IT 3052

Eerste evenement Jonge Privacy Advocaten Nederland

Jonge Privacy Advocaten Nederland (JPAN) gaat van start! De nieuwe vereniging biedt jonge advocaten op het gebied van privacyrecht de mogelijkheid om het netwerk uit te breiden en kennis en ervaringen te delen. Advocaten van allerlei divisies binnen het privacyrecht, zij het compliance, litigation, privacy in de media, op de werkvloer of andere expertises zijn welkom. JPAN zet de jonge advocaat centraal. Verwacht dan ook niet alleen lezingen en borrels, maar ook mogelijkheden om te sparren en over je eigen praktijk te vertellen.

IT 3050

Betalingsvordering Ziggo grotendeels toegewezen

Rechtbank 4 feb 2020, IT 3050; ECLI:NL:RBNNE:2020:406 (Ziggo tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/betalingsvordering-ziggo-grotendeels-toegewezen

Rechtbank Noord-nederland 4 februari 2020, IT 3050; ECLI:NL:RBNNE:2020:406 (Ziggo tegen gedaagde) Eindvonnis nadat bij tussenvonnis informatie was opgevraagd in het kader van ambtshalve toetsing. Alle 'eenmalige' kosten worden afgewezen omdat Ziggo de algemene voorwaarden niet in het geding heeft gebracht. Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) worden afgewezen omdat Ziggo al herhaaldelijk is aangesproken op haar onwettige handelswijze dat zij zelf incassokosten in rekening brengt op de factuur zonder een BIK-brief te sturen. Rente wordt toegewezen over verlaagde hoofdsom vanaf dag der dagvaarding. Daarnaast wordt Ziggo erop gewezen dat zij haar eigen crediteringen als betalingen opneemt in een staatje in de dagvaarding. Daar kom je pas achter nadat de facturen zijn overgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de BIK en de rente berekend kunnen zijn over een te hoge hoofdsom.

IT 3048

Uitingen op Facebook in strijd met code of conduct Greenpeace

20 feb 2020, IT 3048; ECLI:NL:RBAMS:2020:1163 (Greenpeace tegen werknemer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitingen-op-facebook-in-strijd-met-code-of-conduct-greenpeace
Facebook

Ktr. Rechtbank Amsterdam 20 februari 2020, IEF 19043, IT 3048, ECLI:NL:RBAMS:2020:1163 (Greenpeace tegen werknemer) Een werknemer van Greenpeace uit zich op Facebook in strijd met de ´code of conduct´. Tijdens een gesprek hierover neemt de werknemer het standpunt in dat niet van hem verlangd kan worden dat hij zich aan de code conformeerd. Greenpeace verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden en stelt – kort gezegd – dat een arbeidsrelatie grenzen stelt aan de vrijheid van meningsuiting. Nu Greenpeace onder meer het bevorderen van vrede als missie heeft, hoeft zij niet te accepteren dat de werknemer oproept tot agressie en geweld en het ontwikkelen van kernwapens. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook per 1 april 2020 ontbonden, vanwege verwijtbaar handelen. Van Greenpeace kan in redelijkheid niet langer verlangd worden dat zij het dienstverband voortzet. Het handelen van de werknemer is niet ernstig verwijtbaar. Er is geen sprake van het doelbewust en rechtstreeks benadelen van Greenpeace International. Greenpeace is de werknemer een transitievergoeding verschuldigd.

IT 3047

Fusie tussen Mediaset Spanje en Nederlandse Mediaset is legitiem

Rechtbank 26 feb 2020, IT 3047; ECLI:NL:RBAMS:2020:1200 (Vivendi tegen MFE), http://www.itenrecht.nl/artikelen/fusie-tussen-mediaset-spanje-en-nederlandse-mediaset-is-legitiem

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 februari 2020, IT 3047; ECLI:NL:RBAMS:2020:1200 (Vivendi tegen MFE) De Italiaanse vennootschap Mediaset exploiteert een televisiebedrijf en is in het bezit van onder meer drie Italiaanse televisiekanalen. Bijna de helft van de aandelen van Mediaset zijn (indirect) in handen van de familie Berlusconi. Mediaset houdt 100% van de aandelen in MFE, een lege vennootschap. Vivendi is een Frans mediabedrijf, actief in de muziek-, televisie- en filmindustrie, dat (indirect) in handen is van de familie Bolloré. Mediaset heeft plannen om onder Nederlandse vlag te gaan fuseren met Mediaset Spanje, haar Spaanse dochteronderneming. Vivendi maakt als een van de minderheidsaandeelhouders van Mediaset bezwaar tegen deze fusie. Geen van de bezwaren van Vivendi gaat echter op, zodat de vordering van het fusieverbod wordt afgewezen.

