IT 2992

Alfredo dos Santos Gil: commentaar bij Warner Music en Sony Music Entertainment tegen TuneIn

Opmerkingen door Alfredo dos Santos Gil bij de uitspraak van de High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales (Warner Music en Sony Music Entertainment/TuneIn), 1 november 2019, [2019] EWHC 2923 (Ch)

Afgelopen najaar is een opzienbarende uitspraak gewezen over de auteursrechtelijke aansprakelijkheid van een zogenoemde aggregator van online (lineaire) radiokanalen, TuneIn. De platenmaatschappijen Warner en Sony Music traden in het Verenigd Koninkrijk (hierna: “VK”)  op tegen TuneIn vanwege het gebruik van hun muziekopnamen in diverse online radiokanalen van wereldwijde komaf. De kanalen waren via de website en app van de dienst TuneIn online vindbaar en via links afspeelbaar, onder andere in het VK. In de gratis versie van TuneIn worden advertenties toegevoegd en daarnaast wordt tegen betaling een advertentievrij premium-abonnement aangeboden met extra opneemfunctionaliteiten. De uitspraak biedt fascinerende redeneringen, die ik zal langsgaan. Daarnaast leent hij zich voor nadere beschouwingen over de mogelijke gevolgen voor vergelijkbare online platforms.

Lees hier het gehele artikel.

IT 2991

Wiko maakt inbreuk op octrooi EP 525

Hof 24 dec 2019, IT 2991; ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 (Philips tegen Wiko), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wiko-maakt-inbreuk-op-octrooi-ep-525

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18922; IT 2991; ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 (Philips tegen Wiko) Philips is houdster van het Europese octrooi 1440525 (hierna: EP 525), getiteld “Radio Communication System”. Bij de rechtbank vorderde Philips op basis van EP 525 een verbod jegens Wiko om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 525 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Wiko in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. Wiko weet onvoldoende aannemelijk te maken dat er sprake is van een gebrek geldigheid van het octrooi. Tevens hebben zij inbreuk gemaakt op de octrooirechten van Philips. Het bestreden vonnis wordt vernietigd.

4.126 Gelet op het voorgaande kan Wiko’s op US 174 gebaseerde niet-nieuwheidsaanval op EP 525 niet slagen. Gebrek aan inventiviteit uitgaande van deze publicatie is door Wiko niet aangevoerd.

4.143 Voor zover de aanvallen van Wiko op de geldigheid van EP 525 tevens zijn gericht op andere conclusies van het octrooi dan conclusies 10, 11 en 14, moeten die op dezelfde gronden worden verworpen. De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies van EP 525 naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten. In zoverre slagen de grieven van Philips tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank. Het vonnis waarvan beroep zal daarom worden vernietigd.

4.158 De slotsom is dat Wiko inbreuk maakt op in elk geval conclusies 10, 11 en 14. Bij die stand van zaken is er geen belang bij beoordeling van de door Philips gestelde indirecte inbreuk op andere conclusies van het octrooi.

IT 2990

Inventiviteit octrooi EP 659 ontbreekt (Philips tegen Asus)

Hof 24 dec 2019, IT 2990; ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips tegen Asus), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inventiviteit-octrooi-ep-659-ontbreekt-philips-tegen-asus

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18921, IT 2990; ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips tegen Asus) Octrooirecht. Philips is houdster van Europees octrooi EP 659 dat, net als EP511 en EP525 (waarop het Hof inbreuk door Asus heeft aangenomen), deel uitmaakt van de UMTS-octrooiportfolio van Philips. Bij de rechtbank vorderde Philips (ook) op basis van EP659 een verbod jegens Asus om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 659 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Asus in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat een aantal conclusies van EP659 niet nieuw en inventief waren. In hoger beroep vordert Philips vernietiging van het vonnis van de rechtbank voor zover de conclusies van EP 659 volgens Hulpverzoek II niet geldig zijn geacht en voor zover de hierop gebaseerde inbreukvorderingen zijn afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Onder verwijzing naar het arrest m.b.t. EP511 (IEF 18444), verwerpt het Hof de door Asus ingestelde reconventionele (FRAND) vordering, alsmede het incidentele appel met betrekking tot art. 843a Rv. 

