IT 3163

SGOA Academy Online: het raakvlak van security en privacy

Op 18 juni a.s. verzorgt de SGOA in samenwerking met deLex Media weer een nieuwe SGOA Academy. De komende sessie wordt opgezet als webinar, met als thema: het raakvlak van security en privacy. Christian Prickaerts (FOX-IT, arbiter bij de SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) en Peter van Schelven (bestuurslid en arbiter bij SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) geven ieder een presentatie van 45 minuten.

Programma

1. Privacyaspecten bij security-monitoring - Christian Prickaerts

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van security-dienstverleners als FOX-IT is het monitoren van informatieverkeer, netwerken en end-points. Met de rapportages van de monitoring worden de veiligheid en kwetsbaarheden van een (deel van een) IT-infrastructuur in beeld gebracht. Bij de uitvoering van deze diensten komen security-analisten regelmatig in aanraking met gegevens – zoals persoonsgegevens - van anderen. In zijn praktijkgerichte presentatie laat Christian aan de hand van voorbeelden zien hoe het werk van een security-analist de omgang met persoonsgegevens raakt.

2. Security in rechtspraak en enkele Europese boetebesluiten - Peter van Schelven

Peter start met een korte toelichting op de plaats en functie van de Privacy- & Security Kamer van de SGOA. Daarna bespreekt hij de lessen die we kunnen trekken uit enkele rechterlijke uitspraken over informatiebeveiliging. Omdat enkele toezichthouders op het gebied van privacy in de diverse lidstaten van de Europese Unie zich inmiddels in boetebesluiten over informatiebeveiliging hebben uitgesproken, gaat Peter ook in op een selectie van die besluiten.

Datum: 18 juni 2020
Tijd: 16.00 - 17.45 uur. Tussen de presentaties zit een kwartier pauze.
Kosten: € 150,00 (excl. btw)
Accreditatie: 2 opleidingspunten

Inschrijven kan via deze link.