IT 3511

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op woensdag 19 mei

Merken- Modellen- en Auteursrecht - woensdag 19 mei
Samen met bijzonder gastspreker Bernt Hugenholtz geven Tobias Cohen Jehoram en Charles Gielen dit voorjaar weer de halfjaarlijkse analyse van relevante en recente rechtspraak in Merken- Modellen- en Auteursrecht, op woensdag 19 mei, van 13:00 – 16:15 uur.

Enkele van de te behandelen uitspraken:

Modellenrecht, handelsnaamrecht
·       DOC/Dairy Partners, 19773
·       Tinnus, 19589
·       Lego/EUIPO, 19850

Merkenrecht
·       Husqvarna/Lidl - 19733
·       Infineon/NXP - 19692
·       Tommy Hilfiger/Facebook - 19857 

Accreditatie: 3 PO punten

Aanmelden is nog mogelijk, via de website of via info@delex.nl Mis ‘m niet, deze speciale editie!

Tijd: 13.00 - 16.15 uur
Accreditatie: 3 PO punten

Ook online wordt het een bijzondere editie dit voorjaar. Zet lunch en laptop klaar, en u bent in een paar uur tijd weer volledig op de hoogte! Aanmelden? Dit kan via de website en info@delex.nl.

IT 3510

Het bijzondere van octrooirechtelijke vertalingen

Hendriks & James Legal Translations is in 2002 opgericht door Nynke Hendriks en Ian James Gaukroger. Zij vertalen vaak in IE-zaken en hebben uitgebreide ervaring met octrooizaken.

Nynke Hendriks heeft in Engeland gestudeerd en is afgestudeerd in Nederlands Recht. Zij heeft haar eindscriptie over de octrooirechtelijke bepalingen in het TRIPs-verdrag geschreven dat in artikelvorm in IER is gepubliceerd.

Ian James Gaukroger is Engels en opgegroeid in Zimbabwe. Op 18-jarige leeftijd is hij naar Londen vertrokken om te studeren. Hij blonk op school uit in natuur- en scheikunde en heeft zijn belangstelling voor de techniek altijd behouden.

Hoe gaan jullie te werk bij octrooirechtelijke vertalingen?

Ian: het eerste wat we doen bij een octrooirechtelijke vertaling  is op zoek gaan naar het onderliggende octrooi. En dan in bijzonder naar conclusie 1 van dat octrooi. Een goed begrip van die conclusie is ons anker tijdens de verdere rechtsprocedure.

Nynke: het blijft interessant hoe juristen op grond van hetzelfde octrooi de meest tegenstrijdige posities kunnen verdedigen. Die posities zijn doorgaans gestoeld op zeer technische details. Het is zaak om die ook helder te houden bij het vertalen van de juridische argumentatie, anders sla je al snel de plank mis.
 

IT 3495

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 18 mei

Binnenkort staat alweer de jaarlijkse Jurisprudentielunch Privacyrecht op het programma. In korte tijd geeft Peter Blok (Universiteit Utrecht, gerechtshof Den Haag) een analyse van recente en relevante rechtspraak over privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Enkele van de te behandelen uitspraken
HvJ EU 11 november 2020, Orange Romania, [IT 3338]
HvJ EU 16 juli 2020, Schrems II, [IEF 19327]
Vzr Amsterdam 21 januari 2021, Eiser tegen Hoist Finance, [IEF 19921]

Wanneer: dinsdag 18 mei, van 12:00 - 14:15 uur
Accreditatie: 2 PO-punten

Zet laptop en lunch klaar en blijf up to date! Vooralsnog online, we streven ernaar snel weer op een fysieke locatie bijeen te komen.

Aanmelden of meer informatie? Kijk op de website, of mail naar info@delex.nl. We verwelkomen u graag op 18 mei!

IT 3509

Voorbehoud van ondertekening voorkomt toewijzing vordering tot nakoming

Overige instanties 7 mei 2021, IT 3509; ECLI:NL:OGEAM:2021:49 (Eiseressen tegen Sint Maarten), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voorbehoud-van-ondertekening-voorkomt-toewijzing-vordering-tot-nakoming

Gerecht Sint Maarten 7 mei 2021, IT 3509; ECLI:NL:OGEAM:2021:49 (Eiseressen tegen Sint Maarten) Eiseressen zouden een ICT systeem realiseren in het kader van het belastingtransformatieplan van Sint Maarten. Nadat het kabinet is gevallen wordt de opdracht niet nagekomen. De rechter heeft bepaald dat er nog geen sprake was van een bindende overeenkomst nu er nog niet door de minister van Financiën was getekend. Het Gerecht constateert dat er een voorbehoud van ondertekening is gemaakt en dat ook het beroep op een belangafweging niet slaagt. De vordering van eiseressen tot nakoming van de overeenkomst wordt op grond hiervan afgewezen. 

