DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op maandag 8 augustus 2016
IT 2110

Consultatie Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2015 is als onderdeel van de Digitale Agenda 2020 besloten om te komen tot ICT inkoopvoorwaarden welke door alle gemeenten gebruikt kunnen worden. Passende ICT-inkoopvoorwaarden zijn voor gemeenten een belangrijke randvoorwaarde bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening. Dit sluit aan bij de ambitie van de Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid en het opdrachtgeverschap te professionaliseren.

Toelichting achtergrond, opzet en inhoud van de GIBIT (pdf, 262 kb)
Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), versie brede consultatie (pdf, 196 kb)
Vragenlijst brede consultatie GIBIT (Excel, 19 kb).