IT 3520

AP hoeft niet handhavend op te treden

Rechtbank 15 okt 2018, IT 3520; ECLI:NL:RBLIM:2018:9834 (Eiser tegen AP en het College gemeente Nederweert), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ap-hoeft-niet-handhavend-op-te-treden

Rechtbank Limburg 15 oktober 2018, IT 3520; ECLI:NL:RBLIM:2018:9834 (Eiser tegen AP en gemeente Nederweert) De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het bezwaar tegen de weigering van het handhavingsverzoek van eiser ongegrond verklaard. De rechtbank is het eens met de stelling van de AP, dat het niet nodig was om eiser te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Het college heeft zich beperkt tot het verwerken van de persoonsgegevens die eiser zelf aan het college ter beschikking heeft gesteld. Er was geen sprake van een overtreding in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, oud), waardoor de AP ook niet handhavend hoefde op te treden.

IT 3519

Totstandkoming overeenkomst voor maken van websites blijkt uit verklaringen gedaagde

Rechtbank 17 mrt 2021, IT 3519; ECLI:NL:RBNHO:2021:3351 (Eiser tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/totstandkoming-overeenkomst-voor-maken-van-websites-blijkt-uit-verklaringen-gedaagde

Rechtbank Noord-Holland 17 maart 2021, IT 3519; ECLI:NL:RBNHO:2021:3351 (Eiser tegen Autoschade) Eiser heeft een drietal websites voor Autoschade (gedaagde) gemaakt. Gedaagde heeft via zijn gemachtigde aangegeven dat er geen daadwerkelijke opdracht aan eiser is verstrekt. Eiser is van mening dat de gedaagde akkoord is gegaan met de offerte en dat er dus een overeenkomst tot stand is gekomen. De rechtbank stelt de eiser in het gelijk, omdat uit de verklaringen en gedragingen van partijen is gebleken dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.

IT 3517

Verwerken van persoonsgegevens van alle kinderen onrechtmatig

Rechtbank 4 mei 2021, IT 3517; ECLI:NL:RBMNE:2021:1865 (Eiser tegen de Sociale Verzekeringsbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwerken-van-persoonsgegevens-van-alle-kinderen-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2021, IT 3517; ECLI:NL:RBMNE:2021:1865 (Eiser tegen Sociale Verzekeringsbank)  De SVB stuurt met het oog op een inkomensafhankelijke kinderbijslag startberichten van alle kinderen naar de Belastingdienst. Eiser heeft, gezien zijn inkomen, geen recht op kinderbijslag en voert daarom aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van zijn pasgeboren dochter onrechtmatig is. Omdat persoonsgegevens van alle kinderen verwerkt worden - en niet alleen van degene die daadwerkelijk recht hebben op kinderbijslag - acht de rechtbank deze werkwijze in strijd met de proportionaliteit en subsidiariteit. De persoonsgegevens van de dochter van de eiser zijn onrechtmatig verwerkt.

IT 3518

Lotte van Schuylenburch stapt over naar Boekx Advocaten

Per 1 mei heeft Lotte van Schuylenburch zich als advocaat aangesloten bij Boekx Advocaten. Lotte zal vooral de IE-praktijk van Boekx komen versterken. Daarnaast zal zij zich bezighouden met advisering over privacy en mediarecht.
Voordat Lotte bij Boekx in dienst trad was zij als advocaat verbonden aan de internationale kantoren DLA Piper en Simmons & Simmons. In die periode heeft Lotte ruime ervaring opgedaan met het adviseren en procederen in zaken over smaad en laster, merkinbreuken en privacybescherming.

IT 3515

Vier vragen aan Polo van der Putt

In een serie interviews stellen we graag een aantal vrouwen en mannen achter de deLex-platforms aan jullie voor. Als eerste: Polo van der Putt. Partner bij Vondst en vanaf het eerste uur betrokken bij IT en Recht. Hoog tijd voor een paar vragen.

U bent in 1996 begonnen in de advocatuur. Was u toen al direct actief binnen de IT-sector of is deze interesse pas later tot uiting gekomen?

Ja, ik ben meteen binnen de IT-praktijk gaan werken, maar het had ook net zo goed iets anders kunnen zijn. Ik werd wel direct gegrepen en heb de IT-praktijk nooit meer verlaten. Het leuke vind ik nog steeds de opwinding bij trajecten dat het allemaal beter gaat worden (al mislukt er natuurlijk wel heel erg veel). Tijdens mijn studie had ik overigens al IT-vakken gevolgd. Het inleidende vak was in feite een cursus Word en Excel. Bij het verdiepingsvak hebben we geprogrammeerd in een hogere programmeertaal. Doel was om een programma te schrijven dat een rechtsvraag kon oplossen. Dat was leuk. De docent vertelde vol trots dat, met de nodige subsidie, door de universiteit software was ontwikkeld om wetten te toetsen. Belangrijkste wapenfeit was dat die software een fout in de Wegenverkeerswet had gevonden. Als je die letterlijk las, mochten trams op de stoep rijden. Een blunder van jewelste, aldus de docent. Dat ik ondanks dit succesverhaal toch nog open stond voor de IT-praktijk mag eigenlijk een wonder heten.

