IT 3360

Europese Raad neemt resolutie over encryptie aan

De Raad van de Europese Unie heeft een resolutie over encryptie aangenomen, waarin de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van beveiliging door middel van encryptie en beveiliging ondanks encryptie.
In deze resolutie onderstreept de Raad zijn steun voor de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van sterke versleuteling als een noodzakelijk middel om de grondrechten en de digitale veiligheid van burgers, regeringen, het bedrijfsleven en de samenleving te beschermen. Tegelijkertijd merkt de Raad op dat ervoor moet worden gezorgd dat de bevoegde wetshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten hun wettelijke bevoegdheden zowel online als offline kunnen uitoefenen om onze samenlevingen en burgers te beschermen.
Lees verder op Consilium.europa.eu.