IT 3604

Boete TikTok vanwege schenden privacy kinderen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft videoapp TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd wegens het schenden van de privacy van jonge kinderen. De informatie die de Nederlandse gebruikers – veelal jonge kinderen – van TikTok kregen bij het installeren en gebruiken van de app, was in het Engels en daardoor niet goed te begrijpen. Door de privacyverklaring niet in het Nederlands aan te bieden legde TikTok onvoldoende uit hoe de app persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt. Dat is in strijd met de privacywetgeving, waar het uitgangspunt is dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt.
Lees verder >>

IT 3603

Titellijst is geen databank

Hof 4 mei 2021, IT 3603; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/titellijst-is-geen-databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111, IT 3603; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland)  Een van de appellanten heeft een model voor de verspreiding van huis-aan-huiskranten ontwikkeld in het kader van de informatievoorziening door overheden. Hiertoe hebben appellanten verschillende lijsten van uitgevers opgesteld. Door het gebruik van deze lijsten door de provincie maakt de provincie inbreuk op het databankenrecht van appellanten, zo stellen zij. Het hof oordeelt dat niet duidelijk is welke gegevensverzameling door appellanten wordt aangemerkt als databank. Verder kan een titellijst volgens het hof niet kwalificeren als een databank. Appellanten worden daarom in het ongelijk gesteld.

IT 3602

Beslissing van gegevensverwerker ondeugdelijk gemotiveerd

Rechtbank 18 jun 2021, IT 3602; ECLI:NL:RBNHO:2021:6040 (Eiser tegen Minister van Financiën), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beslissing-van-gegevensverwerker-ondeugdelijk-gemotiveerd

Rechtbank Noord-Holland 18 juni 2021, IT 3602; ECLI:NL:RBNHO:2021:6040 (Eiser tegen Minister van Financiën)  Verweerder heeft het verzoek om inzage in zijn persoonsgegevens bij de Belastingdienst op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afgewezen. Bij beslissing op bezwaar is het verzoek vervolgens slechts gedeeltelijk toegewezen. Eiser komt hiertegen in deze zaak in beroep. Verweerder vindt het verzoek te algemeen, terwijl eiser van mening is dat hij anders niet al zijn persoonsgegevens kan controleren. Verweerder heeft aangevoerd dat zij in meerdere systemen op zoek moet gaan naar de betreffende persoonsgegevens en dat voor sommige systemen slechts autorisatie aan een beperkt aantal personen is toegekend. De rechtbank oordeelt dat de beslissing van verweerder met dit argument ondeugdelijk is gemotiveerd en verklaart het beroep van eiser gegrond.

IT 3601

Uitlating over nog niet bestaande regelgeving onrechtmatig

Rechtbank 30 jun 2021, IT 3601; ECLI:NL:RBDHA:2021:6672 (Calcasa tegen VBO), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlating-over-nog-niet-bestaande-regelgeving-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juni 2021, IT 3601; ECLI:NL:RBDHA:2021:6672 (Calcasa tegen VBO) Kort geding. Calcasa is een technologiebedrijf dat waarderingsoplossingen voor onroerend goed met behulp van computermodellen ontwikkelt en aanbiedt. VBO is een branchevereniging die de belangen behartigt van voornamelijk makelaars en taxateurs onroerende zaken. Calcasa heeft taxatiesoftware ontwikkeld. De VBO heeft op enig moment in haar nieuwsbrief gewaarschuwd dat het softwareprogramma nog in de testfase zit en dat het nog niet aan de eisen van de NRVT voldoet. Calcasa vindt deze uitlating onrechtmatig en vordert een rectificatie. De rechtbank is het hiermee eens, omdat VBO ook een uitlating heeft gedaan over de toekomstige conformiteit aan de eisen van de NRVT. Nieuwe NRVT regelgeving was op het moment van het versturen van de nieuwsbrief namelijk nog niet aan de orde. VBO dient haar nieuwsbrief te rectificeren.

