IT 3709

SGOA reikt voor 4e keer Hans Frankenprijs uit

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering, het onafhankelijke geschilleninstituut dat actief is in de behandeling van ICT-conflicten, heeft  gisteren in een druk bezochte bijeenkomst in Amsterdam de prestigieuze Hans Frankenprijs uitgereikt aan mr. Anna Keuning. Met haar fraaie masterscriptie, getiteld “Correcting errors within a chain network - The allocation of responsibilities of chain actors and the legal protection against chain errors from the perspective of European and Dutch law”, is zij als rechtenstudente afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De scriptieprijs van de SGOA is vernoemd naar prof.mr. Hans Franken, de voormalig hoogleraar ICT-recht die tevens jarenlang als bestuursvoorzitter aan de SGOA werkzaam is geweest. Prof. Franken is een van de grondleggers van het vakgebied informaticarecht in ons land. De aanmoedigingsprijs is ditmaal voor de vierde keer uitgereikt. Na beoordeling van een groot aantal inzendingen door een zeskoppige jury kwam de masterscriptie van Anna Keuning als winnaar uit de bus.

SGOA vindt het belangrijk de maatschappelijke aandacht voor het raakvlak van ICT, data en recht te bevorderen. Daarom heeft SGOA reeds in 2014 de Hans Frankenprijs ingesteld. Met deze prijs beoogt SGOA universitaire en hbo-studenten te stimuleren tot het schrijven van een scriptie op het terrein van de juridisch aspecten van digitale ontwikkelingen.

In haar ronduit gedegen en innovatief te noemen studie onderzoekt Anna Keuning de problematiek van de uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens in ketens van organisaties. Daar waar de ene organisatie in een keten gebruik maakt van de gegevens die door een andere organisatie worden verstrekt, kan veel fout gaan. De impact van een 1 foutje kan door de hele keten heen doorwerken en kan mensen heel hard raken. In haar studie brengt Anna de juridische mogelijkheden van aansprakelijkheid van ketenpartners, onder andere onder de AVG, in beeld. Zij presenteert nieuwe ideeën ter versterking van de bescherming van mensen en doet in dat kader innovatieve suggesties.