IT 3045

Computerrecht 2020-1

Computerrecht 2020, afl. 1 - Inhoudsopgave

THEMANUMMER: AI EN RECHT

EDITORIAL
1    Kunstmatige intelligentie in Belgisch recht: een stand van zaken / p. 1
S. De Schrijver

ARTIKELEN
2    Tien voorstellen voor aanpassingen aan het Nederlands procesrecht in het licht van Big Data / p. 4
Nederland transformeert naar een data-gedreven samenleving. De politie, belastingdienst en uitkeringsinstanties experimenteren met Big Data en private partijen gebruiken algoritmes en profielen om beleidskeuzes te maken. In onderzoek dat is verricht in opdracht van het Ministerie van Justitie wordt geconcludeerd dat 10 veranderingen aan het Nederlands recht nodig zijn om deze transitie in goede banen te leiden.
B. van der Sloot & S. van Schendel

3    AI, strafrecht en het recht op een eerlijk proces / p. 14
Data-analyse wordt steeds belangrijker binnen het strafrecht. In de afgelopen jaren heeft de politie onder andere door inbeslagname van servers een schat aan gegevens verzameld over criminelen. Met behulp van geavanceerde data-analyse technieken wordt de politie wegwijs in deze berg gegevens. Naast data-analyse technieken is ook algoritmische besluitvorming binnen het strafrecht aan een opmars bezig. Het voornaamste vraagstuk is hier of de juistheid en legitimiteit van dergelijke besluitvorming te controleren valt. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre geavanceerde data-analyse en algoritmische besluitvorming raakt aan het recht op een eerlijk proces als beschreven in artikel 6 EVRM.
B.W. Schermer & J.J. Oerlemans

4    AR meets AI. Een bestuursrechtelijk perspectief op een nieuwe generatie besluitvorming / p. 22
De ontwikkelingen op het terrein van artificiële intelligentie (AI) volgen elkaar in snel tempo op, ook binnen het bestuurlijk-juridische domein. Het afgelopen najaar heeft het kabinet zelfs een Strategisch Actieplan voor Artificiële intelligentie (SAPAI). Hoewel het bestuursrecht- in het pre-digitale tijdperk nog aangeduid als administratief recht (AR) - vanouds een dubbele functie heeft van legitimeren én begrenzen van overheidsoptreden en dus een belangrijke rol kan vervullen in het debat over AI, staat het nog grotendeels buitenspel. Dit artikel verkent daarom wat het bestuursrecht te bieden heeft als het gaat om de normering van AI binnen het openbaar bestuur.
C.J. Wolswinkel

IT 3044

Overdracht domeinnaam door vertegenwoordiger

Hof 28 jan 2020, IT 3044; ECLI:NL:GHAMS:2020:217 (Eten.nu), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overdracht-domeinnaam-door-vertegenwoordiger

Hof Amsterdam 28 januari 2020, IEF 19033, IT 3044; ECLI:NL:GHAMS:2020:217 (Eten.nu) Geïntimeerde verricht domeinnaambeheer- en webhostingswerkzaamheden voor derden. Geïntimeerde heeft in opdracht van X (eenmanszaak van A, broer van appellant) de domeinnaam eten.nu geregistreerd. Vervolgens zijn met geïntimeerde mondeling domeinnaambeheer- en webhostingswerkzaamheden overeengekomen. Op een gegeven moment zijn deze werkzaamheden beëindigd, waarna appellant overdraging van de domeinnaam heeft gevorderd. Geïntimeerde stelt dat deze al is overgedragen aan een derde partij. Er wordt geoordeeld dat uit de feiten blijkt dat A als vertegenwoordiger van appellant is opgetreden. Daarin ligt tevens besloten dat appellant als rechthebbende op de domeinnaam moet worden beschouwd.

