IT 3362

Uitingsvrijheid van RTL weegt zwaarder

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 november 2020, IEF 19660, IT 3362; C/13/693621 (Jos tegen RTL en No Pictures Please) Kort geding. Jos B. is verdachte in het strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van Nicky Verstappen in 1998. In de zomer van 2018 heeft het onderzoek een DNA-match met Jos B. opgeleverd en was hij aanvankelijk onvindbaar, hij is in augustus 2018 in Spanje gearresteerd en op 20 november 2020 door de rechtbank Limburg tot 12,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zowel Jos B. als het OM hebben hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. RTL is voornemens een tweedelige documentaire uit te zenden over het politieonderzoek in de zaak Nicky Verstappen. Jos B. vordert een preventief uitzendverbod omdat de documentaire inbreuk zou maken op zijn recht op privacy, diens onschuldpresumptie en recht op een eerlijk proces. Het was Jos B. weliswaar bekend dat er een documentaire werd gemaakt, maar de reden voor het kort geding is dat pas in een uitzending van Beau van 27 november 2020 duidelijk zou zijn geworden wat de inhoud van die documentaire zou zijn.

Er wordt geoordeeld dat Jos B. voldoende spoedeisend belang heeft bij zijn vorderingen, maar dat het onvoldoende aannemelijk is dat Jos B. door uitzending in zijn rechten wordt geschonden en dat de onschuldpresumptie geweld wordt aangedaan. Daarvoor zijn verschillende omstandigheden redengevend waaronder dat alle beelden van Jos B. reeds eerder zijn uitgezonden, er geen privégegevens van Jos B. door de politie zijn gedeeld met de programmamaker, alsmede dat de documentairemaker zelf duidelijk maakt dat het om een verdachte gaat. De documentaire vormt een onderwerp van publiek belang dat gelet op het recente strafvonnis in de zaak Nicky Verstappen, aandacht heeft in de actualiteit en daarmee nieuwswaarde. De uitingsvrijheid van RTL weegt zwaarder en de vorderingen worden afgewezen.

4.6. Ten slotte heeft RTL c.s. terecht aangevoerd dat toewijzing van de vordering van Jos B. zou betekenen dat RTL c.s. geen documentaire zou mogen uitzenden over een strafzaak die in de media al zeer veel aandacht heeft gehad, althans niet totdat Jos B. onherroepelijk is veroordeeld. Dat zou een disproportionele maatregel zijn. Anders dan zijdens Jos B. is gesteld, betreft de documentaire, waarbij het publiek een 'kijkje in de keuken' krijgt bij de politie in het kader van een grote strafzaak, een onderwerp van publiek belang dat, gelet op het recente strafvonnis in de zaak Nicky Verstappen, aandacht heeft in de actualiteit en daarmee nieuwswaarde.

4.7. Gelet op al het voorgaande is een inbreuk op de uitingsvrijheid van RTL c.s. op grond van eerdergenoemde belangen en rechten van Jos B. in dit geval niet gerechtvaardigd.