IT 2782

Beroep KPN tegen ACM-boete gegrond

Overige instanties 21 mei 2019, IT 2782; ECLI:NL:CBB:2019:194 (KPN tegen ACM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beroep-kpn-tegen-acm-boete-gegrond

CBb 21 mei 2019, IT 2782; ECLI:NL:CBB:2019:194 (KPN tegen ACM) Telecommunicatiewet. SDF-backhaul was een techniek op het netwerk van KPN om sneller internet en betere televisiediensten (zoals interactieve televisie) te kunnen aanbieden. Omdat KPN verzuimd zou hebben om tijdig een referentieaanbod voor SDF backhaul bekend te maken, had de ACM een boete opgelegd van 2 miljoen euro. Eerder verklaarde de Rechtbank Rotterdam het beroep van KPN tegen deze boete grotendeels ongegrond. Het CBb heeft de eerdere uitspraak van de Rechtbank Rotterdam vernietigd en daarmee het boetebesluit herroepen. Dat betekent dat KPN, achteraf gezien, niets hoeft te betalen. Het CBb is van oordeel dat KPN geen verwijt kan worden gemaakt, omdat er geen sprake is van een overtreding. KPN publiceerde weliswaar geen referentie-aanbod, maar had SDF-backhaul vanaf 2006 wel aangeboden als pilot. Andere telecomaanbieders waren daardoor bekend met deze techniek. Daarmee is volgens het CBb voldaan aan de marktanalysebesluiten van de ACM.

IT 2781

'Attendatieplicht' en in quarantaine houden domeinnaam, kwalificeert als bedrog

Rechtbank 21 mei 2019, IT 2781; ECLI:NL:RBNNE:2019:2236 (Trademark tegen Orakel), http://www.itenrecht.nl/artikelen/attendatieplicht-en-in-quarantaine-houden-domeinnaam-kwalificeert-als-bedrog

Rechtbank Noord-Nederland 21 mei 2019, IEF 18481; IT 2781; ECLI:NL:RBNNE:2019:2236 (Trademark tegen Orakel) Domeinnaamrecht. Trademark voert een onderneming die zich richt op het registreren van domeinnamen. Zij heeft de bij deze zaak betrokken bedrijven en personen, Orakel c.s, benaderd, die voor hun bedrijf een website gebruiken met (veelal) de extensie .nl. Trademark heeft door het opzettelijk doen van onjuiste mededelingen deze bedrijven en personen bewogen om een overeenkomst met Trademark te sluiten voor de registratie van de naam van hun website, maar dan met de extensie .com of .eu. Trademark maakte kenbaar dat er een aanvraag van een derde voor een domeinnaam was ontvangen en dat zij vanuit genoemde hoedanigheid een ‘attendatieplicht’ heeft ten opzichte van domeinnaamhouders op het moment dat er een aanvraag voor de registratie van een identieke domeinnaam met een andere extensie wordt ingediend. Orakel c.s. moesten binnen 24 uur voor de nieuwe domeinnaam kiezen, anders zou deze worden vrijgegeven aan de aanvrager. Er is sprake van bedrog. De betreffende bedrijven en personen hebben de overeenkomst met Trademark terecht vernietigd.

IT 2780

CBb laat tarieven voor nieuwe diensten glasvezelnetwerk KPN in stand

Overige instanties 14 mei 2019, IT 2780; ECLI:NL:CBB:2019:202 (T-Mobile tegen tariefbesluit FttH), http://www.itenrecht.nl/artikelen/cbb-laat-tarieven-voor-nieuwe-diensten-glasvezelnetwerk-kpn-in-stand

