IT 2488

Wifi-signaal niet overal voldoende dus tekortkoming

Rechtbank 7 feb 2018, IT 2488; ECLI:NL:RBLIM:2018:1202 (Wifi-installatie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wifi-signaal-niet-overal-voldoende-dus-tekortkoming
Wifi

Ktr. Rechtbank Limburg 7 februari 2018, IT 2488; ECLI:NL:RBLIM:2018:1202 (Wifi-installatie) Gedaagde heeft werkzaamheden voor eiser uitgevoerd, mede inhoudend het uitbreiden van de wifi-installatie van eiser. Eiser meldt aan gedaage dat de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd, de wifi is instabiel. Eiser heeft de overeenkomst ontbonden en gedaagde op 26 september gesommeerd de gebreken binnen een week op te lossen. Op 23 oktober dagvaardt eiser gedaagde. Ter descente heeft de kantonrechter het woonhuis van eiser alsmede de tuin en achtergelegen gebouwen en parkeerplaats bezocht. Middels een wifi-check op zijn eigen telefoon is de kantonrechter gebleken dat de wifi-installatie niet overal een voldoende wifi-signaal afgeeft. Er is sprake van een tekortkoming, dus ontbinding was terecht. Gedaagde wordt veroordeeld de schade van eiser te vergoeden.

IT 2487

Gijs van Til - Auteursrecht en software: Wanneer is ‘voorbereidend materiaal’ beschermd?

Aan de creatie van een computerprogramma gaat vaak een lang ontwikkelingsproces vooraf. Een actuele vraag binnen het auteursrecht is in welke gevallen het ontwikkelingsmateriaal auteursrechtelijk beschermd is. De Hoge Raad heeft hier in een recente uitspraak meer duidelijkheid over gegeven.

IT 2486

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Bits of Freedom

ACM 29 januari 2018, IT 2486 (Bits of Freedom) Via ACM: T-Mobile heeft in oktober 2016 de dienst ‘Datavrije Muziek’ in de markt gezet. Bij deze dienst gaat muziekstreaming niet ten koste van de databundel. Dit heet zero-rating. Belangenorganisatie Bits of Freedom had de ACM gevraagd het aanbod van T-Mobile te verbieden op grond van de Europese regels. Dat verzoek heeft de ACM afgewezen. De ACM oordeelde dat de dienst van T-Mobile niet in strijd is met de Europese netneutraliteitsregels. Tegen de afwijzing heeft Bits of Freedom bezwaar gemaakt. In dit besluit op bezwaar heeft de ACM de bezwaren ongegrond verklaard en het eerdere afwijzingsbesluit gehandhaafd. De ACM komt tot deze beslissing, omdat de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile non-discriminatoir wordt aangeboden en geen eindgebruikersrechten worden geschaad.

IT 2485

EHRM: Gebruik verborgen camera's om diefstal door kassières te ontdekken is disproportioneel

Overige instanties 9 jan 2018, IT 2485; Application nos. 1874/13 en 8567/13 (López Ribalda en anderen tegen Spanje), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ehrm-gebruik-verborgen-camera-s-om-diefstal-door-kassi-res-te-ontdekken-is-disproportioneel

EHRM 9 januari 2018, IT 2485; IEFbe 2481; Application nos. 1874/13 en 8567/13 (López Ribalda en anderen tegen Spanje) Een filiaalmanager van een Spaanse supermarkt merkte enkele onregelmatigheden op tussen voorraadniveaus van de supermarkt en wat er dagelijks werd verkocht. Om de economische verliezen te onderzoeken heeft hij zowel zichtbare als verborgen bewakingscamera's geïnstalleerd. De cassières werden op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de zichtbare, maar niet van de onzichtbare camera's. Alle werknemers die verdacht werden van diefstal werden opgeroepen voor individuele vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen erkenden de eisers in deze zaak hun betrokkenheid bij de diefstallen. Eisers vochten hun ontslag aan met een beroep op inbreuk op hun privacy. De nationale gerechten oordeelden dat de inbreuk gerechtvaardigd was. Het Hof oordeelt dat het gebruik van de bewakingscamera's niet proportioneel was. De kassières waren niet op de hoogte van het bestaan van de verborgen camera's en het doel van deze camera's.