IT 3600

Onduidelijkheid over het aanprijzen van natuurvriendelijke eigenschappen

Rechtbank 30 apr 2021, IT 3600; ECLI:NL:RBROT:2021:3960 (Forbo tegen Duracryl ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-het-aanprijzen-van-natuurvriendelijke-eigenschappen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 april 2021, IT 3600, RB 3540; ECLI:NL:RBROT:2021:3960 (Forbo tegen Duracryl)  Kort geding. Beide partijen houden zich bezig met de productie en verkoop van vloeren. Forbo heeft van Duracryl een exclusieve licentie verkregen voor de verkoop van een kurkvloer, CLL. Forbo vordert in deze zaak de staking van het gebruik van het woord ‘linoleum’ door Duracryl. Duracryl gebruikt dit woord in reclame-uitingen op haar website en brochures. Forbo onderbouwt dit met de stelling dat de CLL vloer niet de natuurvriendelijke eigenschappen van linoleum heeft. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onduidelijk is wanneer het aanprijzen van natuurvriendelijke eigenschappen misleidend is. Ook heeft Duracryl onweersproken gesteld dat CLL door afnemers beschouwd wordt als een vloeibare vorm van linoleum. De vorderingen van Forbo worden afgewezen.

IT 3597

HR: Oordeel hof niet onbegrijpelijk

Hoge Raad 16 jul 2021, IT 3597; ECLI:NL:HR:2021:1169 (Stichting De Rading tegen verweerder), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-oordeel-hof-niet-onbegrijpelijk

HR 16 juli 2021, IT 3597; ECLI:NL:HR:2021:1169 (Stichting De Rading tegen verweerder) De Rading is een hulpverleningsinstelling die gespecialiseerde jeugdhulp verleent aan kinderen, jongeren en ouders. In 2013 is de dochter van verweerder onder toezicht gesteld en vervolgens bij de stichting terecht gekomen. De vader wil graag dat de stichting het dossier inhoudende het hulpverleningsplan en de aanvulling op het eindverslag op grond van de Jeugdwet verwijdert. Het hof heeft in hoger beroep geoordeeld, dat de Rading het dossier dient te verwijderen [IT 2863]. Hiertegen is cassatie ingesteld. De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk is en is van mening dat de Rading nog enkele extra passages uit het hulpverleningsplan dient te verwijderen. Ook hier gaat het om subjectieve passages. Al het overige kan volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden. 

IT 3598

Vacature: advocaat informatierecht bij Höcker

Höcker Advocaten zoekt versterking voor de sectie IE & media: een advocaat informatierecht (soft IP, media & privacy, fulltime, 40 uur) – 2 tot 6 jaar ervaring.

Het IE & media team richt zich op een breed spectrum aan zaken: intellectueel eigendomsrecht (met name auteursrecht en merkenrecht), mediarecht, onrechtmatige publicaties, ICT en privacy. Ook bedienen ze veel verschillende cliënten: van oudsher werken ze veel voor collectieve beheersorganisaties, maar ook internationale entertainmentbedrijven, softwareontwikkelaars, mediabedrijven en ngo’s rekenen ze tot hun klanten.
Lees verder >>

IT 3599

Eisende partij deed zelf te weinig om bedrijfsgeheimen te beschermen

Rechtbank 30 jun 2021, IT 3599; (MSI tegen Raw Stones), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eisende-partij-deed-zelf-te-weinig-om-bedrijfsgeheimen-te-beschermen

Rechtbank Limburg 30 juni 2021, IT 3599, IEF ; HA ZA 19-107 (Eiser en MSI tegen gedaagde en Raw Stones)  MSI is producent van een specifiek soort kerk- en kasteelstenen, genaamd Castle Stones. Raw Stones is producent van de gelijknamige steen, die ook binnen de categorie kasteelstenen te plaatsen is. Gedaagde was lange tijd distributeur voor MSI en heeft om die reden kennis kunnen nemen van het unieke productieproces van MSI. Later is gedaagde onder de naam Raw Stones stenen gaan produceren, die volgens MSI erg lijken op de Castle Stones. Gedaagde voert aan dat er nooit een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen en dat hij deze dus ook niet heeft kunnen schenden. De rechtbank gaat hierin mee. Ook oordeelt ze dat MSI niet heeft onderbouwd waarom aan de voorwaarden van artikel 39 lid 2 van het TRIP-verdrag is voldaan en dat MSI niet voldoende redelijke maatregelen heeft getroffen om haar bedrijfsgeheimen te beschermen. De vorderingen van MSI worden afgewezen. 

