IT 2780

CBb laat tarieven voor nieuwe diensten glasvezelnetwerk KPN in stand

CBb 14 mei 2019, IT 2780; ECLI:NL:CBB:2019:202 (T-Mobile tegen tariefbesluit FttH) Beroep van T-Mobile Nederland en T-Mobile Thuis tegen het tariefbesluit nieuwe diensten FttH. Het CBb heeft geoordeeld dat het rekenmodel van de ACM voor de tarieven van de zogenaamde ‘Doe het zelf-toegang’ voor andere aanbieders tot het KPN glasvezelnetwerk juist is. De maximumtarieven van de zogenaamde ‘Doe het zelf-toegang’ staan definitief vast. Wel moet de ACM voor de dienst project- of bulkmigratie nog een nader onderzoek doen naar de hoogte van dat tarief. Het CBb heeft op dat punt het beroep van T-Mobile gegrond verklaard. Volgens het CBb heeft de ACM niet voldoende gemotiveerd waarom het tarief voor een migratie die onderdeel is van een project- of bulkmigratie hetzelfde is als het tarief van een enkele migratie. Met een bulk- of projectmigratie worden veel migraties tegelijk uitgevoerd. Het tarief voor een enkele migratie had de ACM al in een eerder besluit vastgesteld.

KPN heeft een eigen glasvezelnetwerk gericht op consumenten. Andere telecomaanbieders kunnen toegang inkopen op dit netwerk, zodat zij ook diensten aan hun klanten kunnen aanbieden. Dit heet ‘ontbundelde toegang’. De ACM reguleert verschillende tarieven die KPN mag rekenen voor de ontbundelde toegang tot dit glasvezelnetwerk. Hiermee wordt voorkomen dat KPN voor bepaalde diensten te hoge tarieven kan vragen.
Eerder stelde het CBb de ACM al in het gelijk in een zaak die T-Mobile had aangespannen over de rekenmethode voor het vaststellen van de toegangstarieven. Nu gaat het over de tarieven voor een aantal nieuwe toegangsdiensten.

Om welke diensten gaat het
KPN biedt vier nieuwe diensten aan:

Aansluitpunt (FTU) vervanging door operator,
Doe Het Zelf Monteur (DHZ) voor Telco-Telco migraties,
DHZ voor Poortmigraties en
Project- en Bulkmigraties
Dit zijn allemaal diensten waarmee andere telecomaanbieders zelf (makkelijker) werkzaamheden voor hun klanten kunnen uitvoeren. KPN heeft kostprijsonderbouwingen voor deze diensten aangeleverd. De ACM heeft deze kostprijsonderbouwingen beoordeeld en tariefplafonds vastgesteld.