IT 2568

SGOA lanceert gespecialiseerde geschiloplossing voor privacy- en securityconflicten

SGOA

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), het onafhankelijke geschilleninstituut dat sinds 1989 actief is in de behandeling van ICT-conflicten, heeft een nieuwe faciliteit voor het oplossen en beslechten van privacy- en securityconflicten geïntroduceerd. Daartoe heeft de SGOA een gespecialiseerde ‘Privacy- en Security Kamer’ in het leven geroepen. Aanleiding voor deze stap is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywetgeving waaraan bedrijven en organisaties per 25 mei 2018 moeten voldoen.

Deze wetgeving heeft de verplichtingen en sancties aangaande privacy en security aanzienlijk verzwaard. In de alledaagse praktijk ‘vertalen’ de eisen uit de AVG zich o.m. in omvangrijke, zwaar opgetuigde contracten tussen ICT-bedrijven en hun opdrachtgevers. Met name op het vlak van databeveiliging en de technische en organisatorische security bevatten contracten steeds zwaardere verplichtingen.

Deze ontwikkeling leidt tot meer technische, zakelijke en financiële conflicten omtrent privacy en security. De media getuigen daar inmiddels met grote regelmaat van. Het ligt niet voor de hand om een securitygeschil aan de overheidsrechter voor te leggen, omdat die het geschil altijd in openbaarheid behandelt. Deze openbaarheid past niet bij security, die naar zijn aard vertrouwelijk moet blijven. Security moet niet ‘op straat’ komen te liggen.

Met de ‘Privacy & Security Kamer’ geeft de SGOA invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een professionele, onafhankelijke en onpartijdige rol inzake de conflictoplossing te spelen. Geschillen gaan over o.m. de kwaliteit van securitymaatregelen, geschillen tussen privacy-officers en hun leidinggevenden, de uitvoering van verwerkerscontracten, datalekken en benedenmaatse databeveiliging e.d.. Conflicten kunnen bij de SGOA aan arbitrage (=particuliere rechtspraak) en ICT-Mediation worden onderworpen. De behandeling is volledig vertrouwelijk.

Aan de ‘Privacy & Security Kamer’ van SGOA zijn uitsluitend professionals (juristen, hoogleraren en ICT-deskundigen) met een grote reputatie verbonden. Zij hebben allen diepgaande expertise en jarenlange ervaring.