Wat is de meest spraakmakende zaak die u heeft meegemaakt?

IT 3514

Inhoudsopgave Mediaforum 2021-2

Inhoudsopgave van de nieuwe editie Mediaforum 2-2021.

41 Opinie
Mag ik u wat vragen? * Thomas Bruning

42 Rechtspraktijk
De Digital Services Package als beoogd wereldwijd rolmodel (deel 1 – Digital Services Act) * Marjolein Geus en Feyo Sickinghe

IT 3516

VMC studiemiddag op 25 juni

Digital Services Act: wie bepaalt wat er online gezegd en verhandeld mag worden? VMC studiemiddag, 25 juni 2021, 15.00-17.00 uur.

In 2000 nam de Europese Unie de e-commerce richtlijn aan. Daarin staat onder welke voorwaarden internetaanbieders en aanbieders van hostingdiensten gevrijwaard van aansprakelijkheid zijn voor de informatie zij namens hun klanten doorgeven of hosten. Er zijn de afgelopen 20 jaar allerlei nieuwe platformdiensten ontstaan. Denk aan Bol.com, Amazon, Marktplaats, Werkspot, Uber en natuurlijk sociale media zoals Instagram, YouTube en TikTok.De opkomst van die platformen heeft allerlei mooie dingen gebracht, maar heeft ook geleid tot de verspreiding van illegale informatie en de handel in illegale producten en diensten. De afgelopen 10 jaar hebben we diverse initiatieven gezien om dat aan te pakken. Zo kent Nederland al meer dan 10 jaar een Notice-and-takedown gedragscode, zijn er in de nieuwe Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn regels gesteld voor het tegengaan van aanzetten tot haat, is de Auteursrechtrichtlijn in 2019 aangepast, en is er een verordening voor de bestrijding van terroristische propaganda op komst. De e-commerce richtlijn bleef echter de afgelopen 20 jaar ongewijzigd. Dat gaat veranderen.

IT 3513

Inhoudsopgave Mediaforum 2021-1

Inhoudsopgave Mediaforum aflevering 1, 2021.

1 Opinie
Wie beslist of Trump weer online mag? * Anke Strijbos

2 Rechtspraktijk
De nasleep van Schrems II houdt niet over – De gevolgen van de uitspraak van het HvJ EU in Schrems II en de daaropvolgende (concept)aanbevelingen van de EDPD onder de loep genomen * Chloë Baartmans en Manuela Cox

8 Rechtspraktijk
Openbaarheid en auteursrecht anno 2021 * Paul Kreijger

IT 3521

Centrale beperking octrooi heeft terugwerkende kracht

12 mei 2021, IT 3521; ECLI:NL:RBDHA:2021:5044 (High Point tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/centrale-beperking-octrooi-heeft-terugwerkende-kracht

Rechtbank Den Haag 12 mei 2021, IEF 19954, IT 3521; ECLI:NL:RBDHA:2021:5044 (High Point tegen KPN) High Point vordert in deze zaak een schadevergoeding en een verklaring voor recht dat het UMTS-netwerk van KPN inbreuk maakt op het octrooi van High Point. KPN heeft daartegen aangevoerd, dat dit octrooi al was vernietigd en dat deze vernietiging terugwerkende kracht heeft. High Point heeft tussentijds het octrooi centraal beperkt, maar sinds de wijziging van het Octrooiverdrag is een centrale beperking ook van toepassing op lopende procedures, aldus de Hoge Raad in 2009. De rechtbank gaat uit van het beperkte octrooi en veroordeelt KPN in de kosten van dit incident. De zaak komt in augustus weer op de rol. 

IT 3512

Film 'De Oost' hoeft geen disclaimer aan begin op te nemen

Rechtbank 11 mei 2021, IT 3512; ECLI:NL:RBAMS:2021:2347 (FIN tegen New Ams), http://www.itenrecht.nl/artikelen/film-de-oost-hoeft-geen-disclaimer-aan-begin-op-te-nemen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 mei 2021, IEF 19944, IT 3512; ECLI:NL:RBAMS:2021:2347 (FIN tegen New Ams) De film “De Oost” hoeft niet te worden voorzien van de door de Stichting Federatie Indische Nederlanders (FIN) gewenste disclaimer. De FIN eiste dat voorafgaand aan de film zou worden vermeld dat het militair ingrijpen van Nederland volgde op de Bersiap, dat de film geen volledige of waarheidsgetrouwe weergave van de geschiedenis beoogt te zijn en dat in de film feiten en fictie zijn vermengd. Volgens de voorzieningenrechter handelen de makers echter niet onrechtmatig met hun weigering om een disclaimer op te nemen zoals door FIN geëist. Deze stelt dat een verplichte toevoeging van een disclaimer voorafgaand aan de film een vorm van preventieve censuur zou zijn. Dat zou alleen rechtmatig zijn als de film zelf tot onherstelbare schade zou leiden.

