IT 2507

Dorien Verhulst - De Wiv 2017: sleepnet, aftapconsultancy en twijfelachtig toezicht

Dorien Verhulst, De Wiv 2017: sleepnet, aftapconsultancy en twijfelachtig toezicht, Mediaforum 2017-6, p. 182-186. Na een lang wetgevingstraject is een nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aangenomen. Dit artikel geeft een schets van de herziene wet, bezien vanuit het perspectief van burgers en aanbieders van elektronische communicatiediensten. Nieuw zijn met name de
bevoegdheid voor ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’, een scala behulpzaamheidsverplichtingen voor (allerlei) aanbieders van communicatiediensten en een complex, diffuus systeem van toezicht. Daarop volgen enkele kritische noten. Bij de critici van de nieuwe wet ontbreekt het vooralsnog aan een moraalridder met de voeten in de klei. Intussen verspeelt de overheid echter iedere goodwill voor gemoderniseerde bevoegdheden door op allerlei punten grote zorgvuldigheid te suggereren, maar harde waarborgen te schuwen. Lees verder