CBb 14 mei 2019, IT 2780; ECLI:NL:CBB:2019:202 (T-Mobile tegen tariefbesluit FttH) Beroep van T-Mobile Nederland en T-Mobile Thuis tegen het tariefbesluit nieuwe diensten FttH. Het CBb heeft geoordeeld dat het rekenmodel van de ACM voor de tarieven van de zogenaamde ‘Doe het zelf-toegang’ voor andere aanbieders tot het KPN glasvezelnetwerk juist is. De maximumtarieven van de zogenaamde ‘Doe het zelf-toegang’ staan definitief vast. Wel moet de ACM voor de dienst project- of bulkmigratie nog een nader onderzoek doen naar de hoogte van dat tarief. Het CBb heeft op dat punt het beroep van T-Mobile gegrond verklaard. Volgens het CBb heeft de ACM niet voldoende gemotiveerd waarom het tarief voor een migratie die onderdeel is van een project- of bulkmigratie hetzelfde is als het tarief van een enkele migratie. Met een bulk- of projectmigratie worden veel migraties tegelijk uitgevoerd. Het tarief voor een enkele migratie had de ACM al in een eerder besluit vastgesteld.

IT 2779

Parool mag artikelen over vastgoedhandel gewoon publiceren

Hof 14 mei 2019, IT 2779; ECLI:NL:GHAMS:2019:1610 (X tegen het Parool), http://www.itenrecht.nl/artikelen/parool-mag-artikelen-over-vastgoedhandel-gewoon-publiceren
Het Parool

Gerechtshof Amsterdam 14 mei 2019, IEF 18468; IT 2779, ECLI:NL:GHAMS:2019:1610 (X tegen het Parool) Mediarecht. Privacyrecht. Het Parool heeft artikelen gepubliceerd over de kopers van politiepanden op de Wallen en hun banden met criminelen. De betrokken kopers vorderen te verklaren dat publicatie van de artikelen onrechtmatig is. Tevens vorderen zij het offline halen van de artikelen, een rectificatie in de krant en vergoeding van immateriële schade. Publicatie van de artikelen was niet onrechtmatig volgens de rechtbank. Nu wordt geoordeeld dat één bewering in het laatste artikel onrechtmatig was wegens het ontbreken van nuancering en/of wederhoor. De artikelen worden verder rechtmatig bevonden. Plaatsing van een rectificatie bij het laatste artikel in het digitale archief volstaat. De overige vorderingen zijn niet toewijsbaar.

IT 2776

Achterdocht heeft onvoldoende basis in concrete en onderbouwde feiten

Hof 19 feb 2019, IT 2776; ECLI:NL:GHARL:2019:1595 (Op elkaar lijkende dorpels), http://www.itenrecht.nl/artikelen/achterdocht-heeft-onvoldoende-basis-in-concrete-en-onderbouwde-feiten

Hof Arnhem - Leeuwarden 19 februari 2019, IEF 18457, IT 2776; ECLI:NL:GHARL:2019:1595 (Op elkaar lijkende dorpels) Bewijsbeslag. Slaafse nabootsing. Vordering tot inzage in selectie van beslagen documenten en bescheiden. Appellant stelt dat haar voormalig werknemer bedrijfsinformatie over de dorpelmarkt (boven- en onderkant van kozijnen), tekeningen of prijsstellingen ter beschikking heeft gesteld. De omstandigheid dat de nieuwe dorpels op elkaar lijken en dat geïntimeerden hun producten (aanvankelijk) ook dezelfde productaanduiding hebben gegeven, is onvoldoende aanwijzing om aannemelijk te achten dat er onrechtmatig is gehandeld. Deze en andere omstandigheden hebben achterdochtig gemaakt, maar deze achterdocht heeft een onvoldoende basis in concrete en onderbouwde feiten. Er is onvoldoende aannemelijk maken dat er is tekort geschoten of onrechtmatig is gehandeld.

