IT 3901

Webhost moet persoonsgegevens verstrekken

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IT 3901; (Bosma tegen Automattic), http://www.itenrecht.nl/artikelen/webhost-moet-persoonsgegevens-verstrekken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 april 2022, IEF 20664, IT 3901; C/l 3/7141 89 / KG ZA 22-163 AB/MAH (Bosma tegen Automattic) Kort geding. Bosma werkt als sales director in de visbranche. Bosma en zijn familie worden al enkele jaren bedreigd. Sinds januari 2021 worden ernstige beschuldigingen en bedreigende uitlatingen jegens hem gedaan, onder meer via een blog gehost door Automattic op Wordpress.com. Duidelijk is dat het hier gaat om een haatwebsite met evident onrechtmatige uitlatingen. Voldoende aannemelijk is dat Bosma hierdoor al geruime tijd zowel zakelijk als privé ernstige reputatie- en financiële schade lijdt. Automattic dient onder meer aan de onrechtmatige situatie een eind te maken door de blog in zijn geheel te verwijderen. Ook wordt Automatic bevolen gegevens te verstrekken van de persoon die eigenaar is van de domeinnaam en de maker van de blog.

IT 3900

Actualiteiten- en Jurisprudentielunches, Online Updates en Kunst & IE: het programma in mei 2022

Het is voor iedereen een vol programma in mei, ook voor deLex. Daarom zetten we hier de opleidingen van de komende weken op een rij:

Start de maand op 10 mei met de Online Update Grondrechten & IE. Peter Teunissen zoomt in een uur in op de belangrijkste actualiteiten op dit onderwerp en op de verwachte uitspraak van het HvJ EU over de vraag of de monitorverplichting voor platforms in artikel 17 DSM inderdaad in strijd is met het recht op een vrijheid van meningsuiting c.q. de het recht op vrije informatiegaring. Neemt u in mei of juni deel aan onze jurisprudentielunches of bent u oud-deelnemer: dan krijgt u korting (aanmelden via 'prijs anders')

Op 18 mei schuiven we aan bij de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen. Alle relevante uitspraken voor u op een rij gezet, in slechts drie uur, tijdens de lunch! We verwelkomen u graag in persoon in het Amsterdamse Proeflokaal, online deelnemen is ook mogelijk.

Op 13 mei, 20 mei en 25 mei vindt de serie Kunst & IE plaats. Dicht bij de makers zelf, tijdens een tentoonstelling in Pulchri Studio te Den Haag.

IT 3899

Boete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de Belastingdienst een boete op van 3,7 miljoen euro. De Belastingdienst krijgt deze boete vanwege de jarenlange illegale verwerking van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat was een zwarte lijst waarop de Belastingdienst signalen van fraude bijhield. Met vaak grote gevolgen voor mensen die onterecht op de lijst stonden.
Lees verder >>
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook het besluit tot boeteoplegging.

IT 3897

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU 7 apr 2022, IT 3897; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-vermelding-van-bestelling-met-betalingsverplichting-moet-ondubbelzinnig-op-bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.

IT 3896

Conclusie A-G HvJ: Google moet controles uitvoeren binnen concrete mogelijkheden

HvJ EU 7 apr 2022, IT 3896; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-hvj-google-moet-controles-uitvoeren-binnen-concrete-mogelijkheden

HvJ EU Conclusie A-G 7 april 2022, IEF 20656, IT 3896, IEFbe 3420; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC) TU en RE hebben tegen Google LLC een vordering ingesteld om bepaalde links naar online-artikelen van een derde waarin TU en RE met naam worden genoemd te verwijderen uit de resultaten van zoekopdrachten die worden verricht met de door Google LLC geëxploiteerde zoekmachine, en om te stoppen met het weergeven van thumbnails van de in een van die artikelen getoonde foto’s.

IT 3893

Ribank moet bijzonderheidscoderingen verwijderen uit het CKI

Rechtbank Amsterdam 10 mrt 2022, IT 3893; ECLI:NL:RBAMS:2022:1224 (Verzoeker tegen Ribank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ribank-moet-bijzonderheidscoderingen-verwijderen-uit-het-cki

