IT 2964

Klachten omtrent medisch advies arbeidsongeschiktheid falen

Overige instanties 3 dec 2019, IT 2964; (Accountant tegen verzekeringsarts), http://www.itenrecht.nl/artikelen/klachten-omtrent-medisch-advies-arbeidsongeschiktheid-falen

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 3 december 2019, IT 2964, LS&R 1767; (Accountant tegen verzekeringsarts) Klaagster is accountant en heeft sinds juli 2015 diverse artsen bezocht vanwege maag-, darm-, gewrichts- en spierklachten. Zij was/is werkzaam als zelfstandig ondernemer, maar was arbeidsongeschikt. Om deze reden is er een claim bij haar arbeidsongeschiktheidsverzekeraar ingediend. Die verzekeraar heeft een medisch adviesbureau ingeschakeld voor de medische beoordeling van de arbeidsongeschiktheidsclaim. Verweerder is werkzaam voor dit medisch adviesbureau. Uit het schriftelijke advies, uitgebracht door de verzekeringsarts en zijn collega onder wiens verantwoordelijkheid hij werkte en tegen wie eveneens klachten aanhangig zijn, blijkt dat er volgens verweerder geen aanleiding bestaat om de arbeidsongeschiktheid vanaf de claimdatum niet kan worden vastgesteld. Klaagster heeft vervolgens haar klacht aanhangig gemaakt, inhoudende onder andere dat verweerder een onjuiste rapportage heeft uitgebracht, die gebaseerd is op onjuiste feiten en die verweerder weigert te corrigeren. De verwijten die klaagster verweerder maakt, zijn volgens het college ongegrond. De conclusies die verweerder heeft getrokken, zijn onderbouwd en de gegevens die deze aannames steunen, zijn vermeld in het rapport van het adviesbureau.

IT 2963

Termijn indienen verzoekschrift tot inzage in persoonsgegevens verstreken

Rechtbank 4 dec 2019, IT 2963; ECLI:NL:RBNNE:2019:5063 (A tegen Arriva), http://www.itenrecht.nl/artikelen/termijn-indienen-verzoekschrift-tot-inzage-in-persoonsgegevens-verstreken

Rechtbank Noord-Nederland 4 december 2019, IT 2963, ECLI:NL:RBNNE:2019:5063 (A tegen Arriva) A was in dienst van Arriva als buschauffeur, net zoals zijn vrouw, B. Beiden waren werkzaam op de vestiging Dordrecht. Arriva heeft een onderzoek laten instellen naar de communicatie op de werkvloer. De uitkomsten van het onderzoek zijn neergelegd in een rapport dat niet is gepubliceerd of ter inzage aan de betrokken personeelsleden gegeven, omdat het als vertrouwelijk rapport is aangemerkt. Er heeft vervolgens een werk gerelateerd incident plaatsgevonden, waarbij A en B betrokken waren. Enkele maanden na dat incident heeft Arriva A en B overgeplaatst, beiden wegens pesten op de werkvloer. A en B hebben Arriva herhaaldelijk gevraagd om toezending van of inzage in het rapport. Arriva heeft dit geweigerd en uiteindelijk slechts enkele citaten gestuurd. De verwerking van persoonsgegevens heeft niet in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving plaatsgevonden. Ook is geconstateerd dat het herhaalde indienen van verzoeken niet bewerkstelligt dat de termijn voor indiening van het verzoekschrift opnieuw begint te lopen. Als gevolg van het te laat inzenden van het verzoekschrift wordt A niet-ontvankelijk verklaard.

IT 2962

Licentiehouder niet ontvankelijk in vordering auteursrechteninbreuk

Rechtbank 16 okt 2019, IT 2962; ECLI:NL:RBDHA:2019:10905 (Cardiac Output tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/licentiehouder-niet-ontvankelijk-in-vordering-auteursrechteninbreuk

Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, IEF 18871, IT 2962; ECLI:NL:RBDHA:2019:10905 (Cardiac Output tegen X) Cardiac Output heeft een fotograaf ingeschakeld voor het maken van foto’s op een dansproject. Zij zijn overeengekomen dat Cardiac Output de exclusieve licentierechten krijgt voor het gebruik van de foto’s en dat de auteursrechten bij de fotograaf blijven. Met instemming van Cardiac Output heeft de fotograaf een van de foto’s op zijn Instagram-account geplaatst. De twee gedaagden hebben deze vervolgens gerepost op hun eigen Instagram-account. Cardiac Output meent dat er sprake is van inbreuk en schade door deze publicatie.

