IT 797

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

[] lanceert haar nieuwe website

Uit het persbericht: [deJuristen], een juridisch nichekantoor gespecialiseerd in ICT-recht & intellectuele eigendom, kondigt de lancering van haar nieuwe website aan. Met die website wil zij een lans breken voor een moderner recht, ofwel een ‘recht 2.0’. Uit onderzoek bij haar cliënten bleek dat vooral onbegrip over de juridische wereld de grootste ergernis was, en bijdroeg tot het kwalijke imago van de juridische sector. Video bleek de oplossing. Website [red: deJuristen]

 

“Door korte stukjes per onderdeel te gebruiken, zijn we er in geslaagd om meer duidelijkheid te bieden aan de bezoeker”, zegt Matthias Dobbelaere, partner bij [red: deJuristen]. “Die duidelijkheid was broodnodig, gezien rechtzoekenden al te vaak tegen de muren van een moeilijk jargon oplopen.” Het extensief gebruik van video ter uitlegging is nog niet eerder gezien in Europa, tenminste in de juridische sector. “De video’s zijn absoluut geen ‘gadget’ of loutere aandachtstrekker, maar wel een overtuigde, bewuste keuze om klaarheid te brengen en de bezoeker weldegelijk iets bij te brengen”, vervolgt Dobbelaere. ”Ook het taalgebruik en de schrijfstijl werden geoptimaliseerd om de toegankelijkheid te vergroten. “ In 2012 daalde het vertrouwen in de juridische sector van 69% tot 60% (bron). Een zorgwekkende, en consistente trend. Nochtans dient recht juist een nuttig instrument te zijn.