DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 7 november 2023
IT 4421

Groot lek bij het Kadaster: Minister de Jonge beantwoordt Kamervragen

Het Kadaster, dat normaliter een gesloten deel bevat, was een lange tijd openlijk toegankelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in reactie hierop het Kadaster opgedragen om het ernstige lek per direct te dichten om verder misbruik te voorkomen. Dit speelde zich rond eind augustus dit jaar af. Op 30 augustus stelden leden Rajkowski en Minhas (beiden VVD) vragen in aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening over de berichtgeving van het lek bij het Kadaster, waarin onder meer stond dat miljoenen woonadressen door iedereen in te zien waren.

De vragen die werden gesteld gingen met name in op de ernst van de gevolgen van het datalek, de reden hoe dit heeft kunnen gebeuren en de getroffen maatregelen toen het bekend werd dat er een dusdanig groot lek was. De minister geeft aan dat hij dit een kwalijke en onacceptabele zaak is. Over de maatregelen die werden genomenen zegt hij het volgende: 

Voorts gaat het Kadaster inloggen via eHerkenning per begin volgend jaar verplicht stellen voor gebruikers van specifieke diensten, waaronder Kadaster Online (KOL) en Keten Integratie Kadaster (KIK). Het Kadaster faciliteert reeds eHerkenning, maar voor verplicht gebruik is het ook nodig dat ketenpartners daarop zijn ingericht. De registers kunnen dan niet meer anoniem worden geraadpleegd. Naast de bestaande logging van wie welke gegevens opvraagt, zal het Kadaster deze monitoring op KOL uitbreiden. Er zijn daardoor meer gegevens beschikbaar als het Openbaar Ministerie een verzoek om informatie doet. Tezamen met het feit dat doxing vanaf 1 januari a.s. strafbaar is, worden hiermee belangrijke stappen gezet om misbruik van persoonsgegevens verder te minimaliseren.

 

De minister geeft tot slot aan dat het lek onderhand volledig gedicht is.