IT 3442

Vacature: advocaat-stagiaire informatierecht (media en platforms) bij Brinkhof

Brinkhof is op zoek naar een advocaat-stagiaire informatierecht (media en platforms).

De advocaten van het media- en platformteam van Brinkhof werken samen aan complexe processtukken en pragmatische adviezen over de volle breedte van het (vooral digitale) informatierecht, met de nadruk op de grensvlakken van auteursrecht, mediarecht, privacyrecht en uitingsvrijheid.

Een belangrijk deel van ons werk doen wij voor online platforms, die onder een maatschappelijk en juridisch vergrootglas liggen en een sleutelrol spelen in zowat alle spannende vragen van het moderne informatierecht. Die vragen veranderen voortdurend: het afgelopen jaar voerden wij onder meer procedures over zoekresultaten, advertenties, reviews, blogposts, klantgegevens en handelspraktijken, maar volgend jaar verlegt de discussie zich wellicht weer naar andere producten, processen of problemen.
Lees verder.

IT 3445

Hof vernietigt octrooi ASSIA in zijn geheel

16 mrt 2021, IT 3445; (ASSIA tegen KPN en Nokia), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-vernietigt-octrooi-assia-in-zijn-geheel

Hof Den Haag 16 maart 2021, IEF 19833, IT 3445, C1091563488/ HA ZA l8-1176 (ASSIA tegen KPN en Nokia) Vervolg op [IEF 19696] en [IT 3375]. ASSIA is rechthebbende van een octrooi dat betrekking heeft op de werkwijze van een digitaal communicatiesysteem. ASSIA is van mening dat KPN en Nokia inbreuk maken op haar octrooi door in hun systeem bepaalde deelkenmerken van het octrooi over te nemen. De rechtbank concludeerde eerder dat dit niet het geval was. ASSIA is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het Hof Den Haag heeft haar echter ook - grotendeels - in het ongelijk gesteld.

IT 3444

Inzageverzoek bij taxiplatform gedeeltelijk toegewezen

Rechtbank 11 mrt 2021, IT 3444; ECLI:NL:RBAMS:2021:1019 (Chauffeurs tegen Ola), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzageverzoek-bij-taxiplatform-gedeeltelijk-toegewezen

Rechtbank Amsterdam 11 maart 2021, IT 3444; ECLI:NL:RBAMS:2021:1019 (Chauffeurs tegen Ola) Beschikking. Onderneming Ola heeft het digitale platform 'Ola Cabs' opgericht, waarbij via een app wordt gefaciliteerd dat een passagier en een (taxi)chauffeur aan elkaar worden gekoppeld. Verzoekers zijn werkzaam als chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk. Zij maken gebruik van de diensten van Ola via de Ola Driver App. De passagiers die zij vervoeren maken gebruik van de Ola Cabs App. De chauffeurs zijn aangesloten bij een vakbond. De chauffeurs hebben een inzageverzoek bij Ola gedaan op grond van de AVG. Dit verzoek is te algemeen en wordt afgewezen. Ola moet nog geanonimiseerd inzage geven in door passagiers gegeven ratings, alsmede in gegevens waarop de fraud probability score en het earning profile, vormen van profilering, zijn gebaseerd. Alsmede in de gegevens die zijn verwerkt in een onregelmatigheidssignaleringssysteem en de gegevens die hebben geleid tot financiële sanctiebesluiten. Verzoekers hebben geen recht op verstrekking in een specifiek verlangd format.

IT 3443

Vrij en Sociaal Nederland krijgt domein terug

Rechtbank 9 mrt 2021, IT 3443; (VSN tegen Lijst 30), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vrij-en-sociaal-nederland-krijgt-domein-terug

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 maart 2021, IEF 19828,  IT 3443; C/09/608170 / KG ZA 21-197 (VSN tegen Lijst 30) Vrij en Sociaal Nederland (VSN) is een politieke partij die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. In januari heeft de partij te maken gehad met bestuursperikelen die leidden tot een afsplitsing, waaruit de partij 'Lijst 30' is ontstaan. Een aantal van de afgesplitste leden had nog wel controle over het domein dat VSN gebruikte. Deze hebben zij om weten te zetten in een redirect-link naar de site van Lijst 30. Hierop vorderde VSN dat Lijst 30 het domein terug aan haar moest overdragen. De voorzieningenrechter stelt VSN in het gelijk en beveelt twee bestuursleden van Lijst 30 tot volledige meewerking aan de overdracht van het domein.