IT 2961

Op foto staat duidelijk copyright-teken bedrijf gedrukt

Rechtbank 15 okt 2019, IT 2961; ECLI:NL:RBAMS:2019:8643 (Fotografe tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/op-foto-staat-duidelijk-copyright-teken-bedrijf-gedrukt

Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2019, IEF 18869, IT 2961; ECLI:NL:RBAMS:2019:8643 (Fotografe tegen gedaagde) Eiseres is professioneel fotografe en heeft omstreeks september 2011 een foto gemaakt van een persoon. Deze foto stond in 2017 op de website van eiseres. Over de lengte van de rechterzijde van de foto staat in witte letters de naam van haar bedrijf gedrukt. Op 23 maart 2017 heeft gedaagde een oude column uit het NRC van de gefotografeerde persoon geplaatst op zijn weblog. Bij deze column stond de hiervoor genoemde foto afgebeeld. Gedaagde heeft geen toestemming verkregen voor het gebruik van de foto. Gevorderd wordt schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten en  persoonlijkheidsrechten, en wegens materiële en immateriële schade door uitlatingen van gedaagde. Er is sprake van inbreuk op het auteursrecht van eiseres, waarvoor gedaagde schadeplichtig is. De eer en goede naam van eiseres worden niet zodanig aangetast door de teksten van gedaagde dat daarvoor het recht van vrijheid van meningsuiting van gedaagde dient te wijken.

IT 2960

Data, Cybersecurity and Privacy (DCSP)

Data, Cybersecurity and Privacy (DCSP) is hét magazine voor professionals in adviesbureaus, advocatenkantoren, wetenschappelijke en educatieve instellingen, bedrijfsfirma’s, overheidsinstellingen en het bedrijfsleven.
In de derde editie onder meer Eva de Vries (SOLV.)”Connected cars: winning the consumers’ trust”, Wilfred Steenbruggen en Berend van der Eijk (Bird & Bird) “One year GDPR Enforcement: first blood and lessons learned”, Anton Ekker over “Profiling the poor: Automated Decision Systems (ADS) in the digital welfare state” en een interview met Martijn van Lom (Kaspersky Northern Europe) door Roel van Rijsewijk.

IT 2958

Café mag geen eredivisie-wedstrijden uitzenden zonder licentie

28 nov 2019, IT 2958; ECLI:NL:RBAMS:2019:8879 (Café tegen Eredivisie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/caf-mag-geen-eredivisie-wedstrijden-uitzenden-zonder-licentie

Vrz. Rechtbank Amsterdam 28 november 2019, IEF 18861; ECLI:NL:RBAMS:2019:8879 (Café tegen Eredivisie) Uitzendingen van de Eredivisie zijn auteursrechtelijk beschermd. Eredivisie Media & Marketing exploiteert deze live uitzendingen via een gesloten exploitatiesysteem op de televisiezenders van FOX Sports. Fox Sports biedt licenties aan voor de zakelijke markt. Een café in Amsterdam had zo’n licentieovereenkomst. Nadat er een betalingsachterstand ontstaan was, heeft FOX Sports de licentieovereenkomst stopgezet. Een door Eredivisie ingeschakelde deurwaarder heeft een paar dagen later geconstateerd dat er toch een wedstrijd werd uitgezonden in het café.

IT 2959

Meeste Picnic-vennootschappen vallen niet onder supermarkt-cao

Rechtbank 3 dec 2019, IT 2959; ECLI:NL:RBAMS:2019:8968 (FNV tegen Picnic), http://www.itenrecht.nl/artikelen/meeste-picnic-vennootschappen-vallen-niet-onder-supermarkt-cao

Rechtbank Amsterdam 3 december 2019, IT 2959; ECLI:NL:RBAMS:2019:8968 (FNV tegen Picnic) Picnic is een online supermarkt. Via de Picnic-app kunnen klanten een bestelling plaatsen. De boodschappen worden vervolgens aan huis geleverd. De vraag is of Picnic c.s., dan wel een of meerdere van de Picnic-vennootschappen, onder de werkingssfeer van de supermarkt cao vallen. Iedere Picnic vennootschap (10 in totaal) verricht een eigen activiteit. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de app, overslag van goederen, marketing, etc. FNV stelt dat de vennootschappen zich gezamenlijk bezighouden met de exploitatie van een online-supermarkt en zodoende allemaal als "winkel" in de zin van de cao moeten worden aangemerkt. De cao is volgens Picnic pas van toepassing als een werkgever een fysieke én virtuele inrichting exploiteert. Dit betoog wordt echter niet gevolgd. Een virtuele winkel op zichzelf is ook een winkel. Geoordeeld wordt verder dat onder het begrip werkgever in de cao niet kan worden verstaan een werkgever die in groeps- of concernverband activiteiten uitoefent die dienstig zijn aan de exploitatie van een winkel. Per rechtspersoon die werknemers in dienst heeft moet worden gekeken of de cao van toepassing is. Dit blijkt alleen het geval voor Picnic B.V. en niet voor alle andere Picnic-vennootschappen.