IT 3508

Geïntimeerde voldoet aan afspraken uit de overeenkomst van opdracht

Hof 4 mei 2021, IT 3508; ECLI:NL:GHARL:2021:4306 (Appellante tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ge-ntimeerde-voldoet-aan-afspraken-uit-de-overeenkomst-van-opdracht

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 mei 2021, IT 3508; ECLI:NL:GHARL:2021:4306 (appellante tegen geïntimeerde) Geïntimeerde heeft in drie fasen voor appellante een webshop (funnel systeem) gebouwd. Appellante voert in hoger beroep aan, dat de advertentiekosten te hoog waren en de doelgroep nog niet in beeld was en de werkzaamheden daarom nog niet waren afgerond. Het hof oordeelt dat de werkzaamheden die geïntimeerde zou uitvoeren vooraf duidelijk met appellante zijn afgestemd en dat geïntimeerde dus recht heeft op het resterende bedrag dat voor de opdracht is afgesproken. 

IT 3507

Rechtmatige opname van gegevens in Register Paspoortsignaleringen

Rechtbank 22 apr 2021, IT 3507; ECLI:NL:RBDHA:2021:3984 (Eiser tegen minister van Financiën), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtmatige-opname-van-gegevens-in-register-paspoortsignaleringen

Rechtbank Den Haag 22 april 2021, IT 3507; ECLI:NL:RBDHA:2021:3984 (eiser tegen minister van Financiën) Eiser komt erachter dat zijn gegevens in het Register Paspoortsignaleringen zijn opgenomen vanwege niet betaalde belastingaanslagen. Hij verzoekt inzage en verwijdering van deze gegevens op grond van onjuistheid van gegevens. Tegen de weigering van dit verzoek heeft de eiser eerst tevergeefs bezwaar aangetekend. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond, omdat de onjuistheid van de paspoortsignalering ten tijde van het bestreden besluit niet vaststond. De belastingdienst was om deze reden niet gehouden om deze gegevens aan eiser te verstrekken en te verwijderen. 

IT 3506

Eisen overeenkomst niet voldaan, ontbinding gerechtvaardigd

Hof 14 jan 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eisen-overeenkomst-niet-voldaan-ontbinding-gerechtvaardigd

Hof Amsterdam 14 januari 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College) Dit hoger beroep gaat over de vraag of een overeenkomst voor de implementatie, beheer en onderhoud van een ICT-infrastructuur en de levering van documentatie terecht door het Horizon college is ontbonden. Vancis was er, ondanks de door Horizon verleende herstelmogelijkheid, niet in geslaagd het overeengekomen opdrachtresultaat op te leveren. De SGOA heeft op aanvraag een niet-bindend advies overlegd, waaruit volgt dat het projectplan en het testplan niet voldoen aan de door Horizon gestelde eisen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarin al was bepaald dat Vancis toerekenbaar is tekortgeschoten. 

IT 3502

Geen dwaling bij licentieovereenkomst medische software

Rechtbank 22 apr 2020, IT 3502; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 (MIC tegen Vrouwenpoli), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-dwaling-bij-licentieovereenkomst-medische-software

Rechtbank Den Haag 22 april 2020, IT 3502, LS&R 1943; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 (MIC tegen Vrouwenpoli) MIC houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren, uitgeven en ondersteunen van software ten behoeve van de medische sector. Vrouwenpoli is een praktijk voor gynaecologische en verloskundige diagnoses en behandelingen. De twee partijen zijn in 2017 een licentieovereenkomst aangegaan met betrekking tot een zorginformatiesysteem, geproduceerd door MIC. Later zijn er performanceproblemen ontstaan die tot een geschil hebben geleid over de vraag aan wie deze te wijten waren: de gebrekkige software van MIC of de onvoldoende gekwalificeerde hardware van Vrouwenpoli? De rechtbank is van oordeel dat deze voor risico moeten komen voor Vrouwenpoli. MIC is niet te kort geschoten in haar mededelingsplicht om Vrouwenpoli op de hoogte te stellen van de benodigde hardware voor het gebruiken van haar zorginformatiesysteem.

