IT 3305

VMC webinar over desinformatie

Vrijdagmiddag 11 december 2020, 15.00-17.00 uur - Online

Iedereen kan in een oogwenk content online zetten. Ongefilterd en desgewenst anoniem. Een deel van die content is helaas onrechtmatig. Maar wat online staat is niet eenvoudig weg te krijgen.
De hoeveelheid desinformatie over COVID-19 neemt met de dag toe. Dit kan tot maatschappelijke ontwrichting leiden wanneer grote groepen mensen gaan geloven in complottheorieën en zich daardoor niet langer aan de richtlijnen van de overheid willen houden.
Denk ook aan het verspreiden van politieke advertenties waarbij de afzender zich niet bekend maakt. Advertenties die er uitzien als nieuws en worden gericht op zorgvuldig geselecteerde doelgroepen. Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november 2020 achter de rug en met het oog op de Nederlandse parlementsverkiezingen van 17 maart 2021 is dit onderwerp belangrijker dan ooit.
‘Notice and takedown’ werkt in de praktijk onvoldoende. Welke praktische en juridische instrumenten kunnen desinformatie indammen? Wat is de juridische stand van zaken? Welke ontwikkelingen zijn er in regulering en zelfregulering?

IT 3338

Invulling van het AVG toestemmingsvereiste

HvJ EU 11 nov 2020, IT 3338; ECLI:EU:C:2020:901 (Orange Romania tegen ANSPDCP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/invulling-van-het-avg-toestemmingsvereiste

HvJ EU 11 november 2020, IT 3338, IEFbe 3153; ECLI:EU:C:2020:901 (Orange Romania tegen ANSPDCP) Privacyrecht. Telecomrecht. Orange Romania levert mobiele telecommunicatiediensten op de Roemeense Markt. De Roemeense toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens heeft een geldboete opgelegd aan Orange Romania, wegens het verzamelen en bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen van haar klanten, zonder geldige toestemming. De Roemeense rechter heeft naar aanleiding hiervan prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. Geoordeeld wordt dat op grond van art. 4 lid 11 en art. 6 lid 1 sub a AVG, het de verantwoordelijkheid van de verwerker is om aan te tonen dat de betrokkene met een actieve gedraging blijk heeft gegeven van zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en dat de betrokkene vooraf op de juiste wijze is geïnformeerd. Een overeenkomst waarin een beding is opgenomen dat de betrokkene in kennis is gesteld en toestemming heeft gegeven, kan niet aantonen dat de betrokkene op geldige wijze toestemming heeft gegeven wanneer 1) het vakje van het beding vooraf door de verwerkingsverantwoordelijke is ingevuld, 2) het beding de betrokkene kan misleiden omtrent de mogelijkheid om de overeenkomst te sluiten zonder toestemming te geven voor de verwerking van zijn gegevens of 3) de vrije keuze om zich te verzetten tegen het verzamelen van gegevens onnodig wordt aangetast, doordat geëist wordt dat de betrokkene een aanvullend formulier invult waaruit die weigering blijkt.

IT 3328

Schuif aan bij het Reclamerechtcongres

Binnenkort vindt weer het jaarlijkse Reclamerechtcongres plaats. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars op 10 december en 28 januari. Dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink zorgen voor de rode draad in het programma.

Programma op 10 december
Welke onderwerpen beheersen de reclame on- en offline? Op 10 december komt de vrijheid van meningsuiting, politieke reclame en misinformatie in reclame aan bod. Hoe staan we er nu voor, wat is toegestaan en waar liggen de grenzen? Christiaan Alberdingk Thijm licht toe.
Bjorn Schippers neemt ons mee in de wereld van entertainment, met zijn presentatie over muziekrechten in reclame. Aan de hand van  praktijkvoorbeelden van zijn cliënten laat hij zien wat er juridisch komt kijken bij het realiseren van audiovisuele producties.
De ACM heeft begin 2020 een behoorlijke agenda opgesteld met aandachtspunten. Hoe is 2020 verlopen? Anne-Jel Hoelen blikt terug. En: in dit eerste blok presenteert Ebba Hoogenraad haar ongeëvenaarde overzicht van hits and misses in de rechtspraak van het afgelopen jaar.

IT 3306

Vacature: senior advocaat IT & Privacy

Advocatenkantoor Cordemeyer & Slager is op zoek naar een ervaren advocaat op het gebied van IT en privacy (7-10 jaar relevante werkervaring).