IT 2778

NRC mag naam hoogleraar UvA niet publiceren nu dit niet bijdraagt aan #MeToo debat

Rechtbank 13 mei 2019, IT 2778; ECLI:NL:RBAMS:2019:3451 (X tegen NRC Media), http://www.itenrecht.nl/artikelen/nrc-mag-naam-hoogleraar-uva-niet-publiceren-nu-dit-niet-bijdraagt-aan-metoo-debat

Rechtbank Amsterdam 13 mei 2019, IEF 18461; IT 2778, ECLI:NL:RBAMS:2019:3451 (X tegen NRC Media) Privacyrecht. Mediarecht. Eiser is hoogleraar geweest aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Wegens een onderzoeksrapport waarin hem grensoverschrijdend gedrag wordt verweten besluit hij ontslag te nemen. Hierover was NRC van plan een artikel te publiceren. Eiser stelt dat dit artikel onrechtmatig is, omdat het onvoldoende steun vindt in het feitenmateriaal. Hierna moeten dus het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer tegen elkaar worden afgewogen. Het artikel draagt bij aan het publieke debat. Daarnaast is eiser een publieke figuur. Ook is zijn voorgespiegelde gedrag zodanig geweest dat hieraan het waardeoordeel ‘grensoverschrijdend gedrag’ mag worden verbonden. Echter is hier onvoldoende bewijs voor, en zal een dergelijke publicatie grote gevolgen hebben. Ook zal het noemen van de naam van eiser niets bijdragen aan het publieke debat. Derhalve wordt NRC Media verboden de voor- en/of achternaam van eiser te noemen, en veroordeeld in de proceskosten.

IT 2777

Conclusie AG: AirBnB is een dienst van de informatiemaatschappij en kan niet worden beperkt

HvJ EU 30 apr 2019, IT 2777; ECLI:EU:C:2019:336 (AirBnB), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-airbnb-is-een-dienst-van-de-informatiemaatschappij-en-kan-niet-worden-beperkt

Conclusie AG HvJ EU 30 april 2019, IT 2777; IEFbe 2883; ECLI:EU:C:2019:336; C-390/18 (AirBnB) Het aanbieden van een dienst bestaande uit het koppelen, via een electronisch platform, van potentiële gasten met hosts voor korte-termijn accommodatie waarbij de dienstverlener geen controle heeft over de procedures bij die dienst, maakt dat het een dienst is van de informatiemaatschappij. Een lidstaat kan geen beperkingen opleggen die het vrij verkeer van deze dienst.

 

IT 2774

Naam redlights is niet zuiver beschrijvend

Rechtbank 7 mei 2019, IT 2774; (Link Media tegen Siteways), http://www.itenrecht.nl/artikelen/naam-redlights-is-niet-zuiver-beschrijvend

Vrz. Rechtbank Amsterdam 7 mei 2019, IEF 18445, IT 2774, IEFbe 2879; (Link Media tegen Siteways) Handelsnaamrecht. Eiser Link Media exploiteert sinds 2009 een online advertentieplatform voor betaalde seks onder de domeinnaam redlights.be. In juni 2015 is Link Media BVBA ten behoeve van de Nederlandse markt eenzelfde soort platform begonnen met de domeinnaam redlights.nl. Op 29 juli 2016 is Siteways opgericht, zij houdt zich eveneens bezig met het beheren en exploiteren van advertentieplatforms voor betaalde seks, onder meer onder de naam redlight.nl. Link Media vordert het gebruik van het teken redlight en redlights te staken en gestaakt te houden. Siteways heeft aangevoerd dat enkel verwarringsgevaar te weinig is om gebruik van de naam redlight te verbieden omdat de naam alleen beschrijvend van aard zou zijn. De benamingen zijn niet zuiver beschrijvend voor een advertentieplatform op dit gebied. Ook op deze beperktere beschermingsomvang wordt een inbreuk gemaakt. Siteways zal het gebruik van de naam moeten staken.