IT 2989

Betrokkenheid illegale streamingsdiensten onvoldoende weerlegd

Rechtbank 29 okt 2019, IT 2989; ECLI:NL:RBGEL:2019:6195 (Brein tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/betrokkenheid-illegale-streamingsdiensten-onvoldoende-weerlegd

Rechtbank Gelderland 29 oktober 2019, IEF 18920, IT 2989; ECLI:NL:RBGEL:2019:6195 (Brein tegen X) Verweerder drijft een webhosting eenmanszaak onder de namen Atomworld Hosting en Macho’s. Via websites van Hiptv worden “IPTV pakketten”(Internet Protocol Television) aangeboden en verkocht. Stichting Brein, Talpa TV, RTL Nederland en Fox Networks Group Netherlands menen dat er sprake is van inbraak op auteursrechten. Eisers hebben geen toestemming gegeven voor het aanbieden van deze diensten en ook geen vergoeding ontvangen. Vast komt te staan dat er een organisatie is die middels verschillende ‘Hiptv’ domeinnamen IPTV pakketten heeft aangeboden en verkocht. Daarbij staat ook vast dat verweerder ten behoeve van deze organisatie domeinnamen, technische ondersteuning en betalingsdiensten heeft gefaciliceerd. Bewezen wordt geacht dat verweerder persoonlijk betrokken is geweest bij het aanbieden van IPTV pakketten, nu de standpunten van Brein enkel worden betwist, maar deze betwisting niet (voldoende) wordt gemotiveerd door verweerder. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren tegen de stelling dat hij (mede)verantwoordelijk is voor het aanbieden en verkopen van IPTV pakketten. 

IT 2988

Hans Osinga: de kleur van e-books

Een ‘trieste’, ‘absurde’ en ‘belachelijke’ uitspraak. Zo kwalificeerden bezoekers van Tweakers.net de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak van uitgevers tegen Tom Kabinet [IEF 18898]. Maar is het terecht om het Hof te beschuldigen van donquichotterie?

Het kostte uitgevers vijf jaar om een uitspraak te krijgen over de handelwijze van Tom Kabinet. Dat was nog relatief kort, omdat uitgevers de weg van een kort geding hebben bewandeld. Het grote tijdsverloop maakt duidelijk dat rechters worstelen met de uitleg van de wetgeving.

IT 2987

Inventiviteit octrooi EP 659 ontbreekt (Philips tegen Wiko)

Hof 24 dec 2019, IT 2987; ECLI:NL:GHDHA:2019:3433 (Philips tegen Wiko), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inventiviteit-octrooi-ep-659-ontbreekt-philips-tegen-wiko

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18916; ECLI:NL:GHDHA:2019:3433 (Philips tegen Wiko) Octrooirecht. Philips is houdster van Europees octrooi EP 659 dat deel uitmaakt van de UMTS-octrooiportfolio van Philips. Wiko is een Frans vennootschap die mobiele telefoons onder het merk ‘Wiko’ distribueert en verkoopt. Bij de rechtbank vorderde Philips (ook) op basis van EP 659 een verbod jegens Wiko om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 659 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Wiko in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat een aantal conclusies van EP659 niet nieuw en inventief waren. In hoger beroep vordert Philips vernietiging van het vonnis van de rechtbank voor zover de conclusies van EP 659 volgens Hulpverzoek II niet geldig zijn geacht en voor zover de hierop gebaseerde inbreukvorderingen zijn afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IT 2986

Asus maakt inbreuk op octrooi EP 525

24 dec 2019, IT 2986; ECLI:NL:GHDHA:2019:3535 (Philips tegen Asus), http://www.itenrecht.nl/artikelen/asus-maakt-inbreuk-op-octrooi-ep-525

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18915, IT 2986; ECLI:NL:GHDHA:2019:3535 (Philips tegen Asus) Philips is houdster van het Europese octrooi 1440525 (hierna: EP 525), getiteld “Radio Communication System”. Bij de rechtbank vorderde Philips op basis van EP 525 een verbod jegens Asus om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 525 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Asus in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat de uitvinding volgens EP 525 met het oog op bepaalde vakkennis voor de hand lag. Het Hof komt daarentegen tot de conclusie dat Asus inbreuk maakt op EP 525 en vernietigd het bestreden vonnis. 