Cordemeyer & Slager / Advocaten werkt al meer dan 35 jaar als niche kantoor in de IT, een sector die ons boeit en inspireert en waarin wij het verschil maken. C&S kenmerkt zich door lange termijn relaties met haar cliënten en straight forward adviezen. Onder onze cliënten bevinden zich internationale en nationale ondernemingen, variërend van startups tot groot MKB. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van IT recht, IE, privacy, arbeidsrecht, mediation, aanbestedingsrecht en ondernemingsrecht.
Lees verder.

IT 3336

Vertaalbureau Hendriks & James stelt zich voor

Nynke Hendriks & Ian James Gaukroger zijn de oprichters van juridisch vertaalbureau Hendriks & James. Hun bureau is inmiddels bijna 20 jaar in Amsterdam gevestigd en telt vele internationale advocatenkantoren tot zijn klantenkring. Zij vertalen uitsluitend juridische stukken Nederlands/Engels v.v. en zijn onder meer gespecialiseerd in vertalingen op het gebied van IE (www.hendriks-james.nl).

Wat vertalen jullie het liefst?

Nynke: Ik ben afgestudeerd op de octrooirechtelijke bepalingen van het TRIPs-verdrag en ben nog steeds graag bezig met octrooiteksten. En wetsbepalingen vind ik mooi om te vertalen omdat er geen woord te veel in staat. Elk woord is gewogen.

Ian:  Ik vind de manier waarop rechters denken altijd interessant. Hun logica en de manier waarop een gevolgtrekking tot stand komt: ‘Het feit dat … betekent niet dat…’.

IT 3337

VoetbalTV hoeft boete AP niet te betalen

Rechtbank 23 nov 2020, IT 3337; ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 (VoetbalTV tegen Autoriteit Persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voetbaltv-hoeft-boete-ap-niet-te-betalen

Rechtbank Midden-Nederland 23 november 2020, IEF 19608, IT 3337; ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 (VoetbalTV tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Privacyrecht. VoetbalTV is een (inmiddels failliet) internetplatform waarop amateurvoetbalwedstrijden worden uitgezonden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat VoetbalTV voor het maken van opnames en het uitzenden van voetbalwedstrijden geen geldige grondslag heeft en zij verwerkt daarmee dus onrechtmatig persoonsgegevens. Volgens de AP maakt VoetbalTV door de opnames inbreuk op de privacy van een groot aantal betrokkenen, onder wie veel minderjarige voetballers en rechtvaardigt dit een boete van € 575.000,-.

IT 3333

ACM publiceert vuistregels voor online platformen

De ACM heeft deze week vuistregels voor online platformen gepubliceerd. Begin 2020 bracht de ACM een leidraad uit over de inzet van online beïnvloedingstactieken: ‘Bescherming van de online consument. Grenzen aan online beïnvloeding’. De leidraad behandelt de tactieken die verkopers online inzetten om het gedrag van consumenten te beïnvloeden. Platformaanbieders spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de rechten van consumenten en het naleven van toepasselijke verplichtingen voor professionele partijen. De vuistregels bieden als supplement bij de leidraad duidelijkheid over de rol en de verantwoordelijkheden van platformaanbieders. Het biedt een kader waaraan platformaanbieders moeten voldoen. Deze verplichtingen vloeien voort uit het consumentenrecht.

Lees de vuistregels voor online platformen op de website van de ACM.

IT 3331

Domeinnaam moet overgedragen worden aan KVK

Rechtbank 23 okt 2020, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/domeinnaam-moet-overgedragen-worden-aan-kvk

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 23 oktober 2020, IEF 19598, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Kort geding. Gedaagde is een BV die zich richt op het aannemen van bouwwerken. Gedaagde is houder van de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl'. Op die website worden uittreksels uit het Handelsregister van de KVK aangeboden. De KVK heeft een geschillenprocedure bij het WIPO ingediend. Daarin heeft het WIPO bevolen dat KVK de domeinnaamhouder wordt. Gedaagde ontkent enige bemoeienis met de website te hebben en beroept zich in feite op identiteitsfraude. De voorzieningenrechter acht dit verweer niet als onaannemelijk. Om hierover te kunnen oordelen is echter nader bewijs nodig. Voor zover de vorderingen van KVK zien op haar merk- en handelsnaamrechten, kunnen deze niet worden toegewezen. Wat betreft de inbreukmakende domeinnaam, heeft gedaagde niet weersproken dat deze op diens naam staat geregistreerd. Gedaagde wordt veroordeeld om al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl' aan KVK wordt overgedragen. Indien gedaagde daaraan niet voldoet, treedt dit vonnis in de plaats van de voor de overdracht noodzakelijke wilsverklaring, zodat het vonnis dezelfde kracht heeft als een akte.