IT 3595

Valse beschuldigingen moeten worden verwijderd

Rechtbank 29 jun 2021, IT 3595; ECLI:NL:RBAMS:2021:3495 (FAN tegen Bellingcat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/valse-beschuldigingen-moeten-worden-verwijderd

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021, IEF 20099, IT 3595; ECLI:NL:RBAMS:2021:3495 (FAN tegen Bellingcat) Kort geding. Bellingcat is een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten. FAN is de uitgever van een Russische nieuwssite riafan.ru. Bellingcat heeft op haar website (www.bellingcat.com) artikelen gepubliceerd over Evgenii Prigozhin. Volgens die artikelen is Prigozhin betrokken bij verschillende Russische clandestiene operaties en bij stelselmatige intimidatie van Russische en niet-Russische journalisten. FAN heeft vervolgens op haar website vijf artikelen geplaatst waarin WhatsAppberichten en een spraakbericht zijn opgenomen die volgens FAN afkomstig zijn van medewerkers van Bellingcat. Die berichten houden in dat zij hebben gepoogd medewerkers van FAN om te kopen en dat zij die medewerkers bedreigen. De rechtbank oordeelt dat FAN verantwoordelijk is voor een feitelijke onderbouwing van de beschuldigingen, maar dat ze hieraan niet heeft voldaan. Het argument dat FAN slechts een doorgeefluik is, slaagt niet. Aldus wordt FAN veroordeeld tot verwijdering van het bericht van haar website.

IT 3596

Kopers van auto met sjoemelsoftware hebben recht op prijsvermindering

Rechtbank 14 jul 2021, IT 3596; ECLI:NL:RBAMS:2021:3617 (Car Claim tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kopers-van-auto-met-sjoemelsoftware-hebben-recht-op-prijsvermindering

Rechtbank Amsterdam 14 juli 2021, IT 3596; ECLI:NL:RBAMS:2021:3617 (Car Claim tegen gedaagden)  Car Claim komt in deze collectieve actie op voor de belangen van bezitters van auto’s van de merken Volkswagen, Audi, Škoda en Seat met een dieselmotor met sjoemelsoftware. Dat was software die ervoor zorgde dat het bij de test leek alsof aan de normen voor uitstoot werd voldaan, terwijl de motor in feite meer uitstootte dan was toegestaan. De rechtbank oordeelt dat de autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld doordat zij met de sjoemelsoftware de toezichthouder en de kopers van de auto’s opzettelijk hebben misleid. De autodealers hebben auto’s verkocht die door de sjoemelsoftware niet aan de redelijke verwachtingen van de kopers voldeden. Daarom hebben de kopers jegens de autodealers recht op prijsvermindering.

IT 3594

Najaarsagenda opleidingen

Voor de één is het zomerreces al begonnen, de ander is nog druk aan het werk. Bij deLex bereiden we rustig het nieuwe programma voor, om in september een vliegende start te maken met Entertainment en IE. Vanaf dan verwelkomen we u graag weer bij onze opleidingen!

Najaarsprogramma
- Donderdag 8 september: Entertainment en IE
- Dinsdag 5 oktober: Benelux Merkencongres 2021 deel 2
- Donderdag 7 oktober: Nederlands Octrooicongres 2021 deel 2

IT 3593

Zorgen over Nederlandse inbreng op de Digital Markets Act

Vertegenwoordigers van het digitale bedrijfsleven uiten in een gezamenlijke brief hun zorgen over de Europese Digital Markets Act en specifiek het Nederlandse standpunt over die wet. Ze willen met de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken om tafel om de impact van de wet op startups, platforms, mkb-bedrijven en consumenten te bespreken.