IT 2957

Het Nationaal Reclamerechtcongres - 11 december laatste dag om in te schrijven!

Klagers en influencers, purposewashing, rebranding, online reclame en het Nationaal Preventie-akkoord: allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex!

Met het jaarlijkse overzicht van rechterlijke hits and misses door Ebba Hoogenraad, een terugblik van Anne-Jel Hoelen (ACM), Madeleine de Cock Buning (UU) over online en de huidige stand van de regelgeving, en de volgende onderwerpen en sprekers:

  • Waarom is klagen leuk?  Otto van der Harst (Stichting Reclame Code) licht toe, en vertelt over het nut van klagen.
  • De #Ad campagne Nationale betutteling of niet: het Nationaal Preventieakkoord bestaat nu een jaar. Sarah Arayess licht de juridische kaders toe, en neemt samen met Otto van der Harst, Theo Heere (VBZ), Eva Knipscheer (Albert Heijn) en Peter de Wolf (Stiva) deel aan de paneldiscussie.
  • Van Nuon naar Vattenfall: Melle van Diepen (Vattenfall) schetst de praktische ervaringen bij dit rebrandingtraject.
  • Commercie en duurzaamheid: een goede combinatie? Willem van der Schoot, CEO bij Havas Lemz, kiest voor de positieve invalshoek en geeft aan hoe creativiteit ten goede kan worden ingezet in een commerciële omgeving.

Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) staan garant voor een inspirerend en nieuw programma. Waar en wanneer? Op donderdag 12 december 2019 in het West-Indisch Huis. Het volledige programma is hier bijgevoegd. Meteen inschrijven kan ook.

We zien u graag tegemoet op 12 december!

IT 2956

Onrechtmatige publicatie e-mail terecht gerectificeerd

Hof 5 nov 2019, IT 2956; ECLI:NL:GHARL:2019:9502 (Wethouder tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-publicatie-e-mail-terecht-gerectificeerd
e-mail

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, IT 2956; ECLI:NL:GHARL:2019:9502 (Wethouder tegen X) Een wethouder, die voorheen bestuurder was van een kinderopvang, wordt beticht van belangenverstrengeling. Er wordt een e-mail met allerlei aantijgingen verstuurd naar personen die werkzaam zijn binnen de gemeente. De wethouder vordert middels een kort geding een rectificatie. Dit wordt toegewezen omdat bepaalde uitlatingen feitelijk niet juist waren en zodoende onrechtmatig tegenover de wethouder. In hoger beroep wordt het bestreden vonnis bekrachtigd. De aantijgingen missen voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Daarnaast zijn de aantijgingen op zichzelf niet nodig om de gevreesde misstand waarom het ging onder de politieke aandacht te brengen.

IT 2948

Nationaal Reclamerechtcongres

Het reclamerecht bezien door de ogen van bedrijfsleven, toezichthouders en advocatuur:  het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex op donderdag 12 december 2019.

Kom voor een volledig overzicht van actualiteiten naar het West Indisch Huis te Amsterdam, tijdens deze dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers. Ebba Hoogenraad en Willem Leppink staan garant voor een inspirerend programma!

Met: het jaarlijkse overzicht van hits and misses in de rechtspraak, een terugblik van Anne-Jel Hoelen (ACM) en een presentatie van Madeleine de Cock Buning over online reclame, influencers en meer. En met onder meer de volgende onderwerpen en sprekers:

IT 2954

Rapport illegale IPTV in Europese Unie

Gisteren publiceerde het EUIPO-Observatory een rapport over illegale IPTV in de EU. De interactiviteit die internet biedt, heeft de toename van de ongeautoriseerde levering van internet protocol televisie (IPTV) mogelijk gemaakt. De schatting is dat de illegale inkomsten die door dit fenomeen in 2018 werden gegenereerd 941,7 miljoen euro bedroegen, en dat deze diensten werden gebruikt door 13,7 miljoen mensen in de EU (3,6% van de bevolking van de EU-28). Copyright-inbreukmakende bedrijfsmodellen maken gebruik van evoluerende technologie en opkomende zakelijke kansen. Het rapport biedt inzicht in de technische aspecten, complexe toeleveringsketens en juridische kwesties, en behandelt gerelateerde jurisprudentie.