IT 3510

Het bijzondere van octrooirechtelijke vertalingen

Hendriks & James Legal Translations is in 2002 opgericht door Nynke Hendriks en Ian James Gaukroger. Zij vertalen vaak in IE-zaken en hebben uitgebreide ervaring met octrooizaken.

Nynke Hendriks heeft in Engeland gestudeerd en is afgestudeerd in Nederlands Recht. Zij heeft haar eindscriptie over de octrooirechtelijke bepalingen in het TRIPs-verdrag geschreven dat in artikelvorm in IER is gepubliceerd.

Ian James Gaukroger is Engels en opgegroeid in Zimbabwe. Op 18-jarige leeftijd is hij naar Londen vertrokken om te studeren. Hij blonk op school uit in natuur- en scheikunde en heeft zijn belangstelling voor de techniek altijd behouden.

Hoe gaan jullie te werk bij octrooirechtelijke vertalingen?

Ian: het eerste wat we doen bij een octrooirechtelijke vertaling  is op zoek gaan naar het onderliggende octrooi. En dan in bijzonder naar conclusie 1 van dat octrooi. Een goed begrip van die conclusie is ons anker tijdens de verdere rechtsprocedure.

Nynke: het blijft interessant hoe juristen op grond van hetzelfde octrooi de meest tegenstrijdige posities kunnen verdedigen. Die posities zijn doorgaans gestoeld op zeer technische details. Het is zaak om die ook helder te houden bij het vertalen van de juridische argumentatie, anders sla je al snel de plank mis.
 

IT 3509

Voorbehoud van ondertekening voorkomt toewijzing vordering tot nakoming

Overige instanties 7 mei 2021, IT 3509; ECLI:NL:OGEAM:2021:49 (Eiseressen tegen Sint Maarten), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voorbehoud-van-ondertekening-voorkomt-toewijzing-vordering-tot-nakoming

Gerecht Sint Maarten 7 mei 2021, IT 3509; ECLI:NL:OGEAM:2021:49 (Eiseressen tegen Sint Maarten) Eiseressen zouden een ICT systeem realiseren in het kader van het belastingtransformatieplan van Sint Maarten. Nadat het kabinet is gevallen wordt de opdracht niet nagekomen. De rechter heeft bepaald dat er nog geen sprake was van een bindende overeenkomst nu er nog niet door de minister van Financiën was getekend. Het Gerecht constateert dat er een voorbehoud van ondertekening is gemaakt en dat ook het beroep op een belangafweging niet slaagt. De vordering van eiseressen tot nakoming van de overeenkomst wordt op grond hiervan afgewezen. 

IT 3508

Geïntimeerde voldoet aan afspraken uit de overeenkomst van opdracht

Hof 4 mei 2021, IT 3508; ECLI:NL:GHARL:2021:4306 (Appellante tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ge-ntimeerde-voldoet-aan-afspraken-uit-de-overeenkomst-van-opdracht

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 mei 2021, IT 3508; ECLI:NL:GHARL:2021:4306 (appellante tegen geïntimeerde) Geïntimeerde heeft in drie fasen voor appellante een webshop (funnel systeem) gebouwd. Appellante voert in hoger beroep aan, dat de advertentiekosten te hoog waren en de doelgroep nog niet in beeld was en de werkzaamheden daarom nog niet waren afgerond. Het hof oordeelt dat de werkzaamheden die geïntimeerde zou uitvoeren vooraf duidelijk met appellante zijn afgestemd en dat geïntimeerde dus recht heeft op het resterende bedrag dat voor de opdracht is afgesproken. 

IT 3507

Rechtmatige opname van gegevens in Register Paspoortsignaleringen

Rechtbank 22 apr 2021, IT 3507; ECLI:NL:RBDHA:2021:3984 (Eiser tegen minister van Financiën), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtmatige-opname-van-gegevens-in-register-paspoortsignaleringen

Rechtbank Den Haag 22 april 2021, IT 3507; ECLI:NL:RBDHA:2021:3984 (eiser tegen minister van Financiën) Eiser komt erachter dat zijn gegevens in het Register Paspoortsignaleringen zijn opgenomen vanwege niet betaalde belastingaanslagen. Hij verzoekt inzage en verwijdering van deze gegevens op grond van onjuistheid van gegevens. Tegen de weigering van dit verzoek heeft de eiser eerst tevergeefs bezwaar aangetekend. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond, omdat de onjuistheid van de paspoortsignalering ten tijde van het bestreden besluit niet vaststond. De belastingdienst was om deze reden niet gehouden om deze gegevens aan eiser te verstrekken en te verwijderen. 

