IT 2384

AP adviseert over wetsvoorstel PSD2

Autoriteit persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de minister van Financiën geadviseerd over het Wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten, dat bekend staat als PSD2. De AP plaatst een aantal kanttekeningen bij het wetsvoorstel en adviseert om het voorstel pas bij de Tweede Kamer in te dienen nadat met deze opmerkingen rekening is gehouden.

Inhoud wetvoorstel
Het doel van het wetsvoorstel is om de herziene Europese richtlijn om te zetten in Nederlandse wetgeving.

PSD2 biedt nieuwe soorten dienstverleners de kans om actief te worden op de betaalmarkt. Deze dienstverleners gebruiken betaalgegevens van consumenten, mits die consumenten daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming geven.

De nieuwe dienstverleners moeten een vergunning krijgen van de Nederlandse Bank (DNB). DNB beoordeelt onder meer of alles rond de benodigde toestemming goed geregeld is.

Advies AP
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat de regels van de AVG gelden zodra PSD2 ingevoerd wordt. De AP heeft daarom in haar advies gekeken naar de verhouding tussen het wetsvoorstel en de AVG.