IT 3043

NVvIR Jong organiseert event over health-tech

NVvIR Jong nodigt je uit voor haar event over health-tech op vrijdag 6 maart bij Van Doorne in Amsterdam.  

De volgende experts zullen een presentatie houden:
• Sonja van Harten - Senior Privacy Officer & Legal Counsel bij Philips
• Lot Wagemakers - Legal Counsel bij Pacmed  

Om 15:15 uur starten we met het programma. Om 17:30 uur zullen we de middag afsluiten met een borrel om na te praten over dit onderwerp!

Ben jij er ook bij? Meld je snel aan of mail naar nvvir.jong@gmail.com.

IT 3042

Verzoek tot wijziging persoonsgegevens is afgewezen

Overige instanties 5 feb 2020, IT 3042; ECLI:NL:RVS:2020:380 (Verzoek wijziging persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-tot-wijziging-persoonsgegevens-is-afgewezen

Raad van State 5 februari 2020, IT 3042; ECLI:NL:RVS:2020:380 (Verzoek wijziging persoonsgegevens) Appellant had een verzoek tot wijziging gedaan, omdat hij eerder niet zijn juiste persoonsgegevens heeft opgegeven om zo voor een status als alleenstaande minderjarige asielzoeker in aanmerking te komen. Bij besluit van 9 januari 2018 heeft het college het verzoek van appellant om zijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (“brp”) te wijzigen afgewezen. De rechtbank ging mee in dit besluit. Appellant ging daartegen in hoger beroep. Er wordt allereerst overwogen dat gegevens in de brp betrouwbaar en duidelijk moeten zijn. Er wordt vervolgens in lijn geoordeeld met de rechtbank. Het tot twee maal toe wijzigen van appellantes standpunt over het document waarop het notarieel certificaat is gebaseerd afbreuk doet aan zijn geloofwaardigheid en aan de bewijswaarde die aan de door hem overlegde documenten kan worden toegekend. Tevens ontbreekt er een geldig document, zodat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat het college reeds daarom het verzoek terecht heeft afgewezen.

IT 3041

Verzoek handhaving AVG bij AP afgewezen

Rechtbank 10 jan 2020, IT 3041; ECLI:NL:RBMNE:2020:74 (eiseres tegen Autoriteit Persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-handhaving-avg-bij-ap-afgewezen
Autoriteit persoonsgegevens

Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2020, IT 3041, LS&R 1787; ECLI:NL:RBMNE:2020:74 (eiseres tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Eiseres is een natuurlijk persoon die zich in het geding inzet voor bescherming van bijzondere persoonsgegevens en verweerder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Eiseres heeft verweerder verzocht om handhavend op te treden tegen apothekers vanwege onterechte aanmelding van patiënten in het landelijk schakelpunt (“lsp”). In een nadere procedure (UTR 19/608) richt zij zich tot VZVZ als beheerder van het lsp. In het lsp worden persoonsgegevens (namelijk het bsn van een persoon) verwerkt. Dit kan alleen als daarvoor uitdrukkelijk toestemming door die persoon is gegeven op basis van juiste informatie. Eiseres heeft een aantal folders en toestemmingsformulieren overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat apothekers patiënten niet goed voorlichten, waarmee hun toestemming niet rechtsgeldig zou zijn.

IT 3040

Prijsdifferentiatie door Media Concept via Google Shopping is toegestaan

Hof 18 feb 2020, IT 3040; ECLI:NL:GHARL:2020:1556 (Digital Revolution tegen Media Concept), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prijsdifferentiatie-door-media-concept-via-google-shopping-is-toegestaan

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2020, IEF 19027, IT 3040 ECLI:NL:GHARL:2020:1556 (Digital Revolution tegen Media Concept) Digital Revolution en Media Concept bieden online inkt- en tonercartridges voor printers aan: Digital Revolution via haar webwinkel 123ink.nl en Media Concept via haar webwinkel prindo.nl. Media-Concept maakt reclame voor haar printercartridges via Google Shopping, waarbij zij met een lagere prijs adverteert dan te zien is als haar website rechtstreeks – dus niet via Google Shopping – wordt benaderd. Eenmaal aangekomen op prindo.nl via Google Shopping, kan de klant echter maar één product voor die lagere prijs kopen. Dat staat dan wel duidelijk bij het prijsaanbod vermeld. Digital Revolution meent dat er sprake zou zijn van misleiding, oneerlijke handelspraktijken en ongeoorloofde vergelijkende reclame.

