IT 3696

Rolbeslissing in sjoemelsoftwarezaak

Rechtbank Amsterdam 23 december 2020, IT 3696; ECLI:NL:RBAMS:2020:6981 (SDEJ tegen Volkswagen cs) Rolbeslissing. Car claim procedeert reeds tegen Volkswagen cs over sjoemelsoftware. SDEJ is daarna een WAMCA-procedure begonnen. Car Claim heeft een incidentele vordering ingesteld; zij wil in die procedure tussenkomen dan wel zich daarin voegen, met het doel de tweede procedure stil te leggen tot de eerste procedure is beslist. De incidentele vordering wordt afgewezen.

De rechtbank
3.1.
bepaalt de agenda voor de mondelinge behandeling op 18 januari 2021, 9.30 uur als volgt:

1. Mondelinge behandeling van de door Car Claim opgeworpen incidenten tot voeging, tussenkomst en aanhouding
2. Bespreking procesorde
3. Digitaal dossier
4. Rondvraag;

3.2.
bepaalt dat de persoonlijke verschijning van partijen (c.q. hun wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden) niet nodig is,

3.3.
bepaalt dat deze zaak behandeld zal worden door mr. R.H.C. Jongeneel, mr. J.T. Kruis en mr. M.L.S. Kalff,

3.4.
houdt iedere verdere beslissing aan.