Rb Amsterdam 10 maart 2022, IT 3893; ECLI:NL:RBAMS:2022:1224 (Verzoeker tegen Ribank) Verzoeker is ten aanzien van een kredietachterstand bij Ribank in het CKI geregistreerd met een bijzonderheidscode. Verzoeker heeft het krediet inmiddels volledig terugbetaald en vraagt om verwijdering van de bijzonderheidscoderingen. Na een belangenafweging komt de rechtbank tot het oordeel dat Ribank de registraties moet verwijderen. Dit omdat verzoeker niet heeft kunnen betalen omdat hij naar Turkije moest om voor zijn zieke vader te zorgen. Daarnaast heeft hij een tijdje in hechtenis gezeten in Turkije, waardoor hij ook niet in staat was te betalen. Na de hechtenis heeft hij een betalingsregeling getroffen met Ribank en hij is deze netjes nagekomen. De rechtbank oordeelt daarnaast dat de financiële situatie van verzoeker stabiel is. Hij had meerdere schulden, maar heeft deze allemaal afbetaald. Daarnaast heeft hij een goedlopende sushizaak en dus een stabiel inkomen. Verzoeker is op zoek naar een koopwoning en ondervindt hierbij last van de registraties. Verzoeker wordt dus teveel beperkt in zijn vrijheid om te wonen hoe en waar hij wil, waarvoor vanuit het oogpunt van de gezamenlijke kredietverschaffers geen rechtvaardiging bestaat.

IT 3891

EU en VS sluiten akkoord over vervanger van Privacy Shield

In 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) het Privacy Shield ongeldig verklaard. De VS zou volgens het HvJ EU onvoldoende bescherming bieden aan persoonsgegevens die vanuit de EU zijn doorgegeven. Onlangs werd aangekondigd dat de EU en VS een principeakkoord hebben gesloten over een vervanger van het Privacy Shield: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Doorgifte buiten de EU
Op grond van de AVG is doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU alleen toegestaan als het betreffende derde land een passend beschermingsniveau biedt. Als dat het geval is, kan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit nemen. Daarmee stelt de Commissie vast dat het derde land een beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is aan de AVG. Het adequaatheidsbesluit kan vervolgens dienen als basis voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het betreffende derde land.
Lees verder >>

IT 3890

Meedenken over vernieuwing Leidraad bescherming online consument

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) past de Leidraad bescherming online consument aan. Dit is nodig omdat de ontwikkelingen in de digitale wereld snel gaan. Dat vertaalt zich in nieuwe inzichten, nieuwe wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken. De leidraad biedt bedrijven die zich aan de regels willen houden houvast. De ACM roept betrokkenen vanuit de praktijk op hierover mee te denken. De aanpassingen zijn nodig om consumenten beter te beschermen tegen online misleiding.

Partijen die willen meedenken over de modernisering kunnen hun inbreng mailen naar UpdateLBOC@acm.nl. Dit kan tot 2 mei 2022.
Lees verder op ACM.nl>>

IT 3889

De Digital Markets Act, alles wat je moet weten in één overzicht

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben zopas een akkoord bereikt over de Digital Markets Act of “DMA”. Die Digital Markets Act moet vanaf 2023 strenge regels opleggen aan (meestal Amerikaanse) Big Tech bedrijven en is erop gericht de digitale sector meer concurrerend en eerlijker te maken voor zowel consumenten als andere bedrijven.

Wat is de Digital Markets Act?
Eind 2021 kondigde EC vice-voorzitster Margrethe Vestager de eerste ontwerpen aan van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Dat zijn 2 nieuwe Europese verordeningen die samen het Digital Service Pakket vormen en die binnen de Europese Unie voor meer en betere regulering moeten zorgen van vooral online platformen.
Lees verder >>

IT 3888

Heffingsambtenaar had bezwaar ontvankelijk moeten verklaren

28 mrt 2022, IT 3888; ECLI:NL:RBAMS:2022:1599 (Eiser tegen heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam), http://www.itenrecht.nl/artikelen/heffingsambtenaar-had-bezwaar-ontvankelijk-moeten-verklaren

Rechtbank Amsterdam 28 maart 2022, IT 3888; ECLI:NL:RBAMS:2022:1599 (Eiser tegen heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam) Een heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam moet een nieuwe beslissing nemen op het bezwaar van een Amsterdammer tegen een niet tijdig ingediende aanslag. De heffingsambtenaar heeft het bezwaar van eiser tegen zijn WOZ-aanslag niet-ontvankelijk verklaard, omdat het te laat is ingediend. Hij stelt dat eiser zijn MijnOverheid-account heeft geactiveerd, waarmee hij heeft aangegeven dat hij voor de heffingsambtenaar via de elektronische weg voldoende bereikbaar is. De heffingsambtenaar heeft de aanslag daarom naar de digitale berichtenbox van MijnOverheid gestuurd. De aanslag is niet ook per post naar eiser gestuurd. De rechtbank oordeelt dat het bezwaarschrift weliswaar te laat is ingediend, maar dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat eiser in verzuim is geweest. De heffingsambtenaar had het bezwaar daarom op grond van artikel 6:11 van de Awb ontvankelijk moeten verklaren.