IT 3505

Redelijke termijn voor herstel overschreden na meerdere aanmaningen

Hof 14 jul 2020, IT 3505; ECLI:NL:GHDHA:2020:1273 (Interport tegen Groeneveld), http://www.itenrecht.nl/artikelen/redelijke-termijn-voor-herstel-overschreden-na-meerdere-aanmaningen

Hof Den Haag 14 juli 2020, IT 3505; ECLI:NL:GHDHA:2020:1273 (Interport tegen Groeneveld) In het geding was de levering van een computerprogrammatuur voor groupagevervoer. Groeneveld was er, ondanks meerdere aanmaningen en verzoeken van Interport, niet in geslaagd deugdelijke programmatuur voor de verwerking van zendingen van TNT te leveren. Groeneveld heeft zich verweert met de stelling dat zij niet in gebreke is gesteld en dat ze geen redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen. Het hof heeft geoordeeld dat, vanwege eerdere toezeggingen aan de kant van Groeneveld, de redelijke termijn is overschreden en Groeneveld op enig moment in verzuim was. Interport heeft de overeenkomst terecht ontbonden en Groeneveld wordt veroordeeld in de kosten. 

IT 3503

Geen dealer-afhankelijkheid software bij overstap naar andere SAP-dealer

Hof 12 mei 2020, IT 3503; ECLI:NL:GHARL:2020:3683 (SW Solutions tegen De Vries Trappen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-dealer-afhankelijkheid-software-bij-overstap-naar-andere-sap-dealer

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, IT 3503; ECLI:NL:GHARL:2020:3683 (SW Solutions tegen De Vries Trappen B.V.) Het geschil gaat over de ontwikkeling en levering van een softwarepakket. In eerste aanleg heeft de rechtbank bepaald dat De Vries Trappen de overeenkomst terecht mocht ontbinden op grond van tekortkomingen aan de kant van SW Solutions. Het hof vernietigt deze uitspraak en stelt dat er geen sprake is geweest van een tekortkoming aan de kant van SW Solutions. Er is volgens het hof geen sprake van zogenaamde dealer-afhankelijkheid, nu het in rekening brengen van kosten door een opvolgende SAP-dealer over het algemeen inherent is aan een overstap. 

IT 3500

Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens wel gegrond

Rechtbank 22 apr 2021, IT 3500; ECLI:NL:RBZWB:2021 (Eiser tegen college van B&W Etten-Leur), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-tot-verwijdering-persoonsgegevens-wel-gegrond

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 april 2021, IT 3500, ECLI:NL:RBZWB:2021 (Eiser tegen college van B&W Etten-Leur) Eiser stelt dat hem is gebleken dat de gemeente Etten-Leur gegevens van hem heeft verwerkt middels publicatie op het VNG-forum. Uit het overzicht verwerkte persoonsgegevens dat eiser ontving van de VNG blijkt dat het college van B&W zijn naam heeft vermeld en daarmee heeft gedeeld met een grote groep bestuursorganen. Hierom verzoekt eiser zijn persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast vraagt hij ook om schadevergoeding van het college. Het college heeft beide verzoeken afgewezen. De rechtbank oordeelt dat het college het bezwaar van eiser tegen het primaire besluit ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard en vernietigt daarbij ook dit besluit. Het verzoek om schadevergoeding ziet zij echter wel als terecht afgewezen.

IT 3499

Geen aansprakelijkheid voor gehackte gegevens

Rechtbank 7 apr 2021, IT 3499; ECLI:NL:RBGEL:2021:1888 (Eiser tegen NederWoon), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-aansprakelijkheid-voor-gehackte-gegevens

Rechtbank Gelderland 7 april 2021, IT 3499, ECLI:NL:RBGEL:2021:1888 (Eiser tegen NederWoon) Eiser heeft zich als woningzoekende ingeschreven bij NederWoon. Daarbij heeft hij een gebruikersaccount aangemaakt op de website van NederWoon. Eiser heeft daarbij onder andere persoonsgegevens verstrekt, zoals een kopie paspoort, loonstroken en bankafschriften. Op een gegeven moment wordt het computersysteem van NederWoon gehackt. De hacker heeft allerlei gegevens van de gebruikers van NederWoon kunnen inzien, maar het is niet bekend welke gegevens dit precies zijn geweest. PrivacyPunt heeft namens eiser NederWoon aansprakelijk gesteld voor de schade die veroorzaakt is doordat NederWoon vermoedelijk in strijd heeft gehandeld met de AVG. De rechtbank wijst deze vordering echter af omdat er niet is gebleken dat er daadwerkelijk misbruik is gemaakt van de gegevens die bij de hack zijn betrokken.

