IT 2466

Project Moore lanceert interactieve privacy tool 'Ask Moore'

Ask Moore

Ask Moore is een exclusieve interactieve tool om privacycompliance te verbeteren. Ask Moore voorziet gebruikers in actuele informatie over de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Maar Ask Moore is niet de zoveelste statische gids of website over de AVG. Ask Moore is een dynamische tool, waarin voor veelvoorkomende uitdagingen rondom de implementatie van de AVG een praktische oplossing wordt geboden. Een gebruiker kan deze oplossingen direct toevoegen aan de voor zijn organisatie gepersonaliseerde actielijst en deze delen met zijn collega’s en adviseurs. Meer weten, 'Ask Moore'

IT 2467

Voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, wordt door de Softwarerichtlijn beschermd

Hoge Raad 19 jan 2018, IT 2467; ECLI:NL:HR:2018:56 (DCC c.s. tegen Forax), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voorbereidend-materiaal-dat-al-van-dien-aard-is-dat-het-later-kan-resulteren-in-een-computerprogramm

HR 19 januari 2018, IEF 17443; IT 2467; ECLI:NL:HR:2018:56 (Diplomatic Card tegen Forax) Auteursrecht op software. Vereisten voor bescherming van ‘voorbereidend materiaal‘ als bedoeld in art. 1 lid 2 Softwarerichtlijn. Uit punt 7 van de considerans van de Softwarerichtlijn en het arrest SAS/WPL van het HvJEU blijkt dat uitsluitend voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, door de Softwarerichtlijn wordt beschermd. Functionaliteit niet beschermd, dat zou neerkomen op het monopoliseren van ideeën. Het arrest (IEF 15663) wordt vernietigd en doorverwezen naar het Hof Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing omtrent de proceskostenveroordeling door het Hof.

IT 2464

Eva de Vries nieuwe partner Deikwijs Advocaten

Per 1 januari 2018 heeft Eva de Vries zich aangesloten bij Deikwijs Advocaten. De Vries is een topspecialist op het gebied van privacy en data protection. Ze begon haar carrière als advocaat bij IE/IT nichekantoor Vondst Advocaten. Aansluitend werkte ze in het bedrijfsleven en de afgelopen jaren maakte zij onderdeel uit van het Privacy Team bij Van Doorne. De Vries werkt voor nationale en internationale cliënten in verschillende sectoren waaronder IT, healthcare, retail en marketing. Ook kent zij haar wegen in de publieke sector. Naast haar focus op privacyrecht, heeft De Vries ruime ervaring binnen het intellectuele eigendomsrecht en IT recht.

IT 2463

AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

Uit het persbericht: De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de minister van Financiën geadviseerd over het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Mede met dit besluit kan een nieuwe Europese richtlijn over betaaldiensten omgezet worden in Nederlandse wetgeving. De ontwerpversie van het besluit houdt niet op de juiste wijze rekening met nieuwe Europese privacyregels, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP adviseert dan ook de ontwerpversie te herzien.

IT 2465

Overleg van alle aanvragen van telefoontap-machtiging afgewezen

Rechtbank 8 okt 2008, IT 2465; ECLI:NL:RBSGR:2007:15651 (Telefoontapmachtigingen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overleg-van-alle-aanvragen-van-telefoontap-machtiging-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 oktober 2007, IT 2465; ECLI:NL:RBSGR:2007:15651 (eiser tegen De Staat der Nederland) Van eiser zijn telefoontaps gemaakt in Nederland. De tapverslagen zijn aan de Engelse justitie verstrekt ten behoeve van het bewijs in Engelse strafzaak. Eiser wenst overlegging van de aanvragen van de machtigingen van februari 2006. Het verzoek wordt geweigerd.

IT 2461

Vordering tot verstrekking gegevens en verwijdering uitingen op Twitter in verstek toegewezen

Rechtbank 5 jan 2017, IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verstrekking-gegevens-en-verwijdering-uitingen-op-twitter-in-verstek-toegewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 januari 2018, IEF 17436; IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter) Persoonsgegevens. Sociale media. Verstekvonnis. Kort geding. Vordering tot verwijdering van uitingen op Twitter en verstrekken van NAW-(naam, adres en woonplaats)gegevens toegewezen. Het centrum van de belangen van eisers bevindt zich in Nederland (de helft van eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van eiser vinden in Nederland plaats, een deel van eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten) is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vorderingen in dit kort geding kennis te nemen. Nederlandse rechter is bevoegd, omdat schadebrengende feit zich in Nederland voordoet.

