IT 2586

FIFA18 Loot box met gloednieuwe verjaardagsselectie misleidend

Advertentie EA

RCC 16 mei 2018, IT 2586; RB 3146; dossiernr. 2018/00227 (FIFA Ultimate Team loot box) Reclamerecht. FUT is een onderdeel van het spel FIFA18, dat verkrijgbaar is voor PlayStation 4. Binnen FUT kunnen pakketten worden gekocht waarin spelers zitten die voor het elftal kunnen worden ingezet. Van tevoren is niet bekend welke spelers in een pakket zitten. Alleen het aantal spelers is bekend en hoeveel daarvan “goud” en “zeldzaam” zijn. Hoe duurder een pakket, des te groter de kans dat er een zeldzame (en dus waardevolle) speler in het pakket zit. Daarnaast zijn er speciale pakketten met nog betere scores verkrijgbaar. In de uiting wordt geadverteerd voor een speciaal pakket. Op basis van de tekst “…een gloednieuwe FUT-verjaardagsselectie, vanaf 16 maart in pakketten beschikbaar” meende klager dat het speciale pakket minimaal één van de afgebeelde 23 spelers uit de verjaardagsselectie zou bevatten. Deze indruk wordt volgens klager versterkt doordat de opmaak van de (overgelegde) pagina, waarop het Ultimate pakket in ‘Brons’, ‘Zilver’ en ‘Goud’ wordt aangeboden, anders is dan gebruikelijk en is aangepast aan de lay-out van de advertentie. Klager heeft voor 20 euro aan FIFA-punten gekocht en deze in het spel ingewisseld voor een ‘Gold Ultimate’ pakket. Bij opening van het pakket bleek dat hierin geen enkele speler uit de verjaardagsselectie zat. Omdat in de advertentie niet wordt vermeld dat bij aanschaf van het verjaardagspakket geen zekerheid bestaat op het ontvangen van één (of meer) speler(s) uit de verjaardagsselectie, vindt klager de uiting misleidend. Als hij had geweten dat slechts sprake is van een kleine kans op één van de 23 spelers, had hij het ‘Gold Ultimate’ pakket niet gekocht.


3. Door de combinatie van de afbeelding van de 23 spelers met de tekst “een gloednieuwe verjaardagsselectie, vanaf 16 maart in pakketten beschikbaar” wordt niet duidelijk gemaakt dat de 23 spelers slechts aan de ‘reguliere’ FUT-database zijn toegevoegd en dat de kans dat men één van die spelers in zijn pakket krijgt niet groter is dan de kans op één van de spelers die reeds in de database zaten voordat de verjaardagsselectie werd toegevoegd. Dat wordt niet anders door de beschrijving van het – door klager gekozen – Gold Ultimate pakket, waar staat: “De meest unieke topspelers verzameld in één pakket! Met 30 items, allemaal spelers, allemaal goud, allemaal zeldzaam”. Door de onduidelijkheid in de uiting kan bij de gemiddelde consument de indruk ontstaan dat hij in een pakket één of meer van de 23 spelers uit de verjaardagsselectie zal aantreffen. In werkelijkheid is dit echter geenszins zeker, maar bestaat slechts de mogelijkheid dat een verjaardagspakket één of meer van de 23 spelers bevat, nu dit pakket wordt samengesteld met spelers die willekeurig worden gekozen uit de reguliere FUT-database waaraan de 23 spelers zijn toegevoegd.

4. Dat de geadverteerde verjaardagsactie zo in elkaar steekt, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Duidelijkheid over de kans op het ontvangen van een speler uit de verjaardagsselectie kan immers van belang zijn voor het besluit om al dan niet een verjaardagspakket te kopen. De consument moet in de uiting op deze essentiële informatie attent gemaakt worden.

Nu dat in het onderhavige geval niet wordt gedaan, kan de gemiddelde consument door het ontbreken van essentiële informatie ertoe worden gebracht  een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De uiting is daardoor misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.