IT 3039

Call for tender for a study on copyright and new technologies

The European Commission has launched a call for tenders for a study on copyright and new technologies. The time limit for receipt of tenders is 03/04/2020 16:00 hours CET (study reference: SMART 2019/0038).

The aim of the study is to help European creative industries unleash the potential of new technologies. The study will look into two issues related to copyright and new technologies: the management of copyright data linked to protected content and the interaction between artificial intelligence (AI) and the creative industries.
Lees hier verder.

IT 3038

Verzoek verwijdering uit BKR-registratie afgewezen

Rechtbank 28 nov 2019, IT 3038; ECLI:NL:RBDHA:2019:14243 (Verzoekster tegen ING), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-verwijdering-uit-bkr-registratie-afgewezen

Rechtbank Den Haag 28 november 2019, IT 3038; ECLI:NL:RBDHA:2019:14243 (Verzoekster tegen ING) ING neemt als aanbieder van krediet verplicht deel aan de registratie van door aanbieders aan consumenten en zakelijke klanten verstrekte kredieten. Deze kredietregistratie wordt uitgevoerd door het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het betreffende register heeft het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Verzoekster neemt deel aan deze registratie en heeft meerdere malen het krediet overschreden en niet terug betaald. ING heeft, bij gebreke van volledige voldoening van de achterstand, verzoekster geregistreerd in het CKI met een A-codering, betreffende het ontstaan van een ongeoorloofde achterstand, en met een 2 codering, betreffende het geheel opeisbaar stellen van de vordering. Verzoekster vordert verwijdering uit de BKR-registratie en de genoemde coderingen op naam van verzoekster. De vordering wordt afgewezen, omdat haar belang bij het op korte termijn kunnen uitvoeren van haar plan om haar hypotheek te verhogen wegens verbouwing van haar woning onvoldoende gewicht in de schaal legt tegenover het belang van hypotheekinstellingen om het kredietverleden van verzoekster mee te wegen bij de beoordeling van haar financieringsaanvraag.

IT 3037

Vergeetverzoek jegens Google van verdachte in strafzaak afgewezen

Rechtbank 12 dec 2019, IT 3037; ECLI:NL:RBNNE:2019:5169 (Verzoeker tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vergeetverzoek-jegens-google-van-verdachte-in-strafzaak-afgewezen

Rechtbank Noord-Nederland 12 december 2019, IT 3037; ECLI:NL:RBNNE:2019:5169 (Verzoeker tegen Google) Google is exploitant van de internetzoekmachine Google Search. Verzoeker heeft verwijdering verzocht van zoekresultaten die verschijnen bij een zoekopdracht op zijn naam in Google Search en die verwijzen naar het door verzoeker gepleegde strafbare feit. Verzoeker is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar en 7 maanden met oplegging van tbs. Verzoeker heeft zijn straf uitgezeten en bevindt zich thans in het forensisch kader van de tbs-maatregel.

IT 3036

Auteursrechtschending door overnemen publicatie op Facebook

Overige instanties 14 feb 2020, IT 3036; ECLI:NL:OGEAC:2020:26 (Eiser tegen Amigoe), http://www.itenrecht.nl/artikelen/auteursrechtschending-door-overnemen-publicatie-op-facebook

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 14 februari 2020, IEF 19019, IT 3036; ECLI:NL:OGEAC:2020:26 (Eiser tegen Amigoe) Kort geding. Eiser is journalist. Hij doet via zijn Facebook-account verslag van actuele ontwikkelingen in de Curaçaose samenleving. Amigoe geeft een dagblad uit. In december 2019 heeft Amigoe in haar krant een commentaar geplaatst, eiser heeft dit commentaar op zijn Facebookpagina geplaatst. Amigoe heeft eiser verzocht het bericht te verwijderen en bij Facebook een klacht ingediend over schending van haar auteursrecht, waarna Facebook het account van eiser heeft geblokkeerd. Eiser heeft met het zonder toestemming overnemen van het commentaar inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Amigoe. Amigoe heeft daarom niet zonder goede grond bij Facebook geklaagd. Amigoe wordt veroordeeld om binnen twee weken een bericht naar Facebook te sturen met het verzoek tot deblokkering van het account. Eiser dient het commentaar van zijn Facebook-pagina te verwijderen onmiddellijk nadat hij weer toegang heeft tot zijn account.