IT 3887

Geheimhoudingsplicht advocatenkantoor

Gerechtshof Den Haag 14 dec 2021, IT 3887; ECLI:NL:GHDHA:2021:2793 (Appellant tegen Nauta Dutilh), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geheimhoudingsplicht-advocatenkantoor

Hof Den Haag 14 december 2021, IT 3887; ECLI:NL:GHDHA:2021:2793 (Appellant tegen Nauta Dutilh) Met een beroep op de Avg wil verzoeker, een voormalig adviseur van een overheidsinstantie, dat verweerster, een advocatenkantoor, door de civiele rechter wordt bevolen hem onder andere een kopie te verstrekken van alle door het advocatenkantoor verwerkte hem betreffende persoonsgegevens, hem bepaalde andere informatie te verschaffen en aan de AP en hem kennisgeving te doen van inbreuken. Het advocatenkantoor stelt zich op het standpunt dat de geheimhoudingsplicht van advocaten aan toewijzing van het verzoek in de weg staat.

IT 3886

Onrechtmatige uitzending

Gerechtshof Amsterdam 15 mrt 2022, IT 3886; ECLI:NL:GHAMS:2022:748 (Talpa c.s. tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-uitzending

Hof Amsterdam 15 maart 2022, IT 3886; ECLI:NL:GHAMS:2022:748 (Talpa c.s. tegen geïntimeerde) Met het oog op uitzending in het televisieprogramma Moord of zelfmoord is geïntimeerde met een verborgen camera gefilmd. In de uitzending zoals die aanvankelijk, in 2018, op televisie getoond is was alleen het gezicht van geïntimeerde licht geblurd. Zijn voornaam werd daarin dertien keer genoemd. Nadat namens geïntimeerde bezwaar was gemaakt is de uitzending aangepast. De blur is uitgebreid en de naam is weggepiept. De aangepaste uitzending heeft daarna nog ca. een maand online gestaan.

IT 3878

DCSP presenteert: Privacy & Artificial Intelligence in de e-Health praktijk

Net als in andere sectoren staan digitale ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg niet stil. Zonder meteen over 'e-health' te praten zijn er talloze digitale hulpmiddelen waarmee artsen data kunnen combineren, diagnoses kunnen versnellen en de zorg aan patiënten kunnen verbeteren.

Dat vereist niet alleen een sprong voorwaarts in de samenwerking tussen zorgspecialisten onderling, maar ook een verschuiving in juridische kaders. Waar lopen zorgspecialisten in de praktijk tegen aan? Hoe kan dit worden verbeterd, welke juridische kaders zijn er en hoe kunnen deze kaders worden aangepast om een versnelling te realiseren?
Op dinsdag 19 april lichten ´Data Driven Doctor´ Gabriëlle Speijer, (radiotherapeut-oncoloog en oprichter van CatalyzIT) en Eliëtte Vaal (advocaat en privacy expert bij de Data Lawyers) deze onderwerpen toe tijdens een boeiend seminar van DCSP magazine in samenwerking met deLex. Na de inleidende presentaties volgt een kijkje in de wetenschap met AI onderzoeker Jonas Teuwen. Jonas onderzoekt manieren waarop algoritmen het veld kunnen ondersteunen. Hij leidt zijn eigen onderzoeksgroep (AI for Oncology) bij het Nederlands Kanker Instituut.

 

IT 3885

Besluit vernietigd wegens strijd met motiveringsbeginsel

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2022, IT 3885; ECLI:NL:RBDHA:2022:2434 (Eiser tegen Minister van Financiën), http://www.itenrecht.nl/artikelen/besluit-vernietigd-wegens-strijd-met-motiveringsbeginsel

Rb Den Haag 22 maart 2022, IT 3885; ECLI:NL:RBDHA:2022:2434 (Eiser tegen Minister van Financiën) Eiser wil inzage in de van hem verwerkte gegevens. Verweerder heeft medegedeeld welke gegevens zijn verwerkt en dat eiser niet voorkomt in de Fraude Signalering Voorziening (FSV), maar dit laatste, en dat er niet meer gegevens zijn verwerkt in andere systemen van de Belastingdienst, heeft hij volgens eiser onvoldoende aannemelijk gemaakt. Volgens de rechtbank is het gegeven dat iemand op een lijst of in een systeem voorkomt onder omstandigheden aan te merken als een persoonsgegeven. Verweerder moet achterhalen in welke applicaties en systemen gegevens van eiser zijn verwerkt. Dat dit een onevenredige inspanning vraagt van de Belastingdienst moet worden gemotiveerd en dat is in casu niet gebeurd. Dus het bestreden besluit wordt door de rechtbank vernietigd. Verweerder heeft wel voldoende aannemelijk gemaakt dat in de FSV is gezocht en dat de persoonsgegevens van eiser daarin niet zijn aangetroffen.

