3119; ECLI:EU:C:2020:261 (Constantin Film Verleih tegen YouTube en Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-geen-betrekking-op-email-telefoonnummer-of-ip-adres

HvJ EU A-G 2 april 2020, IEF 19173, IT 3119, IEFbe 3070; ECLI:EU:C:2020:261 (Constantin Film Verleih tegen YouTube en Google) Constantin Film Verleih is een Duitse onderneming die stelt houdster te zijn van de exclusieve gebruiksrechten van twee films. Zij eist dat het internetplatform YouTube en de moedermaatschappij Google informatie verstrekken over het e-mailadres, het telefoonnummer en het IP-adres van gebruikers die de betrokken films illegaal op YouTube hebben geüpload. Er is twijfel of de verzochte informatie valt onder het begrip “de naam en het adres” in de zin van artikel 8(2)a) van de richtlijn. Enerzijds zouden deze gegevens het enige doeltreffende middel voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen, anderzijds zijn IP-adressen persoonsgegevens. Het Landgericht Frankfurt am Main heeft de vorderingen afgewezen. Het Oberlandesgericht Frankfurt am Main heeft in hoger beroep YouTube en Google veroordeeld om de e-mailadressen van de betrokken gebruikers te verstrekken en de overige vorderingen afgewezen. Het Bundesgerichtshof vraagt zich af of de geëiste informatie valt onder artikel 8(2)(a) van de Handhavingsrichtlijn en stelt prejudiciële vragen [IEF 18550].

De A-G is van mening dat artikel 8, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het in deze bepaling gehanteerde begrip „namen en adressen” met betrekking tot een gebruiker die bestanden op internet heeft geplaatst die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, geen betrekking heeft op het e-mailadres, het telefoonnummer of het IP-adres dat is benut om deze bestanden online te plaatsen, noch op het IP-adres dat is benut bij de laatste toegang tot de gebruikersaccount.

IT 3117

Jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht

Een beproefd concept: de Jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht. Deze keer staat de lunch niet voor u klaar, maar de presentaties gaan door! Onverstoorbaar als altijd geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Charles Gielen (NautaDutilh) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) op woensdag 6 mei een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merken- , modellen- en auteursrecht.

Enkele voorbeelden van te behandelen uitspraken auteursrecht:
Tom Kabinet (tweedehands E-books), IEF 18898; Brompton Bicycle (auteursrecht op vervallen octrooi), IEF 19008; Martin Garrix, IEF 18905.

Enkele voorbeelden van te behandelen uitspraken modellenrecht:
Gerecht 27 feb. 2020, Bog-Fran/EUIPO, IEF 19061;  HvB Brussel 30 augustus 2019 - FM c.s./Telenet c.s; HvJ 19 december 2019, CVVP/Sanchis, IEF 19058.

Accreditatie: 3 opleidingspunten. Tijd: 13:00 – 16:15 uur.
LET OP: dit webinar is bijna vol, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Inschrijven kan direct via de website. Wil je meer informatie? Mail naar info@delex.nl.

IT 3115

Onrechtmatig handelen door twee oud-werknemers van Verizon

Rechtbank 16 mrt 2020, IT 3115; ECLI:NL:RBAMS:2020:2038 (Verizon tegen oud-werknemers), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatig-handelen-door-twee-oud-werknemers-van-verizon

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 maart 2020, IT 3115; ECLI:NL:RBAMS:2020:2038 (Verizon tegen oud-werknemers) Verizon NL en Verizon DE zijn dochtervennootschappen van Verizon Communications Inc., een Amerikaans telecommunicatieconcern. Verizon NL en DE houden zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van GPS tracking software, die tot doel heeft de productiviteit in onder meer de vervoerssector te verbeteren. Verizon stelt dat er meer dan gerechtvaardigde vermoedens zijn dat twee oud-werknemers met de bedrijfsinformatie van Verizon een eigen onderneming zijn gestart en vordert inzage in eerder beslagen bewijsmateriaal. Gedaagden hebben alle schijn tegen. Zij zijn beiden voormalig werknemers van Verizon en inmiddels bestuurder en aandeelhouder van een onderneming in dezelfde activiteiten als Verizon. Bovendien hebben de twee kort voor hun vertrek bij Verizon een groot aantal e-mails met informatie van en over Verizon naar eigen privé e-mailadressen verstuurd. Verizon heeft dan ook een rechtmatig belang bij inzage nu er een redelijk vermoeden is van onrechtmatig handelen. Er bestaat voldoende aanleiding om de inzage- en afschriftvordering op grond van artikel 843a Rv toe te wijzen (en dus de opheffingsvorderingen in reconventie af te wijzen). Overige vorderingen afgewezen omdat die te prematuur zijn ingesteld.

