IT 3258

Studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 30 oktober 2020

De eerstvolgende VvA-ledenvergadering en -studiemiddag is op vrijdag 30 oktober a.s. De vergadering zal, met inachtneming van de huidige stand van zaken m.b.t. Covid-19, offline en online plaatsvinden. Fysiek wordt er vergaderd in de Tolhuistuin, IJpromenade 2 te Amsterdam. Daar zijn -  op dit moment - maximaal 50 mensen welkom.
Zowel voor de fysieke als online deelname dient u zich van tevoren te registeren. U ontvangt daarover nog nader bericht.

De ledenvergadering zal om 13.30 uur beginnen en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en de behandeling van financiële stukken op de agenda. Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben:
Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454).

Het voorlopige programma is als volgt:

14.00 – 14.50 uur:  Voorstel voor artikel 29c-e Auteurswet (art 17 richtlijn), mede tegen het licht van de implementatie in andere landen, de recente consultatie van de Europese Commissie en de conclusie van de AG in de Youtube en Cyando zaken

14.50 – 15.10 uur: Pauze

15.10 – 16.00 uur: De onderwijsexcepties en afstandsonderwijs; voorstel voor een amendement om online classroom use onder artikel 12 lid 5 Aw te brengen (het ‘corona amendement’)