IT 3017

Aflevering van Opgelicht! over YourSafe mag uitgezonden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 januari 2020, IEF 18962, IT 3017; ECLI:NL:RBAMS:2020:163 (TV opgelicht) Eisers vorderen een verbod op of een naar hun gestelde eisen aanpassing aan een uitzending van AVROTROS. Dit komt neer op preventieve censuur, wat verboden is volgens artikel 7 van de Grondwet en in strijd is met de vrijheid van meningsuiting in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Er mag slechts van deze bepalingen worden afgeweken indien er zodanige nadelige gevolgen aan de openbaarmaking zitten, dat deze een gevaar vormen voor de democratische samenleving en het noodzakelijk is dat wordt afgezien van openbaarmaking. Uit de besproken feiten is niet aannemelijk geworden dat de voorgenomen uitzending onrechtmatig zal zijn jegens eisers, zodat de vorderingen reeds op die grond stranden. Slechts de onderneming wordt genoemd in de uitzending en zal in haar reputatie worden geschaad. Hiervan wordt geacht dat dit het voorzienbare gevolg is van het eigen handelen, waardoor onvoldoende aanleiding is voor een zeer vergaande maatregel als het vooraf verbieden van een deel van de uitzending.

4.11 Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen, is niet aannemelijk geworden dat de voorgenomen uitzending onrechtmatig zal zijn jegens YourSafe en [eiser sub 2] , zodat de vorderingen reeds op die grond stranden. Dit geldt te meer omdat ook niet aannemelijk is geworden dat de voorgenomen uitzending zal leiden tot onherstelbare schade voor YourSafe en [eiser sub 2] , die niet achteraf valt te herstellen door middel van een rectificatie of schadevergoeding. Wat betreft [eiser sub 2] geldt dat de uitzending uitsluitend gaat over de professionele activiteiten van [eiser sub 2] . Zijn naam wordt niet genoemd in de uitzending en zijn gezicht zal worden geblurd. Hetzelfde geldt voor andere medewerkers van YourSafe. Voor zover [eiser sub 2] binnen een zeer kleine kring van bekenden herkenbaar zal zijn, geldt dat hij – zoals AVROTROS stelt en uit zijn eigen verslag van de bijeenkomst ook naar voren komt – rustig heeft gereageerd en geantwoord op de vragen en hij bovendien geen uitspraken doet die hij niet eerder al had gedaan of ter zitting heeft gedaan. Aan [eiser sub 2] zijn geen uitspraken ontlokt die hij anders niet zou hebben gedaan.

4.12 De naam van de onderneming (YourSafe) is wel in woord en beeld in de voorgenomen uitzending verwerkt. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat zij in haar reputatie wordt geschaad. In dit geval zal het reputatieverlies het voorzienbare gevolg zijn van het eigen handelen. YourSafe heeft een kleine ondernemer ernstig gedupeerd en komt nog altijd haar verplichtingen niet na. Dat de uitzending op initiatief van Hi-Tech Safe is gemaakt en dat Hi-Tech Safe YourSafe en [eiser sub 2] met het programma onder druk heeft willen zetten, maakt deze nog niet onrechtmatig. AVROTROS mag in haar programma aandacht besteden aan de zaak en mag de kant van Hi-Tech Safe belichten en [naam 2] zijn verhaal laten doen, zolang dat verhaal niet als feit wordt gepresenteerd, althans dit voldoende steun vindt in de feiten. AVROTROS heeft ook zelf onderzoek gedaan en stelt ook de andere kant van de zaak te zullen belichten.