IT 3116

FD-artikel over vennootschappen van Dos Santos is niet onrechtmatig

Rechtbank 25 feb 2020, IT 3116; ECLI:NL:RBAMS:2020:1151 (United tegen FD), http://www.itenrecht.nl/artikelen/fd-artikel-over-vennootschappen-van-dos-santos-is-niet-onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 25 februari 2020, IT 3116; ECLI:NL:RBAMS:2020:1151 (United tegen FD) United verleent onder meer trustdiensten. Vanaf ongeveer eind 2013 waren vennootschappen van zakenvrouw Isabel dos Santos en/of haar man Sindika Dokolo cliënten van United. Vanaf eind 2014 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in persberichten aandacht besteed aan de gebrekkige integriteitsbeheersing binnen de trustsector en de bestaande risico’s van witwassen van corrupt geld door trustkantoren. DNB heeft daarbij maatregelen aangekondigd en aanwijzingen aan de trustsector gegeven. Het FD heeft vervolgens een artikel geplaatst over onder meer dat United de optie zou hebben geopperd om de vennootschappen van Dos Santos bij een kleiner trustkantoor onder te brengen die “onder de radar van De Nederlandsche Bank” zit. Ook wordt gesuggereerd dat United haar dienstverlening onder druk van DNB heeft gestaakt. United vordert een rectificatie van het artikel in het FD.

IT 3114

Jurisprudentielunch Privacyrecht

Actueel, to the point en relevant: ook dit voorjaar geeft prof. mr. Peter Blok zijn jaarlijkse analyse van jurisprudentie op het gebied van privacyrecht en persoonsgegevens. Neem deel en laat uzelf in slechts twee uur tijd bijpraten! Peter Blok is hoogleraar octrooi- en privacyrecht, en raadsheer in het gerechtshof Den Haag.

Omdat we nu niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zorgen we voor een interactieve, online sessie. U krijgt daarvoor natuurlijk een heldere instructie. Tijdens de online sessie, virtueel begeleid door een host, ziet u de presentatie, de sprekers én de andere deelnemers.


De lunch vindt online plaats op dinsdag 12 mei, van 12:00 – 14:15 uur. Accreditatie: 2 PO-punten.

Kijk hier voor meer informatie.

IT 3113

NOS tast eer en goede naam van fotograaf aan

Rechtbank 17 apr 2020, IT 3113; ECLI:NL:RBAMS:2020:2364 (Eiser tegen NOS), http://www.itenrecht.nl/artikelen/nos-tast-eer-en-goede-naam-van-fotograaf-aan

Ktr. Rechtbank Amsterdam 17 april 2020, IT 3113; ECLI:NL:RBAMS:2020:2364 (Eiser tegen NOS) Eiser is piloot en fotograaf. In 2017 is hij verkozen tot “International Photographer of the Year”. Vanwege die reden heeft NOS een artikel gepubliceerd over eiser, samen met foto’s die eiser aan NOS beschikbaar heeft gesteld. Een jaar later, op 27 januari 2019, plaatst NOS een artikel met de titel “Copiloot heeft teveel gedronken, vlucht vanaf Schiphol geannuleerd”. Bij dit artikel is een van de foto´s van eiser geplaatst. Door het zonder toestemming plaatsen van de foto maakt NOS inbreuk op het auteursrecht van eiser. Het noemen van de naam van eiser (zonder dat duidelijk was dat die naam alleen op de foto betrekking had, zoals aanvankelijk het geval was) roept daarnaast het gevaar in het leven dat eiser met een dronken co-piloot wordt geassocieerd. Het is niet zo dat het artikel eiser ten onrechte aanmerkt als dronken co-piloot. Het gaat om een mogelijk verkeerde indruk die bij lezers kan ontstaan. Dit is reeds voldoende om aan te nemen dat hij in zijn eer en goede naam is aangetast.