IT 2462

Driemaal het maximale indicatietarief, want door alle eiswijzigingen omvat de zaak drie verschillende procedures

Rechtbank 10 jan 2018, IT 2462; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon), http://www.itenrecht.nl/artikelen/driemaal-het-maximale-indicatietarief-want-door-alle-eiswijzigingen-omvat-de-zaak-drie-verschillende

Rechtbank Gelderland 10 januari 2018, IEF 17431; IT 2462; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon) Auteursrecht. Software. Uitspraak na tussenvonnis. Omdat onvoldoende gesteld of gebleken dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is Kirean niet auteursrechthebbende geworden van de software. Vorderingen uit hoofde van een mogelijk auteursrechtelijk beschermd werk kunnen niet met behulp van de akte van cessie worden overgedragen. De vorderingen van FSN worden afgewezen. Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak en gelet op het feit dat deze zaak in wezen door alle eiswijzigingen drie verschillende procedures [zie ook IEF 16506] omvat, wijst de rechtbank driemaal het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie in ie-zaken toe, zijnde € 120.000,00.

IT 2460

Naast Ziggo en XS4ALL moeten ook andere internet service providers The Pirate Bay blokkeren

Rechtbank 12 jan 2018, IT 2460; (Stichting BREIN tegen de providers), http://www.itenrecht.nl/artikelen/naast-ziggo-en-xs4all-moeten-ook-andere-internet-service-providers-the-pirate-bay-blokkeren

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 januari 2018, IEF 17428; IT 2460; ECLI:NL:RBMNE:2018:114 (Stichting Brein tegen de providers) Uit het persbericht van BREIN: De rechtbank Midden-Nederland [wijst] dezelfde voorlopige blokkering van The Pirate Bay toe als eerder de rechter in Den Haag [IEF 17123]. KPN, T-mobile, Tele2, Zeelandnet, CAIW moeten binnen 10 dagen blokkeren. Het gaat om de IP-adressen en meer dan 150  domeinen waarop TPB bereikbaar is. Vodafone en Online volgden het Haagse vonnis tegen Ziggo en XS4ALL al. Op het niet voldoen aan de blokkering staat een dwangsom van 10.000 euro plus 2.000 per dag daarna tot een maximum van 1 miljoen euro.​ BREIN mag de te blokkeren ​lijst met adressen ​en domeinen ​aanpassen.

De service providers moeten ook 16.000 euro proceskosten aan BREIN vergoeden. Dit geldt niet voor KPN omdat die vooraf aangaf het oordeel van de rechter zonder verweer te zullen volgen nu haar dochter XS4ALL al moet blokkeren. De anderen voerden uitgebreid verweer dat al door de rechter in Den Haag beoordeeld was. Ook werd hun eis in reconventie omtrent ​gevaar van ​overblo​kkeren​ afgewezen​ want BREIN houdt dat in de gaten. Zeelandnet moet ook nog 2.500 euro extra proceskosten betalen omdat zij ten onrechte vond dat zij in Zeeland gedaagd had moeten worden in plaats van samen met de anderen.

IT 2459

Update IE-Diner 2018, met tafelspeeches van...

Op donderdag 25 januari a.s. is het zover. Het elfde IE-Diner vindt dan plaats onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een mooie avond met IE-juristen, op een nieuwe locatie: de Marmeren Hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De tafelspeeches worden verzorgd door...

mr. Laura Fresco, Hoyng Rokh Monegier
prof. mr. Bernt Hugenholtz, IvIR, UvA
prof.mr. Jan Kabel, DLA Piper en IvIR, UvA
mr. Gregor Vos, Brinkhof