IT 3506

Eisen overeenkomst niet voldaan, ontbinding gerechtvaardigd

Hof 14 jan 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eisen-overeenkomst-niet-voldaan-ontbinding-gerechtvaardigd

Hof Amsterdam 14 januari 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College) Dit hoger beroep gaat over de vraag of een overeenkomst voor de implementatie, beheer en onderhoud van een ICT-infrastructuur en de levering van documentatie terecht door het Horizon college is ontbonden. Vancis was er, ondanks de door Horizon verleende herstelmogelijkheid, niet in geslaagd het overeengekomen opdrachtresultaat op te leveren. De SGOA heeft op aanvraag een niet-bindend advies overlegd, waaruit volgt dat het projectplan en het testplan niet voldoen aan de door Horizon gestelde eisen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarin al was bepaald dat Vancis toerekenbaar is tekortgeschoten. 

IT 3502

Geen dwaling bij licentieovereenkomst medische software

Rechtbank 22 apr 2020, IT 3502; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 (MIC tegen Vrouwenpoli), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-dwaling-bij-licentieovereenkomst-medische-software

Rechtbank Den Haag 22 april 2020, IT 3502, LS&R 1943; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 (MIC tegen Vrouwenpoli) MIC houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren, uitgeven en ondersteunen van software ten behoeve van de medische sector. Vrouwenpoli is een praktijk voor gynaecologische en verloskundige diagnoses en behandelingen. De twee partijen zijn in 2017 een licentieovereenkomst aangegaan met betrekking tot een zorginformatiesysteem, geproduceerd door MIC. Later zijn er performanceproblemen ontstaan die tot een geschil hebben geleid over de vraag aan wie deze te wijten waren: de gebrekkige software van MIC of de onvoldoende gekwalificeerde hardware van Vrouwenpoli? De rechtbank is van oordeel dat deze voor risico moeten komen voor Vrouwenpoli. MIC is niet te kort geschoten in haar mededelingsplicht om Vrouwenpoli op de hoogte te stellen van de benodigde hardware voor het gebruiken van haar zorginformatiesysteem.

IT 3505

Redelijke termijn voor herstel overschreden na meerdere aanmaningen

Hof 14 jul 2020, IT 3505; ECLI:NL:GHDHA:2020:1273 (Interport tegen Groeneveld), http://www.itenrecht.nl/artikelen/redelijke-termijn-voor-herstel-overschreden-na-meerdere-aanmaningen

Hof Den Haag 14 juli 2020, IT 3505; ECLI:NL:GHDHA:2020:1273 (Interport tegen Groeneveld) In het geding was de levering van een computerprogrammatuur voor groupagevervoer. Groeneveld was er, ondanks meerdere aanmaningen en verzoeken van Interport, niet in geslaagd deugdelijke programmatuur voor de verwerking van zendingen van TNT te leveren. Groeneveld heeft zich verweert met de stelling dat zij niet in gebreke is gesteld en dat ze geen redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen. Het hof heeft geoordeeld dat, vanwege eerdere toezeggingen aan de kant van Groeneveld, de redelijke termijn is overschreden en Groeneveld op enig moment in verzuim was. Interport heeft de overeenkomst terecht ontbonden en Groeneveld wordt veroordeeld in de kosten. 

IT 3503

Geen dealer-afhankelijkheid software bij overstap naar andere SAP-dealer

Hof 12 mei 2020, IT 3503; ECLI:NL:GHARL:2020:3683 (SW Solutions tegen De Vries Trappen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-dealer-afhankelijkheid-software-bij-overstap-naar-andere-sap-dealer

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, IT 3503; ECLI:NL:GHARL:2020:3683 (SW Solutions tegen De Vries Trappen B.V.) Het geschil gaat over de ontwikkeling en levering van een softwarepakket. In eerste aanleg heeft de rechtbank bepaald dat De Vries Trappen de overeenkomst terecht mocht ontbinden op grond van tekortkomingen aan de kant van SW Solutions. Het hof vernietigt deze uitspraak en stelt dat er geen sprake is geweest van een tekortkoming aan de kant van SW Solutions. Er is volgens het hof geen sprake van zogenaamde dealer-afhankelijkheid, nu het in rekening brengen van kosten door een opvolgende SAP-dealer over het algemeen inherent is aan een overstap.