IT 3350

Kennismaking en verdieping nieuwe Franchisewet 2021

Binnenkort start bij deLex Media een serie online seminars over de nieuwe Franchisewet die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt. Deze wet heeft gevolgen voor zowel franchisenemers- als gevers, en voor u als professional in het vakgebied.
De gevolgen voor franchiseovereenkomsten, privacy en marketing zijn aanzienlijk!
Bert-Jan van den Akker, Esther Brons-Stikkelbroeck en Eva de Vries nemen u gedurende vier seminars mee door de algemene en praktische aspecten van deze nieuwe wet.

IT 3348

Nationaal Reclamerechtcongres. Aanmelden is nog mogelijk

Donderdag staat het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 alweer op de agenda. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars, op 10 december en op 28 januari 2021. In januari komen onder meer e-commerce aan bod, de Stichting Reclame Code en het toezicht van de Kansspelautoriteit (KSA). Met dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink als moderators en aanjagers!

Middagprogramma donderdag 10 december

IT 3347

Wetsvoorstel betaalfraude naar Tweede Kamer

Onze manier van betalen wordt steeds moderner. We zijn gewend aan betaalverzoeken via de smartphone of geld overmaken via een app, in aanvulling op gebruik van de bankpas of contant geld. Dat brengt ook nieuwe vormen van criminaliteit met zich mee, zoals whatsapp fraude of phishing. Daarom wordt het vervalsen, gebruiken, vervaardigen en aanschaffen van elektronische betaalinstrumenten een zelfstandig strafbaar feit. Ook gaan de maximale straffen voor betaalfraude omhoog. Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde en een Europese richtlijn omzet in Nederlands recht.
Lees verder op Rijksoverheid.nl.

IT 3345

Computerrecht 2020-06

Computerrecht 2020, afl. 6. Inhoudsopgave

EDITORIAL
221 Het digitaal decennium: recht op (de)connectie / p. 401
M. Taeymans

ARTIKELEN
222 De corona app, een wereldwijd experiment op het gebied van contact tracing: hoe zijn de fundamentele rechten van burgers gewaarborgd? / p. 402
In dit artikel worden de (nood)maatregelen besproken, die als gevolg van de Covid-19-pandemie door overheden zijn ingevoerd of geactiveerd, en die (on)rechtmatig de fundamentele vrijheden van burgers beperken ter bestrijding van verdere verspreiding van het virus. In dit kader wordt vooral de schijnwerper gericht op de consequenties van de invoering van de volg- en contactidentificatie, op de “coronamelding applicatie”, gelegitimeerd als “afschalingsinstrument”, en op de aanbevelingen, richtlijnen en wetgeving die het gebruik van deze corona-­app omringen.
R. van den Hoven van Genderen

IT 3344

Brinkhof Internet Scriptieprijs

Internet Scriptieprijs 2020. Stuur je scriptie in en maak kans op € 2.000,-           
Brinkhof organiseert dit jaar weer de scriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht.

Met de Internet Scriptieprijs wil Brinkhof rechtenstudenten aanmoedigen om zich te specialiseren in dit dynamische rechstgebied en een podium creëren voor excellente studenten. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd op www.internetscriptieprijs.nl. Om een idee te geven, eerdere edities zijn bijvoorbeeld gewonnen door scripties over cryptocurrency, de veiligheidsrisico's van smart home devices, de verwerking van persoonsgegevens door mobiele apps, de vermogensrechtelijke status van virtuele spelobjecten en internettoegang als universele dienst.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 31 december in via www.internetscriptieprijs.nl, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt in het voorjaar van 2021 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium in Amsterdam, of online. Tijdens de uitreiking zullen drie finalisten worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de jury de winnaar zal bepalen en de prijs zal uitreiken.

IT 3343

BREIN start voorlichting frequente of langdurige uploaders

Op 15 december gaat BREIN van start met een voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. BREIN gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk.