IT 3441

Schrems II: Deja Vu All Over Again

De Schrems II uitspraak [IEF 19327] is uitgebreid besproken in verschillende vaktijdschriften en andere media. De uitspraak was niet onverwacht maar leidde wel tot vele praktische en meer principiële vragen over wat we moeten met gegevensbescherming in een wereld waarin landsgrenzen er steeds minder toe doen. In deze bijdrage uit het Tijdschrift voor Internetrecht gaan Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Pels Rijcken, en Berend van der Eijk, advocaat bij Bird & Bird, in op de uitspraak en de betekenis ervan voor de rechtspraktijk.

Lees hier verder via zwenneblog.

IT 3440

Onduidelijkheid over contractspartij bij online overeenkomst opgehelderd

Rechtbank 24 feb 2021, IT 3440; ECLI:NL:RBLIM:2021:1700 (Intrum tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-contractspartij-bij-online-overeenkomst-opgehelderd

Rechtbank Limburg 24 februari 2021, IT 3440, ECLI:NL:RBLIM:2021:1700 (Intrum tegen gedaagde) Intrum stelt dat tussen Energiedirect en gedaagde een online overeenkomst is gesloten. Energiedirect heeft op grond van deze overeenkomst energie geleverd aan het adres van gedaagde. Gedaagde stelt daartegenover dat hij woonde in een bedrijfswoning op het desbetreffende adres en dat alle aansluitingen voor de energie zich bevonden in het bedrijfspand van een BV. Volgens hem is aan deze BV de energie geleverd en is daardoor niet hij, maar de BV contractspartij. De rechtbank wijst de vorderingen van Intrum af omdat deze niet genoeg is ingegaan op de verweren van gedaagde.

IT 3438

Verzoekers tot inzage persoonsgegevens niet-ontvankelijk verklaard

Rechtbank 1 mrt 2021, IT 3438; ECLI:NL:RBNNE:2021:738 (Verzoekers tegen RIEC Noord-Nederland en gemeente Leeuwarden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoekers-tot-inzage-persoonsgegevens-niet-ontvankelijk-verklaard
Personal data

Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2021, IT 3438, ECLI:NL:RBNNE:2021:738 (Verzoekers tegen RIEC Noord-Nederland en gemeente Leeuwarden) Verzoekers hebben een verzoek ingediend bij het RIEC Noord-Nederland tot inzage van persoonsgegevens op grond van de AVG. Hierna zijn verzoekers geïnformeerd dat hun verzoek in behandeling zou worden genomen, maar is nagelaten om een besluit te nemen. Verzoekers zijn vervolgens naar de rechtbank gestapt om afgifte van hun persoonsgegevens te vorderen. Deze verklaart daarentegen dat het RIEC Noord-Nederland niet als procespartij kan worden gekwalificeerd omdat zij geen zelfstandige entiteit is. Het RIEC is een samenwerkingsverband van verschillende conventpartners. Hierdoor hadden verzoekers hun verzoek aan alle betrokkenen moeten richten.

IT 3439

Reactie op Sisvel/Oppo en Wiko

Reactie op Rechtbank Den Haag 17 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1266 (Sisvel v. Oppo en Wiko) [IEF 19778] en [IT 3413]

Op 27 mei 2020 wees de rechtbank een tussenvonnis in de zaken van Sisvel tegen Oppo en Wiko. De rechtbank kwam in dat vonnis tot de slotsom dat de door Sisvel ingeroepen conclusies van het standaard essentiële octrooi (EP 1 129 536) nietig zijn (ECLI:NL:RBDHA:2020:4632) [IEF 19293].
Oppo en Wiko hebben te kennen gegeven dat zij hun vordering tot vernietiging van het octrooi voorwaardelijk wensen te maken. De rechtbank verstaat vervolgens die voorwaarde aldus, dat mocht de rechtbank eerst de inbreuk, uitgaande van een geldig octrooi, beoordelen en bevinden dat daarvan geen sprake is, het niet nodig is dat de rechtbank ook nog de geldigheid van het octrooi beoordeelt.
Lees verder.

IT 3437

Webinar Actualiteiten ePrivacy

Voetbal en direct marketing, cookies, telemarketing: welke ontwikkelingen kunnen we verwachten op het gebied van ePrivacy? Op donderdag 22 april geeft Herwin Roerdink (partner bij Vondst Advocaten) een update over ePrivacyverordening en actualiteiten ePrivacy.

Enkele punten die aan de orde komen:
- Update over de EPV en het standpunt van de EDPB
- Wat betekent Voetbal TV voor direct marketing
- De toekomst van cookies
- Nieuwe regels rond telemarketing

In één uur weer op de hoogte, tussen de bedrijven door. Kortom: zet je laptop klaar, schuif aan en blijf op de hoogte!