IT 2484

EHRM: Plaatsen camera's in hoorcollegezalen maakt inbreuk op privacy studenten

Overige instanties 28 nov 2017, IT 2484; Application no. 70838/13 (Antović en Mirković tegen Montenegro), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ehrm-plaatsen-camera-s-in-hoorcollegezalen-maakt-inbreuk-op-privacy-studenten

EHRM 28 november 2017, IT 2484; IEFbe 2480; Application no. 70838/13 (Antović en Mirković tegen Montenegro) Privacy. De school voor wiskunde van de universiteit van Montenegro heeft camera’s opgehangen in de hoorcollegezalen om de veiligheid van studenten en eigendommen te waarborgen. Hiertegen hebben eisers een klacht ingediend bij de nationale DPA. De universiteit heeft op bevel van de DPA de camera’s uit de hoorcollegezalen verwijderd. Eisers vorderde compensatie van de universiteit voor de inbreuk op hun privacy. De nationale gerechten wijzen de vordering af. Het EHRM oordeelt dat de universiteit een ongerechtvaardigde inbreuk heeft gemaakt op het recht op privacy van eisers. Er was geen reden om aan te nemen dat de studenten of eigendommen in gevaar waren. Er is dus geen rechtvaardiging voor het plaatsen van de camera’s. De vorderingen van eisers worden toegewezen.

IT 2483

Divergent Mail kan contractsoverneming niet bewijzen

Rechtbank 31 jan 2018, IT 2483; (Divergent Mail tegen Online Activity), http://www.itenrecht.nl/artikelen/divergent-mail-kan-contractsoverneming-niet-bewijzen

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 januari 2018, IT 2483 (Divergent Mail tegen Online Activity) Contractenrecht. Online Activity heeft met ingang van 2014 samengewerkt met publisher SPM. In oktober 2015 is er brand ontstaan in het pand waar SPM gevestigd was. Vanaf het moment van de brand heeft SPM de werkzaamheden gestaakt. Op 30 maart 2016 is Divergent Mail B.V. opgericht. Vanaf mei 2016 heeft X, in dienst van Divergent Mail, werkzaamheden uitgevoerd voor Online Activity. Divergent Mail stelt dat Online Activity haar moet betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Online Activity stelt dat zij enkel een overeenkomst heeft met SPM en niet met Divergent Mail. Nu Divergent Mail niet genoeg bewijs heeft geleverd om aan te tonen dat er sprake is van contractsoverneming, stelt de kantonrechter haar in de gelegenheid om deze stelling te bewijzen. Divergent Mail slaagt niet in de bewijsopdracht. De vorderingen worden afgewezen.

IT 2481

T-Mobile heeft ruimschoots aan door Hoge Raad gestelde telefoonabonnement-eisen voldaan

Rechtbank 26 jan 2018, IT 2481; ECLI:NL:RBROT:2018:657 (Direct Pay tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/t-mobile-heeft-ruimschoots-aan-door-hoge-raad-gestelde-telefoonabonnement-eisen-voldaan

Ktr. Rechtbank Rotterdam 26 januari 2018, IT 2481; ECLI:NLRBROT:2018:657 (Direct pay tegen gedaagde) Telecomrecht. Gedaagde heeft in 2015 met T-Mobile een tweetal overeenkomsten gesloten voor de duur van 24 maanden. T-Mobile heeft de vorderingen gecedeerd aan Direct Pay. Gedaagde is, ondanks sommaties, in gebreke gebleven met betaling van de op grond van de tussen hem en T-Mobile gesloten overeenkomst door hem verschuldigde facturen. T-Mobile heeft de overeenkomst ontbonden, maar heeft hierbij schade geleden. Het verweer van gedaagde dat de overeenkomsten niet door hem in privé zijn afgesloten, maar in hoedanigheid van directeur/eigenaar van een B.V., wordt verworpen. Ook heeft een wilsgebrek het tot stand komen van de overeenkomst niet in de weg gestaan. Aan de eisen die de Hoge Raad in zijn arrest van 12 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:236) aan telefoonabonnementen stelt is in deze zaak ruimschoots voldaan. De vordering van Direct Pay wordt toegewezen.