IT 3498

KPN niet verplicht tot afgifte NAW-gegevens

Rechtbank 1 mrt 2021, IT 3498; ECLI:NL:RBROT:2021:1679 (Eiser tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kpn-niet-verplicht-tot-afgifte-naw-gegevens

Vzr. Rechtbank Rotterdam 1 maart 2021, IT 3498, ECLI:NL:RBROT:2021:1679 (Eiser tegen KPN) Eiser stond ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers als tolk Nederlands-Arabisch. Hij wordt verweten dat hij op frauduleuze wijze niet bestaande tolkopdrachten heeft uitgezet, geaccepteerd en weer geannuleerd om zo annuleringsvergoeden op te strijken. Als gevolg hiervan is zijn inschrijving uit het Register gehaald. Eiser is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Het is hem namelijk opgevallen dat de fraude vanaf verschillende IP-adressen is gepleegd. Hierom vordert hij de NAW-gegevens van de gebruiker van een van deze IP-adressen van KPN, die deze weigert af te geven. De voorzieningenrechter wijst de vordering af en oordeelt dat de weigering van KPN niet in strijd is met de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm vervat in artikel 6:162 BW, omdat het belang van eiser niet opweegt tegen het belang van KPN bij de bescherming van de persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer van haar klant.

IT 3497

Voldoende belang bij afgifte van gegevens

Rechtbank 26 apr 2021, IT 3497; (Stichting React tegen ContextLogic), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voldoende-belang-bij-afgifte-van-gegevens

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, IEF 19923, IT 3497; C/13/697737 / KG ZA 21-146 (Stichting React tegen ContextLogic) De Stichting React behartigt de belangen van haar leden bij het handhaven van IE (merk)rechten, waaronder het bestrijden van de verhandeling van namaakproducten valt. ContextLogic is een onderneming die o.a. het e-commerceplatform Wish.com beheert. Op het Wish-platform wordt geadverteerd voor artikelen (onder meer kleding en elektronica) met bekende merknamen, waaronder B&O, Jabra, Puma, Stone Island, en afbeeldingen van bijv. een door Lacoste als merk gedeponeerd krokodilletje. Stichting React heeft vervolgens aan ContextLogic gevraagd om benodigde identificerende gegevens van enkele adverteerders. Zodoende heeft ContextLogic gegevens aan Stichting React verstrekt, maar deze hebben niet tot identificeerbare personen geleid. Stichting React vordert daarom van ContextLogic dat zij meer gegevens aan haar moet verstrekken. De voorzieningenrechter wijst deze vorderingen toe. Een interessant punt uit deze uitspraak voor de rechtsontwikkeling in de IE-handhavingspraktijk is het feit dat de inbreukmakende aanbiedingen niet meer online staan en Stichting React bewust geen gebruik heeft gemaakt van de notice and takedown optie, geen afbreuk doet aan het (spoedeisend) belang van de stichting.

IT 3496

Prejudiciële vragen over wijziging BKR-registratie

Rechtbank 21 jan 2021, IT 3496; ECLI:NL:RBAMS:2021:174 (Eiser tegen Hoist Finance), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-wijziging-bkr-registratie

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 januari 2021, IEF 19921, IT 3496; ECLI:NL:RBAMS:2021:174 (Eiser tegen Hoist Finance) Eiser heeft op enig moment een krediet afgesloten bij (een rechtsvoorganger van) Hoist Finance. Vanwege een daarop ontstane betalingsachterstand heeft Hoist Finance op 5 juli 2006 het krediet opgeëist en is er een BKR-registratie van eiser gemaakt. Later is eiser een betalingsregeling overeengekomen met een incassobureau dat dit ten behoeve van Hoist Finance deed. Op een gegeven moment lost eiser de vordering af en verzoekt hij aan Hoist Finance om de BKR-registratie te laten verwijderen. Eerst zegt zij dit toe, maar vervolgens weigert zij dit te doen. Eiser vordert van de voorzieningenrechter dat zij Hoist Finance beveelt om de BKR-registratie te wijzigen. De voorzieningenrechter haalt enige arresten van gerechtshoven aan om te bepalen hoe zij in deze zaak tot een oordeel moet komen, maar hieruit kan zij geen eenduidige lijn trekken. Zij besluit daarom over te gaan tot het stellen van een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

