IT 3092

Updates Autoriteit Persoonsgegevens over Corona

Autoriteit persoonsgegevens

Inzage medisch dossier mag alleen met toestemming patiënt

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp alleen met toestemming van coronapatiënten het medisch dossier bij hun huisarts inzien via een elektronisch uitwisselingssysteem. Wie nog geen toestemming heeft gegeven, kan dat ter plekke doen. Dat mag in dit geval ook mondeling. Alleen als een patiënt niet in staat is om toestemming te geven, is inzage zonder toestemming toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit laten weten in een brief aan de minister van Medische Zorg. De minister is bezig met een regeling voor tijdens de coronacrisis.
Lees meer op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik telecomdata tegen corona kan alléén met wet

De AP stelt verder dat locatiegegevens alleen gebruikt mogen worden om de overheid te helpen in de strijd tegen het coronavirus als daar een wettelijke regeling voor bestaat. Dat kan met een spoedwet, maar moet wel grondig.
Lees meer op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.