IT 2482

Benzinestationhouders en wegrestaurants mogen energielaadpunten als aanvullende voorziening realiseren

Rechtbank 24 jan 2018, IT 2482; ECLI:NL:RBDHA:2018:616 (Fastned en Mistergreen tegen De Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/benzinestationhouders-en-wegrestaurants-mogen-energielaadpunten-als-aanvullende-voorziening-realiser

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 januari 2018, IEF 17492; IT 2482; ECLI:NL:RBDHA:2018:616 (Fastned en Mistergreen tegen De Staat) Onrechtmatige mededinging. Exploitanten van snellaadvoorzieningen voor elektrische auto’s op verzorgingsplaatsen langs de snelweg vorderen een verbod voor de Staat om medewerking te verlenen aan de komst van snellaadvoorzieningen bij benzinestations en/of wegrestaurants op diezelfde locaties. Vordering afgewezen. De exploitanten hebben geen recht verkregen om met uitsluiting van anderen laadpalen te exploiteren. De Staat handelt ook niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door toestemming te geven aan benzinestationhouders en/of wegrestaurants om een energielaadpunt als aanvullende voorziening te realiseren.

IT 2480

ICTRecht opent kantoor in Brussel

Legal ICT, het internationale label van ICTRecht, vestigt zich per 1 februari in Brussel. Sinds 2010 bedient Legal ICT, nu onder leiding van Matthijs van Bergen, nationale en internationale klanten met juridisch advies. Acht jaar later is het tijd voor een eigen kantoor in het centrum van Brussel, in het hart van de Europese wetgeving. Lees verder

IT 2479

Handleiding AVG

Download Handleiding AVG 22 januari 2018, Rijksoverheid.
De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor lezers die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de verordening. Omdat de verordening een Europese wet is die door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader zal worden ingevuld, wordt deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien. De verordening  vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de verordening grotendeels hetzelfde gebleven.

IT 2477

Conclusie AG: Religieuze gemeenschap kan worden aangemerkt als verwerker persoonsgegevens verzameld door Jehova getuigen

Hof van Jusitie EU 1 feb 2018, IT 2477; C-25/17 (Jehova's getuigen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-religieuze-gemeenschap-kan-worden-aangemerkt-als-verwerker-persoonsgegevens-verzameld-d

Conclusie AG 1 februari 2018, IT 2477; IEFbe 2473; C-25/17 (Jehova's getuigen) Privacy. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de door de Korkein hallinto-oikeus gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

1)      Verkondigingswerk waarbij van deur tot deur wordt gegaan, zoals aan de orde in het hoofdgeding, valt niet onder de uitzonderingen van artikel 3, lid 2, eerste en tweede streepje, van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

IT 2476

Stelling dat overeenkomst tot mining van cryptovalute mocht worden opgeschort onvoldoende onderbouwd

Rechtbank 7 dec 2017, IT 2476; ECLI:NL:RBMNE:2017:6646 (Mining cryptovaluta), http://www.itenrecht.nl/artikelen/stelling-dat-overeenkomst-tot-mining-van-cryptovalute-mocht-worden-opgeschort-onvoldoende-onderbouwd
mining crypto

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2017, IT 2476; ECLI:NL:RBMNE:2017:6646 (Mining cryptovaluta) Cryptovaluta. Eiser exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met het produceren (minen) van cryptovaluta. Eiser heeft twintig mining-computers in het datacentrum van gedaagde gekocht. Partijen zijn mondeling overeengekomen dat gedaagde een commissie ontvangt van 10% van de door de computers van eiser geminede Ethers. De Ethers komen in eerste instantie in de wallet van gedaagde, die ze wekelijks na aftrek van de commissie naar eiser overmaakt. Na 22 september 2017 heeft gedaagde geen Ethers meer overgemaakt. Gedaagde laat weten dat in de periode hierna nog 39,6821 Ethers zijn gemined. Op 4 oktober 2017 sluit gedaagde alle computers van eiser af van haar netwerk. Gedaagde stelt dat  per abuis te veel Ethers aan eiser zijn uitgekeerd en zij daarom een beroep doet op verrekening en opschorting. Gedaagde kan haar stelling niet onderbouwen en de vordering van eiser tot afgifte van de mining-computers wordt toegewezen.