IT 2985

Verantwoording exploitatie door derden volgt niet uit strekking uitgeefovereenkomst

Hof 17 dec 2019, IT 2985; ECLI:NL:GHAMS:2019:4506 (Appelant tegen Springer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verantwoording-exploitatie-door-derden-volgt-niet-uit-strekking-uitgeefovereenkomst

Hof Amsterdam 17 december 2019, IEF 18914, IT 2985, ECLI:NL:GHAMS:2019:4506 (Appelant tegen Springer) Uitgeefovereenkomst. Appellant is de auteur van een boek dat in 1981 is verschenen. Appelant heeft op 6 juni 2011 met Springer een ‘Publishing Agreement’  gesloten voor de tweede, herziene uitgave van het boek. Springer heeft het boek uitgegeven in geprinte en elektronische versies. De geprinte versies zijn onder te verdelen in hardcover, softcover en ‘MyCopy’ exemplaren, de elektronische versies in individuele e-books en e-books als onderdeel van een pakket van verschillende e-books (e-book packages).  Appelant stelt onder andere dat de wijze waarop Springer de royalty’s voor de e-books als onderdeel van e-book packages heeft afgerekend, niet strookt met de tekst van de overeenkomst. De door Springer gehanteerde formule zou elk verband missen met de daadwerkelijke opbrengst per e-book package zodat in elk geval geen sprake is van een redelijk deel van die opbrengst. Dit is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Appelant wil inzage krijgen in de exploitatie van zijn boek door derden. Ook wil Springer verplichten om aan derden een rekening- en verantwoordingsplicht op te leggen. Deze grief faalt eveneens. Het voert te ver om deze verplichting uit de strekking van de overeenkomst af te leiden.

IT 2984

Rudi Holzhauer: digitale uitputting in het auteursrecht

Wanneer en waarom is een IE-recht 'uitgeput'? Evenals bij de andere intellectuele eigendomsrechten geldt in het auteursrecht sinds de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn 2001 het beginsel van EU-uitputting: wanneer een exemplaar waarop auteursrecht rust ergens in de Europese Unie in het verkeer is gebracht, kan de rechthebbende niet opkomen tegen verdere verhandeling van dat exemplaar (art. 12b Aw). Indien er geen sprake is van een ‘exemplaar’, maar bijvoorbeeld van een uitzending of van een (online) dienst, dan is de uitputtingsleer niet van toepassing. Want: als er civielrechtelijk geen eigendom overgaat dan is er auteursrechtelijk geen uitputting.

IT 2983

Dirk Visser: open access is great, but killing academic journals is not

Dirk Visser

Open Access is great, but killing academic journals is not. Also on the internet, there is no such thing as a free lunch. Peer review, editing and keeping articles available online all cost money. And someone has to pay for that. Either through subscriptions or through article processing charges and through the hidden costs of thousands of library people and university technicians making sure that articles go and stay on line and are accessible with the latest browsers.

Lees het gehele artikel in het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.

IT 2982

Geen opheffing executoriaal derdenbeslag complotblogger

Rechtbank 18 nov 2019, IT 2982; ECLI:NL:RBROT:2019:10197 (Blogger tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-opheffing-executoriaal-derdenbeslag-complotblogger

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 november 2019, IEF 18913, IT 2982; ECLI:NL:RBROT:2019:10197 (Blogger tegen gedaagde) Kort geding. Eiser beheert een website waarop hij schrijft over moordzaken zoals de moord op John F. Kennedy, de Deventer moordzaak en de moord op Marianne Vaatstra. Eiser houdt zich sinds 2009 bezig met onderzoek naar de moord op Vaatstra. Bij onherroepelijk geworden vonnis van 19 april 2013 is een man veroordeeld voor deze moord. Eiser is er – kort gezegd – van overtuigd dat deze man niet de moordenaar is, maar dat deze moord is gepleegd door een asielzoeker. In verschillende op zijn website geplaatste artikelen suggereerde eiser dat Vaatstra om het leven is gebracht in een caravan tijdens het maken van opnames voor een film en dat gedaagde bij deze opnames aanwezig is geweest. Daarnaast suggereerde eiser dat gedaagde al kort na de moord daarover verklaringen heeft afgelegd bij de politie en tegenover derden. Volgens eiser wordt dit geheim gehouden door hooggeplaatste ambtenaren bij justitie en is een doofpot gecreëerd. Op 9 mei 2018 krijgt eiser een contactverbod en moet hij zijn webberichten rectificeren en foto's verwijderen [IEF 17705]. Het opheffen van het executoriaal derdenbeslag wordt nu afgewezen. Verwijderen van publicaties van website en Facebookpagina wordt toegewezen.Ook wordt verboden om enige uiting met daarin naam en/of contactgegevens met een verwijzing naar betrokkenheid op de moord op Marianne Vaatstra te publiceren.