IT 2458

Oratie Peter Blok: Echte rechten voor kunstmatige creaties

Oratie Peter Blok, 26 januari 2018 van 16:15 tot 17:15, Aula Academiegebouw - Domplein 29, Utrecht. Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het uitvindwerk overnemen? Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo is er een computerprogramma dat vrijwel autonoom een innovatief concept voor een tandenborstel heeft gegenereerd en een systeem dat met grote nauwkeurigheid nieuwe geneesmiddelen aanwijst. Die opkomst van kunstmatige creativiteit roept fundamentele vragen op voor het octrooirecht. Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het werk van uitvinders overnemen? En als er nog octrooien worden verleend, aan wie komen de octrooirechten dan toe? In zijn oratie gaat Peter Blok in op deze vragen en laat aan de hand daarvan zien hoe het recht meer in het algemeen kan omgaan met revolutionaire technologische ontwikkelingen.

IT 2456

KvK heeft de wedstrijdinzending niet gebruikt om Locatiescan te ontwikkelen

Rechtbank 13 dec 2017, IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kvk-heeft-de-wedstrijdinzending-niet-gebruikt-om-locatiescan-te-ontwikkelen
kvk locatiescan

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, IEF 17425; IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK) Onrechtmatige daad. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van eisers heeft gebruikt om de Locatiescan te ontwikkelen en dat eisers op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd is niet vast komen te staan. De Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het beschikbaar stellen van de Locatiescan. Dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert.

IT 2457

Term "administrative fee" maakt niet duidelijk dat consument kosten van terugzenden dient te betalen

Rechtbank 14 dec 2017, IT 2457; ECLI:NL:RBROT:2017:9632 (Eiser tegen ACM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/term-administrative-fee-maakt-niet-duidelijk-dat-consument-kosten-van-terugzenden-dient-te-betalen

Rechtbank Rotterdam 14 december 2017, IT 2457; ECLI:NL:RBROT:2017:9632 (Eiser tegen ACM) eCommerce. ACM heeft een modewebshopwinkel beboet wegens niet naleven regels voor koop op af afstand. Gelet op artikel 6:230s lid 2 BW draagt de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak uitsluitend indien de handelaar niet heeft nagelaten de consument van tevoren mee te delen dat hij deze kosten moet dragen. Omdat in de algemene voorwaarden van eiseres is vermeld dat de consument bij gebruikmaking van zijn ontbindingsrecht de kosten voor terugzending moet betalen, heeft eiseres de mededeling in de zin van artikel 6:230s BW gedaan. Hieruit volgt dat de informatieplicht van artikel 6:230m lid 1 sub i BW van toepassing is op eiseres. Met de term “administrative fee” heeft eiseres aan de gemiddelde consument niet duidelijk gemaakt dat de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak dient te betalen. Eiseres heeft daarom gehandeld in strijd met de verplichtingen die volgen uit artikel 6:230m lid 1 sub i BW, wat voorts strijd oplevert met artikel 8.2a van de Whc.

IT 2455

Ontslag op staande voet lekkende jeugdbeschermer niet rechtsgeldig

Rechtbank 6 dec 2017, IT 2455; ECLI:NL:RBAMS:2017:9875 (Lekkende jeugdbeschermer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ontslag-op-staande-voet-lekkende-jeugdbeschermer-niet-rechtsgeldig

Ktr. Rechtbank Amsterdam 6 december 2017, IT 2455; ECLI:NL:RBAMS:2017:9875 (Lekkende jeugdbeschermer) Persoonsgegevens. Privacy. Verweerder is in 2013 als gezinsmanager in dienst getreden bij de Jeugdbescherming. Op 28 augustus 2017 is verweerder geschorst, omdat zij een compleet, niet geanonimiseerd en vertrouwelijk, NIFP rapport heeft gelekt naar mensen buiten de organisatie. Op 6 september wordt verweerder op staande voet ontslagen, omdat zij contact blijft zoeken met haar cliënten na haar schorsing. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op rechtsgeldig niet rechtsgeldig is. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in verband met verwijtbaar handelen of nalaten, is wel mogelijk.

IT 2454

Brinkhof breidt IT-sourcingpraktijk uit met Teun Burgers

teun burgers

Brinkhof heeft haar IT/sourcing praktijk per 1 januari 2018 uitgebreid met de komst van senior medewerker Teun Burgers. Teun heeft ruim 7 jaar ervaring in de advocatuur, waarvan de laatste drie jaar bij DLA Piper. Hij zal zich bij Brinkhof blijven richten op commerciële contracten met een focus op software en IT (sourcing, licenties, SaaS, distributie, etc.).

