IT 2813

Computerrecht 2019-3

Inhoudsopgave van Computerrecht 2019, afl. 3.

EDITORIAL
89    De ePrivacy Verordening: “GDPR, the sequel?” / p. 169
L.J. van Eymeren

ARTIKELEN
90    De nieuwe EU Geoblocking Verordening: wat verandert er voor handelsondernemingen en hun klanten op het vlak van online-verkoop? / p. 171
De Geoblocking Verordening strekt ertoe dat klanten die online aankopen in een andere EU-lidstaat willen doen, niet gediscrimineerd mogen worden op basis van hun geografische locatie. Het is mogelijk dat handelaren hun websites moeten aanpassen om te voldoen aan de voorwaarden van de Verordening, bijvoorbeeld door blokkades en andere toegangsbeperkingen van klanten uit bepaalde regio’s op te heffen. Het verbod op discriminatie zoals verankerd in de Verordening houdt echter niet de verplichting voor ondernemingen in om in een andere EU-lidstaat te verkopen en dwingt ook niet tot een harmonisatie van verkoopprijzen. Deze bijdrage beschrijft de kenmerken van de Verordening en haar verboden. Zij gaat nader in op de gevolgen voor de praktijk waarin handelaren en hun klanten centraal staan. Ook wordt aandacht besteed aan de handhavingswijze van de Verordening en de daaraan verbonden sancties.
J.C.A. Houdijk & R.M.T.M. Jaspers

91    PSD2: hoe banken verplicht worden het delen van bankrekeningdata te faciliteren / p. 178
Het artikel geeft een beschrijving van de belangrijkste aspecten van PSD2, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op de aard van de diensten die op grond van PSD2 worden gereguleerd en op de verplichting van de banken om toegang te verlenen tot de betaalrekening. Daarbij wordt aandacht besteed aan raakvlakken met mededinging en financieel recht. Ook bij privacy aspecten wordt stilgestaan.
A. van der Beek & A.L. Bremmer

RECHTSPRAAK

EUROPA
92    EHRM 4 december 2018, no. 11257/16, ECLI:CE:ECHR:2018:1204JUD001125716, m.nt. A.J. Tromp / p. 190
Het EHRM heeft in dit arrest een gezichtspuntencatalogus geformuleerd voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het plaatsen van hyperlinks in een journalistiek artikel. De rechtmatigheid van dergelijke hyperlinks is onder meer afhankelijk van de bewoording die de journalist bij de hyperlink plaatst en van de wetenschap die de journalist had van de onrechtmatigheid van de informatie waarnaar hij linkte.  

NEDERLAND
93    Rb. Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2116, m.nt. J.J. Oerlemans / p. 198
In deze uitspraak is een verdachte veroordeeld die gebruikmaakte van het beruchte ‘Mirai-botnet’. Het Mirai-botnet is het eerste succesvolle botnet die bestond uit gehackte ‘internet of things’-apparaten. De uitspraak is interessant, omdat de rechtbank hier het begrip ‘geweld’ op een discutabele manier en zeer extensief uitlegt.

94    Rb. Noord-Holland 28 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1568, m.nt. D.A.G. van Toor / p. 205
In de onderhavige zaak wordt de verdachte vervolgd voor verschillende vermogensdelicten en deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van vermogensdelicten. Vier feiten worden bewezen verklaard, en de rechtbank gebruikt daarvoor bewijsmiddelen die verkregen zijn doordat de politie de verdachte heeft gedwongen zijn smartphone te ontgrendelen. In deze uitspraak staat de rechtsvraag centraal of het gedwongen ontgrendelen van een smartphone, doordat de duim van de verdachte op het toestel wordt gelegd door de politie, in strijd is met het nemo-teneturbeginsel.

95-105 TELECOMMUNICATIE / p. 211

106-116 PRIVACYBESCHERMING / p. 215

117-126 STRAFRECHT / p. 221

127-128 MEDEDINGING / p. 228

129-130 KORT NIEUWS / p. 231

Computerrecht is een uitgave van Wolters Kluwer.