IT 2981

Boete KPN, Tele2, Vodafone en T-Mobile voor onduidelijke websites

Overige instanties 30 dec 2019, IT 2981; (ACM tegen KPN, Tele2, Vodafone en T-Mobile), http://www.itenrecht.nl/artikelen/boete-kpn-tele2-vodafone-en-t-mobile-voor-onduidelijke-websites

ACM 30 december 2019 (ACM tegen KPN, Tele2, Vodafone en T-Mobile) Internet. Onvolledige informatie. Concurrentie. De vier telecomaanbieders worden door de ACM beboet wegens onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op hun webistes. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie. 

IT 2980

Computerrecht 2019-6

Inhoudsopgave van Computerrecht 2019, afl. 6.

EDITORIAL
213      Valve vecht geo-blockingbesluit Europese Commissie aan / p. 389
M. de Koning

ARTIKELEN
214      Update Nederlandse IT-wanprestatiejurisprudentie / p. 390
Update van de ontwikkelingen in de Nederlandse IT-wanprestatiejurisprudentie. Bij termijnoverschrijdingen en ondeugdelijke levering blijft de ingebrekestelling vaak noodzakelijk om de leverancier in verzuim te doen raken. Verweren van de leverancier gebaseerd op klachtplichten schuldeisersverzuim lijken een lage slagingskans te hebben. De zorgplicht biedt een aanvullende route om een leverancier aan te spreken bij een mislukt project.
P.G. van der Putt

215      De Europese ‘Cybersecurity Act’. Het EUcertificeringskader en de diverse Europese beveiligingseisen / p. 395
Aanbieders van essentiële diensten, digitale dienstverleners en aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten hebben op het gebied van cybersecurity zorgplichten. Het ‘passend’ beveiligen van hun ICT maakt daarvan onderdeel uit. Er is echter sprake van een ‘lappendeken’ aan beveiligingseisen gebaseerd op diverse Europese en nationale regelgeving. De Europese Cybersecurity Act schept een kader voor een Europees ‘cyberbeveiligingscertificaat’, waarmee die aanbieders kunnen aantonen in de gehele EU te voldoen aan de beveiligingseisen. Het is echter onduidelijk of een dergelijk Europees beveiligingscertificaat ook ‘AVG-proof’ is.
J.C. Hulsebosch

216      Quantum Computing: de zekerheid van het onzekere / p. 403
Quantum Computing belooft in de nabije toekomst de klassieke computers voorbij te streven op het vlak van berekeningscapaciteiten, zodat belangrijke innovaties sneller tot stand komen door een bijzonder krachtige data-analyse. Deze kwantumtechnologie zal echter ook heel wat juridische vraagstukken doen rijzen. Dit artikel staat stil bij enkele gevolgen op het vlak van databescherming, privacy, het mededingings- en het verbintenissenrecht. Ook wordt ingegaan op de mogelijke impact van deze veelbelovende nieuwe technologie op de advocatuur en de nationale veiligheid van staten.
S. De Schrijver

RECHTSPRAAK

EUROPA
217      Hof van Justitie EU 5 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:460, m.nt. mr. M.I. Robichon & mr. J. van de Velde onder Computerrecht 2019/218 / p. 410

218      Hof van Justitie EU 13 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:498, m.nt. mr. M.I. Robichon & mr. J. van de Velde / p. 414
De aanbieder van een dienst om via internet naar een mobiel of vast telefoonnummer te bellen is een aanbieder van een elektronische-communicatiedienst. Skype draagt er namelijk bij de dienst SkypeOut zorg voor dat het contact met het telefoonnummer tot stand komt. De e-maildienst die Google aanbiedt kwalificeert niet als een elektronische-communicatiedienst, aangezien deze niet geheel of hoofdzakelijk bestaat uit het overbrengen van signalen. Twee uitspraken over de kwalificatie van communicatiediensten.