IT 2453

Korpschef wijst onterecht Wob-verzoek af met beroep op auteursrecht

Overige instanties 20 dec 2017, IT 2453; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef), http://www.itenrecht.nl/artikelen/korpschef-wijst-onterecht-wob-verzoek-af-met-beroep-op-auteursrecht

ABRvS 20 december 2017, IEF 17398; IT 2453; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef). Wob-verzoek. Auteursrecht. Privacy. Op 17 juli 2015 heeft appellant de korpschef verzocht hem alle documenten met betrekking tot een door onderzoekers van de Universiteit Leiden opgesteld rapport te verstrekken. De korpschef heeft dit verzoek afgewezen. Hij is van mening dat het verstrekken van deze gegevens aantasting van de persoonlijke levenssfeer en een inbreuk op het auteursrecht van de studentonderzoekers ten gevolg heeft. Appellant heeft, na ongegrondverklaring van zijn beroep door de rechtbank, hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling oordeelt dat de Wob een beperking op het auteursrecht is. De uitspraak van de rechtbank en het besluit tot afwijzing van het Wob-verzoek worden vernietigd. Voornamen en geboortedata en -plaatsen van de studentonderzoekers hoeft de korpschef niet te verstrekken. 

IT 2452

Stiefvader lijkt online bestelling te hebben gedaan met gegevens van gedaagde

Rechtbank 28 nov 2017, IT 2452; ECLI:NL:RBDHA:2017:13975 (Van Dijk tegen stiefdochter), http://www.itenrecht.nl/artikelen/stiefvader-lijkt-online-bestelling-te-hebben-gedaan-met-gegevens-van-gedaagde

Ktr. Rechtbank Den Haag 28 november 2017, IT 2452; ECLI:NL:RBDHA:2017:13975 (Van Dijk tegen stiefdochter). Internet. Verbintenissenrecht. Van Dijk heeft in opdracht van gedaagde leermiddelen geleverd. Gedaagde heeft hier niet voor betaald en is in verzuim. Van Dijk vordert nakoming. Gedaagde stelt dat niet zij, maar haar stiefvader de overeenkomst is aangegaan. Van Dijk, op wie de bewijslast rust, voert aan dat een online bestelling is gedaan waarbij de gegevens van gedaagde zijn ingevuld. De kantonrechter oordeelt dat dit feit de stelling dat gedaagde partij is bij de overeenkomst niet kan dragen en wijst de vordering af. 

IT 2451

Geen website, geen maandelijks bedrag voor zoekmachineoptimalisatie

Rechtbank 20 dec 2017, IT 2451; ECLI:NL:RBLIM:2017:12407 (Sales WIzard tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-website-geen-maandelijks-bedrag-voor-zoekmachineoptimalisatie

Ktr. Rechtbank Limburg 20 december 2017, IT 2451; ECLI:NL:RBLIM:2017:12407 (Sales Wizard tegen gedaagde) SEO. Sales Wizard en gedaagde zijn een overeenkomst tot zoekmachine optimalisatie aangegaan. Eisende partij ontwikkelt een nieuwe website, zal gedaagde partij beter vindbaar maken op Google en zal tevens de sociale media onderhouden. Gedaagde partij is in verzuim omdat de facturen niet betaald zijn. Van het bedrag van € 2.541,00 is slechts een termijn van € 508,20 voldaan, zodat een bedrag van € 2.032,80 kan worden toegewezen. Er is in het geheel geen website tot stand gekomen, zodat het gevorderde bedrag van €121,00 per maand zodra de website met één of meerdere zoekwoorden op de eerste pagina van Google terecht komt, wordt afgewezen.

