IT 3367

Jaaroverzicht privacy & gegevensbescherming 2020

Het coronavirus dicteerde het afgelopen jaar bij velen de agenda. Dat was ook merkbaar binnen het privacyrecht. Niet in de laatste plaats vanwege de introductie van de CoronaMelder en de verwerking van persoonsgegevens door middel van deze app. Daarnaast zijn de regels rondom de doorgifte van persoonsgegevens aan de VS en andere landen buiten de EER in 2020 ingrijpend veranderd. Verder heeft de toezichthouder een aantal fikse boetes opgelegd en heeft de rechterlijke macht een aantal belangwekkende uitspraken gedaan. Al met al een bewogen jaar. Onderstaand treft u een kort en bondig overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in 2020, samengesteld door Louwers Advocaten.
Lees hier verder.