IT 2278

EU Uitvoeringsbesluit door luchtvaartmaatschappijen te gebruiken gemeenschappelijke protocollen en dataformaten bij het doorgeven van PNR-gegevens aan passagiersinformatie-eenheden

REGELGEVING EU Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/759 van de Commissie van 28 april 2017 betreffende de door luchtvaartmaatschappijen te gebruiken gemeenschappelijke protocollen en dataformaten bij het doorgeven van PNR-gegevens aan passagiersinformatie-eenheden, C/2017/2743, PB L 113 van 29.4.2017.

Artikel 1 Gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten
1. Luchtvaartmaatschappijen maken, bij het doorgeven van PNR-gegevens aan de passagiersinformatie-eenheden van de lidstaten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/681, gebruik van een van de dataformaten en doorgifteprotocollen bedoeld in de punten 1 en 2 van de bijlage bij dit besluit.
2. Indien luchtvaartmaatschappijen API-gegevens (advance passenger information) als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/681 niet samen met de PNR-gegevens voor dezelfde vlucht doorgeven, maken zij gebruik van het dataformaat bedoeld in punt 3 van de bijlage bij dit besluit.
3. Luchtvaartmaatschappijen die geen vluchten van of naar derde landen dan wel vluchten binnen de EU volgens een specifieke openbare dienstregeling uitvoeren en niet beschikken over de noodzakelijke infrastructuur ter ondersteuning van de in de bijlage vermelde dataformaten en doorgifteprotocollen, geven in afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel de PNR-gegevens door met bilateraal door de luchtvaartmaatschappij en de desbetreffende lidstaat overeen te komen elektronische middelen die voldoende waarborgen bieden wat de technische beveiligingsmaatregelen betreft.