IT 3335

Vacature: advocaat-stagiair IE en reclamerecht bij Holla

Holla Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) intellectuele eigendom (IE) en reclamerecht, standplaats: Eindhoven.

Beschik je over een recent behaalde juridische master met civiel effect of verwacht je die op korte termijn af te ronden? Heb je affiniteit met intellectuele eigendom (IE) en zou je je daarnaast willen ontwikkelen op het gebied van reclamerecht? Ben je daarnaast energiek, enthousiast en een echte team player? We komen graag met je in contact!

Wij bevinden ons in de top 25 van Nederlandse advocatenkantoren en hebben specialisten op een groot aantal rechtsgebieden in huis. De cliëntenkring van Holla is heel divers en bestaat uit zowel nationale als internationale bedrijven en instellingen. Door het aantrekkelijke formaat van ons kantoor en de diversiteit van onze cliënten gaan diepgang en variatie hand in hand.

De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy bestaat uit een team van acht advocaten. Het team is gespecialiseerd in onder andere het merken-, auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media. Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het reclamerecht.
Lees verder.

IT 3332

Platform Makers lanceert Engelstalige voorlichtingswebsite

Eind vorig jaar lanceerde Platform Makers twee korte animatiefilms en het boekje “De waarde van het Auteursrecht”, alle bereikbaar via de voorlichtingssite www.auteursrechtuitleg.nl. Vandaag verschenen in vervolg daarop, met name op verzoek van het kunstvakonderwijs, de Engelstalige versies van voorlichtingsfilms en de Engelse vertaling van de voorlichtingswebsite: www.copyrightexplained.nl

De animatiefilms kwamen tot stand dankzij een bijdrage van het Ministerie van OCW op voorspraak van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda (Culturele en Creatieve Sector).

Angad-Gaur: ‘Het auteursrecht lijkt aanweziger en dichterbij dan ooit. Maar toch is het – in al zijn details en nuances – vaak onbekend, bij consumenten, bij beleidsmakers, maar ook bij veel makers zelf, voor wie het een essentieel onderdeel en voorwaarde vormt van hun verdienvermogen. Zeker ook in de huidige tijden van maatschappelijke beperkingen. Wij hopen met onze publicaties bij te dragen aan verdere professionalisering op dit punt.’

IT 3334

Aanmelden voor het Nationaal Mediarechtcongres kan nog steeds

Actueler dan ooit, het Nationaal Mediarechtcongres 2020. We gaan online, met een interactief programma, met voldoende pauzes en onderling contact. Martijn van Dam licht de digitale strategie toe van de NPO, Remy Chavannes behandelt de Digital Services Act en Anke Strijbos en Roland Wigman geven een overzicht van het nieuwe Auteurscontracten- en vergoedingenrecht, mede na de implementatie van de Online Omroeprichtlijn. Met een paneldiscussie over nieuwe verplichtingen voor producenten staat ons een boeiend middagprogramma te wachten.

Het programma:

IT 3329

Dos Santos Gil: meer over de online diensten

Alfredo dos Santos Gil schreef eerder een commentaar bij het Implementatiewetsvoorstel richtlijn online omroepdiensten [IEF 19539]. In deel twee van zijn commentaar werpt hij een nadere blik op de online diensten.

'Deel één van mijn commentaar bij het wetsontwerp omzetting online-omroep richtlijn ging vooral over de uitbreiding van collectieve aanspraken bij verschillende distributievormen, in relatie met (de evaluatie van) het auteurscontractenrecht. Hieronder wil ik ingaan op de online verspreiding van omroepkanalen. De online uitzending door de omroep zelf wordt vermeld in de richtlijn en het wetsontwerp, maar wordt bij de nadere regeling van distributie daarvan eigenlijk “weggedacht”. De online distributie door derden van traditionele omroepuitzendingen, vanuit de ether en satelliet bijvoorbeeld, wordt juist wel geregeld. De wisselende rol van online verspreiding roept vragen op, of dat verklaarbaar en wenselijk is.'

Lees hier verder.