IT 2946

Desinformatie en de democratische rechtsstaat

Op 2 december wordt in Utrecht een paneldiscussie gehouden over 'Desinformatie en de democratische rechtsstaat' geleid door prof. dr. Madeleine de Cock Buning van de Universiteit Utrecht. Wetenschappers, wetgevers en professionals uit de praktijk gaan in discussie.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: vertrouwen in de media en journalistiek, hate speech, content moderatie en vrije meningsuiting en het vertrouwen in de rechtsstaat. Deelname is open voor iedereen en gratis. Wel graag even aanmelden via deze link.

IT 2953

Aanbestedingsprocedure distributiefunctie reizigersinformatiesysteem hoeft niet te worden gestaakt

Rechtbank 1 nov 2019, IT 2953; ECLI:NL:RBMNE:2019:5093 (Ferranti tegen Provincie Utrecht), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aanbestedingsprocedure-distributiefunctie-reizigersinformatiesysteem-hoeft-niet-te-worden-gestaakt

Rechtbank Midden-Nederland 1 november 2019; IEF 18848, IT 2953, IEFbe 2995; ECLI:NL:RBMNE:2019:5093 (Ferranti tegen Provincie Utrecht) De Provincie Utrecht en NDOV-DOVA U.A. hebben een Europese aanbestedingsprocedure lopen voor de ontwikkeling, beheer en doorontwikkeling van de distributiefunctie van een dynamisch reizigersinformatiesysteem. Dit systeem geeft via websites, apps en displays op stations en haltes informatie over actuele aankomst- en vertrektijden. De aanbesteding is voorlopig gegund aan Strukton Systems. Ferranti Computer Systems, een Belgische kandidaat in de aanbestedingsprocedure, kan zich niet vinden in deze beslissing. Zij menen dat de procedure onrechtmatig is en moet worden gestaakt. Daarnaast vinden zij dat hun inschrijving onjuist is beoordeeld en dat de gunningsbeslissing onvoldoende is gemotiveerd. Verder ziet een deel van de grieven op de verplichte overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan DOVA in geval van gunning. Ferranti wordt op alle punten in het ongelijk gesteld. Wat betreft de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, kan niet worden gesteld dat deze eis disproportioneel is, nu er geen aanwijzingen zijn dat DOVA de verkregen informatie van plan is te gebruiken voor de ontwikkeling van een concurrerend product. 

IT 2952

Schadevergoeding vanwege executie zonder hoger beroep af te wachten

Hof 12 nov 2019, IT 2952; (Siemens tegen Almteq), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-vanwege-executie-zonder-hoger-beroep-af-te-wachten

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2019, IEF 18842, IT 2952; (Siemens tegen Almteq) Langlopende zaak. Auteursrechtinbreuk op software. Twee vennoten hebben illegaal software van Siemens gedownload. De rechtbank kwam tot een veroordeling van een schadevergoeding van € 475.288,00 [IEF 14089]. In hoger beroep bepaalt het Gerechtshof de schade op € 20.097,00 [IEF 17659]. Siemens is tot executie van het rechtbankvonnis overgegaan zonder het hoger beroep af te wachten en wordt nu veroordeeld tot schadevergoeding.

IT 2951

Inbreuk op auteursrechtelijk beschermde bestanden door uploaden

Rechtbank 8 nov 2019, IT 2951; (Stichting Brein tegen Van S.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrechtelijk-beschermde-bestanden-door-uploaden

Rechtbank Midden-Nederland 8 november 2019, IEF 18841, IT 2951 (BREIN tegen Van S.) BREIN is een stichting met als doel de collectieve bestrijding van auteursrechtinbreuken. Van S. is een uploader van grote hoeveelheden films en tv-series op usenet en bittorrent, die tevens beheerder was van de websites Place2home.org (bittorrent) en Place2home.net (usenet). Het verweer van Van S dat hij niet wist dat hij auteursrechtelijk beschermde werken heeft geüpload wordt verworpen. Uit een overgelegde WhatsApp-chat wordt niet alleen duidelijk dat hij in zeer korte tijd ruim 500 gigabyte aan series en films heeft geüpload, maar ook dat hij wel degelijk wist dat het om auteursrechteljk beschermde films en series ging.

IT 2950

Nieuw: Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence

Recent verschenen: Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence. Auteurs: Natascha van Duuren en Victor de Pous (red.)

Kunstmatige intelligentie (AI) mag dan vooral bekend zijn van systemen die een spel van mensen winnen, zoals schaken, een televisiequiz of poker; vandaag gaat het om serieuze bedrijfsmatige toepassingen. Exemplarisch is de financiële sector. Financiële dienstverleners maken al volop gebruik van AI, zoals bij de controle van identiteit van klanten, analyse van transactiegegevens, opsporing van fraude bij schadeafhandeling, prijsstelling in de obligatiehandel en meer.

