DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 6 januari 2021
IT 3366
Rechtbank ||
23 dec 2020
Rechtbank 23 dec 2020, IT 3366; ECLI:NL:RBAMS:2020:6976 (123Bied tegen Marktplaats), https://www.itenrecht.nl/artikelen/marktplaats-mocht-zakelijk-adverteerder-weren

Uitspraak ingezonden door Jurre Reus, Houthoff.

Marktplaats mocht zakelijk adverteerder weren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 december 2020, IEF 19684, IT 3366; ECLI:NL:RBAMS:2020:6976 (123Bied tegen Marktplaats) Kort geding. Food International, handelend als '123Bied', vordert in kort geding dat Marktplaats wordt bevolen haar weer toe te laten tot het platform als zakelijk adverteerder. 123Bied was door Marktplaats van het platform geweerd, nadat overtredingen van de Marktplaats-gebruiksvoorwaarden waren geconstateerd. 123Bied biedt een zogeheten online 'centenveiling' aan, waarbij consumenten credits kunnen kopen waarmee zij aan veilingen van consumentenproducten kunnen meedoen. De voorzieningenrechter wijst de door 123Bied gevraagde voorzieningen af. Het is volgens de voorzieningenrechter onwaarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Marktplaats de overeenkomst met 123Bied moet nakomen en de advertenties van 123Bied weer moet toelaten op het platform.

Marktplaats heeft genoeg redenen aangevoerd om het account met directe ingang te blokkeren, waaronder het feit dat Marktplaats via haar meld-systeem notificaties had ontvangen over meerdere overtredingen, de ogenschijnlijke relatie tussen 123Bied en andere (reeds door Marktplaats geblokkeerde) veilingsites, en onrechtmatigheden die Marktplaats zelf heeft geconstateerd op de website van 123Bied op het gebied van consumentenbescherming (oneerlijke handelspraktijken). Als de aangevoerde redenen al niet genoeg zouden zijn, was Marktplaats hoe dan ook gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, conform Verordening (EU) 2019/1150, aldus de voorzieningenrechter. Op 31 december 2020 is op verzoek van 123Bied nog een aanvullend vonnis gewezen, uitsluitend in verband met de proceskosten.

4.12. Al met al is de slotsom dat Marktplaats voorshands voldoende redenen heeft aangevoerd om het account van 123Bied te blokkeren (of, zoals 123Bied stelt, de overeenkomst te beëindigen). Als de aangevoerde redenen al niet voldoende zijn om het account 123Bied met onmiddellijke ingang te blokkeren, dan was zij in ieder geval gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de in artikel termijn van 30 dagen (opgenomen in Artikel 2.2 van hoofdstuk III GV en artikel 4 van de Europese Platform-to-Business-Verordening).

4.13. Ook het standpunt van l23Bied dat sprake is van een duurovereenkomst wordt niet gevolgd. Het account 123Bied is van  eind 2016 tot augustus 2020 niet actief geweest. In augustus 2020 is het account overgenomen door Food International. Met ingang van die datum is dus pas een contractuele relatie ontstaan tussen Food International en Marktplaats. De stellingen van 123Bied die zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat sprake is van een duurovereenkomst behoeven dan ook geen bespreking.

4.14. Al met al is onwaarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Marktplaats de overeenkomst met 123Bied moet nakomen en de advertenties van 123Bied weer moet toelaten op haar platform. Dit betekent dat de vorderingen zullen worden afgewezen.