IT 2637

HR volgt verwerping Conclusie AG inzake onrechtmatig karakter van ontvangen gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten

HR 7 september 2018, IT 2637; ECLI:NL:HR:2018:1434 (particulieren en belanghebbenden tegen de Staat) Privacy. Onrechtmatige daad. Staat ontvangt door buitenlandse inlichtingendiensten (in het bijzonder de Amerikaanse NSA) verkregen gegevens. Biedt art. 59 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 voldoende waarborgen in het licht van art. 8 EVRM, art. 10 EVRM, IVBRP en Handvest EU en van de ‘Snowden-onthullingen’? Vertrouwensbeginsel in verhouding tot buitenlandse diensten; waarborgen in gewijzigde Amerikaanse wetgeving; stelplicht. Strekking vordering, uitleg gedingstukken. HR volgt de verwerping van Conclusie AG [IT 2581] en bevestigd het arrest van het Hof.