IT 3330

Foto zonder toestemming en naamsvermelding op website

Rechtbank 28 okt 2020, IT 3330; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (Eiser tegen exploitant website), http://www.itenrecht.nl/artikelen/foto-zonder-toestemming-en-naamsvermelding-op-website

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 28 oktober 2020, IEF 19596, IT 3330; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (Eiser tegen exploitant website) Auteursrecht. Eiser is een professioneel fotograaf. Hij biedt zijn foto’s op zijn website aan tegen een vaste licentievergoeding van € 250,00 per jaar. Gedaagde exploiteert een website. Sinds 2015 staat een foto van eiser op de website, zonder zijn toestemming en naamsvermelding. Met eiser was hiervoor geen licentieovereenkomst gesloten. Aan de sommaties van eiser om de foto te verwijderen, geeft gedaagde geen gehoor. Gedaagde stelt dat zij sinds 2010 niet de houder of eigenaar van de domeinnaam is, omdat zij die handelsnaam niet meer voert. Dit verweer faalt. Voor het exploiteren van een website is niet vereist dat sprake is van een daartoe ingeschreven handelsnaam bij de KvK. Gedaagde wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de winstderving, het mislopen van exposure als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en de gemaakte kosten voor het opsporen van de auteursrechtinbreuk.

IT 3314

Aanmelden nog mogelijk voor het Nationaal Mediarechtcongres

Actueler dan ooit, het Nationaal Mediarechtcongres 2020. We gaan online, met een interactief programma, met voldoende pauzes en onderling contact. Martijn van Dam licht de digitale strategie toe van de NPO, Remy Chavannes behandelt de Digital Services Act en Anke Strijbos en Roland Wigman geven een overzicht van het nieuwe Auteurscontracten- en vergoedingenrecht, mede na de implementatie van de Online Omroeprichtlijn. Met een paneldiscussie over nieuwe verplichtingen voor producenten staat ons een boeiend middagprogramma te wachten.

Het programma:

IT 3327

SGOA Hans Frankenprijs 2021 voor scripties

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) zal in 2021 weer de SGOA Hans Frankenprijs uitreiken. De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO/WO student die in de afgelopen 2 jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief internetrecht, telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector. In aanmerking komen afstudeerscripties welke met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en zijn geschreven aan een Nederlandse HBO-instelling of ter afronding van een universitaire master-opleiding tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 en welke voldoen aan de inzendingscriteria vastgelegd in het reglement.

De winnaar van de Hans Frankenprijs zal door de jury bekend worden gemaakt tijdens een bijeenkomst in 2021. Naast een eervolle vermelding, ontvangt de prijswinnaar een bedrag van €2.500,-.

Inzendingen kunnen tot uiterlijk 31 januari 2021 worden verzonden aan: hansfrankenprijs@sgoa.eu. Ga voor nadere informatie naar de website van de SGOA.

IT 3326

Kamerbrief over maatregelen tegen desinformatie

Minister Ollongren heeft op 16 november jl. de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin zij met een pakket aan maatregelen komt om desinformatie richting de Tweede Kamerverkiezingen tegen te gaan. Een van de maatregelen die de minister invoert is het opstellen van een gedragscode die ervoor moet zorgen dat het transparanter wordt wie achter een politieke advertentie zit. Daarnaast wordt ingezet op het intensiveren van het detecteren van desinformatie, wordt de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) gewijzigd en komt er een informatieve website om meer bewustwording te creëren bij burgers.

Lees de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.

Meer weten over desinformatie? Op vrijdag 11 december 2020 organiseert de VMC in samenwerking met deLex een webinar over desinformatie. Aanmelden kan via www.delex.nl/shop/opleidingen.

 
IT 3325

Toch schending Wbp wegens mogelijke reputatieschade

Hof 17 nov 2020, IT 3325; (Gemeente Alkmaar c.s. tegen Zorgvervoercentrale c.s.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/toch-schending-wbp-wegens-mogelijke-reputatieschade

Hof Amsterdam 17 november 2020, IEF 19585, IT 3325; C/14/251636 HA ZA 16-763 (Gemeente Alkmaar c.s. tegen Zorgvervoercentrale Nederland c.s.) Privacyrecht. Onrechtmatige publicatie. In eerste aanleg [IEF 17096] is beslist dat de gemeenten aansprakelijk zijn voor de schade die door ZCN c.s. is geleden als gevolg van het onrechtmatig publiceren van een bestand van ZCN c.s. In dit bestand stonden persoonsgegevens van klanten van ZCN c.s. In hoger beroep wordt bevestigd dat ZCN c.s. niet rechtstreeks rechten kunnen ontlenen aan de Wbp met betrekking tot de persoonsgegevens van hun klanten. Wel kwalificeert schending van de Wbp als een schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm in de zin van art. 6:162 BW.