IT 3111

Documentairemakers hoeven materiaal over sushiketen niet te verstrekken

Rechtbank 13 mrt 2020, IT 3111; ECLI:NL:RBAMS:2020:1728 (Fiod-film), http://www.itenrecht.nl/artikelen/documentairemakers-hoeven-materiaal-over-sushiketen-niet-te-verstrekken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 maart 2020, IEF 19155, IT 3111;  ECLI:NL:RBAMS:2020:1728 (Fiod-film) Kort geding. Eiser expoiteert een landelijke sushirestaurantketen en is gedaagde in een strafzaak, op verdenking van belastingfraude. Gedaagden (in deze zaak) zijn betrokken bij de totstandkoming van een documentaire met de werktitel “Het Werk van de FIOD”. Ten behoeve van die film is op 11 juli 2014 een mediacontract afgesloten tussen het OM en de producent van de film. KRO-NCRV is van plan de film op televisie uit te zenden. In artikelen in NRC over de totstandkoming van de film staat onder meer dat de strafzaak van eiser zonder zijn medeweten centraal staat, en dat geheime tapgesprekken zijn gefilmd.
Eisers vorderen o.a. inzage in het ruwe beeld- en geluidsmateriaal, afgifte van harddisks en transcripties van de tapgesprekken. De gevraagde voorziening wordt geweigerd. In het licht van de gegeven omstandigheden hebben gedaagden voldoende rekening gehouden met de privacybelangen van eisers. De omstandigheid dat gedaagden bij de totstandkoming van de film wellicht gebruik hebben gemaakt van informatie waarvan de verkrijging op gespannen voet staat met in acht te nemen ambtsgeheimen, is onvoldoende om op voorhand tot inperking van de journalistieke vrijheden over te gaan. Ook uit artikel 15 AVG volgt niet dat eisers zonder meer een recht op inzage hebben in over hen verzameld materiaal. Voor zover gedaagden aangemerkt moeten worden als verwerkingsverantwoordelijke komt daarbij dat zij zich met succes kunnen beroepen op de journalistieke exceptie in de (artikelen 43 Uitvoeringswet AVG jo. 85) AVG.

IT 3110

Domeinnamen digitale nalatenschap zijn geen gezamenlijk eigendom

Rechtbank 20 mrt 2020, IT 3110; ECLI:NL:RBNHO:2020:2054 (Digitale Nazorg tegen 4 Bis Innovations), http://www.itenrecht.nl/artikelen/domeinnamen-digitale-nalatenschap-zijn-geen-gezamenlijk-eigendom

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 20 maart 2020, IT 3110; ECLI:NL:RBNHO:2020:2054 (Digitale Nazorg tegen 4 Bis Innovations) Kort geding. Digitale Nazorg houdt zich bezig met het beheren en afwikkelen van de digitale nalatenschap van mensen die zijn overleden of die verwachten binnen enige tijd te overlijden. Bis Innovations is een softwareontwikkelaar die tevens hostingdiensten verleent. Digitale Nazorg vordert samengevat - dat 4 Bis Innovations wordt veroordeeld om de domeinnamen digitalenazorg.nl, digitalevoorzorg.nl en i-finish.nl binnen 24 uur na betekening van het vonnis op naam van Digitale Nazorg te stellen. Verweerder 4 Bis Innovations wordt grotendeels in het ongelijk gesteld. 4 Bis Innovations, of derde DEH, is geen mede-eigenaar van of rechthebbende op de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl. De omstandigheid dat Digitale Nazorg met DEH heeft afgesproken om haar diensten te laten lopen via de website van i-Finish, maakt nog niet dat daarmee de domeinnamen digitalevoorzorg.nl en digitalenazorg.nl zijn ingebracht in het samenwerkingsverband en gezamenlijk eigendom zijn geworden van Digitale Nazorg en DEH. Verder moet Digitale Nazorg toegang krijgen tot de e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten gekoppeld aan de domeinnaam i-finish.nl.

IT 3112

Nog enkele plekken beschikbaar voor ePrivacy webinar op woensdag 22 april

De nieuwe ePrivacy Verordening laat nog even zich wachten. Tot de invoering doen we het met de regels die er zijn. Welke zijn dat? Hoe is online privacy op dit moment geregeld? Welke regels gelden er voor bijvoorbeeld cookies, en wat vindt de toezichthouder daarvan? En hoe gaan we om met direct marketing? Wat mag en kan nog, met de KNLTB-boete in het achterhoofd? En, last but not least: hoe staat het met de handhaving?

Dit en meer wordt beantwoord tijdens de korte online Actualiteitenflits ePrivacy van deLex op woensdag 22 april, door Herwin Roerdink (partner bij Vondst Advocaten). We zorgen voor een informatieve, interactieve sessie met ruimte voor vragen.

Accreditatie: 1 opleidingspunt. Inschrijven kan direct via de website. Wil je meer informatie? Mail naar info@delex.nl

Let op: meld je tijdig aan, het aantal plaatsen is beperkt!