IT 2771

Geen preventief verbod van tv-programma over oplichter

Rechtbank 2 mei 2019, IT 2771; (X tegen RTL Nederland B.V.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-preventief-verbod-van-tv-programma-over-oplichter

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2019, IEF 18440, IT 2771; (X tegen RTL Nederland B.V.) Privacyrecht. RTL heeft aangekondigd in een tv-programma aandacht te zullen schenken aan de oplichtingspraktijken van eiser. Eiser vordert een verbod van 3 jaar de beelden openbaar te maken, en het staken van het uitzenden van ‘promo’s’. Dit komt neer op een preventieve censuur, dat enkel gegeven kan worden in uitzonderlijke omstandigheden, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eiser en het belang van gedaagde bij het recht op vrijheid van meningsuiting. Nu er sprake is van goed onderzoek, en niet van lichtvaardige verdenkingen, het om een onderwerp van publiek belang gaat, en eiser in de beelden is geblurd, bestaat er geen grond voor een preventief verbod tot uitzending. Eiser wordt veroordeeld in de proceskosten.

IT 2773

Rapportage grensoverschrijdende werknemer is geen schending AVG

Rechtbank 21 mrt 2019, IT 2773; ECLI:NL:RBAMS:2019:2166 (Rapportage ontslagen werknemer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rapportage-grensoverschrijdende-werknemer-is-geen-schending-avg

Rechtbank Amsterdam 21 maart 2019, IT 2773; ECLI:NL:RBAMS:2019:2166 (Rapportage ontslagen werknemer) Privacy. AVG. Verzoekster is bij verweerster in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat ten minste een collega het gedrag van verzoekster als grensoverschrijdend heeft ervaren heeft verweerster een onderzoek in laten stellen naar verzoekster. Na dit onderzoek is de arbeidsrelatie ontbonden. Verzoekster verzoekt nu inzage in de gegevens en vernietiging hiervan, op straffe van een dwangsom. Een beroep op onrechtmatige gegevensverwerking faalt nu er een noodzaak was de gegevens te verwerken voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Een beroep op art. 8 EVRM faalt ook, nu de verweerster/werkgeefster gehouden is om maatregelen te treffen indien zij vermoedt dat sprake is van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Nu het verwerken van de gegevens ook proportioneel en subsidiair is worden alle vorderingen afgewezen, en wordt verzoekster in de proceskosten veroordeeld.

IT 2748

Frank Verbruggen & Sofie Royer - Reconsidering the blanket-data-retention-taboo, for human rights’ sake?

Reconsidering the blanket-data-retention-taboo, for human rights’ sake?

Belgian Constitutional Court offers CJEU chance to explain its puzzling Tele2 Sverige AB-decision

Compulsory retention, by ICT-providers, of all non-content user and traffic data, to ensure that that data will be available for subsequent use by law enforcement or intelligence, has been a controversial issue in the EU for several years now. On 19 July 2018 the Belgian Constitutional Court requested a preliminary ruling from the CJEU.  Basically, it asks the EU Court to further clarify its earlier case law. The Belgian constitutional judges indicate that they find some aspects of the CJEU’s previous decisions puzzling and they also offer a new angle by explicitly linking the matter to the positive obligations of member states under the European Convention on Human Rights. The implied suggestion seems that the CJEU did not give those obligations enough weight when it found blanket data retention obligations disproportionate. Could this and other considerations push the CJEU to adjust its position as it continues to search for a legal regime that finds the right balance between data protection with law enforcement and intelligence interests?

Klik hier voor het hele artikel. Het inleidende deel is ook opgenomen in het nieuwe nummer van Data Cybersecurity & Privacy.

IT 2772

Bestel nu 'De Europese informatierechtsorde' van Egbert Dommering

Bestel nu het nieuwe boek van Egbert Dommering, getiteld 'De Europese informatierechtsorde'. Aan de hand van de rechtspraak, wetswijzigingen en meest relevante literatuur van de afgelopen 10 jaar, beschrijft Dommering de ontwikkelingen die gedurende die periode hebben plaatsgevonden op het gebied van het informatierecht. Een ontwikkeling die, gezien de maatschappelijke veranderingen waarbij steeds meer afhankelijkheid van het internet ontstaat, belangrijker is dan ooit.

