IT 2428

Europese Commissie publiceert visie op standaard essentiële octrooien

Europese Commissie

Europese Commissie 29 november 2017, Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM(2017) 712 final. De Europese Commissie heeft een communicatie gepubliceerd waarin zij de basisprincipes voor licenties op standaard essentiële octrooien uiteenzet. Deze basisprincipes zijn gestoeld op twee doelstellingen: 1. het intensiveren van de ontwikkeling en omvatting van voorname technologieën in standaarden door behoud van eerlijke en adequate vergoeding voor deze bijdragen, en 2. het verzekeren van vlotte en brede verspreiding van gestandaardiseerde technologieën op basis van eerlijke toegangsvoorwaarden.