IT 2474

Vragen aan HvJ EU over het begrip 'toestemming' in de zin van de e-privacyrichtlijn

Hof van Jusitie EU 16 jan 2018, IT 2474; C-673/17 (Planet49), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-het-begrip-toestemming-in-de-zin-van-de-e-privacyrichtlijn

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 16 januari 2018, IT 2474; IEFbe 2468; C-673/17 (Planet49) Persoonsgegevens. Via minbuza: Verzoeker is het Bundesverband der Verbraucherzentralen, een organisatie die vermeld staat op de lijst van bevoegde entiteiten in de zin van §4 van de Duitse wet inzake de stakingsvordering. Verweerster biedt kansspelen op het internet aan. Op 24.09.2013 heeft verweerster een kansspel georganiseerd op de website www.dein-macbook.de. Na het invoeren van zijn postcode kwam de gebruiker op een pagina terecht waar hij zijn naam en adres diende in te voeren. Onder de invoervelden voor de adressen stonden twee verklaringen van instemming, welke voorzien waren van selectievakjes. Verzoeker heeft aangevoerd dat de door verweerster gevraagde verklaringen van instemming niet voldoen aan de vereisten uit het Duits burgerlijk wetboek, de Duitse wet betreffende oneerlijke concurrentie en de Duitse telemediawet. 

IT 2475

Onduidelijke mail Belcentrale stelt gedaagde niet op genoegzame wijze op de hoogte van wijziging overeenkomst

Rechtbank 27 dec 2017, IT 2475; ECLI:NL:RBMNE:2017:6255 (Belcentrale tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijke-mail-belcentrale-stelt-gedaagde-niet-op-genoegzame-wijze-op-de-hoogte-van-wijziging-ove

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 27 december 2017, IT 2475; ECLI:NL:RBMNE:2017:6255 (Belcentrale tegen gedaagde) Telecomrecht. Belcentrale heeft enige jaren telefoniediensten geleverd aan gedaagde. In 2016 heeft gedaagde Belcentrale bericht dat zij het contract wilde beïndigen. Belcentrale vordert een afkoopsom van gedaagde, omdat Belcentrale het contract in 2015 eenzijdig gewijzigd had naar een contract voor twee jaar zonder mogelijkheid voor tussentijdse opzegging. Belcentrale beweert dat art. 7.2 Telecommunicatiewet haar de bevoegdheid verleent om de overenkomst eenzijdig te wijzigen. De kantonrechter oordeelt dat niet aan de eisen van dit artikel is voldaan, omdat het de onduidelijke mail van Belcentrale niet als een genoegzaam beschouwt. De afkoopsom wordt afgewezen. Abonnementskosten en vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen.

IT 2471

Hof: PR Aviation niet gebonden aan gebruiksvoorwaarden Ryanair

23 jan 2018, IT 2471; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-pr-aviation-niet-gebonden-aan-gebruiksvoorwaarden-ryanair

Hof Den Haag 23 januari 2018, IEF 17459; IT 2471; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair) Databankenrecht. Contracten. Zie eerder IEF 15755. Het gaat om de vraag of PR Aviation de gebruiksvoorwaarden op de site van Ryanair heeft geaccepteerd. Het hof neemt aan dat de website van Ryanair in de relevante periode werkte met browse-wrapping. Er is geen sprake van een geldige rechtskeuze in de relevante periode, dus stelt het hof vast dat het Ierse recht het objectief toepasselijke recht zou zijn, indien de overeenkomst geldig zou zijn. Naar Iers recht zijn de gebruiksvoorwaarden niet overeengekomen indien de website werkte met browse-wrapping. PR Aviation bezocht de website om gegevens te verzamelen die voor een ieder gratis en vrij toegankelijk waren en juridisch door geen enkel recht werden beschermd. Een redelijk persoon zal niet denken dat PR Aviation zich wilde binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verbieden om die gegevens te verzamelen en te gebruiken. PR Aviation is dus niet gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. Naar Nederlands recht zou dit overigens niet anders zijn. Het hof wijst de vorderingen van Ryanair af en veroordeelt haar in de proceskosten van €103.975,69.

