IT 3707

Levering tweedehands laptop met illegale software

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 oktober 2021, IT 3707; ECLI:NL:GHSHE:2021:3243 Appellant heeft geïntimideerde een laptop met illegale SolidWorks software geleverd. Appellant stelt dat legale SolidWorks software normaliter € 6.000,00 kost en dat geïntimeerde aan appellant had medegedeeld maximaal € 1.000,00 te willen betalen, waardoor geïntimideerde moest weten dat de software illegaal zou zijn. Volgens het hof zijn er geen concrete feiten of omstandigheden waaruit de geïntimeerde rekening moest houden dat appellant een laptop met een illegale versie of een trialversie van Solid Works zou leveren. Appellant had redelijkerwijs moeten begrijpen dat geïntimeerde een laptop met een legale versie van SolidWorks wenste. Hij heeft niet op enig moment vóór de koop of de levering ervoor gewaarschuwd dat een laptop zou worden geleverd met een illegale versie of een trialversie van SolidWorks. Het hof bekrachtigt het bestreden vonnis.

8.9. [geïntimeerde] mocht er dus bij gebreke van aanwijzingen voor het tegendeel op vertrouwen dat de overeenkomst inhield dat een laptop zou worden geleverd met een legale versie van SolidWorks, althans dat áls [appellant] een laptop zou leveren, dit een laptop met een legale versie van SolidWorks zou zijn. Het heeft daarbij op de weg van [appellant] gelegen om na te gaan of hij voor de prijs van maximaal € 1.000,00 een laptop met een legale versie van SolidWorks kon leveren. Indien hij dit niet kon, had hij [geïntimeerde] daarover moeten informeren. Wat hem op grond van de overeenkomst niet was toegestaan, was het leveren van een laptop met een niet-legale versie van de software zonder [geïntimeerde] ervan op de hoogte te stellen dat het geen legale versie was.