IT 3402

'Parkeerwekker' onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 februari 2021, IEF 19755, IT 3402; ECLI:NL:RBAMS:2021:237 (Parkeerwekker) Iedereen die in de gemeente Amsterdam wil parkeren, dient hiervoor parkeerbelasting te betalen. Dat gebeurt door het registreren van het kenteken bij de parkeerautomaat of met een parkeerapp. Vector Wise biedt in de gemeente Amsterdam onder de naam ‘Parkeerwekker’ een dienst aan, waarbij een automobilist die in een gebied staat waar parkeerbelasting moet worden betaald een bericht ontvangt als de scanauto voorbij rijdt. Het systeem van Parkeerwekker bestaat eruit dat gebruikers, door installatie van een app, nadat zij hun auto hebben geparkeerd een melding ontvangen als een scanauto van de Gemeente voorbij rijdt. Ter voorkoming van een boete hebben gebruikers na de melding nog vijf minuten om parkeergeld te betalen. Volgens gedaagde biedt haar systeem een oplossing voor gebruikers die 'vergeten' zijn parkeergeld te betalen.

De Gemeente vordert een gebod tegen Vector Wise om de 'Parkeerwekker' aan te bieden. De Gemeente stelt dat gedaagde met de app belastingontduiking faciliteert en daarmee onrechtmatig handelt. Geoordeeld wordt dat gedaagde met Parkeerwekker inderdaad aanzet tot onrechtmatige gedragingen, te weten het niet betalen van de verschuldigde parkeerbelasting, hetgeen in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, althans neemt zij bewust het risico dat zij ‘vergeetachtige’ parkeerders daarbij faciliteert.

4.5.  De conclusie is dan ook dat Vector Wise met Parkeerwekker aanzet tot onrechtmatige gedragingen, te weten het niet betalen (ontduiken) van de (volledige) verschuldigde parkeerbelasting, hetgeen in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, althans neemt zij bewust het risico dat zij ‘vergeetachtige’ parkeerders daarbij faciliteert. Dit gedrag levert een onrechtmatige daad op jegens de Gemeente. Het is aannemelijk dat de Gemeente hierdoor schade lijdt. De Gemeente loopt inkomsten uit parkeerbelasting mis, omdat gebruikers van Parkeerwekker niet bij aanvang van het parkeren al betalen (en waarschijnlijk dikwijls – als er geen scanauto langsrijdt – helemaal niet). Deze inkomsten uit parkeerbelasting heeft de Gemeente bovendien nodig voor haar publieke taken, zoals het reguleren van parkeren in de stad, om uiteindelijk de stad bereikbaar voor bewoners en bezoekers te houden en zo leefbaar mogelijk voor haar bewoners. Aan het relativiteitsvereiste is daarmee ook voldaan.