IT 3727

Ad­vies wets­voor­stel Tij­de­lij­ke wet dif­fe­ren­ti­a­tie co­ro­na­toe­gangs­be­wij­zen (2G)

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Het wetsvoorstel is op 22 november 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.
Lees verder >>