 

IT 2450

Fietsenwinkel.nl hoeft levering niet na te komen nu kortingscode reeds was gebruikt

Rechtbank 22 dec 2017, IT 2450; ECLI:NL:RBAMS:2017:9637 (Eiser tegen Fietsenwinkel.nl), http://www.itenrecht.nl/artikelen/fietsenwinkel-nl-hoeft-levering-niet-na-te-komen-nu-kortingscode-reeds-was-gebruikt

Ktr. Rechtbank Amsterdam 22 december 2017, IT 2450; ECLI:NL:RBAMS:2017:9637 (Eiser tegen Fietsenwinkel.nl). Internet. Fietsenwinkel.nl heeft als sponsor van een voetbalvereniging drie waardebonnen ter beschikking gesteld. Deze waardebonnen zijn door deze voetbalvereniging onder haar leden verloot. Eiser is niet één van de winnaars van deze loterij, maar heeft in een café één van de kortingscode op een handgeschreven papier ontvangen. Eiser heeft vervolgens een fiets besteld met het gebruik van deze code. Aanvankelijk werd de kortingscode door het elektronische bestelproces van de website aanvaard, maar na de bestelling heeft Fietsenwinkel.nl eiser per mail laten weten dat de kortingscode niet (meer) geldig was en de levering van de fiets geannuleerd. De kantonrechter wijst de vordering tot nakoming van eiser af. De kortingscode is niet rechtsgeldig gecedeerd aan eiser op grond van artikel 3:94 lid 1 BW. Doordat de levering in het café geschiedde, kon eiser evenwel niet gerechtvaardigd op de geldigheid van de kortingscode vertrouwen.

IT 2421

Hof: Onjuiste en onvolledige informatie over werking beurskoerssoftware gegeven aan investeerder

20 dec 2016, IT 2421; ECLI:NL:GHAMS:2016:5503 ((N.V. tegen Independent Investments Holding)), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-onjuiste-en-onvolledige-informatie-over-werking-beurskoerssoftware-gegeven-aan-investeerder

Hof Amsterdam 20 december 2016, IEF 17301, IT 2421; RB 3039 (N.V. tegen Independent Investments Holding) Reclame. Software. Licentierechten. Onrechtmatige daad. Appellant is adviseur in de financiële sector en gaf een hedge fund index uit. Geïntimeerde is in contact gekomen met een Belgische ingenieur die een softwaresysteem heeft ontwikkeld om beurskoersen te voorspellen. Partijen gaan leningsovereenkomst aan met deelname in wereldwijde licentierechten. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is voldoende gesteld dat onjuiste en onvolledige informatie omtrent waarde en werking van het softwaresysteem is gegeven aan de aangezochte investeerster. Geïntimeerde dient het geleende geldbedrag van €400.000 te betalen.

3.4. (...) (ix) Op 17 augustus 2007 is tussen IIH en [A.] een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze vaststellingsovereenkomst is, voor zover van belang, het volgende vastgelegd:
“Partijen stellen als volgt gezamenlijk vast:
- Dat de in het verleden vastgelegde doelstelling(en) om tot een stabiel werkend Forex trading systeem te komen dat zich meerdere jaren stabiel (winstgevend) gedraagt, helaas sinds 22 november 2005 niet tot realisatie is gekomen.
- De financiering loopt na anderhalf jaar tegen haar limieten aan en de vastgestelde waardering van 10 Miljoen Euro van de FX-XL licentie holding lijkt met de huidige operationele systemen geen verdedigbare waardering.
- De betrokken aandeelhouders via The Forex Fellows operationeel en door de gemaakte kosten op verlies staan.”
Het hof acht aannemelijk dat hetgeen partijen op 17 augustus 2007 hebben vastgesteld ook in mei/juni 2007 al bekend was.
(...)