219      Hof van Justitie EU 29 juli 2019, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629, m.nt. mr. D.V. Bondarchuk / p. 420
Integratie van de “Vind ik leuk”-knop van Facebook op een website leidt tot ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ in de zin van artikel 26 AVG van de websitebeheerder en Facebook.

BELGIE
220      Ondernemingsrechtbank Antwerpen 29 juli 2019, A/19/4443, m.nt. R. Schoefs / p. 430
De ondernemingsrechtbank stelt verschillende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie inzake het seeden van bestanden via een peer-to-peernetwerk. De problemen kunnen als volgt samengevat worden: (i) Kan het seeden van bestanden in een BitTorrent-netwerk steeds beschouwd worden als een mededeling aan het publiek?, (ii) Geniet een niet-praktiserende entiteit dezelfde rechten onder de Handhavingsrichtlijn als een exploiterende auteur of licentiehouder?, (iii) Zijn de antwoorden op vragen (i) en (ii) relevant in het kader van de afweging tussen enerzijds de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en anderzijds de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens?

221-234 TELECOMMUNICATIE / P. 437

235-245 PRIVACYBESCHERMING / P. 441

246-253 STRAFRECHT / P. 446

254-256 MEDEDINGING / P. 450

Computerrecht is een uitgave van Wolters Kluwer.

IT 2979

Website Booking.com moet duidelijker

Overige instanties 20 dec 2019, IT 2979; (Booking.com tegen ACM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/website-booking-com-moet-duidelijker

ACM 20 december 2019, RB 3371, IT&R 2979 (Booking.com tegen ACM) Online misleiding. Na optreden van de ACM en andere Europese consumententoezichthouders moet Booking.com haar website aanpassen. De website moet duidelijker zijn om misleiding van consumenten de voorkomen. Booking.com heeft toegezegd de aanpassingen door te zullen voeren.

IT 2978

European Court: reselling e-books violates copyright law

Is there such a thing as a second-hand e-book? Put differently: may an e-book be resold after the first purchase? The Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (CJEU) answered this question in the negative. On 19 December 2019, the CJEU declared that the act of offering an e-book for resale is contrary to copyright law [IEF 18898].
Lees hier verder.

Auteurs: Christiaan Alberdingk Thijm & Caroline de Vries, Bureau Brandeis.

IT 2977

Ziekenhuis heeft overeenkomst met softwarebedrijf terecht ontbonden

Hof 17 dec 2019, IT 2977; ECLI:NL:GHSHE:2019:4535 (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis tegen Alert), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ziekenhuis-heeft-overeenkomst-met-softwarebedrijf-terecht-ontbonden

Hof Den Bosch 17 december 2019, IT 2977; ECLI:NL:GHSHE:2019:4535 (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis tegen Alert) Complexe ICT-opdracht van een ziekenhuis mislukt. Vordering tot ontbinding van de overeenkomst voor de opleverdatum. Vernietiging van het vonnis in eerste aanleg [IEF 1351]. De overeenkomst tot implementatie van een ZIS/EPD is door het ziekenhuis terecht ontbonden. De afgesproken datum van 31 maart 2012, waarop het complete computersysteem had moeten werken, was een fatale termijn. Volgens het ziekenhuis was het softwarebedrijf ernstig tekortgeschoten in de gemaakte afspraken en zou de afgesproken opleverdatum niet worden gehaald. Alert moet het ziekenhuis een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro terugbetalen, dat aan het bedrijf was betaald voor te leveren diensten.