IT 2473

HvJ EU: Schrems mag individuele rechtsvordering stellen tegen Facebook in Oostenrijk

Hof van Jusitie EU 25 jan 2018, IT 2473; ECLI:EU:C:2018:37 (Maximilian Schrems tegen Facebook Ireland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-schrems-mag-individuele-rechtsvordering-stellen-tegen-facebook-in-oostenrijk

HvJ EU 25 januari 2018, IT 2473; IEF 2466; ECLI:EU:C:2018:37; C-498/16 (Maximilian Schrems tegen Facebook Ireland) Rechterlijke bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip ‚consument’ – Cessie tussen consumenten van rechten die zij kunnen doen gelden ten aanzien van eenzelfde ondernemer. Uit het persbericht: Maximilian Schrems mag in Oostenrijk een individuele rechtsvordering instellen tegen Facebook Ireland. Als cessionaris van rechten van andere consumenten kan hij zich daarentegen niet op het forum consumentis beroepen om een collectieve vordering in te stellen. HvJ EU:

1) Artikel 15 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een gebruiker van een particuliere Facebookaccount niet de hoedanigheid van „consument” in de zin van deze bepaling verliest wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte.

IT 2472

Gedaagde kan clicks-overeenkomst met Banenmatch niet bewijzen

Hof 23 jan 2018, IT 2472; ECLI:NL:GHSHE:2018:249 (Banenmatch), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-kan-clicks-overeenkomst-met-banenmatch-niet-bewijzen
Click

Hof 's-Hertogenbosch 23 januari 2018, IT 2472; ECLI:NL:GHSHE:2018:249 (Banenmatch).Bij het tussenarrest is gedaagde toegelaten te bewijzen dat partijen met ingang van 2012 een overeenkomst hebben gesloten inhoudende dat gedaagde bezoekers op internet doorverwees (clicks) naar de website van Banenmatch en dat de op de onder 3.5. van het tussenarrest genoemde facturen vermelde aantallen bezoekers (clicks) door gedaagde zijn doorverwezen. Nu gedaagde geen bewijs heeft geleverd, is de door haar gestelde en door Banenmatch gemotiveerd betwiste overeenkomst niet komen vast te staan. Dit betekent dat het bestreden vonnis moet worden vernietigd en dat Banenmatch moet worden veroordeeld tot betaling van de door haar erkende hoofdsom van € 2.958,29.

IT 2470

Update IE-Diner 2018: vol

U kunt zich helaas niet meer opgeven, het IE-Diner is volgeboekt. Op donderdag 25 januari a.s. is het zover. Het elfde IE-Diner vindt dan plaats onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr. mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een mooie avond met IE-juristen, op een nieuwe locatie: de Marmeren Hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De tafelspeeches worden verzorgd door...
 

IT 2469

Hostingprovider moet rechtmatige website ontoegankelijk maken en betaalgegevens en IP-adressen verstrekken.

Rechtbank 10 jan 2018, IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hostingprovider-moet-rechtmatige-website-ontoegankelijk-maken-en-betaalgegevens-en-ip-adressen-verst

Vzr. Rechtbank Overijssel 10 januari 2018, IEF 17452; IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting) Internet. Your Hosting is hostingprovider van de website www.gabme.org. Via het internet is een rapport verspreid waarin eiser beschuldigd wordt van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar de site www.gabme.org. Your Hosting vindt dat zij de inhoud van de website niet hoeft te verwijderen of ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande eiser. Ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over eiser, maakt website wel onderdeel uit van een constructie met een onrechtmatig karakter. Het gevorderde ontoegankelijk maken van de website, wordt toegewezen. Your Hosting is gehouden tot het verstrekken van de bij haar bekende identificerende gegevens.