IT 3664

Opinie AG over emissiebeperkende software in auto's

Volgens advocaat-generaal Rantos is de installatie van software die het niveau van verontreinigende gasemissies van voertuigen wijzigt in strijd met het Unierecht. De verkoop van een voertuig waar dergelijke software op zit is volgens hem in strijd met richtlijn 1999/44. Er wordt over meerdere zaken gesproken, waarbij het gaat om fabrikanten die motorvoertuigen produceren die zijn uitgerust met software die, op basis bepaalde temperatuur- en rijhoogten, de vermindering van de stikstofoxiden (NOx)-emissies beperkt. Deze software werkt met een temperatuurvenster, waarbij het mechanisme wordt uitgeschakeld indien de buitentemperatuur te laag of te hoog is. De advocaat-generaal van mening dat het temperatuurvenster niet representatief is voor reële rijomstandigheden en dat hiermee de litigieuze software de doeltreffendheid van de emissiebeperking bij normaal gebruik van het voertuig vermindert. Hierdoor zou het een 'manipulatievoorziening' in de zin van verordening nr. 715/2007 vormen en in strijd zijn met richtlijn 1999/44.