3.6. Uit de onder 3.4 genoemde feiten en omstandigheden volgt dat [geïntimeerde] [appellant 2] onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over het Softwaresysteem. In weerwil van zijn mededelingen was het Softwaresysteem geen succesvol operationeel en werkend systeem dat (zeer) positieve resultaten boekte over een langere periode van zes maanden. Uit de e-mail onder (v) volgt dat de versie 1.05 begin mei 2007 nog niet Final was en nog niet kon worden gepresenteerd als een Product. De inhoud van de genoemde e-mail staat op gespannen voet met de bewering van IIH c.s. in de memorie van antwoord onder 22 dat op het moment dat de contacten tussen IIH c.s. en [appellanten] tot stand kwamen er sprake was van een operationeel FX 105-systeem en ook met hun bewering tijdens het pleidooi dat met de versie 1.05 werd gehandeld en dat daarmee in de periode maart 2007 tot augustus 2007 positieve resultaten zijn behaald. Voorts is gesteld noch gebleken dat [geïntimeerde] [appellant 2] erop heeft gewezen dat de investering, gezien de resultaten van het Softwaresysteem tot dan toe, aanzienlijke risico’s meebracht. Niet van belang is dat de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden deels betrekking hebben op andere rechtsverhoudingen dan die tussen [appellanten] en [geïntimeerde] of dat sommige gebeurtenissen dateren van na de totstandkoming van de geldlening. Bepalend is dat die feiten en omstandigheden inzicht geven in de (voor [geïntimeerde] kenbare) werking en de waarde van het Softwaresysteem ten tijde van de contacten met [appellant 2] .

3.9. [appellant 1] vordert een bedrag van € 400.000,- aan schadevergoeding van IIH c.s. [appellant 1] heeft via een converteerbare lening aan IIH voor een bedrag van € 400.000,- 4% van de aandelen in de S.A. gekocht. Inmiddels staat als onvoldoende betwist vast dat de waarde van de aandelen in genoemde vennootschap nihil is. [appellanten] hebben gesteld dat, als [geïntimeerde] de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden met betrekking tot de werking en de waarde van het Softwaresysteem niet zou hebben verzwegen, [appellant 2] nimmer met [geïntimeerde] in zee zou zijn gegaan. IIH c.s. hebben ter betwisting van het door [appellanten] gestelde causale verband aangevoerd dat [appellant 2] als geen ander in staat was het Softwaresysteem “op waarde” te schatten en te beoordelen of hij in dit systeem wilde beleggen en voorts dat [appellant 2] wist welke risico’s met investeren gepaard gaan. Het hof gaat daaraan voorbij. Uit hetgeen hiervoor is geoordeeld, volgt immers dat [appellant 2] door toedoen van [geïntimeerde] juist niet in staat was de werking en de waarde van het Softwaresysteem, en daarmee het risico van de investering, te beoordelen. Nu IIH c.s. verder geen gemotiveerd verweer hebben gevoerd tegen de stelling van [appellanten] , dat [appellant 2] , indien hij juist en volledig was geïnformeerd over de werking en de waarde van het Softwaresysteem, niet in het Softwaresysteem zou hebben geïnvesteerd, staat het causale verband tussen de onrechtmatige daad van [geïntimeerde] en de schade van € 400.000,- als onvoldoende betwist vast.

IT 2448

CvB: Te cryptisch verwoord dat Google zoekopdrachten sneller en betere resultaten tonen via internetportal

21 dec 2017, IT 2448; Dossiernr: 2017/00341 (Google privacyportaal), http://www.itenrecht.nl/artikelen/cvb-te-cryptisch-verwoord-dat-google-zoekopdrachten-sneller-en-betere-resultaten-tonen-via-internetp
google nrc

CvB RCC 21 december 2017, RB 3066; IEF 17386; IT 2448; Dossiernr: 2017/00341 (Google)
Aanbeveling. Vernietiging van afwijzing klacht, aanbeveling strijd met 5 NRC.

5. De werkelijke boodschap van de uitingen zoals die volgens Google is bedoeld, te weten dat de gebruiker via de internet portal kan bepalen dat Google zoekopdrachten niet meer gebruikt om hem sneller betere resultaten te tonen, is zodanig cryptisch in de uitingen verwoord en verwerkt, dat deze de gemiddelde consument waarschijnlijk zal ontgaan. Ook uit de mededeling “Aan of uit? U bepaalt zelf uw privacy-instellingen” en de verwijzing naar het privacy gedeelte van ‘Mijn Account’ op Google.nl volgt dit niet duidelijk. De consument zal daardoor menen dat het uitzetten van de instelling tot gevolg heeft dat in het geheel geen informatie over zijn zoekopdrachten wordt onthouden. Het College oordeelt daarom dat de dagbladadvertentie hierover onvoldoende duidelijk is. Dit geldt voor de online uiting in sterkere mate, nu daarin geen nadere toelichting staat. Over de consequenties van dit oordeel overweegt het College als volgt.