IT 3636

Bedrijf dat oordopjes verkoopt teruggefloten

Rechtbank Noord-Nederland 20 augustus 2021, IEF 20160, IT 3636; ECLI:NL:RBNNE:2021:3684 (LuxeRoyal tegen gedaagde) LuxeRoyal drijft een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van onder andere draadloze oortjes. Dit verloopt via het platform Bol.com. Ook de gedaagde exploiteert een onderneming waarbij er draadloze oortjes op Bol.com verkocht worden. Hij maakt daarbij gebruik van de EAN-codes die bij de producten van LuxeRoyal horen. Tevens wordt de handelsnaam van LuxeRoyal gebruikt. De advocaat van LuxeRoyal heeft gedaagde gesommeerd om de inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten, handelsnamen en EAN-codes te staken. De voorzieningenrechter wijst dit toe. 

3.2. LuxeRoyal legt, kort samengevat, het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

[gedaagde] maakt inbreuk op en trekt ongerechtvaardigd voordeel uit haar merkenrecht. [gedaagde] gebruikt zonder toestemming van LuxeRoyal haar EAN-codes ten behoeve van zijn eigen advertentie op bol.com. Daarmee worden de aan de EAN-codes gekoppelde afbeeldingen, productinformatie, handelsnaam en informatie van LuxeRoyal in de advertentie van [gedaagde] overgenomen. Aldus wordt gebruik gemaakt van het merkenrecht van LuxeRoyal voor het aanbieden van soortgelijke producten. Met deze handelwijze van [gedaagde] ontstaat bij het publiek verwarring welk product men koopt. Het publiek zal het product van [gedaagde] immers associëren met het merk LuxeRoyal, terwijl [gedaagde] daarvoor geen vergoeding betaalt of toestemming van LuxeRoyal heeft verkregen. Het gebruikmaken van de EAN-nummers en intellectuele eigendomsrechten van LuxeRoyal levert tevens een onrechtmatige daad van [gedaagde] jegens LuxeRoyal op. Voorts maakt [gedaagde] inbreuk op de auteursrechten van LuxeRoyal. De foto's en de productomschrijvingen die hij overneemt, betreffen namelijk auteursrechtelijk beschermde werken. Ten slotte maakt [gedaagde] inbreuk op de handelsnaam van LuxeRoyal door het gebruik van haar EAN-codes. De consument die op de advertentie van [gedaagde] klikt, krijgt in feite de advertentie van LuxeRoyal te zien. Aldus is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet.