IT 3719

Regionale netbeheerder mag uitbreiding aansluiting weigeren

Hof Den Haag 28 september 2021, IT 3719; ECLI:NL:GHDHA:2021:1826 (O-I tegen Stedin) O-I exploiteert een glasfabriek op de Lingedijk te Leerdam, waar zij een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van regionale netbeheerder Stedin heeft. Zij heeft Stedin verzocht om verzwaring van haar aansluiting. O-I wil dat Stedin die verzwaring op een bepaalde wijze uitvoert. Stedin stelt dat dit om technische redenen niet van haar kan worden verlangt. O-I vordert nu onder andere een verklaring voor recht dat Stedin onrechtmatig handelt door te weigeren de door O-I verzochte verzwaring van de aansluiting op de door haar gewenste wijze tot stand te brengen. De rechtbank heeft haar vorderingen afgewezen. O-I is het niet eens met het oordeel van de rechtbank en eist dat het hof het vonnis van de rechtbank vernietigt en haar vorderingen alsnog toewijst. Het hof stelt Stedin in het gelijk en wijst de vorderingen af.

5.35. De conclusie tot zover is dat er, beoordeeld naar de huidige stand van zaken, technische redenen zijn die meebrengen dat van Stedin redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij O-I aansluit op station Leerdam. De vorderingen van O-I moeten dus ook om deze reden worden afgewezen.