IT 3494

Geen merk- en handelsnaaminbreuk wegens toestemming

Rechtbank 3 mrt 2021, IT 3494; ECLI:NL:RBDHA:2021:3745 (Busch-Jaeger tegen Klusspullen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-merk-en-handelsnaaminbreuk-wegens-toestemming

Rechtbank Den Haag 3 maart 2021, IEF 19917, IT 3494, ECLI:NL:RBDHA:2021:3745 (Busch-Jaeger tegen Klusspullen) Busch-Jaeger is wereldwijd marktleider op het gebied van elektrotechnisch installatiemateriaal. Klusspullen exploiteert onder de naam BuschJaeger.schakelmateriaal.nl een website, die volledig gewijd is aan de producten van Busch-Jaeger. Partijen hebben contact gehad en plannen gemaakt over deze webwinkel. Busch-Jaeger was het alleen niet eens met de keuze van Klusspullen voor de domeinnaam en het gebruik van de naam van Busch-Jaeger op de website. Deze heeft vriendelijk aan Klusspullen verzocht deze te wijzigen, maar dit deed Klusspullen vervolgens niet. Busch-Jaeger spreekt van een inbreuk op zijn Uniemerken en handelsnaam. De rechtbank gaat hier niet in mee en oordeelt dat Busch-Jaeger toestemming heeft gegeven aan Klusspullen voor het gebruik van haar woordmerk en handelsnaam. Daarbij geeft zij ook aan dat de voorgestelde wijzigingen van Busch-Jaeger op geen manier betrekking hebben op haar handels- en domeinnaam.

IT 3493

Eiser niet identificeerbaar, geen sprake van inzageverzoek

Rechtbank 22 apr 2021, IT 3493; ECLI:NL:RBGEL:2021:1996 (Eiser tegen college van B&W Westervoort), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-niet-identificeerbaar-geen-sprake-van-inzageverzoek
Data-Unsplash

Rechtbank Gelderland 22 april 2021, IT 3493, ECLI:NL:RBGEL:2021:1996 (Eiser tegen college van B&W Westervoort) Eiser had een verzoek tot inzage in hem betreffende persoonsgegevens die al dan niet door de gemeente Westervoort worden verwerkt ingediend. De gemeente heeft vervolgens niet tijdig een beslissing omtrent dit verzoek genomen, waartegen eiser beroep heeft ingesteld. De rechtbank oordeelt dat eiser zich niet heeft geïdentificeerd en eiser ook niet identificeerbaar is. Hierdoor kan het verzoek van eiser niet worden geduid als een verzoek als bedoeld in artikel 15 van de AVG. De rechtbank verklaart zich derhalve onbevoegd.

IT 3490

Benelux Merkencongres op donderdag 17 juni

Fysiek bijwonen of online meekijken: het kan allebei dit jaar bij het Benelux Merkencongres van deLex. Deze editie vindt plaats in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam, op donderdag 17 juni. Ongeacht uw voorkeur: verschillende experts uit binnen- en buitenland staan garant voor een afwisselend programma met actuele onderwerpen.

Enkele onderwerpen op het programma:
- Merkinschrijving en verklaringen ten aanzien van beoogd gebruik, Martin Senftleben, Professor Intellectual Property Law en director IViR
- "EU trade mark protection at the interface between the real and virtual world", Anke Moerland, Associate Professor of Intellectual Property Law, Universiteit Maastricht
- “Digital Due Process Principles for Online Platforms in the Light of the Digital Services Act, Frederick Mostert, Professor, Dickson Poon School of Law, King’s College, London; of counsel, Bird & Bird”
 
Uiteraard met meer actualiteiten en jurisprudentie-overzichten. Kortom: voldoende ingrediënten voor een een boeiende en inspirerende dag, met dagvoorzitters Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en Martin Senftleben (IViR)!

Meer weten of aanmelden? Kijk voor het volledige programma of inschrijven op de website of mail naar info@delex.nl.