IT 3324

Vordering uitzendverbod tv-programma afgewezen

Rechtbank 9 nov 2020, IT 3324; ECLI:NL:RBAMS:2020:5578 (Eiser tegen Fremantle), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-uitzendverbod-tv-programma-afgewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 november 2020, IEF 19583, IT 3324; ECLI:NL:RBAMS:2020:5578 (Eiser tegen Fremantle) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Afwijzing preventief uitzendverbod van een aflevering van het programma 'Zeeman confronteert: Stalkers' waarin aandacht wordt besteed aan stalking. Eiser stelt dat de uitzending inbreuk maakt op zijn privacy en bescherming van zijn eer en goede naam. Er wordt overwogen dat een preventief verbod alleen kan worden toegewezen in uitzonderlijke omstandigheden waarbij sprake dient te zijn van een evidente onrechtmatigheid. Daarvan is in dit geval geen sprake. Geoordeeld wordt dat Fremantle aandacht mag besteden aan het onderwerp stalking en de zaak van eiser. Fremantle hoeft geen onomstotelijk bewijs te leveren van de stalking. De toets is of de uitlatingen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal en dat is in casu het geval. Fremantle heeft daarnaast voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Tevens zijn door Fremantle de nodige maatregelen getroffen om de privacy van eiser te waarborgen. De stem van eiser dient nog onherkenbaar te worden gemaakt. Voor zover personen uit zijn familie en kennissen- of werkkring hem zullen herkennen, geldt dat het verlies van zijn goede naam een voorzienbaar gevolg is van zijn eigen handelen. De uitingsvrijheid van Fremantle weegt in dit concrete geval gezien de omstandigheden zwaarder dan de privacybelangen van eiser.

IT 3323

Schending van auteursrechten op software is niet gebleken

Rechtbank 27 mei 2020, IT 3323; ECLI:NL:RBAMS:2020:5391 (PayingIT en PayingIP tegen Workrate), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-is-niet-gebleken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19579; IT 3323; ECLI:NL:RBAMS:2020:5391 (PayingIT en PayingIP tegen Workrate) Auteursrecht. Kort geding. Workrate houdt 49% van de aandelen in Usemate BV (later: PayingIT). In 2016 wordt een koopovereenkomst gesloten van alle aandelen van Workrate in Usemate BV en verkoop en levering van ‘de Software’ aan PayingIP. In de koopovereenkomst wordt tevens een licentieovereenkomst opgenomen ten behoeve van Workrate en wordt bepaald dat alle IE-rechten op de software aan PayingIP toekomen. PayingIT meent dat Workrate inbreuk maakt op haar auteursrechten op de Usemate-software en de licentieovereenkomst schendt. Partijen zijn in geschil over de omvang van de beoogde overdracht van de auteursrechten. Dit vereist een nader onderzoek naar de feiten, hetgeen het kort geding te buiten gaat. Schending van de (beoogde) auteursrechten van PayingIT is niet gebleken. Evenmin kan worden aangenomen dat de licentieovereenkomst wordt overtreden. De gevraagde voorzieningen worden daarom geweigerd.

IT 3322

Vermelding in het Incidentenregister is rechtmatig

Rechtbank 9 nov 2020, IT 3322; ECLI:NL:RBAMS:2020:5422 (Eiseres tegen ING), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vermelding-in-het-incidentenregister-is-rechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 november 2020, IT 3322; ECLI:NL:RBAMS:2020:5422 (Eiseres tegen ING) Privacyrecht. Kort geding. ING heeft de bankrelatie met eiseres beëindigd, nadat ING vermoedde dat de bankrekening van eiseres werd gebruikt voor WhatsAppfraude. Vervolgens heeft ING de naam van eiseres opgenomen in het Incidentenregister en het EVR. Eiseres vordert ING te veroordelen haar personalia te verwijderen uit het Incidentenregister en het EVR en de blokkering van haar bankrekening ongedaan te maken. Eiseres heeft de stellingen van ING dat zij heeft meegewerkt aan de fraude onvoldoende gemotiveerd betwist. Voorshands wordt geoordeeld dat ING voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. De verwerking van de gegevens ven eiseres in het Incidentenregister is in beginsel rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 aanhef en onder f AVG, omdat eiseres nauw betrokken moet zijn geweest bij de oplichting. Nu bovendien de informatie in het Incidentenregister uitsluitend toegankelijk is voor een beperkt aantal medewerkers van ING, voldoet de registratie ook aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Eveneens is voldaan aan de toets van artikel 5.2.1. van het PIFI voor registratie in het EVR. De vorderingen van eiseres worden afgewezen.