IT 3342

Belang van RTL weegt zwaarder

Rechtbank 17 nov 2020, IT 3342; (RTL tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/belang-van-rtl-weegt-zwaarder

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 november 2020, IEF 19621, IT 3342;  C/16/512722 / KL ZA 20-317 (RTL tegen X) Kort geding. X vordert een preventief uitzendverbod van het programma ''Zeeman confronteert: Stalkers''. Volgens RTL maakt X het leven van zijn ex-vriendin al drie jaar lang tot een nachtmerrie en zij wil in de uitzending aandacht besteden aan het stalkingsgedrag van X met beelden van een confrontatie met X. X wenst deze uitzending te voorkomen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, in dit geval weegt het belang van RTL zwaarder dan het belang van X. Daarvoor is redengevend dat hetgeen RTL ter zitting heeft gesteld over de inhoud van het programma voldoende steun vindt in de feiten. Het verwijt van X dat hem geen wederhoor is geboden is verder niet aannemelijk gemaakt. Ook is van belang dat de primaire doelstelling van het programma is om slachtoffers te helpen met het vergaren van bewijs tegen de stalker. Op grond van de door RTL genomen maatregelen is X niet herkenbaar in brede kring. Hoewel hij in zijn naaste kring mogelijk wel zal worden herkend is dit een beperkte inbreuk op zijn recht op privacy.

IT 3341

Google niet verplicht om URL's te verwijderen

5 nov 2020, IT 3341; ECLI:NL:RBNNE:2020:3897 (Eiser tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/google-niet-verplicht-om-url-s-te-verwijderen

Rechtbank Noord-Nederland 5 november 2020, IEF 19618, IT 3341; ECLI:NL:RBNNE:2020:3897 (Eiser tegen Google) AVG. Waarschuwingsfunctie zoekresultaten. Eisers in deze zaak vorderen verwijdering van URL's van Google. Deze URL's verwijzen onder andere naar een aflevering van het programma #BOOS van BBNVARA. Eisers werden genoemd in dit programma, omdat huurders klachten hadden tegen de eisers. Eisers vorderen verwijdering van hun persoonsgegevens. De verzoeken worden afgewezen. Niet gebleken is dat de publicaties waarnaar de zoekresultaten verwijzen, vol onjuistheden staan. De berichtgeving waarnaar de zoekresultaten verwijzen, heeft een waarschuwingsfunctie en maakt deel uit van een (lokaal) maatschappelijk debat over onder meer de huursector waarin verzoekers actief zijn geweest. Het belang van waarschuwing aan het publiek weegt in dit geval zwaarder dan het recht op privacy.

IT 3340

Europese Commissie neemt conclusies IViR-rapport over AI en IE over

De onderzoekers, Bernt Hugenholtz, João Pedro Quintais en Daniel Gervais verbonden aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam hebben in samenwerking met het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) in opdracht van de Europese Commissie een rapport opgesteld over de geschiktheid van de huidige Europese regels op het gebied van de intellectuele eigendom voor werken die met behulp van artificiële intelligentie zijn ontstaan. Het rapport maakt duidelijk dat de huidige stand van de AI computersystemen nog lang niet in staat stellen om volledig autonoom creaties te maken en uitvindingen te doen. Aanpassing van het Europese auteurs- en octrooirecht is daarom slecht in beperkte mate nodig. Het rapport is recentelijk door de Commissie gepubliceerd. Ook zijn de conclusies uit het rapport overgenomen in het IE-actieplan.
Lees verder.