IT 2976

Bedrijfsgeheimen meetsysteem niet bekend gemaakt

Rechtbank 18 dec 2019, IT 2976; (ASE tegen Prorail en Siemens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bedrijfsgeheimen-meetsysteem-niet-bekend-gemaakt

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 18 december 2019, IEF 18900, IT 2976; (ASE tegen ProRail en Siemens) Kort geding. ASE heeft een systeem ontwikkeld waarmee reizigersstromen op treinstations in kaart worden gebracht, het systeem 'PAS' (Pedestrian Analytic System). ProRail is verantwoordelijk voor de sporen en de perrons van de treinen in Nederland. In 2016 is PAS van ASE op een aantal stations geïnstalleerd. ProRail heeft in 2019 een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de levering van een meetsysteem op de stations in Nederland waar zo'n systeem nog niet is, en het beheer van het door ASE in onderaanneming geïnstalleerde systeem PAS. ASE is van mening dat PAS een bedrijfsgeheim is in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. ASE verwijt ProRail dat zij haar bedrijfsgeheim openbaar heeft gemaaktin de aanbestedings-documenten, en dan vooral in de vraagspecificatie. De vorderingen worden afgewezen. De software die is toegepast voor de functie treindetectie zijn niet bekend gemaakt. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de dataopslag en structuur van de server van ASE in de aanbestedingsstukken zijn geopenbaard. Wat overblijft, zijn ingredienten van het systeem die op zichzelf en samen bezien geen geheime informatie betreffen.

IT 2974

HvJ EU: levering e-books voor onbepaalde tijd valt onder 'mededeling aan publiek'

HvJ EU 19 dec 2019, IT 2974; ECLI:EU:C:2019:1111 (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-levering-e-books-voor-onbepaalde-tijd-valt-onder-mededeling-aan-publiek

HvJ EU 19 december 2019, IEF 18898, IT 2974, IEFbe 3007; ECLI:EU:C:2019:1111 (NUV tegen Tom Kabinet) Beantwoording van de prejudiciële vragen [IEF 17593] en [IEF 18676] in een geding over het tegen betaling beschikbaar stellen van e‑books door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd. Kan dit al dan niet een distributiehandeling zijn in de zin van artikel 4(1) Auteursrechtrichtlijn? Geoordeeld wordt dat “de levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink” niet onder het distributierecht valt, maar onder het recht van “mededeling aan het publiek”.

IT 2973

Dirk Visser: e-books mogen niet worden doorverkocht

Dirk Visser

De ‘eigenaar’ van een legaal gedownload exemplaar van een e-book mag dat niet aan een derde  doorverkopen. Dat is de consequentie van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 19 december 2019, schrijft Dirk Visser vandaag op Mr-online. Het Hof is van oordeel dat “de levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink” niet valt onder het distributierecht, maar onder het recht van “mededeling aan het publiek”. Het cruciale verschil is dat het ‘distributierecht’ na de eerste ‘verkoop’ is ‘uitgeput’ en dat het betreffende exemplaar vervolgens mag worden doorverkocht.
Lees hier verder.

IT 2972

Netbeheerder moet binnen 18 weken voor verzwaarde aansluiting zorgen

Hof 3 dec 2019, IT 2972; ECLI:NL:GHARL:2019:10344 (Liander tegen Nedcool), http://www.itenrecht.nl/artikelen/netbeheerder-moet-binnen-18-weken-voor-verzwaarde-aansluiting-zorgen

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2019, IT 2972; ECLI:NL:GHARL:2019:10344 (Liander tegen Nedcool) Nedcool is een onderneming die zich bezig houdt met het opslaan van allerhande levensmiddelen, waaronder voornamelijk appels en peren. Nedcool breidt uit met een extra koelhuis en vraagt Liander om verzwaring van de bestaande aansluiting op het elektriciteitsnet. De op 8 maart 2018 door Liander uitgebrachte offerte wordt op 9 maart 2018 door Nedcool geaccepteerd. Vervolgens laat Liander weten dat de uitvoering van de werkzaamheden op zijn vroegst in de week van 24 tot en met 28 september 2018 kunnen plaatsvinden. Dat is voor Nedcool niet acceptabel. Ze sommeren Liander de aansluiting al op 13 juli klaar te hebben. Het vonnis van de voorzieningenrechter van 25 juni 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:3667 wordt bekrachtigd. Volgens artikel 23 Elektriciteitswet is de maximale termijn van een verzwaarde aansluiting 18 weken.