IT 3035

Inbreukvordering van High Point jegens KPN is in hoger beroep afgewezen

Hoge Raad 14 feb 2020, IT 3035; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreukvordering-van-high-point-jegens-kpn-is-in-hoger-beroep-afgewezen

Hoge Raad 14 februari 2020, IEF 19018, IT 3035; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN) High Point is houdster van een Europees octrooi met gelding in onder meer Nederland voor een ‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture’ (hierna: het octrooi). KPN biedt onder meer mobiele telecommunicatiediensten aan in Nederland, is eigenaar van verschillende netwerken in Nederland en is verantwoordelijk voor de dienstverlening op die netwerken. KPN heeft een nietigheidsprocedure ingesteld tegen het Nederlandse deel van het octrooi. High Point heeft een inbreukprocedure ingesteld tegen de inbreuk van KPN jegens het octrooi. De rechtbank heeft de nietigheidsvordering van KPN toegewezen en de inbreukvordering van High Point afgewezen. Het hof heeft dit oordeel bekrachtigd. High Point gaat hiertegen in hoger beroep. Dit hoger beroep wordt echter afgewezen, omdat de nationale procesrechtelijke regels vóór gaan op de centrale beperking; daar kan geen beroep op worden gedaan als dat - zoals hier - in strijd is met de goede procesorde.

IT 3034

Prejudiciële vragen over hergebruik inhoud databank

14 okt 2020, IT 3034; (CV-Online Latvia), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-hergebruik-inhoud-databank

Regionale rechter Riga 14 oktober 2019, IEF 19016, IT 3034, IEFbe 3039; C-762/19 (CV-Online Latvia) Verzoek om een prejudiciële beslissing. De regionale rechter in Riga onderzocht in een civiel geding de door SIA 'CV-Online Latvia' tegen SIA 'Melons' ingestelde vordering tot oplegging van een verbod om in een internetpagina links op te nemen die bij aanklikken toegang geven tot een databank. In de zaak Innoweb (C-202/12) oordeelde het Hof dat in het geval van een onderneming die een 'dedicated' metazoekmachine online op internet plaatst, sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank, zie ook [IT 1506].

IT 3033

Inbreuk door gebruik 'Rataplan' als Google AdWord

12 feb 2020, IT 3033; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-door-gebruik-rataplan-als-google-adword

Rechtbank Noord-Holland 12 februari 2020, IEF 19012, IT 3033; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar) Kort geding. Rataplan Beheer beroept zich op inbreuk op haar merk- en handelsnaam rechten ten aanzien van de naam “Rataplan”, welke naam door Stichting Kringloopwinkel Alkmaar werd ingekocht als zoekwoord in Google AdWords. Er wordt vastgesteld dat de wijze waarop Kringloopwinkel Alkmaar gebruik maakte van “Rataplan” als Google AdWord inderdaad een inbreuk oplevert. Kringloopwinkel Alkmaar heeft met Rataplan Beheer een ‘gentlemens agreement’ gesloten in welk kader zij de toezegging heeft gedaan om “Rataplan” niet meer als Google AdWord te gebruiken. Rataplan Beheer stelt dat Kringloopwinkel Alkmaar niet aan die toezegging voldoet. In kort geding kan niet worden vastgesteld of dat inderdaad zo is. Omdat Kringloopwinkel Alkmaar geen onthoudingsverklaring met boetebeding heeft willen tekenen en genoemde toezegging slechts is gedaan voor een periode van zes maanden is er aanleiding voor toewijzing van de vordering van Rataplan Beheer tot het niet inkopen van de naam Rataplan als zoekwoord in Google AdWords.