IT 2949

Conclusie P-G centraal beperkt octrooi

18 okt 2019, IT 2949; ECLI:NL:PHR:2019:1192 (High Point Sarl tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-p-g-centraal-beperkt-octrooi

Parket bij HR 18 oktober 2019; IEF 18831, IT 2949; ECLI:NL:PHR:2019:1192 (High Point Sarl tegen KPN) Deze zaak is een vervolg op het eerdere, tussentijdse, cassatieberoep tegen het tussenarrest van het gerechtshof Den Haag van 3 november 2015, waarin in het principale cassatieberoep – samengevat – de vraag diende te worden beantwoord of de uitoefening van het recht van de octrooihouder om op de voet van art. 138 lid 3 Europees Octrooiverdrag zijn octrooi te beperken door wijziging van de conclusies, in de weg staat aan toepassing door de rechter van de (nationale) twee-conclusieregel. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 september 2017 [IEF 17105] het principale beroep verworpen, evenals het incidentele cassatieberoep dat – in de kern – over afstand van recht handelde. Nu draait het om de gevolgen van het (inmiddels) door het Europees Octrooibureau (EOB) toegestane verzoek om de omvang van het octrooi te beperken als bedoeld in de art. 105a-c EOV. Consequentie van een dergelijke beslissing is dat de centrale beperking van het octrooi terugwerkende kracht heeft (art. 68 EOV).

IT 2947

Zonder toestemming gedeelde cartoons inbreuk op auteursrechten

13 nov 2019, IT 2947; ECLI:NL:RBMNE:2019:5278http://www.itenrecht.nl/artikelen/zonder-toestemming-gedeelde-cartoons-inbreuk-op-auteursrechten
Facebook

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019, IEF 18826, IT 2947; ECLI:NL:RBMNE:2019:5278 (X tegen Y) Gedaagde heeft zonder toestemming humoristische cartoons geplaatst op een door hem beheerde Facebookpagina. Gesteld wordt dat hiermee inbreuk is gemaakt op de aan eiser toekomende auteursrechten. Gedaagde is woonachtig in België en zodoende wordt eerst gekeken naar de bevoegdheid in deze zaak. Nu de afbeelding is geopenbaard op een pagina in de Nederlandse taal en deze ook gericht was op het Nederlandse publiek, heeft het schadebrengende feit zich in Nederland voorgedaan. Gedaagde is niet komen opdagen en er is daarom verstek gewezen. Inhoudelijk betreffen de cartoons auteursrechtelijk beschermde werken. Nu deze zonder toestemming in gewijzigde vorm zijn gepubliceerd wordt er inbreuk gemaakt op die auteursrechten. Eventuele onwetendheid omtrent de auteursrechtelijke bescherming van deze werken, doet hier niet aan af. Ook onbewuste schending zou voor rekening komen van de inbreukmaker. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten en een schadevergoeding berekend aan de hand van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem.

IT 2945

Inschrijvingen Jong IE Pubquiz gesloten. Schrijf je in voor de wachtlijst!

Ha mede Jong IE-ers,
Wat een enthousiasme! Alle 70 plekken voor de pubquiz zijn binnen twee weken vergeven! Jammer genoeg betekent dat dat niet alle Jong IE-ers mee kunnen doen op 12 december. Ben jij one of the unlucky few, dan kan je je alleen nog aanmelden voor een wachtlijst. Als er toch nog een plekje vrij komt in de pubquiz en je bovenaan de wachtlijst staat, krijg je van ons een mailtje. Om je aan te melden voor de wachtlijst stuur je een e-mail naar Rôna (rm@hoogenhaak.nl) met je naam, kantoor, of je mee wilt eten en het team waarbij jij je wilt aansluiten (tenzij je je als volledig team aanmeldt voor de wachtlijst).

IT 2944

Martin Senftleben benoemd tot hoogleraar intellectueel eigendomsrecht bij IViR

Martin Senftleben is op 29 oktober jl. benoemd tot hoogleraar Informatierecht (intellectuele eigendomsaspecten van de informatiemaatschappij) aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. Dr. Senftleben is momenteel hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij doceert en onderzoek doet op het gebied van het auteursrecht en het merkenrecht.
In 2004 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn baanbrekende proefschrift over de ‘driestappentoets’ in het auteursrecht. Martin Senftleben zal op 1 februari aan zijn professoraat bij het IViR beginnen.

Bron: Ivir.nl