IT 3884

Onverschuldigde betaling abonnementsgelden

Rechtbank Midden-Nederland 16 mrt 2022, IT 3884; ECLI:NL:RBMNE:2022:1006 (Ziggo tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onverschuldigde-betaling-abonnementsgelden

Rb Midden-Nederland 16 maart 2022, IT 3884; ECLI:NL:RBMNE:2022:1006 (Ziggo tegen gedaagde) Ziggo vordert betaling van een bedrag door gedaagde, maar heeft verzocht deze procedure door te halen op de rol. De kantonrechter oordeelt dat dit kan worden gezien als een gezamenlijk verlangen van partijen, omdat gedaagde zich niet tegen de doorhaling van de vordering in conventie heeft verzet. In reconventie vordert gedaagde betaling van een bedrag door Ziggo, omdat Ziggo ten onrechte abonnementsgelden heeft geïncasseerd, terwijl gedaagde slechts een aantal dagen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van Ziggo. Het bedrag dat gedaagde vordert als onverschuldigd betaald, komt de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt daarom toegewezen.

IT 3883

Toegang tot BitTorrent-indexeringswebsites moet worden geblokkeerd

Rechtbank Rotterdam 24 mrt 2022, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/toegang-tot-bittorrent-indexeringswebsites-moet-worden-geblokkeerd

Vzr. Rb Rotterdam 24 maart 2022, IEF 20637, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN) DFN is een internet-accessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk. De klanten van DFN maken/maakten gebruik van BitTorrent-indexeringswebsites (hierna: de platforms), waarop torrents worden geüpload. Torrents zijn bestanden die meta-informatie bevatten over zich op de computers van de gebruikers bevindende bestanden, zoals mediabestanden, welke auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde werken kunnen zijn. Brein vordert DFN te bevelen de toegang van haar klanten tot de platforms te blokkeren. De voorzieningenrechter oordeelt dat nu gesteld noch gebleken is dat DFN hiervoor ondraaglijke en/of onredelijke offers moet brengen wordt aangenomen dat de blokkade slechts een marginale en daarmee en aanvaardbare aantasting van haar vrijheid van ondernemerschap is die niet in de weg staat aan het bevelen van een dergelijke blokkade. De toegang tot de platforms moet dus worden geblokkeerd.

IT 3882

HvJ EU: DM tegen CTS Eventim

HvJ EU 31 mrt 2022, IT 3882; ECLI:EU:C:2022:238 (DM tegen CTS Eventim), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-dm-tegen-cts-eventim

HvJ EU 31 maart 2022, IEF 20635, IEFbe 3414, IT 3882; ECLI:EU:C:2022:238 (DM tegen CTS Eventim) DM heeft via een online boekingsplatform van CTS Eventim toegangsbewijzen voor een door een derde georganiseerd concert besteld. Het concert werd geannuleerd wegens de beperkende maatregelen van de Duitse autoriteiten in het kader van de COVID-19-pandemie. DM heeft CTS Eventim verzocht om terugbetaling van de aankoopprijs van de toegangsbewijzen en de bijkomende kosten. CTS Eventim heeft echter een door de organisator afgegeven tegoedbon doen toekomen.

IT 3881

Licentieovereenkomst voor software

Rechtbank Den Haag 23 feb 2022, IT 3881; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor), http://www.itenrecht.nl/artikelen/licentieovereenkomst-voor-software

Rb Den Haag 23 februari 2022, IT 3881; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor) In deze zaak stelt TNO dat Uscoutfor haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst alsnog volledig moet nakomen. In reconventie vordert Uscoutfor dat de rechtbank de licentieovereenkomst ontbindt en TNO veroordeelt tot (terug)betaling aan haar. TNO zou tekortgeschoten zijn in de nakoming van de licentieovereenkomst, omdat zij geen werkende technologie voor doelpuntherkenning heeft geleverd.

IT 3880

Voor persoonsgegevens geldende correctierecht slechts bij feitelijke gegevens

Rechtbank Den Haag 25 feb 2022, IT 3880; ECLI:NL:RBDHA:2022:2432 (Eiser tegen de AP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voor-persoonsgegevens-geldende-correctierecht-slechts-bij-feitelijke-gegevens

Rb Den Haag 25 februari 2022, IT 3880; ECLI:NL:RBDHA:2022:2432 (Eiser tegen de AP) Eiser vindt dat het Radboud Universitair Medisch Centrum (hierna: RUMC) onjuiste en niet relevante persoonsgegevens in zijn medisch dossier heeft opgenomen. Vervolgens stelt eiser dat het RUMC het verzoek van eiser om rectificatie van deze gegevens ten onrechte heeft afgewezen en dat de AP ten onrechte weigert handhavend op te treden. Volgens eiser heeft het verzamelen en verwerken van de medische gegevens in dit geval niet plaatsgevonden in overeenstemming met de AVG.