De brief is een initiatief van brancheverenigingen NLdigital en de Dutch Startup Association. De organisaties schrijven dat ze de noodzaak en achterliggende principes van de Digital Markets Act steunen. Het huidige voorstel bevat echter een breed pakket aan nieuwe regels die gevolgen zullen hebben voor een grote en diverse groep bedrijven. Daarom is het risico op onbedoelde effecten groot.

IT 3592

Vacature: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek bij De Vries & Metman

De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een toonaangevend octrooigemachtigdenkantoor met goed bereikbare kantoren in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. Met ruim dertig medewerkers, waaronder zeventien octrooigemachtigden, ondersteunen zij cliënten, van startups tot en met multinationals, maar ook universiteiten en andere onderzoekscentra. Verder werken zij veel samen met advocaten in octrooiprocedures voor de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag.

Wegens snelle groei van de ICT praktijk is De Vries & Metman voor de vestiging in Eindhoven op zoek naar een: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek.
Lees verder >>

IT 3591

Strafrechtelijke aanpak intimidatie door delen persoonsgegevens

Het delen van privégegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Doxing, waaronder het verspreiden van identificerende persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, heeft mede door de opkomst van internet en social media een vlucht genomen. Daarom heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel in consultatie gebracht om deze vorm van intimidatie strafrechtelijk aan te kunnen pakken.

Lees het hele bericht van Rijksoverheid hier

IT 3590

Verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid

Steeds vaker worden apps ingezet voor gezondheidsdoeleinden. Als de overheid apps wil gaan inzetten voor de publieke gezondheid, bijvoorbeeld in een bevolkingsonderzoek of bij de bestrijding van infectieziekten, moet zij ervoor zorgen dat ze verantwoord gebruikt kunnen worden. Om de betrouwbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid te beoordelen van apps die zij wil inzetten, kan de overheid gebruikmaken van bestaande ethisch-juridische kaders. Wel is het zo dat het gebruik van apps nieuwe uitdagingen met zich meebrengt ten opzichte van meer klassieke methoden zoals een laboratoriumtest. Zo is de werking van apps vaak moeilijk te doorgronden doordat de technologie complex is. Dat maakt dat de effectiviteit moeilijker te beoordelen is en dat een app niet vanzelfsprekend door iedereen te gebruiken is. En door de grote hoeveelheden gegevens die apps kunnen opslaan ligt het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van persoonsgegevens op de loer, zeker wanneer een app gaandeweg ook voor andere doelen wordt ingezet. Om deze risico’s te minimaliseren heeft de Gezondheidsraad enkele criteria uit bestaande beoordelingskaders nader gespecificeerd.
Lees verder >

IT 3589

Uitzending over werkwijze grondhandelaar niet onrechtmatig

Rechtbank 7 jul 2021, IT 3589; (Multirisk tegen AVROTROS), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitzending-over-werkwijze-grondhandelaar-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 7 juli 2021, IEF 20081, IT 3589; HL ZA20-225 (Multirisk tegen AVROTROS) Op 5 maart 2019 heeft AVROTROS in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de website www.makelaaringrond.nl en de heer P. Volgens eisers is de uitzending onrechtmatig en zij vorderen onder meer een aanzienlijke schadevergoeding en rectificatie. De rechtbank wijst alle vorderingen af. Het belang van AVROTROS weegt in dit geval zwaarder dan het belang van eisers. Daarvoor is het volgende redengevend. De kern van de uitzending is dat aanzienlijk veel contractanten van eisers ontevreden zijn en vraagtekens plaatsen bij de werkwijze van eisers. Dit is een misstand die aan de kaak mag worden gesteld en in zijn algemeenheid ook voldoende steun vindt in de feiten. Dat er niets aan de hand zou zijn zoals door eisers gesteld is een miskenning van deze feiten. Dat de opzet en de inleiding objectiever had gekund en op twee punten niet zorgvuldig is, maakt in het licht van het voorgaande niet dat de uitzending in het geheel onrechtmatig is. Het beroep van eisers op de journalistieke maatstaven van de Leidraad voor de Raad voor de Journalistiek maakt dit oordeel niet anders nu dit geen rechtens aan te leggen criterium is waaraan de rechter moet toetsen.

