IT 2954

Rapport illegale IPTV in Europese Unie

Gisteren publiceerde het EUIPO-Observatory een rapport over illegale IPTV in de EU. De interactiviteit die internet biedt, heeft de toename van de ongeautoriseerde levering van internet protocol televisie (IPTV) mogelijk gemaakt. De schatting is dat de illegale inkomsten die door dit fenomeen in 2018 werden gegenereerd 941,7 miljoen euro bedroegen, en dat deze diensten werden gebruikt door 13,7 miljoen mensen in de EU (3,6% van de bevolking van de EU-28). Copyright-inbreukmakende bedrijfsmodellen maken gebruik van evoluerende technologie en opkomende zakelijke kansen. Het rapport biedt inzicht in de technische aspecten, complexe toeleveringsketens en juridische kwesties, en behandelt gerelateerde jurisprudentie.