IT 2820

Consument kan steeds beter kiezen bij internettoegang

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen. De Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) let hierop en wordt vaak ingeschakeld om onderzoek te doen en waar nodig in te grijpen. Vandaag publiceert de ACM het jaarverslag netneutraliteit.

Afgelopen jaar heeft de ACM ervoor gezorgd dat telecomaanbieders zich aan de regels en contracten met consumenten houden en dat deze regels en contracten voldoen aan de netneutralisteitsverordening.

Momenteel ontwikkelt BEREC een meetsysteem voor consumenten om zelf de internetsnelheid waarvan ze gebruik kunnen maken te meten. Lees verder.