IT 2534

Geen 'Urgerende koopverplichting' mobiele telefoon

Hof Den Haag 20 maart 2018, IT 2534; ECLI:NL:GHDHA:2018:478 (X tegen KPN) Contracten mobiele telefoons. Huur of huurkoop? 'Urgerende' koopverplichting. Nu appellante de overnameprijs zelf als “irreëel” hoog bestempeld, is het hof van oordeel dat reeds daarom van een ‘urgerende verkoopverplichting’ geen sprake was. Dat de looptijd van de overeenkomsten gelijk was aan de economische en meestal ook met de technische levensduur is door KPN weersproken en wordt gelogenstraft door de hoogte van de door [appellante] genoemde bedragen waarvoor de toestellen bij het einde van de looptijd konden worden overgenomen. De omstandigheid dat sprake was van een tweejarig contract dat niet tussentijds kon worden opgezegd, wijst evenmin erop dat in wezen sprake was van huurkoop of financial lease. Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat KPN verplicht was tot (een bepaalde mate van) serviceverlening, die mogelijk ook strookt met de service die zij had moeten verlenen in geval van consumentenkoop. Grieven worden afgewezen.

Afbeelding CC-BY-SA ING_mobiel contactloos-betalen_2