DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 23 maart 2022
IT 3868
||
22 mrt 2022
22 mrt 2022, IT 3868; (HP c.s. tegen SONT c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-thuiskopieheffing-op-offline-opslag

Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
 

Geen thuiskopieheffing op offline opslag

Hof Den Haag 22 maart 2022, IEF 20614, IT 3868; ECLI:NL:GHDHA:2022:2289 C/09/561257/ HA ZA 18-1035 (HP c.s. tegen SONT c.s.) Arrest in principiële zaak over de auteursrechtelijke status van offline kopieën van streaming diensten als Spotify en Netflix. Het gerechtshof oordeelt dat offline opslag binnen abonnementsdiensten geen privékopieën zijn en dus niet gecompenseerd mogen worden door een thuiskopieheffing. De huidige regeling doet dat wel. Het gebeurt vaker dat ten onrechte thuiskopieheffingen in rekening worden gebracht. Dat was eerder ook al het geval bij downloads uit illegale bron (vgl. ACI ADAM-arrest, [IEF 16358]). Het gerechtshof oordeelt daarnaast dat cloudkopieën wel gecompenseerd mogen worden. Het Sont besluit 2018 mag in stand blijven, maar er werd in hoger beroep ook geen vernietiging gevorderd.

6.1 Het bestreden vonnis zal worden vernietigd, onder alsnog toewijzing van vordering I, die strekt tot een verklaring voor recht dat geen billijke compensatie zoals genoemd in artikel 16c Aw verschuldigd is voor offline streaming copies/tethered downloads.
Waar het gaat om offline streaming copies/tethered downloads is het SONT besluit 2018 dus niet in overeenstemming met artikel 16c Aw (...)