IT 2770

VOC-mentaliteit en de strijd om digitaal intellectueel eigendom

Nederland wordt aangevallen, zo klinkt het. De Chinezen hebben ons nationale paradepaardje ASML bestolen. Kan Nederland haar ‘VOC-mentaliteit’ tonen en terugslaan in de strijd om digitaal intellectueel eigendom?

Tweede Kamerleden van de coalitie vatten de koe onlangs in ieder geval bij de hoorns. Ze vonden dat we beter geen zaken meer zouden moeten doen met het Chinese technologieconcern Huawei in het kader van de te implementeren 5G technologie. Praktisch vrijwel onmogelijk (technologie van het concern zit bijvoorbeeld al in de Amsterdamse Internet Exchange) en economisch problematisch: 5G komt pas later en wordt veel duurder als er geen componenten van Chinese makelij meer in mogen zitten.

Ondertussen toonde ASML zich meer koopman dan dominee. Het bedrijf bagatelliseerde de diefstal van bedrijfsgeheimen door te zeggen dat het alleen een aantal eigen medewerkers met Chinese achtergrond betrof. Daarmee ontstond de suggestie dat de desbetreffende medewerkers verder geen band zouden hebben met de Chinese staat.

Het ASML voorval legt de complexiteit bloot van de informatie-oorlog die zich steeds verder verhevigt. Dat de handschoen inmiddels opgenomen is door de Chinezen en Russen, maar ook door de Amerikanen, zoveel is wel duidelijk.

IT 2769

UvA-dictee opgedragen aan Gerard Mom

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert het Instituut voor Informatierecht een speciale avond om de vorig jaar overleden oud-collega Gerard Mom te herdenken. Gerard was van 1974 tot 2013 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en medewerker van het eerste uur van het Instituut voor Informatierecht.

Tijdens deze avond wordt ieders taalkundigheid getest met een speciaal dictee, geschreven door oud-collega en goede vriend Jan Kabel. Iedereen is welkom om deze authentieke examen ervaring te herbeleven op de Oudemanhuispoort! De avond wordt afgesloten met een soiree in De Academische Club waar we met elkaar herinneringen kunnen ophalen aan Gerard. Kijk hier voor meer informatie.

IT 2768

Nieuwe editie handboek auteursrecht

Op 23 mei verschijnt editie 2019 van ´Auteursrecht´. Dit handboek biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden, zoals het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databankenrecht. De auteurs zijn prof. mr. J.H. Spoor, mr. D.W.F. Verkade  en prof. mr. D.J.G. Visser.

Kijk hier voor meer informatie.

IT 2763

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei

Mag een bank de gegevens van een van haar klant opnemen in haar incidentenregister na een klein voorval [IT 2749]? Moet een bank gegevens verstrekken van haar klanten wanneer iemand door die klanten is opgelicht via Marktplaats [IT 2734]? Is er spoedeisend belang bij een vordering tot verwijdering van een BKR-registratie [IT 2722]? Financiële instellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met privacy vraagstukken. Hoe oordelen rechters hierover? Tijdens de Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei zullen deze en andere ontwikkelingen de revue passeren.

