IT 2952

Schadevergoeding vanwege executie zonder hoger beroep af te wachten

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2019, IEF 18842, IT 2952; (Siemens tegen Almteq) Langlopende zaak. Auteursrechtinbreuk op software. Twee vennoten hebben illegaal software van Siemens gedownload. De rechtbank kwam tot een veroordeling van een schadevergoeding van € 475.288,00 [IEF 14089]. In hoger beroep bepaalt het Gerechtshof de schade op € 20.097,00 [IEF 17659]. Siemens is tot executie van het rechtbankvonnis overgegaan zonder het hoger beroep af te wachten en wordt nu veroordeeld tot schadevergoeding.

2.14 Het hof overweegt als volgt. Siemens heeft ervoor gekozen slechts aan de hand van globale cijfers te berekenen wat volgens haar de opslag zou moeten zijn. Y hebben er terecht op gewezen dat deze opstellingen te weinig onderbouwd zijn en daarom onvoldoende zijn te controleren. Het hof ziet in deze stellingen geen aanleiding om van de door de rechtbank gekozen opslag van 10% af te wijken. Het hof voegt daar nog het volgende aan toe. Tussen partijen is niet in geschil dat Y vóór het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure 20.000,- heeft aangeboden om het geschil te beëindigen. Siemens heeft dit aanbod afgeslagen en in deze procedure een bedrag van meer dan 1 miljoen gevorderd. Thans blijkt dat aan Siemens ongeveer zal worden toegewezen het bedrag dat Y vóór de procedure heeft aangeboden. Verder heeft Siemens het vonnis van 25 juni 2014 ten uitvoer gelegd door de gehele inboedel van Y  te veilen (bijv. een Miele wasmachine voor 25,-, 66 cd's voor 20,-, een koffiezetapparaat voor 25,- en een accordeon voor 90,-). In 2.18 hieronder zal worden  vastegesteld dat Siemens bij deze beslaglegging Y niet alleen stevig heeft aangepakt, maar ook onrechtmatig heeft gehandeld. Op grond van dit een en ander ziet het hof aanleiding de grief van Siemens tegen de door de rechtbank gekozen opslag van 10% ongegrond te verklaren en de opslag 10%, waartegen Y in hoger beroep niet zijn opgekomen, te handhaven.

2.18 Het hof oordeelt dat Siemens onrechtmatig tegenover Y heeft gehandeld door het vonnis van 25  juni 2014 te executeren. Er was geen aanleiding om over te gaan tot deze zeer belastende executiemaatregel tegenover Y omdat hij daarvóór een bedrag had aangeboden dat nagenoeg overeenkomt met het bedrag dat nu aan Siemens wordt toegewezen. Siemens had daarom, gegeven de belangen van Y, bij behoud van zijn inboedel en gezien het door hem gedane schikkingsaanbod, geen in redelijkheid te respecteren belang bij het te gelde maken van de inboeden van Y  en heeft daarom misbruik van haar executiebevoegdheid gemaakt en daarmee onrechtmatig tegenover Westrup c.s. gehandeld (HR 22 april 1984, ECLI:NL:GHARL:2018:3901). De gevorderde verklaring voor recht en verwijzing naar de schadestraat zullen worden toegewezen nu aannemelijk is dat Y  mogelijk schade heeft geleden als gevolg van de executie.