IT 2522

Grootschalige internetoplichting met behulp van nep webshops

Rechtbank Den Haag 22 december 2017, IT 2522; ECLI:NL:RBDHA:2017:15272; ECLI:NL:RBDHA:2017:15274; ECLI:NL:RBDHA:2017:15275 Strafrecht. Cybercrime. Grootschalige internetoplichting met behulp van nep webshops door middel van phishing, hacking en computervredebreuk. Geen sprake van dadergroep. Naar haar oordeel blijkt uit het dossier niet van het bestaan van een dadergroep in de zin van personen die nauw samenwerkten aan dezelfde strafbare feiten, maar ging het om een groep jongeren die onafhankelijk van elkaar met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en elkaar daarbij soms hielpen. Voor elke ten laste gelegd oplichtingsfeit zal dan ook telkens moeten worden vastgesteld of er naast verdachte een of meer anderen bij betrokken zijn geweest, waaruit die betrokkenheid dan bestaat en of die betrokkenheid is te duiden als medeplegen.

CC-BY-SA Blue Coat Photos