IT 2769

UvA-dictee opgedragen aan Gerard Mom

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert het Instituut voor Informatierecht een speciale avond om de vorig jaar overleden oud-collega Gerard Mom te herdenken. Gerard was van 1974 tot 2013 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en medewerker van het eerste uur van het Instituut voor Informatierecht.

Tijdens deze avond wordt ieders taalkundigheid getest met een speciaal dictee, geschreven door oud-collega en goede vriend Jan Kabel. Iedereen is welkom om deze authentieke examen ervaring te herbeleven op de Oudemanhuispoort! De avond wordt afgesloten met een soiree in De Academische Club waar we met elkaar herinneringen kunnen ophalen aan Gerard. Kijk hier voor meer informatie.