IT 3436

Dirk Visser: De auteur bepaalt of framing op internet mag

Dirk Visser

Als een auteursrechthebbende doeltreffende technische maatregelen neemt (of laat nemen) om framed hyperlinken van zijn werk te voorkomen, is dergelijk framen een nieuwe ‘mededeling aan het publiek’. Daarvoor is aparte toestemming nodig, aldus het Hof van Justitie van de Europese Unie [IEF 19815]. Een auteur kan dus zelf bepalen of derden zijn werken mogen framen op internet.

Zie de bijdrage van Dirk Visser op Mr-online.nl.

IT 3435

HvJ EU breidt betekenis begrip 'mededeling aan publiek' uit

9 mrt 2021, IT 3435; ECLI:EU:C:2021:181 (VG Bild-Kunst tegen SPK), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-breidt-betekenis-begrip-mededeling-aan-publiek-uit

HvJ EU 9 maart 2021, IEF 19815, IT 3435, IEFbe 3194; ECLI:EU:C:2021:181 (VG Bild-Kunst tegen SPK) VG Bild-Kunst is een organisatie voor het collectieve beheer van auteursrechten op het gebied van beeldende kunsten in Duitsland. De Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) is een Duitse stichting voor cultureel erfgoed. De twee partijen botsten met elkaar bij het aangaan van een licentieovereenkomst omdat VG Bild-Kunst daarin een bepaling wilde laten opnemen die SPK zou verplichten om doeltreffende technische voorzieningen te treffen tegen het framen van werken en materialen door derden. SPK wilde hier niet in meegaan. Het Duitse Bundesgerichtshof stelde als prejudiciële vraag aan het Hof of het opnemen van een met toestemming van de rechthebbende werk op een website als een mededeling aan het publiek moet worden gezien indien daarmee voorzieniningen tegen framing worden omzeild. Het Hof heeft deze vraag nu positief beantwoord.

IT 3434

P-G Wissink verwerpt cassatieberoep Digital Revolution

5 mrt 2021, IT 3434; (Digital Revolution tegen Media Concept), http://www.itenrecht.nl/artikelen/p-g-wissink-verwerpt-cassatieberoep-digital-revolution

HR 5 maart 2021, IEF 19811, IT 3434, 20/01382 (Digital Revolution tegen Media Concept) [Vervolg op IEF 19027]. Lopende cassatieprocedure. Media Concept biedt, net als Digital Revolution, online inkt- en tonercartridges aan en maakt hiervoor reclame via Google Shopping, waarbij zij met een lagere prijs adverteert dan te zien is als haar website rechtstreeks wordt benaderd. Digital Revolution meende dat er sprake zou zijn van misleiding, oneerlijke handelspraktijken en ongeoorloofde vergelijkende reclame. Zij werd echter door zowel de voorzieningenrechter als in hoger beroep niet in het gelijk gesteld. Procureur-generaal Wissink stelt in deze conclusie de beslissing van het Hof Arnhem-Leeuwarden in het gelijk en verzoekt de Hoge Raad tot verwerping van het cassatieberoep van Digital Revolution.

IT 3433

Negatieve recensie niet onrechtmatig

Rechtbank 24 dec 2020, IT 3433; ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/negatieve-recensie-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 december 2020, IT 3433, ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde) Küchenwelt is een bedrijf dat keukens verkoopt aan consumenten. Gedaagde heeft een keuken gekocht bij Küchenwelt. Nadat deze werd geleverd heeft gedaagde een negatieve recensie over Küchenwelt achtergelaten op Google Maps. Küchenwelt vordert van gedaagde dat hij deze recensie verwijdert en verwijderd houdt. De voorzieningenrechter stelt dat het hier gaat om een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op de bescherming van eer en goede naam. In casu kan de vrijheid van meningsuiting echter niet rechtmatig ingeperkt worden door de bescherming van eer en goede naam. De rechtbank wijst daarom het gevorderde van Küchenwelt af.

IT 3432

HvJ EU: toegang tot communicatiegegevens dient beperkt te blijven

HvJ EU 2 mrt 2021, IT 3432; ECLI:EU:C:2021:152 (Estland tegen H.K.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-toegang-tot-communicatiegegevens-dient-beperkt-te-blijven

HvJ EU 2 maart 2021, IT 3432, IEFbe 3191; ECLI:EU:C:2021:152 (Estland tegen H.K.) Beslissing op prejudiciële vragen. H.K. wordt in Estland vervolgd wegens diefstal, gebruik van de bankpas van een ander en geweldpleging tegen betrokkenen bij een gerechtelijke procedure. De Estse rechter heeft H.K. schuldig verklaard aan deze feiten op basis van informatie die zij verkreeg van een aanbieder van elektronische-communicatiediensten. H.K. ging hiertegen in hoger beroep. Hierop besloot de hoogste Estse rechterlijke instantie een aantal prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJ EU over in hoeverre een nationale regeling, in het kader van strafrechtelijk onderzoek, aan een overheidsinstantie toegang mag verlenen tot elektronische-communicatiegegevens die een gedetailleerd beeld van een gebruiker kunnen scheppen. Het HvJ EU verklaart dat een dergelijke regeling niet is toegestaan indien deze niet is beperkt tot het bestrijden van zware criminaliteit of het voorkomen van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid. Daarnaast moet de toetsing van een rechtmatige toegang tot gegevens niet gedaan worden door een instantie als het openbaar ministerie, maar door een meer onafhankelijke instantie.