IT 3305

VMC webinar over desinformatie

Vrijdagmiddag 11 december 2020, 15.00-17.00 uur - Online

Iedereen kan in een oogwenk content online zetten. Ongefilterd en desgewenst anoniem. Een deel van die content is helaas onrechtmatig. Maar wat online staat is niet eenvoudig weg te krijgen.
De hoeveelheid desinformatie over COVID-19 neemt met de dag toe. Dit kan tot maatschappelijke ontwrichting leiden wanneer grote groepen mensen gaan geloven in complottheorieën en zich daardoor niet langer aan de richtlijnen van de overheid willen houden.
Denk ook aan het verspreiden van politieke advertenties waarbij de afzender zich niet bekend maakt. Advertenties die er uitzien als nieuws en worden gericht op zorgvuldig geselecteerde doelgroepen. Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november 2020 achter de rug en met het oog op de Nederlandse parlementsverkiezingen van 17 maart 2021 is dit onderwerp belangrijker dan ooit.
‘Notice and takedown’ werkt in de praktijk onvoldoende. Welke praktische en juridische instrumenten kunnen desinformatie indammen? Wat is de juridische stand van zaken? Welke ontwikkelingen zijn er in regulering en zelfregulering?

IT 3338

Invulling van het AVG toestemmingsvereiste

HvJ EU 11 nov 2020, IT 3338; ECLI:EU:C:2020:901 (Orange Romania tegen ANSPDCP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/invulling-van-het-avg-toestemmingsvereiste

HvJ EU 11 november 2020, IT 3338, IEFbe 3153; ECLI:EU:C:2020:901 (Orange Romania tegen ANSPDCP) Privacyrecht. Telecomrecht. Orange Romania levert mobiele telecommunicatiediensten op de Roemeense Markt. De Roemeense toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens heeft een geldboete opgelegd aan Orange Romania, wegens het verzamelen en bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen van haar klanten, zonder geldige toestemming. De Roemeense rechter heeft naar aanleiding hiervan prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. Geoordeeld wordt dat op grond van art. 4 lid 11 en art. 6 lid 1 sub a AVG, het de verantwoordelijkheid van de verwerker is om aan te tonen dat de betrokkene met een actieve gedraging blijk heeft gegeven van zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en dat de betrokkene vooraf op de juiste wijze is geïnformeerd. Een overeenkomst waarin een beding is opgenomen dat de betrokkene in kennis is gesteld en toestemming heeft gegeven, kan niet aantonen dat de betrokkene op geldige wijze toestemming heeft gegeven wanneer 1) het vakje van het beding vooraf door de verwerkingsverantwoordelijke is ingevuld, 2) het beding de betrokkene kan misleiden omtrent de mogelijkheid om de overeenkomst te sluiten zonder toestemming te geven voor de verwerking van zijn gegevens of 3) de vrije keuze om zich te verzetten tegen het verzamelen van gegevens onnodig wordt aangetast, doordat geëist wordt dat de betrokkene een aanvullend formulier invult waaruit die weigering blijkt.

IT 3328

Schuif aan bij het Reclamerechtcongres

Binnenkort vindt weer het jaarlijkse Reclamerechtcongres plaats. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars op 10 december en 28 januari. Dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink zorgen voor de rode draad in het programma.

Programma op 10 december
Welke onderwerpen beheersen de reclame on- en offline? Op 10 december komt de vrijheid van meningsuiting, politieke reclame en misinformatie in reclame aan bod. Hoe staan we er nu voor, wat is toegestaan en waar liggen de grenzen? Christiaan Alberdingk Thijm licht toe.
Bjorn Schippers neemt ons mee in de wereld van entertainment, met zijn presentatie over muziekrechten in reclame. Aan de hand van  praktijkvoorbeelden van zijn cliënten laat hij zien wat er juridisch komt kijken bij het realiseren van audiovisuele producties.
De ACM heeft begin 2020 een behoorlijke agenda opgesteld met aandachtspunten. Hoe is 2020 verlopen? Anne-Jel Hoelen blikt terug. En: in dit eerste blok presenteert Ebba Hoogenraad haar ongeëvenaarde overzicht van hits and misses in de rechtspraak van het afgelopen jaar.

IT 3306

Vacature: senior advocaat IT & Privacy

Advocatenkantoor Cordemeyer & Slager is op zoek naar een ervaren advocaat op het gebied van IT en privacy (7-10 jaar relevante werkervaring).