IT 3588

Uitlatingen over satanisch-pedofiel netwerk moeten worden verwijderd

Rechtbank 2 jul 2021, IT 3588; ECLI:NL:RBDHA:2021:6769 (Gemeente Bodegraven tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-over-satanisch-pedofiel-netwerk-moeten-worden-verwijderd

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 juli 2021, IEF 20074, IT 3588; ECLI:NL:RBDHA:2021:6769 (Gemeente Bodegraven tegen gedaagden) Kort geding. Drie mannen verspreiden al geruime tijd online verhalen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven. Zij noemen namen van mensen die daarbij volgens hen betrokken zijn (als dader of slachtoffer) en roepen medestanders op tot actie, waaronder het leggen van bloemen op een gemeentelijke begraafplaats. De rechter oordeelt dat de drie mannen direct moeten stoppen met hun acties en de al gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Er is geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen, die veel onrust onder burgers veroorzaken. De 'hervonden herinneringen' van een van de mannen vormen geen objectief bewijs. Het belang van de gemeente en haar inwoners om gevrijwaard te blijven van ongefundeerde verdachtmakingen weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de drie mannen.

IT 3586

Kredietregistratie rechtvaardigt nog niet een BKR-registratie

Rechtbank 22 apr 2021, IT 3586; ECLI:NL:RBAMS:2021:3161 (Verzoeker tegen Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kredietregistratie-rechtvaardigt-nog-niet-een-bkr-registratie

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, IT 3586; ECLI:NL:RBAMS:2021:3161 (Verzoeker tegen Rabobank) Verzoeker wil zijn BKR-registratie verwijderd zien. Hij kan op dit moment geen aanspraak maken op een hypotheeklening en een zakelijke leaseauto. Verzoeker is van mening dat hij financieel draagkrachtig genoeg is en dat de BKR-registratie niet gerechtvaardigd is. Hij heeft op grond van de AVG bezwaar gemaakt tegen deze manier van het verwerken van zijn persoonsgegevens, maar dit bezwaar is afgewezen. De rechtbank oordeelt, dat een enkele verwijzing naar de verplichting van de Rabobank om mee te werken aan kredietregistratie, onvoldoende is. Daarnaast heeft verzoeker voldoende onderbouwd waarom hij zou kunnen voldoen aan toekomstige betalingsverplichtingen. Rabobank dient de registratie te verwijderen. 

IT 3584

Geen belang bij camerabeelden tramaanslag

Rechtbank 4 mei 2021, IT 3584; ECLI:NL:RBDHA:2021:5959 (Eiser tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-bij-camerabeelden-tramaanslag

Rechtbank Den Haag 4 mei 2021, IT 3584; ECLI:NL:RBDHA:2021:5959 (Eiser tegen de Staat) Eiser was ter plekke aanwezig tijdens een aanslag in de tram in Utrecht in maart 2019. Beelden van de aanslag, waarop eiser te zien is, zijn tijdens het strafproces in de rechtszaal getoond. Eiser vordert, dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie hem de beelden verstrekt of dat hij inzage krijgt in de beelden. Volgens de rechtbank heeft eiser niet voldoende kunnen onderbouwen waarom inzage in de camerabeelden goed is voor zijn verwerkingsproces. Ook moeten de (overige) slachtoffers en nabestaanden beschermd worden. Zodoende heeft eiser niet voldoende belang bij zijn vordering. 

IT 3587

Najaarsagenda 2021

Blijf ook dit najaar op de hoogte met de actualiteitenlunches, webinars en congressen van deLex. Met actuele, interactieve programma’s en volop gelegenheid tot netwerken! Waar mogelijk organiseren we bijeenkomsten op locatie, waar nodig gaan we online.

Programma