IT 3431

Kamerbrieven over DPIA’s en het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens

Ministers Van Engelshoven en Slob informeren de Tweede Kamer over Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) in het onderwijs. Met een DPIA worden privacyrisico's in beeld gebracht.
Lees verder op Rijksoverheid.nl.

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Hijink (SP). De motie verzoekt de regering om verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Lees verder op Rijksoverheid.nl.

IT 3429

Leeway Advocaten breidt verder uit met Jos Klaus

Jos Klaus heeft zich als advocaat-counsel per 1 maart 2021 bij Leeway Advocaten aangesloten. Jos is een ervaren advocaat op het gebied van auteurs- en modelrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht en heeft veel expertise op het gebied van anti-counterfeiting, online IP-inbreuken en misleidende reclame. Ook adviseert hij regelmatig over complexe IP-gerelateerde overeenkomsten.

IT 3430

Hendriks & James over de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG

De totstandkoming van de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG. Een interview met de oprichters van vertaalbureau Hendriks & James.

Nynke en Ian, in 2018 hebben jullie de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald. Waarom was dit nodig?
Nynke (Hendriks): De wet diende ter implementatie van de AVG, maar tegelijkertijd was het de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Die wet hadden we in 2016 al vertaald voor hetzelfde advocatenkantoor. De Uitvoeringswet AVG was zodoende een combinatie van Europese regels en specifieke Nederlandse regels.

Zijn jullie struikelblokken tegengekomen?
Ian (James Gaukroger): Het Engels kent geen enkelvoud voor ‘data’. Er zijn stromingen die ofwel voor ‘a datum’ pleiten ofwel voor ‘a date’, maar geen van beide zijn ingeburgerd. Wel wordt ‘the data is’ vaak gebruikt als het om meerdere gegevens gaat. ‘The data is’ en ‘the data are’ kan allebei, alhoewel de EU kiest voor de derde persoon meervoud, dus dat doen wij ook.

IT 3428

Hof veroordeelt onrechtmatige uitingen

Hof 2 mrt 2021, IT 3428; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-veroordeelt-onrechtmatige-uitingen

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2021, IEF 19799, IT 3428; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde) In eerdere aanleg had de rechtbank Overijssel beslist tot rectificatie van de zogeheten FIOD-beschuldiging. Deze hield in dat appellant had gezegd dat de communicatie tussen geïntimeerde en de AIVD de aanleiding geweest tot een inval van de FIOD bij Strukton, het bouwconcern van appellant. De rechtbank had appellant verboden om opnieuw deze beschuldiging te uiten, op straffe van een dwangsom. Desondanks heeft deze opnieuw dezelfde beschuldiging gemaakt, met daarbij ook een beschuldiging over door geïntimeerde gepleegde fraude. Het hof verbiedt de appellant om dit in de toekomst te blijven doen met daarbij een vordering tot rectificatie van de fraudebeschuldiging. Indien appellant dit negeert zal hij een nog hogere dwangsom moeten betalen dan de rechtbank in eerdere aanleg hem had opgelegd.

IT 3427

Vergoeding proceskosten

Rechtbank 24 feb 2021, IT 3427; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vergoeding-proceskosten

Rechtbank Den Haag 24 februari 2021, IEF 19797, IT 3427; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi) [Vervolg op IEF 19556]. Proceskostenveroordeling. Sisvel had Xiaomi voor de rechtbank gedaagd omdat zij van mening was dat Xiaomi inbreuk maakte op haar octrooi. De rechter heeft in een tussenvonnis Sisvel in het ongelijk gesteld. In dit arrest heeft deze ook de kosten gespecificeerd die Sisvel aan Xiaomi zal moeten vergoeden.

IT 3426

Vacature: (senior) advocaat-medewerker IT & Technologie bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is een onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor met 200 medewerkers, waarvan ruim 100 advocaten.
Vanuit ons kantoor in Amsterdam werken wij wereldwijd voor een breed scala aan cliënten, van startups tot multinationals van naam en faam. Voor onze sectie IT & Technologie zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een gedreven advocaat-medewerker met zes tot acht jaar werkervaring die toe is aan een horizontale overstap.
Lees verder.