IT 2984

Rudi Holzhauer: digitale uitputting in het auteursrecht

Wanneer en waarom is een IE-recht 'uitgeput'? Evenals bij de andere intellectuele eigendomsrechten geldt in het auteursrecht sinds de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn 2001 het beginsel van EU-uitputting: wanneer een exemplaar waarop auteursrecht rust ergens in de Europese Unie in het verkeer is gebracht, kan de rechthebbende niet opkomen tegen verdere verhandeling van dat exemplaar (art. 12b Aw). Indien er geen sprake is van een ‘exemplaar’, maar bijvoorbeeld van een uitzending of van een (online) dienst, dan is de uitputtingsleer niet van toepassing. Want: als er civielrechtelijk geen eigendom overgaat dan is er auteursrechtelijk geen uitputting.

Digitale uitputting in het auteursrecht
Bestaat er ook zoiets als ‘digitale uitputting’? Je kunt dan immers niet op dezelfde manier spreken over ‘een exemplaar van het werk’. Of toch wel? En geldt deze digitale uitputting nu dus ook voor andere digitale bestanden, zoals e-books, films en muziek? Lees hier verder.