IT 2764

Vanwege ernstige consequenties nog geen registratie in frauderegister

Rechtbank 24 apr 2019, IT 2764; ECLI:RBAMS:2019:2979 (SHM tegen Vivat schadeverzekeringen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vanwege-ernstige-consequenties-nog-geen-registratie-in-frauderegister

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 april 2019, IT 2764; ECLI:RBAMS:2019:2979 (SHM tegen Vivat Schadeverzekeringen) Privacyrecht. Onterechte opname in registers. SHM heeft een bedrijf in transportdiensten. In deze hoedanigheid heeft zij elf voertuigen tot haar beschikking, die waren verzekerd bij Vivat Schadeverzekeringen. Vivat heeft deze verzekering opgezegd, en melding gedaan in het Incidentenregister, het Extern Verwijzingsregister en in het register van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit nadat zij vermoedde dat SHM fraude had gepleegd bij het opgeven van schade. SHM stelt geen fraude te hebben gepleegd, en vordert voor de rechter een gebod de verzekering te continueren, registraties ongedaan te maken, geleden schade te vergoeden en proceskosten te betalen. De rechter oordeelt dat niet aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat SHM opzettelijk valse informatie over de schade door de aanrijding heeft verstrekt. Daarom is nog niet vast te stellen of Vivat terecht heeft gehandeld. Zij moet, gelet op de ernstige consequenties van haar handelen, dit handelen ongedaan maken.

IT 2760

Verveelvoudigen software vormt auteursrechtinbreuk

Rechtbank 24 apr 2019, IT 2760; ECLI:NL:RBOBR:2019:2310 (Planit tegen GTA), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verveelvoudigen-software-vormt-auteursrechtinbreuk

Rechtbank Oost-Brabant 24 april 2019, IEF 18426, ITR 2760; ECLI:NL:RBOBR:2019:2310 (Planit tegen GTA) Auteursrecht. Software 45j Aw. Inbreuk. Verveelvoudiging. Planit ontwikkelt, produceert en exploiteert software, geschikt voor onder andere modellering en het aansturen van freesmachines. G.T.A. houdt zich bezig met draai- en freeswerk. Planit is auteursrechthebbende op verschillende software. G.T.A. beschikt over een licentie voor een deel van deze software. G.T.A. heeft de software verveelvoudigd op een manier waarvoor Planit geen toestemming (licentie) heeft gegeven. Planit vordert voor de rechtbank een bevel iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden, kopieën te verwijderen, en schadevergoeding te betalen. Niet in geschil is dat er auteursrecht rust op de software, en dat de auteursrechten Planit toekomen. Beroep op art. 45j Aw faalt omdat niet wordt aangetoond dat G.T.A. rechtmatig verkrijger was van de software die zij heeft verveelvoudigd. Bij berekening van de schadevergoeding wordt aangeknoopt bij de gederfde licentievergoeding.

IT 2765

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei

Uiteraard is het verboden om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk van een ander. Maar geldt dit ook als dat merk waaruit je voordeel trekt een testlabel is? Het Hof van Justitie heeft hier inmiddels uitspraak over gedaan [IEF 18390]. Ook de vraag of nieuwe merkenregels de nietigheid veroorzaken van oude 'kenmerk-merken' is inmiddels door het Hof beantwoord [IEF 18297]. Kortom: er zijn weer knopen doorgehakt in recente jurisprudentie. Benieuwd welke gevolgen dit heeft voor toepasselijke beschermingsregimes? Kom naar de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei!

IT 2767

Het tweede nummer van Data, Cybersecurity & Privacy komt eraan!

Binnenkort verschijnt het tweede nummer van ons nieuwe magazine Data, Cybersecurity & Privacy alweer!

Met daarin onder andere:
- Een interview met Shoshana Zuboff over haar nieuwe boek The Age of Surveillance Capitalism
- Wouter Seinen & Andre Walter (Baker McKenzie) over 'cookie walls'
- Quinten Kroes & Joost van Eymeren (Brinkhof) over de ePrivacy Verordening
- The Legal Look door Victor de Pous
- Een interview met Cyber Generaal Dick Berlijn door Roel van Rijsewijk
- Een column van filosoof Hans Schnitzler
en meer!

Neem nu een abonnement en betaal slechts €47,50 i.p.v. €95! Klik hier om je aan te melden.
Let op, deze actie geldt slechts t/m 31 mei 2019!