DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 2 maart 2023
IT 4230

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

Let op: aanmelden is nog mogelijk voor het actualiteitenoverzicht Privacyrecht op woensdag 8 maart! U wordt o.a. meegenomen in de eerste Nederlandse vonnissen over collectieve claims. De uitkomst van deze uitspraken is relevant voor bijvoorbeeld de actuele massaclaim tegen Twitter [zie IT 4145]. Hierin wordt onder meer schadevergoeding gevorderd op grond van de AVG. Op 6 oktober 2022 heeft A-G Campos Sánchez-Bordona namelijk heel stellig geconcludeerd dat een enkele schending van de AVG niet voldoende is voor het recht op schadevergoeding. Dient het Hof zijn conclusie te volgen?

Dit onderwerp wordt komende woensdag samen met andere uitspraken besproken door Vita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof). Zij nemen de belangrijkste privacy-uitspraken van de afgelopen 18 maanden met u door. Zo krijgt u in slechts twee uur tijd een helder en actueel overzicht van relevante rechtspraak, aan de hand van de volgende thema's:

  • Openbare registers en informatieverstrekking in het algemeen belang, met o.a. de uitspraken van het HvJ EU over openbare registers ter bestrijding van witwassen (UBO) en corruptie, de verstrekking van PNR-gegevens en de toetsing van nationale wetten die telecom-aanbieders en advocaten verplichten om persoonsgegevens te verstrekken
  • Schadeclaims en collectieve acties, met de eerste Nederlandse vonnissen over collectieve claims en de opinie van AG Campos Sánchez-Bordona over het AVG-schadebegrip
  • Grondslagen, de VoetbalTV- en KNTLB-zaken over het gerechtvaardigd belang, de Facebook en WhatsApp-boetes van de Ierse toezichthouder over de grondslag van de uitvoering van de overeenkomst)
  • Rechten van de betrokkene, de nadere uitleg van het HvJ EU van het inzagerecht en het verwijderrecht

Datum: woensdag 8 maart 2023
Tijd: 15.00 - 17.15 uur (met afsluitend borrel)
Accreditatie: 2 opleidingspunten NOvA
LocatieCircl, Gustav Mahlerplein 1B, Amsterdam
Ook op de hoogte blijven: meteen aanmelden kan via deze link