Cordemeyer & Slager / Advocaten werkt al meer dan 35 jaar als niche kantoor in de IT, een sector die ons boeit en inspireert en waarin wij het verschil maken. C&S kenmerkt zich door lange termijn relaties met haar cliënten en straight forward adviezen. Onder onze cliënten bevinden zich internationale en nationale ondernemingen, variërend van startups tot groot MKB. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van IT recht, IE, privacy, arbeidsrecht, mediation, aanbestedingsrecht en ondernemingsrecht.
Lees verder.

IT 3337

VoetbalTV hoeft boete AP niet te betalen

Rechtbank 23 nov 2020, IT 3337; ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 (VoetbalTV tegen Autoriteit Persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voetbaltv-hoeft-boete-ap-niet-te-betalen

Rechtbank Midden-Nederland 23 november 2020, IEF 19608, IT 3337; ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 (VoetbalTV tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Privacyrecht. VoetbalTV is een (inmiddels failliet) internetplatform waarop amateurvoetbalwedstrijden worden uitgezonden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat VoetbalTV voor het maken van opnames en het uitzenden van voetbalwedstrijden geen geldige grondslag heeft en zij verwerkt daarmee dus onrechtmatig persoonsgegevens. Volgens de AP maakt VoetbalTV door de opnames inbreuk op de privacy van een groot aantal betrokkenen, onder wie veel minderjarige voetballers en rechtvaardigt dit een boete van € 575.000,-.

IT 3333

ACM publiceert vuistregels voor online platformen

De ACM heeft deze week vuistregels voor online platformen gepubliceerd. Begin 2020 bracht de ACM een leidraad uit over de inzet van online beïnvloedingstactieken: ‘Bescherming van de online consument. Grenzen aan online beïnvloeding’. De leidraad behandelt de tactieken die verkopers online inzetten om het gedrag van consumenten te beïnvloeden. Platformaanbieders spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de rechten van consumenten en het naleven van toepasselijke verplichtingen voor professionele partijen. De vuistregels bieden als supplement bij de leidraad duidelijkheid over de rol en de verantwoordelijkheden van platformaanbieders. Het biedt een kader waaraan platformaanbieders moeten voldoen. Deze verplichtingen vloeien voort uit het consumentenrecht.

Lees de vuistregels voor online platformen op de website van de ACM.

IT 3331

Domeinnaam moet overgedragen worden aan KVK

Rechtbank 23 okt 2020, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/domeinnaam-moet-overgedragen-worden-aan-kvk

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 23 oktober 2020, IEF 19598, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Kort geding. Gedaagde is een BV die zich richt op het aannemen van bouwwerken. Gedaagde is houder van de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl'. Op die website worden uittreksels uit het Handelsregister van de KVK aangeboden. De KVK heeft een geschillenprocedure bij het WIPO ingediend. Daarin heeft het WIPO bevolen dat KVK de domeinnaamhouder wordt. Gedaagde ontkent enige bemoeienis met de website te hebben en beroept zich in feite op identiteitsfraude. De voorzieningenrechter acht dit verweer niet als onaannemelijk. Om hierover te kunnen oordelen is echter nader bewijs nodig. Voor zover de vorderingen van KVK zien op haar merk- en handelsnaamrechten, kunnen deze niet worden toegewezen. Wat betreft de inbreukmakende domeinnaam, heeft gedaagde niet weersproken dat deze op diens naam staat geregistreerd. Gedaagde wordt veroordeeld om al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl' aan KVK wordt overgedragen. Indien gedaagde daaraan niet voldoet, treedt dit vonnis in de plaats van de voor de overdracht noodzakelijke wilsverklaring, zodat het vonnis dezelfde kracht heeft als een akte.

IT 3335

Vacature: advocaat-stagiair IE en reclamerecht bij Holla

Holla Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) intellectuele eigendom (IE) en reclamerecht, standplaats: Eindhoven.

Beschik je over een recent behaalde juridische master met civiel effect of verwacht je die op korte termijn af te ronden? Heb je affiniteit met intellectuele eigendom (IE) en zou je je daarnaast willen ontwikkelen op het gebied van reclamerecht? Ben je daarnaast energiek, enthousiast en een echte team player? We komen graag met je in contact!

Wij bevinden ons in de top 25 van Nederlandse advocatenkantoren en hebben specialisten op een groot aantal rechtsgebieden in huis. De cliëntenkring van Holla is heel divers en bestaat uit zowel nationale als internationale bedrijven en instellingen. Door het aantrekkelijke formaat van ons kantoor en de diversiteit van onze cliënten gaan diepgang en variatie hand in hand.

De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy bestaat uit een team van acht advocaten. Het team is gespecialiseerd in onder andere het merken-, auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media. Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het reclamerecht.
Lees verder.

IT 3332

Platform Makers lanceert Engelstalige voorlichtingswebsite

Eind vorig jaar lanceerde Platform Makers twee korte animatiefilms en het boekje “De waarde van het Auteursrecht”, alle bereikbaar via de voorlichtingssite www.auteursrechtuitleg.nl. Vandaag verschenen in vervolg daarop, met name op verzoek van het kunstvakonderwijs, de Engelstalige versies van voorlichtingsfilms en de Engelse vertaling van de voorlichtingswebsite: www.copyrightexplained.nl

De animatiefilms kwamen tot stand dankzij een bijdrage van het Ministerie van OCW op voorspraak van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda (Culturele en Creatieve Sector).

Angad-Gaur: ‘Het auteursrecht lijkt aanweziger en dichterbij dan ooit. Maar toch is het – in al zijn details en nuances – vaak onbekend, bij consumenten, bij beleidsmakers, maar ook bij veel makers zelf, voor wie het een essentieel onderdeel en voorwaarde vormt van hun verdienvermogen. Zeker ook in de huidige tijden van maatschappelijke beperkingen. Wij hopen met onze publicaties bij te dragen aan verdere professionalisering op dit punt.’

IT 3334

Aanmelden voor het Nationaal Mediarechtcongres kan nog steeds

Actueler dan ooit, het Nationaal Mediarechtcongres 2020. We gaan online, met een interactief programma, met voldoende pauzes en onderling contact. Martijn van Dam licht de digitale strategie toe van de NPO, Remy Chavannes behandelt de Digital Services Act en Anke Strijbos en Roland Wigman geven een overzicht van het nieuwe Auteurscontracten- en vergoedingenrecht, mede na de implementatie van de Online Omroeprichtlijn. Met een paneldiscussie over nieuwe verplichtingen voor producenten staat ons een boeiend middagprogramma te wachten.

Het programma:

IT 3329

Dos Santos Gil: meer over de online diensten

Alfredo dos Santos Gil schreef eerder een commentaar bij het Implementatiewetsvoorstel richtlijn online omroepdiensten [IEF 19539]. In deel twee van zijn commentaar werpt hij een nadere blik op de online diensten.

'Deel één van mijn commentaar bij het wetsontwerp omzetting online-omroep richtlijn ging vooral over de uitbreiding van collectieve aanspraken bij verschillende distributievormen, in relatie met (de evaluatie van) het auteurscontractenrecht. Hieronder wil ik ingaan op de online verspreiding van omroepkanalen. De online uitzending door de omroep zelf wordt vermeld in de richtlijn en het wetsontwerp, maar wordt bij de nadere regeling van distributie daarvan eigenlijk “weggedacht”. De online distributie door derden van traditionele omroepuitzendingen, vanuit de ether en satelliet bijvoorbeeld, wordt juist wel geregeld. De wisselende rol van online verspreiding roept vragen op, of dat verklaarbaar en wenselijk is.'

Lees hier verder.